Prejsť na obsah
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


AAA1 Zajac, Jaroslav: Economic Dynamics and Information. - Berlin : Springer Verlag, 2006. - 274 s. - ISBN 3-540-32694-4


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 7


AAB1 Bélai, Igor - Jurišica, Ladislav - Kováč, Karol - Šturcel, Ján: Control and diagnostics of the technological processes in manufacturing process based on application of ICT : Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. - 158 s. - ISBN 80-227-2303-7

AAB2 Bélai, Igor - Gamec, Ján - Jurišica, Ladislav - Kováč, Karol - Šturcel, Ján: 2nd pilot course: Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs : Module 2.1: Control and diagnostics of the technological processes in manufacturing processes based on application of ICT. - Nitra : Agrogenofond, 2005. - CD-ROM.

AAB3 Hubinský, Peter: Riadenie mechatronických systémov s nízkym tlmením. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - 97 s. - ISBN 978-80-227-3310-6

AAB4 Kalaš, Václav: Tridsať rokov svetovej robotiky. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - 97 s. - ISBN 80-227-2419-X

AAB5 Kardoš, Ján: Teória systémov s premenlivou štruktúrou a časovo suboptimálne riadenie polohy. - Bratislava : HMH, s.r.o., 2007. - 157 s. - ISBN 978-80-969725-0-0

AAB6 Sekaj, Ivan: Evolučné výpočty a ich využitie v praxi. - Bratislava : IRIS, 2005. - 157 s. - ISBN 80-89018-87-4

AAB7 Veselý, Vojtech - Harsányi, Ladislav: Robustné riadenie dynamických systémov. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - 126 s. - ISBN 978-80-227-2801-0


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 4


ABC1 Huba, Mikuláš: Constrained Pole Assignment Control.
In: Current Trends in Nonlinear Systems. - Boston : Birkhäuser, 2006. - ISBN 10 0-8176-4383-4. - S. 163-183

ABC2 Sekaj, Ivan: Evolutionary Based Controller Design.
In: Evolutionary Computation. - Vukovar : In-Tech, 2009. - ISBN 978-953-307-008-7. - S. 239-260

ABC3 Veselý, Vojtech - Rosinová, Danica: Robust Model Predictive Control Design.
In: Model Predictive Control. - Rijeka : Sciyo, 2010. - ISBN 978-953-307-102-2. - S. 1-24

ABC4 Žáková, Katarína: WEB-Based Control Education in Matlab.
In: Web-Based Control and Robotics Education. - Dordrecht : Springer Verlag, 2009. - ISBN 978-90-481-2504-3. - S. 83-102


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 5


ACB1 Bisták, Pavol - Dirner, Alexander - Filanová, Jana - Giertl, Juraj - Huba, Mikuláš - Jakab, František - Medvecký, Martin - Murín, Pavol: Využitie videokonferencií vo vzdelávaní. - Košice : Elfa, 2005. - 185 s. - ISBN 80-89066-94-1

ACB2 Hrúz, Branislav - Mrafko, Leo: Modelovanie a riadenie diskrétnych udalostných systémov s využitím Petriho sietí a iných nástrojov. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - 297 s. - ISBN 80-227-1883-1

ACB3 Huba, Mikuláš: Syntéza systémov s obmedzeniami 1. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - 341 s. - ISBN 80-227-1944-7

ACB4 Huba, Mikuláš: Syntéza systémov s obmedzeniami 2. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - 348 s. - ISBN 80-227-1945-5

ACB5 Kalaš, Václav: Nelineárne a číslicové servosystémy. - 1.vyd. - Bratislava : Alfa, 1986. - 446 s.


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 42


ADC1 Boršč, Michal - Vitko, Anton - Thurský, B.: Optimal Stabilization of Modal Control with Variable Structure.
In: Transactions of the Institute of Measurement and Control. - ISSN 0142-3312. - Vol. 30, No. 1 (2008), s. 63-76

ADC2 Foltin, M. - Šuľaková, J. - Foltin, Martin - Sekaj, Ivan: Porovnanie viacrozmerných kalibračných techník pri stanovení RNA-nukleotidov.
In: Chemické listy. - ISSN 0009-2770. - Roč. 98 (2004), s. 993-997

ADC3 Grman, Ľubomír - Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech - Kozáková, Alena: Robust Stability Conditions for Polytopic Systems.
In: International Journal of Systems Science. - ISSN 0020-7721. - Vol. 36 (2005), Iss.15,s.961-973

