Prejsť na obsah
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

031000 ÚRPI

Adresa: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, Slovenská Republika
Telefón: +421 260 291 351, +421 265 429 521

[fotografia z AIS]

Riaditeľ
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Telefón: +421 (2) 60 291 781
E-mail: jan.murgas@stuba.sk

Organizačný poriadok (pdf, 90kB)

gif Vlastná webstránka pracoviska

 


Vygenerované 8. 2. 2011