Prejsť na obsah
Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
VEGA 1/0529/10 Výsum a syntéza elektronických kompozitov a magnetických dielektrík 01.01.2010 - 31.12.2011 Doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. Doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
VEGA 1/0377/10 Vybrané efekty vysokofrekvenčnje ektrodynamiky – metódy a algoritmy počítačovej simulácie s aplikáciami 01.01.2010 - 31.12.2011 Doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc. Doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
VEGA 1/4085/07 Metódy a algoritmy počítačovej simulácie vysokofrekvenčných elektromagnetických polí s aplikáciami 01.01.2007 - 31.12.2009 doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc. doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
APVV APVV-51-45605-1 Supravodivé vodiče v podmienkach silnoprúdových elektrotechnických zariadení 01.01.2006 - 30.04.2009 Ing. Fedor Gőmőry, DrSc. doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
VEGA 1/3097/06 Optická polarizačná reflektometria a optické vláknové senzory. 01.01.2006 - 31.12.2008 doc. Ing. Jasenek Jozef, PhD. doc. Ing. Jasenek Jozef, PhD.
VEGA 1/3116/06 Magneto – štrukturálne vlastnosti kovových materiálov, vývoj nových metód analýzy s ohľadom na aplikácie v nedeštruktívnej diagnostike. 01.01.2006 - 31.12.2008 doc. Ing. Bydžovský Ján, CSc. doc. Ing. Bydžovský Ján, CSc.
VEGA 1/3096/06 Výskum magnetických materiálov pre elektrotechniku, elektroniku, záznamové médiá a aplikácie súvisiace s elektromagnetickou kompatibilitou. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Sláma Jozef, CSc. Prof. Ing. Sláma Jozef, CSc.
APVV APVT-99-017904 Výskum a vývoj vybraných elektrotechnických aplikácií nanokryštalických a amorfných materiálov. 01.01.2005 - 30.11.2007 Ing. Jozef Kuchta, CSc. doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc.
VEGA 1/1056/04 Metódy a algoritmy počítačovej simulácie vysokofrekvenčných elektromagnetických polí 01.01.2004 - 31.12.2006 doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc. doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
APVV APVT-51-052702 Netradičné viacfázové nanoštruktúrne materiály s mimoriadnymi fyzikálnymi vlastnosťami. 01.01.2004 - 31.12.2006 doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc. doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc.
VEGA 1/0143/03 Magneto-elastické a magneto-štrukturálne vlastnosti materiálov a ich využitie v senzorovej technike a nedeštruktívnej diagnostike 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc. doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc.
VEGA 1/0165/03 Optické vláknové senzorické systémy na báze OTDR 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Jozef Jasenek, PhD. doc. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
VEGA 1/0163/02 Výskum magnetických materiálov pre elektroniku, záznamové média a transport bioaktívnych látok 01.01.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. Jozef Sláma, CSc. Prof. Ing. Jozef Sláma, CSc.
VEGA 1/0142/03 Progresívne magnetické materiály- štúdium magnetizačných procesov a ich modelovanie s ohľadom na aplikácie v elektromagnetických prvkoch a senzoroch 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
APVV APVT-20-012902 Elektromagnetické vlastnosti supravodivých kompozitných vodičov. 01.09.2002 - 31.08.2005 Ing. Fedor Gomory, DrSc. doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, PhD.
VEGA 1/8264/01 Vybrané efekty vysokofrekvenčnej a impulznej elektrodynamiky s aplikáciami 01.01.2001 - 31.12.2003 doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc. doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.


Medzinárodné projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
medzivládna dohoda Slovensko/Mexico Charakterizácia vlastností hexagonálnych feritov 01.01.2003 - 31.12.2005 prof. Ing. Jozef Sláma, CSc. prof. Ing. Jozef Sláma, CSc.
SOCRATES 10063_CP-1 (99) 2000-1-PT Tematická harmonizácia v oblasti elektrotechnického a informatického inžinierstva v Európe 01.01.2004 - 31.12.2004 prof.Maria Joao Martins doc. Ing. Jozef Jasenek, PhD.

Vygenerované 8. 2. 2011