ADC4 Halás, Miroslav: An Algebraic Framework Generalizing the Concept of Transfer Functions to Nonlinear Systems.
In: Automatica. - ISSN 0005-1098. - Vol. 44 (2008), s. 1181-1190

ADC5 Halička, Vladimír - Rosinová, Danica: Stability Robustness Bound Estimates of Discrete-Sxstems - Analysis and Comparison.
In: International Journal of Control. - ISSN 0020-7179. - Vol. 60 (1994), s. 297-314

ADC6 Huba, Mikuláš - Šimunek, Miroslav: Modular Approach to Teaching PID Control.
In: IEEE Transactions on Industrial Electronics. - ISSN 0278-0046. - Vol. 54, No. 6 (2007), s. 3112-3120

ADC7 Hubinský, Peter - Jurišica, Ladislav - Vranka, Branislav: Genetic Algorithm Based Method of Elimination of Residual Oscillation in Mechatronic Systems.
In: Kybernetika. - ISSN 0023-5954. - Vol. 41, No. 5 (2005), s. 623-636

ADC8 Kaniansky, D. - Masár, M. - Danková, Mária - Bodor, R. - Rákocyová, R. - Pilná, M. - Jöhnck, M. - Stanislawski, B. - Kajan, Slavomír: Column switching in zone electrophoresis on a chip.
In: Journal of Chromatography. - ISSN 0021-9673. - A 1051 (2004), s. 33-42

ADC9 Kotta, Ülle - Kotta, Palle - Halás, Miroslav: Reduction and Transfer Equivalence of Nonlinear Control Systems: Unification and Extension via Pseudo-Linear Algebra.
In: Kybernetika. - ISSN 0023-5954. - Vol. 46, No. 5 (2010), s. 831-849

ADC10 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech - Osuský, Jakub: A New Nyquist-Based Technique for Tuning Robust Decentralized Controllers.
In: Kybernetika. - ISSN 0023-5954. - Vol. 45, No. 1 (2009), s. 63-83

ADC11 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: Design of Robust Decentralised Controllers Using the M-delta Structure Robust Stability Conditions.
In: International Journal of Systems Science. - ISSN 0020-7721. - Vol. 40, No. 5 (2009), s. 497-505

ADC12 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: Robust Decentralized Controller Design for Systems with Additive Affine-Type Uncertainty.
In: International Journal of Innovative Computing, Information and Control. - ISSN 1349-4198. - Vol. 3, No. 5 (2007), s. 1109-1120

ADC13 Michálek, Svetozár - Števo, Stanislav - Farkas, Gabriel - Haščík, Ján - Slugeň, Vladimír - Rataj, Ján: Determination of the Effective Delayed Neutron Fraction for Training Reactor VR-1.
In: Progress in Nuclear Energy. - ISSN 0149-1970. - Vol. 52 (2010), s. 735-742

ADC14 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech - Kučera, M.: A Necessary and Sufficient Condition for Static Output Feedback Stabilizability of Linear Discrete-Time Systems.
In: Kybernetika. - ISSN 0023-5954. - Vol. 39 (2003), No.4, s.447-459

ADC15 Spišiak, Michal - Kozák, Štefan: Automatic Generation of Neural Network Structures Using Genetic Algorithm.
In: Neural network world. - ISSN 1210-0552. - Vol. 15 No. 5 (2005), s. 381-394

ADC16 Spišiak, Michal - Kozák, Štefan: Nonlinear Predictive Control Based on Artificial Neural Networks.
In: Neural network world. - ISSN 1210-0552. - Vol. 14, č. 3-4 (2004), s. 247-260

ADC17 Veselý, Vojtech: Design of Robust Output Affine Quadratic Controller.
In: Kybernetika. - ISSN 0023-5954. - Vol. 40, No. 2 (2004), s. 221-232

ADC18 Veselý, Vojtech: Robust Controller Design for Linear Polytopic Systems.
In: Kybernetika. - ISSN 0023-5954. - Vol. 42, No. 1 (2006), s. 95-110

ADC19 Veselý, Vojtech - Rosinová, Danica - Foltin, Martin : Robust Model Predictive Control Design with Input Constraints.
In: ISA Transactions. - ISSN 0019-0578. - Vol. 49 (2010), s. 114-120

ADC20 Veselý, Vojtech - Rosinová, Danica: Robust Output Model Predictive Control Design: MBI Approach.
In: International Journal of Innovative Computing, Information and Control. - ISSN 1349-4198. - Vol. 5, No. 4 (2009), s. 1115-1123

