Prejsť na obsah
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
Meno Zaradenie Kancelária Telefón E-mail
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. docent CSc. D617, D614 +421 (2) 60 291 305
doc. Ing. Zdenka Králová, PhD. docentka CSc. D311 +421 (2) 60 291 497
Ing. Slavomír Kajan, PhD. odborný asistent CSc. D302 +421 (2) 60 291 193
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. profesor CSc. C-018 +421 (2) 60 291 281
Katarína Macková pracovníčka pre ekonomické činnosti
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. docentka CSc. C504 +421 (2) 60 291 604
Ing. Jozef Dúbravský odborný asistent bez vedeckej hodnosti D506 +421 (2) 60 291 456
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. profesor CSc. C505 +421 (2) 60 291 781
Ing. Igor Bélai, PhD. odborný asistent CSc. D607 +421 (2) 60 291 478
Ing. Mária Dúbravská odborná asistentka bez vedeckej hodnosti D312 +421 (2) 60 291 286
Ing. Peter Drahoš, PhD. odborný asistent CSc. D509 +421 (2) 60 291 669
Ing. Michal Blaho odborný asistent bez vedeckej hodnosti
Pavol Gašparovič prevádzkový zámočník
Mgr. Alena Foltinová technická pracovníčka
Ing. Peter Fodrek, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním D711 +421 (2) 60 291 710
Ing. Ladislav Körösi, PhD. odborný asistent CSc. D707 +421 (2) 60 291 711
Ing. Jozef Dorner odborný asistent bez vedeckej hodnosti D715 +421 (2) 60 291 389
Ing. Leo Mrafko, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním D305 +421 (2) 60 291 405
Ing. František Duchoň, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním D616 +421 (2) 60 291 349
Ing. Martin Foltin, PhD. odborný asistent CSc. C506 +421 (2) 60 291 506
Ing. Pavol Bisták odborný asistent bez vedeckej hodnosti D412 +421 (2) 60 291 695
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. profesor CSc. D411 +421 (2) 60 291 771
Ing. Ján Kardoš, PhD. odborný asistent CSc. D609 +421 (2) 60 291 776
Ing. Štefan Chamraz, PhD. odborný asistent CSc. D514 +421 (2) 60 291 848
Ing. Mária Hypiusová, PhD. odborná asistentka CSc. D302 +421 (2) 60 291 193
Ing. Miroslav Halás, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním D401 +421 (2) 60 291 458
Ing. Marian Kľúčik výskumný pracovník s VŠ vzdelaním D616 +421 (2) 60 291 605
Katarína Horváthová technická pracovníčka +421 (2) 60 291 341
doc. Ing. Alena Kozáková, PhD. docentka CSc. D306 +421 (2) 60 291 563
Peter Detvaj technický pracovník D304 +421 (2) 60 291 824
Ing. Marián Mrosko, PhD. odborný asistent CSc.
Ing. Radoslav Dibarbora technický pracovník D403
doc. Ing. Igor Hantuch, PhD. docent CSc. D710 +421 (2) 60 291 897
Ing. Jaroslav Hanzel, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním D615 +421 (2) 60 291 864
Ing. Peter Ťapák, PhD. odborný asistent bez vedeckej hodnosti D401 +421 (2) 60 291 458
Ing. Miroslav Toman, PhD. odborný asistent CSc. D512 +421 (2) 60 291 356
Jozef Turčánik technický pracovník D416 +421 (2) 60 291 758
doc. Ing. Anton Vitko, CSc. docent CSc.
Ing. Jozef Vőrős, PhD. vedecký pracovník KS IIa. CSc. D614 +421 (2) 60 291 305
Ing. Stanislav Števo, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. docentka CSc. D410 +421 (2) 60 291 742
prof. Ing. Milan Žalman, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním D608 +421 (2) 60 291 833
Ing. Jana Paulusová, PhD. odborná asistentka CSc. D319 +421 (2) 60 291 262
Ing. Richard Balogh odborný asistent bez vedeckej hodnosti D511 +421 (2) 60 291 411
doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. docentka CSc. D306 +421 (2) 60 291 563
doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD. docent CSc. D509 +421 (2) 60 291 585
Ing. Danica Sovišová výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním D408 +421 (2) 60 291 752
doc. Ing. Ján Šturcel, PhD. docent CSc. D515 +421 (2) 60 291 678
Ing. Jakub Osuský, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Ján Cigánek, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním D-203 +421 (2) 60 291 409
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. profesor CSc. +421 (2) 60 291 351
prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. profesor DrSc.
Vygenerované 8. 2. 2011