Prejsť na obsah
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
Sekretariát ústavu:

 

Katarína Macková

email: katarina.mackova@stuba.sk 

Telefón: +421 2 602 913 02 

Fax: +421 2 654 295 21 

Adresa: Budova FEI STU, Mlynská dolina blok D, 4. posch., miestnosť 413