ADC21 Veselý, Vojtech - Rosinová, Danica: Sequential Design of Robust Output Model Predictive Control.
In: International Journal of Innovative Computing, Information and Control. - ISSN 1349-4198. - Vol. 6 (2010), s. 4743-4753

ADC22 Veselý, Vojtech: Static output feedback controller design.
In: Kybernetika. - ISSN 0023-5954. - Vol. 37. Iss. 2 (2001), s. 205-221

ADC23 Vitková, Z. - Oremusová, Jarmila - Vitko, Anton: Influence of Pre-Systemic Modifications on the Drug Performance.
In: Pharmazie. - ISSN 0031-7144. - Vol. 63, No. 7 (2008), s. 546-548

ADC24 Vörös, Jozef: A strategy for repetitive neighbor finding in images represented by quadtrees.
In: Pattern Recognition Letters. - ISSN 0167-8655. - Vol. 18 (1997), s. 955-962

ADC25 Vörös, Jozef: A strategy for repetitive neighbor finding in octree representations.
In: Image and Vision Computing. - ISSN 0262-8856. - Vol. 18 (2000), s. 1085-1091

ADC26 Vörös, Jozef: Identification of Cascade Systems with Backlash.
In: International Journal of Control. - ISSN 0020-7179. - Vol. 83, No. 3 (2010), s. 1117-1124

ADC27 Vörös, Jozef: Identification of Hammerstein Systems with Time-Varying Piecewis-Linear Characteristics.
In: IEEE Transactions on Circuits and Systems. - ISSN 1057-7130. - Vol. 52, No.12 (2005), s. 865-869

ADC28 Vörös, Jozef: Iterative algorithm for parameter identification of Hammerstein systems with two-segment nonlinearities.
In: IEEE Transactions on Automatic Control. - ISSN 0018-9286. - Vol. 44 (1999), s. 2145-2149

ADC29 Vörös, Jozef: Low-cost implementation of distance maps for path planning using matrix quadtrees and octrees.
In: Robotics and computer-integrated manufacturing. - ISSN 0736-5845. - Vol. 17 (2001), s. 447-459

ADC30 Vörös, Jozef: Modeling and Identification of Systems with Backlash.
In: Automatica. - ISSN 0005-1098. - Vol. 46 (2010), s. 369-374

ADC31 Vörös, Jozef: Modeling and Identification of Wiener Systems with Two-Segment Nonlinearities.
In: IEEE transactions on control systems technology. - ISSN 1063-6536. - Vol. 11 (2003), s. 253-257

ADC32 Vörös, Jozef: Modelling and Parameter Identification of Systems with Multisegment Piecewise-Linear Characteristics.
In: IEEE Transactions on Automatic Control. - ISSN 0018-9286. - Vol. 47 (2002), s. 184-188

ADC33 Vörös, Jozef: Parameter identification of discontinuous Hammerstein systems.
In: Automatica. - ISSN 0005-1098. - Vol. 33 (1997), s. 1141-1146

ADC34 Vörös, Jozef: Parameter Identification of Wiener Systems with Discontinuous Nonlinearities.
In: Systems and Control Letters. - ISSN 0167-6911. - Vol. 44 (2001), No. 5, p.363-372

ADC35 Vörös, Jozef: Parameter Identification of Wiener Systems with Multisegment Piecewise-Linear Nonlinearities.
In: Systems and Control Letters. - ISSN 0167-6911. - Vol. 56 (2007), Iss.2, pp.99-105

ADC36 Vörös, Jozef: Quadtree-Based Representation of Grid-Oriented Data.
In: Image and Vision Computing. - ISSN 0262-8856. - Vol. 24 (2006), s. 263-270

ADC37 Vörös, Jozef: Recursive Identification of Hammerstein Systems with Discontinuous Nonlinearities Containing Dead-Zones.
In: IEEE Transactions on Automatic Control. - ISSN 0018-9286. - Vol. 48 (2003), s. 2203-2206

ADC38 Vörös, Jozef: Recursive Identification of Systems with Noninvertible Output Nonlinearities.
In: Informatica. - ISSN 0868-4952. - Vol. 21, No. 1 (2010), s. 139-148

ADC39 Zajac, Jaroslav: Expectations, Asymetries, and Contributions.
In: Lecture Notes in Computer Science. - ISSN 0302-9743. - Vol. 3828 Internet and Network Economics (2005). - Berlin : Springer Verlag, s. 1081-1093

ADC40 Zajac, Jaroslav: Performance, Promotion and Information.
In: Journal of Business Ethics. - Vol. 50 (2004), s. 187-198

