Prejsť na obsah
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

03 010 ÚRPI

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: 6542 9521
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., tel.: 602 91 781
e-mail: jan.murgas@stuba.sk

url: www.urpi.elf.stuba.sk