Prejsť na obsah
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
Kód Názov Obdobie Garant
33110_3B Senzorové systémy v technických zariadeniach LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
37152_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37112_3I Diplomový projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
37151_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37153_3I Modelovanie a riadenie výrobných systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.
37112_3D Multimediálna technika v riadení 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
33118_3B Akčné členy ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
33118_3S Akčné členy ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
33146_3S Algoritmizácia a programovanie ZS 2010/2011 - FEI Ing. Pavol Zajac, PhD.
38185_3B Automatizácia 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
38176_3B Automatizácia 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
33119_3S Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
33113_3B Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
33114_3B Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
33119_3B Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
33141_3S Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37142_3I CAD riadiacich systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
33141_3B Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37170_3I CAD softvérových systémov 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Igor Hantuch, PhD.
37141_3I CAD softvérových systémov 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Igor Hantuch, PhD.
38155_3I Databázové a vizualizačné systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.
37127_3I Databázy riadiacich systémov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.
37122_3I Diplomový projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
37112_3I Diplomový projekt 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
37152_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
37188_3I Diplomový projekt 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
30120_3I Diplomový projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
34172_3I Diplomový projekt 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
38188_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
30170_3I Diplomový projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37144_3I Diplomový projekt 3 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
37118_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
38117_3I Diplomový projekt 3 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
38156_3I Distribuované vnorené počítačové systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
37179_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37156_3I Diplomový projekt 3 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
37169_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37171_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37159_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
37128_3I Adaptívne riadenie LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37161_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37174_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37163_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37153_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
31018_3D Evolučné výpočtové prístupy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
30144_3S Elektronika RS LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
37154_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
30144_3B Elektronika RS LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
33149_3S Elektronika RS LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
38182_3I Evolučné výpočty LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
37159_3I Fuzzy a neurónové systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
37114_3D Geometrická optika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37180_3I Identifikácia systémov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
37186_3I Identifikácia systémov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
37146_3I Inteligentné servosystémy LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
37171_3I Inteligentné senzorové systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
37151_3I Inteligentné systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
33120_3B Internet/Intranetové aplikácie ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
38171_3I Internetové a intranetové aplikácie ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
30113_3S Java -- grafické rozhranie RS LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
30113_3B Java -- grafické rozhranie RS LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
30116_3B Java -- grafické rozhranie RS LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
37108_3D Kybernetická špecializácia 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
38186_3B Kybernetika 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
38184_3B Kybernetika 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37115_3D Matematika a prírodné vedy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37185_3I MATLAB v SE ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37106_3D Mechatronická špecializácia 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37119_3I Mechatronika ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
38175_3I Metódy a algoritmy riadenia LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
37155_3I Metódy číslicového riadenia ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.
37129_3I Mnohorozmerné systémy LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
37143_3I Mobilné robotické systémy ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
37140_3I Modelovanie a riadenie robotov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Anton Vitko, CSc.
37162_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37173_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37164_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37172_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
35666_3I Modelovanie a simulácia procesov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
37192_3I Modelovanie a simulácie systémov v mechatronike LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
31147_3S Monolitické mikropočítače ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
31147_3B Monolitické mikropočítače ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
38111_3I Multimédia LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
37148_3I Multimédia v riadení ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
38154_3I Nanomechatronické systémy LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
33171_3S Nelineárne systémy LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
33171_3B Nelineárne systémy LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
37189_3I Odborné praktikum LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
37121_3I Odborné praktikum ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
37111_3I Odborné praktikum 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
37182_3I Odborné praktikum 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37114_3I Odborné praktikum 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
37124_3I Odborné praktikum 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
33150_3S Optimalizácia ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
33150_3B Optimalizácia ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
37157_3I Optimálne riadenie ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.
38159_3I PLC systémy v mechatronike LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
37110_3D Pohonné systémy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37125_3I Pokročilá TAR 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
37101_3D Pokročilé metódy automatického riadenia 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
38157_3I Pokročilé metódy riadenia mechatronických systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
37103_3D Predmet špecializácie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
33142_3S Priemyselné komunikačné systémy LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
33140_3B Priemyselné komunikačné systémy LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
38174_3B Priemyselné komunikačné zbernice LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
37109_3D Programaovacie prostriedky reálneho času 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
33111_3B Programovanie v jazyku Java LS 2010/2011 - FEI Ing. Ľubica Šimová, CSc.
38158_3I Projektovanie komplexných mechatronických systémov LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37116_3I Pružné výrobné systémy ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
30117_3B Prvky riadiacich systémov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
30117_3S Prvky riadiacich systémov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
37187_3I Riadenie lineárnych systémov ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
30125_3S Modelovanie a simulácia LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
30125_3B Modelovanie a simulácia LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
30124_3S Modelovanie a simulácia LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
30124_3B Modelovanie a simulácia LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
33143_3B Robotika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
37113_3D Robotika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37117_3I Senzorové systémy CIM LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.
37149_3I Servosystémy ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
38181_3I Sieťové technológie ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
33117_3S Softvér riadiacich systémov 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Igor Hantuch, PhD.
33117_3B Softvér riadiacich systémov 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Igor Hantuch, PhD.
33125_3B Spojité procesy LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
33125_3S Spojité procesy LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
37102_3D Systémy automatického riadenia 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37145_3I Telematika a riadenie LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
30115_3B Teória automatického riadenia 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
30115_3S Teória automatického riadenia 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
30126_3S Teória automatického riadenia 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
30126_3B Teória automatického riadenia 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37115_3I Teória automatického riadenia 3 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
37107_3D Teória odboru Kybernetika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37105_3D Teória odboru Mechatronika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
38172_3I Teória VSC v robotike ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
35674_3I Tímový projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
35675_3I Tímový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
35675_3I Tímový projekt 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
33115_3B Tvorba internetových aplikácií LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
30188_3I Tvorba SW pre automatizáciu administratívnych procesov ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
37150_3I Udalostné systémy LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Anton Vitko, CSc.
37111_3D Umelá inteligencia 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
38184_3I Umelé neurónové siete ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
33148_3S Unix/Linux - systémy reálneho času ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
33148_3B Unix/Linux - systémy reálneho času ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
39901_3B Úvod do inžinierstva ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
39905_3B Úvod do inžinierstva ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
30112_3S Úvod do inžinierstva ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
30150_3I Vývojové programovacie prostredia pre mechatronické systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Igor Hantuch, PhD.
38173_3B Základy systémov automatického riadenia ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
37135_3I Riadenie technologických procesov ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37181_3I Riadenie zložitých systémov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
37121_3B Riadiace systémy LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
33143_3S Robotika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
38160_3I Automatizované systémy riadenia technologických procesov v automobilovom priemysle LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
37118_3I Diplomový projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Vygenerované 8. 2. 2011