ADC41 Zajac, Jaroslav: Uncertainty Fluctuations and Multi-Agent Economies with Equilibrium.
In: Applied Economics Letters. - Vol. 11 (2004), s. 397-400

ADC42 Zajac, Jaroslav: Životný cyklus, neurčitosť a preferencie pri ekonomických subjektoch.
In: Finance a úvěr. - ISSN 0015-1920. - ročník 52 číslo 11 (2002), s. 671


ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 4


ADD1 Zajac, Jaroslav: Možnosti využitia agentového prístupu pri simulovaní ekonomiky.
In: Ekonomický časopis = Journal of Economics. - ISSN 0013-3035. - Roč. 52, č. 6 (2004), s. 761-773

ADD2 Zajac, Jaroslav: Multiagentové prístupy k modelovaniu ekonomických systémov.
In: Ekonomický časopis = Journal of Economics. - ISSN 0013-3035. - Roč. 51, č. 6 (2003), s. 708-730

ADD3 Zajac, Jaroslav: Multi-agentové simulácie a nezamestnanosť.
In: Ekonomický časopis = Journal of Economics. - ISSN 0013-3035. - Roč. 50, č. 3 (2002), s. 341-358

ADD4 Zajac, Jaroslav: Správanie finančného trhu vzhľadom na riziko.
In: Ekonomický časopis = Journal of Economics. - ISSN 0013-3035. - Roč. 54, č. 1 (2006), s. 69-79


ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 89


ADE1 Babinec, Andrej - Vitko, Anton: Histogramové navigačné algoritmy - vývoj a princíp.
In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 16, č. 5 (2010), s. 26-29

ADE2 Bachratý, Michal: Sound Source Localization Based on TDOA Measurements in Mobile Sensor Networks.
In: Metalurgija. Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roč. 49, č. 2 (2010), s. 124-127

ADE3 Balogh, Richard: I Am a Robot - Competitor.
In: International Journal of Advanced Robotic Systems. - Vol. 2, č. 2 (2005), s. 144-160

ADE4 Balogh, Richard: Model of the Ball-Tracing Robot.
In: Metalurgija. Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roč. 49, č. 2 (2010), s. 136-140

ADE5 Bisták, Pavol - Ťapák, Peter - Huba, Mikuláš: Constrained Pole Assignment Control of Double and Triple Integrator : 7th International Conference on Computing Anticipatory Systems, Liege, Belgium, 8.-13.8.2005.
In: International Journal of Computing Anticipatory Systems. - ISSN 1373-5411. - Vol. 18 (2006), s. 34-49

ADE6 Bisták, Pavol - Ťapák, Peter - Huba, Mikuláš: Synthesis of Constrained Controller in Computer Algebra System : 7th International Conference on Computing Anticipatory Systems, Liege, Belgium, 8.-13.8.2005.
In: International Journal of Computing Anticipatory Systems. - ISSN 1373-5411. - Vol. 18 (2006), s. 50-60

ADE7 Blaho, Michal - Foltin, Martin - Fodrek, Peter - Poliačik, Michal: Preparing Advanced Matlab Users.
In: WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education. - ISSN 1790-1979. - Vol. 7, Iss. 7 (2010), s. 234-243

ADE8 Bucz, Štefan - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: A New Approach to Tuning Robust PID Controllers.
In: ICIC Express Letters. - ISSN 1881-803X. - Vol. 2, No. 4 (2008), s. 317-322

ADE9 Bucz, Štefan - Marič, Ladislav - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Autotuning na báze sínusového generátora - efektívny spôsob automatického nastavovania koeficientov priemyselných PID generátorov.
In: Elektrotechnický magazín. - ISSN 1210-5422. - Roč. 19, č. 11-12 (2009), s. 34-38

ADE10 Bucz, Štefan - Marič, L. - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Jak správně nastavit parametry PID regulátoru? 2. část.
In: Elektrotechnický magazín. - ISSN 1210-5422. - Roč. 20, č. 4 (2010), s. 24-26

ADE11 Dideková, Zuzana - Kozák, Štefan: Modeling and Control of Non-Linear Systems Using Soft Computing.
In: International Review of Automatic Control. - ISSN 1974-6059. - Vol. 2, No. 4 (2009), s. 366-371

ADE12 Duchoň, František: Robot do vnútorného prostredia určený pre výskum.
In: Robot revue. - Roč. 2, říjen (2010), s. 4-7

ADE13 Foltin, Martin - Murgaš, Ján - Sekaj, Ivan: A new Adaptive PID Control Approach Based on Closed-Loop Response Recognition.
In: WSEAS Transactions on Systems. - ISSN 1109-2777. - Vol. 5, No. 7 (2006), s. 1738-1742

