Prejsť na obsah
Katedra mikroelektroniky
Kód Názov Obdobie Garant
35175_3I Automatizovaný návrh integrovaných obvodov LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
32131_3B Bakalársky projekt 2 LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. František Uherek, PhD.
32170_3I Diplomový projekt 1 LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
35189_3I Diplomový projekt 3 LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32105_3B Elektronické prvky LS 2009/2010 - FEI doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
32313_3B Elektronické prvky a obvody LS 2009/2010 - FEI doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
35120_3I Fyzikálna elektronika látok 2 LS 2009/2010 - FEI doc. Ing. Marián Veselý, CSc.
35178_3I Integrovaná optoelektronika LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
32106_3B Manažment kvality LS 2009/2010 - FEI doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
35190_3I Mikrosystémová technika LS 2009/2010 - FEI doc. Ing. Ivan Hotový, CSc.
35177_3I Nanoelektronika LS 2009/2010 - FEI doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
35184_3I Návrh vysokofrekvenčnýchf integrovaných obvodov LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. František Uherek, PhD.
32104_3B Optoelektronika a laserová technika LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. František Uherek, PhD.
35185_3I Priemyselná elektronika LS 2009/2010 - FEI doc. Ing. Alexander Šatka, CSc.
35157_3B Princípy návrhu integrovaných obvodov LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32133_3B Senzorika LS 2009/2010 - FEI prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
31815_3B Stavba automobilov LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
32116_3B Systémy ochrany a bezpečnosti objektov LS 2009/2010 - FEI prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
35121_3I Úvod do neuromorfického inžinierstva LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35188_3I Vedecká komunikácia LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
35176_3I Aplikovaná optoelektronika a lasery LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
35179_3I Supravodičová elektronika LS 2009/2010 - FEI prof. Ing. Juraj Breza, CSc.
32151_3D Dizertačný projekt I 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32152_3D Dizertačný projekt II 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32159_3D Dizertačná práca 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32153_3D Dizertačný projekt III 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32154_3D Dizertačný projekt IV 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32106_3D Elektrické diagnostické metódy charakterizácie polovodičových štruktúr 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32158_3D Individuálna a tímová vedecká práca 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32109_3D Integrovaná optoelektronika a fotonika 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32111_3D Lasery a laserové systémy 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32112_3D Metódy testovania a dignostiky IO a systémov 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32110_3D Mikrosenzory a mikromechanické systémy 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32102_3D Progresívne mikroelektronické, optoelektronické a senzorové štruktúry a prvky 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32107_3D Spektroskopické metódy analýzy povrchov, rozhraní a tenkých vrstiev 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32105_3D Technologické procesy mikroelektroniky a mikrosystémovej techniky 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32108_3D Vákuová a ultravákuová fyzika a technika 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32101_3D Vybrané kapitoly z fyzikálnej elektroniky látok 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32103_3D Moderné metódy a princípy návrhu IO a systémov 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32113_3D Návrh analógových integrovaných obvodov 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32114_3D Obvody a systémy na číslicové spracovanie signálov 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32104_3D Optoelektronika a optické elektronické systémy 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32115_3D Modelovanie a simulácia elektronických prvkov a obvodov 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
35146_3I Spektroskopické metódy a analýzy a kontroly látok LS 2009/2010 - FEI doc. Ing. Jozef Liday, CSc.