ADE14 Georgiev, Boris - Jurišica, Ladislav: Štandardizácia prevádzkových riadiacich systémov II: Funkčné bloky.
In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 11, č. 4 (2005), s. 36-40

ADE15 Georgiev, Boris - Jurišica, Ladislav: Štandardizácia prevádzkových riadiacich systémov III: Projektovanie.
In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 11, č. 7 (2005), s. 28-31

ADE16 Halás, Miroslav - Kotta, Ülle: A Note on Model Matching for Nonrealizable Nonlinear Systems.
In: Archives of Control Sciences. - ISSN 1230-2384. - Vol. 19, No. 4 (2009), s. 451-461

ADE17 Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš - Marko, Ľubomír: Nelineárne systémy I.
In: Automatizace. - ISSN 0005-125X. - Roč. 49, č. 5 (2006), s. 362-364

ADE18 Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš - Marko, Ľubomír: Nelineárne systémy II.
In: Automatizace. - ISSN 0005-125X. - Roč. 49, č. 6 (2006), s. 431-432

ADE19 Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš - Marko, Ľubomír: Nelineárne systémy III.
In: Automatizace. - ISSN 0005-125X. - Roč. 49, č. 7-8 (2006), s. 500-501

ADE20 Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš - Marko, Ľubomír: Nelineárne systémy IV.
In: Automatizace. - ISSN 0005-125X. - Roč. 49, č. 10 (2006), s. 673-677

ADE21 Halás, Miroslav - Kotta, Ülle - Li, Ziming - Wang, Huaifu - Yuan, Chunming: Submersive Rational Difference Systems and Formal Accessibility.
In: Mathematics-Mechanization Research Preprints. - Vol. 28 (2009), s. 40-57

ADE22 Halás, Miroslav - Kotta, Ülle: Transfer Functions of Discrete-Time Nonlinear Control Systems.
In: Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Physics. Mathematics. - ISSN 1406-0086. - Vol. 56, No. 4 (2007), s. 322-335

ADE23 Hoyer, H. - Gerke, M. - Rőhring, Christof - Bischoff, A. - Masár, Ivan - Ivanov, Ivan: Reale Systeme im `wirrtuellen Labor`.
In: Automatisierungstechnik AT. - ISSN 0178-2312. - Vol. 51, č. 11 (2003), s. 501-506

ADE24 Huba, Mikuláš: P- und PD-Polvorgaberegler f?r Regelstrecken mit begrenzter Stellgr?sse.
In: Automatisierungstechnik AT. - ISSN 0178-2312. - Roč. 53, č. 6 (2005), s. 273-283

ADE25 Hubinský, Peter - Pospiech, Thomas: Input Shaping for Slosh-Free Moving Containers with Liquid.
In: International Journal of Mechanics and Control. - ISSN 1590-8844. - Vol. 9, No. 2 (2008), s. 27-34

ADE26 Hubinský, Peter - Palkovič, Lukáš: Stop Point Prediction in Portal Crane Control Design.
In: Metalurgija. Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roč. 49, č. 2 (2010), s. 288-291

ADE27 Janík, Martin - Miklovičová, Eva - Mrosko, Marián: Predictive Control of Nonlinear systems.
In: ICIC Express Letters. - ISSN 1881-803X. - Vol. 2, No. 3 (2008), s. 239-244

ADE28 Jurišica, Ladislav - Vitko, Anton: Imbedding Intellegence nto Mechatronic Systems.
In: Metalurgija. Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roč. 49, č. 2 (2010), s. 99-102

ADE29 Jurišica, Ladislav - Duchoň, František: Landmarks Detection with Laser Scanner.
In: Metalurgija. Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roč. 49, č. 2 (2010), s. 305-309

ADE30 Jurišica, Ladislav - Vitko, Anton - Duchoň, František - Kaštan, Dušan: Statistical Approach to GPS Positioning of Mobile Robot.
In: Control Engineering and Applied Informatics. - ISSN 1454-8658. - Vol. 12, No. 2 (2010), s. 44-51

ADE31 Jurišica, Ladislav - Georgiev, Boris: Štandardizácia prevádzkových riadiacich systémov I: Úvod.
In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 5-9

ADE32 Jurišica, Ladislav: Trendy v riadení pohybu.
In: Automatizace. - ISSN 0005-125X. - Roč. 46, č. 1 (2003), s. 8-11

ADE33 Jurišica, Ladislav - Duchoň, František: Triangulation of Mobile Robot Position with Detected Ingerent Environment Landmarks.
In: International Journal of Mechanics and Control. - ISSN 1590-8844. - Vol. 10, No. 2 (2009), s. 15-25

ADE34 Kamenský, Martin - Huba, Mikuláš: Constrained Thermal Plant Control. Based on the First Order Models : 7th International Conference on Computing Anticipatory Systems, Liege, Belgium, 8.-13.8.2005.
In: International Journal of Computing Anticipatory Systems. - ISSN 1373-5411. - Vol. 18 (2006), s. 217-226

ADE35 Kamenský, Martin - Huba, Mikuláš: Constrained Thermal Plant Control. Based on the Second Order Models : 7th International Conference on Computing Anticipatory Systems, Liege, Belgium, 8.-13.8.2005.
In: International Journal of Computing Anticipatory Systems. - ISSN 1373-5411. - Vol. 18 (2006), s. 227-238

ADE36 Kanka, Peter - Hantuch, Igor - Major, Ladislav - Marek, Marián: Knowledge management a projektovanie riadiacich systémov.
In: Automatizace. - ISSN 0005-125X. - Roč. 50, č. 12 (2007), s. 763-765

ADE37 Kardoš, Ján: A Simple Remedy for the Oscillating Torque Feedback in Force Control.
In: Metalurgija. Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roč. 49, č. 2 (2010), s. 310-314

ADE38 Kardoš, Ján: Contact Force Control in the Robot End-Point.
In: Procedia Engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 2 (2010), s. 563-572

ADE39 Kardoš, Ján: Pohybové systémy s premenlivou štruktúrou.
In: Automatizace. - ISSN 0005-125X. - Roč. 52, č. 12 (2009), s. 688-692

ADE40 Kardoš, Ján: Reaching Law Modification of Time Sub-Optimal Varable Structure Control.
In: International Journal of Mechanics and Control. - ISSN 1590-8844. - Vol. 6, No. 2 (2005), s. 39-49

ADE41 Kardoš, Ján: Sledovanie žiadaného profilu sily v pracovnom bode robota.
In: Automatizace. - ISSN 0005-125X. - Roč. 50, č. 5 (2007), s. 341-346

ADE42 Kľúčik, Marian - Sedlár, Tibor: Mechatronical Device for Training of the Service Dogs 2.
In: Metalurgija. Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roč. 49, č. 2 (2010), s. 337-340

ADE43 Kozák, Štefan - Števek, Juraj: Application of Hybrid Modeling and Control for Air-Handling for Air-Handling Unit.
In: International Review of Automatic Control. - ISSN 1974-6059. - Vol. 3, No. 3 (2010), s. 317-323

ADE44 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: Independent Design of Decentralized Controllers in the Frequency Domain.
In: Periodica Polytechnica - Electrical Engineering. - ISSN 0324-6051. - Vol. 51, No. 1-2 (2007), s. 33-41

ADE45 Kozáková, Alena: Tuning Decentralized PID Controllers for Performance and Robust Stability.
In: ICIC Express Letters. - ISSN 1881-803X. - Vol. 2, No. 2 (2008), s. 117-123

ADE46 Makýš, Miroslav - Kozák, Štefan: Hybrid Control Method Application for Traffic Lights.
In: International Review of Automatic Control. - ISSN 1974-6059. - Vol. 3, No. 3 (2010), s. 293-299

ADE47 Martišovitš, Ilja - Žáková, Katarína: Stability Condition for a Class of Linear Discrete Systems.
In: International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science. - ISSN 1998-0140. - Vol. 2, Iss. 1 (2008), s. 136-137

ADE48 Memersheimer, Radko - Kozák, Štefan: Robust SISO and MIMO Polynomial Controller Design.
In: WSEAS Transactions on Systems. - ISSN 1109-2777. - Vol. 3, č. 5 (2004), s. 2080-2085

ADE49 Mrosko, Marián - Miklovičová, Eva - Murgaš, Ján: The MIMO Turbogenerator Decentralized Control.
In: WSEAS Transactions on Power Systems. - ISSN 1790-5060. - Vol. 1, No. 7 (2006), s. 1171-1176

ADE50 Murgaš, Ján - Sekaj, Ivan - Miklovičová, Eva - Foltin, Martin : Optimization of Excitation Control System Parameters.
In: WSEAS Transactions on Power Systems. - ISSN 1790-5060. - Vol. 1, No. 7 (2006), s. 1628-1633

ADE51 Murín, Justín - Sedlár, Tibor - Kľúčik, Marian - Goga, Vladimír: Mechatronical Device for Training of the Service Dogs 1.
In: Metalurgija. Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roč. 49, č. 2 (2010), s. 400-403

ADE52 Osuský, Jakub - Veselý, Vojtech - Kozáková, Alena: Robust Decentralized Controller Design with Performance Specification.
In: ICIC Express Letters. - ISSN 1881-803X. - Vol. 4, No. 1 (2010), s. 71-76

ADE53 Petrovič, Ľubomír - Jurišica, Ladislav: Multisensor Fusion and Sensor Validation of the Mobile Robot.
In: Metalurgija. Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roč. 49, č. 2 (2010), s. 451-455

ADE54 Pinda, Ľudovít - Horka, Ľuboš - Mišota, Branislav: Multi-Agent Simulation of Economy.
In: Strategijski menadžment. - Roč. 10, č. 3 (2005), s. 21-23

ADE55 Pospiech, Thomas - Hubinský, Peter: Beschleunigungsprofil für Abfüllanlagen.
In: ATP - Automatisierungstechnische Praxis. - ISSN 0178-2320. - Jg. 51, Nr. 6 (2009), s. 19-21

ADE56 Pospiech, Thomas - Hubinský, Peter: Der richtige Impuls. - publikované aj v angl. jazyku.
In: Automotion. - Jrg. 8, Nr. 3 (2009), s. 32-34

ADE57 Pospiech, Thomas - Hubinský, Peter: Mit Know How gegen das Verschütten - Resonanzfreies von schwingungsfähigen Systemen am Beispiel beim Positionen offener Behälter mit Flüssigkeiten.
In: Horizonte. - ISSN 1432-9174. - Nr. 33 (2009), s. 13-15

ADE58 Pospiech, Thomas - Hubinský, Peter: Resonanzfreies Positionieren von schwingungsfähigen Systemen.
In: IEE Automatisierung + Datentechnik. - 54. Jrg., Nr.1 (2009), s. 50-52

ADE59 Pospiech, Thomas - Hubinský, Peter: Schwingungsfähige Systeme resonanzfrei positionieren.
In: ETZ. - ISSN 0948-7387. - Nr. 9 (2009), s. 46-49

ADE60 Pospiech, Thomas - Hubinský, Peter: Unterdrückte Schwingung.
In: [me] Magazin für Mechatronik & Engineering. - ISSN 1868-6036. - Nr. 4 (2009), on-line

ADE61 Rodina, Jozef - Hubinský, Peter: Stability Control Design of SegwayTM Like Differential Drive by Using MEMS Sensors.
In: Metalurgija. Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roč. 49, č. 2 (2010), s. 483-487

ADE62 Rosinová, Danica - Markech, Matúš: Robust Control of Quadruple-Tank Process.
In: ICIC Express Letters. - ISSN 1881-803X. - Vol. 2, No. 3 (2008), s. 231-237

ADE63 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust PID Decentralized Controller Design Using LMI.
In: International Journal of Computers, Communications & Control. - ISSN 1841-9836. - Vol. 2, No. 2 (2007), s. 195-204

ADE64 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust Static Output Feedback for Discrete-Time Systems - LMI Approach.
In: Periodica Polytechnica - Electrical Engineering. - ISSN 0324-6051. - Vol. 48 (2004), No.3-4, s.151-163

ADE65 Sekaj, Ivan - Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Controller Design: Genetic Algorithm Approach.
In: Journal of Mathematical Control and Information. - Vol. 22 (2005), s. 257-265

ADE66 Števo, Stanislav: Soběstačnost zajistí kombinace několika zdrojů.
In: Facility manager. - Roč. 1, č. 2 (2008), s. 5-6

ADE67 Šturcel, Ján - Drahoš, Peter: Automatizované prevádzkové zariadenia v prostrediach s nebezpečím výbuchu.
In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 14, č. 6 (2008), s. 44-47

ADE68 Veselý, Vojtech - Kozáková, Alena: A Power System Application of a Robust Decentralized Controller Design Methodology.
In: Archives of Control Sciences. - ISSN 1230-2384. - Vol. 15. č. 2 (2005), s. 137-148

ADE69 Veselý, Vojtech: Decentralized variable structure control of complex systems .
In: International Journal of Systems Science. - ISSN 0020-7721. - Vol. 3 (1998), s. 311-321

ADE70 Veselý, Vojtech - Rosinová, Danica: Non-Iterative LMI Output Feedback Controller Design.
In: Archives of Control Sciences. - ISSN 1230-2384. - Vol. 17, No. 2 (2007), s. 241-250

ADE71 Veselý, Vojtech - Grman, Ľubomír: Problémy a riešenia robustného riadenia lineárnych systémov.
In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 9, č. 4 (2003), s. 54-59

ADE72 Veselý, Vojtech - Rosinová, Danica: Robust Output Feedback Model Predictive Control Design.
In: Archives of Control Sciences. - ISSN 1230-2384. - Vol. 20, No. 3 (2010), s. 303-316

ADE73 Veselý, Vojtech - Nguyen, Quang Thuan: Robust Output Networked Control System Design.
In: ICIC Express Letters. - ISSN 1881-803X. - Vol. 4, No. 4 (2010), s. 1399-1404

ADE74 Veselý, Vojtech - Rosinová, Danica: Robust Output Predictive Sequential Controller Design.
In: Archives of Control Sciences. - ISSN 1230-2384. - Vol. 20, No. 1 (2010), s. 31-46

ADE75 Veselý, Vojtech - Bars, Ruth: Stable Output Feedback Model Predictive Control Design: LMI Approach.
In: Archives of Control Sciences. - ISSN 1230-2384. - Vol. 18, No.3 (2008), s. 277-286

ADE76 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Jurišica, Ladislav - Hubinský, Peter: Data fusion and context awarenes in autonomous robotics.
In: International Journal of Mechanics and Control. - ISSN 1590-8844. - Vol. 5, No. 2 (2004), s. 29-39

ADE77 Vitková, Z. - Vitko, Anton - Šubová, M. - Jurišica, Ladislav: System Approach to Finding Surrogates for in-vivo Studies of Special Dosage Forms.
In: Farmacevski vestnik. - ISSN 0014-8229. - Vol. 59, Special Issue (2008), s. 71-72

ADE78 Vörös, Jozef: Identification of nonlinear dynamic systems using extended Hammerstein and Wiener models.
In: Control - Theory and Advanced Technology. - ISSN 0911-0704. - Vol. 10, No. 4, Part 2 (1995), s. 1203-1212

ADE79 Vörös, Jozef: Recursive Identification of Time-Varying Wiener Systems with Polynomial Non-Linearities.
In: International Journal of Automation and Control. - ISSN 1740-7516. - Vol. 2, No. 1 (2008), s. 90-98

ADE80 Zajac, Jaroslav: Preferences Analysis, Transactions, and Volatility.
In: The Journal of Risk finance. - Roč. 6, č. 3 (2005), s. 251-266

ADE81 Zajac, Jaroslav: Processing with Network and Group Selection.
In: International Journal of Computer Science and Network Security. - ISSN 1738-7906. - Vol. 6, No. 2A (2006), s. 132-141

ADE82 Zajac, Jaroslav: Risk Investment, Asset Returns, and Information.
In: Risk Decision and Policy. - Vol. 9, č. 2 (2004), s. 161-176

ADE83 Zajac, Jaroslav: The Extensive Form of Imperfect Information and Failure Markets with Risk Decision.
In: WSEAS Transactions on Environment and Development. - ISSN 1790-5079. - Vol. 1, No. 1 (2005), s. 140-143

ADE84 Žáková, Katarína: Experiments with Inverted Pendulum: from Simulations to Remote Control.
In: International Journal of Education and Information Technologies. - ISSN 1109-9577. - Vol. 1, No. 3 (2007), s. 142-147

ADE85 Žáková, Katarína - Kohút, Matej: Matlab Based Remote Control of Thermo-Optical Plant.
In: International Journal of Online Engineering. - ISSN 1861-2121. - Vol. 5, Special Issue (2009), s. 27-29

ADE86 Žáková, Katarína: One Type of Controller Design for Delayed Double Integrator System.
In: WSEAS Transactions on Systems and Control. - ISSN 1991-8763. - Vol. 3, Iss. 1 (2008), s. 62-69

ADE87 Žáková, Katarína - Sedlák, Michal: Remote Control of Experiments via Matlab.
In: International Journal of Online Engineering. - ISSN 1861-2121. - Vol. 2, No. 3 (2006) (http://www.i-joe.org/ojs/viewissue.php?id=5)

ADE88 Žalman, Milan - Kuric, I.: Direct Torque and Flux Control of Induction Machine and Fuzzy Controller.
In: Journal of electrical engineering (Romania). - ISSN 1582-4594. - Vol. 5, No.1 (2005), s. 73-76

ADE89 Žilka, Vladimír - Bisták, Pavol - Kurčík, Peter: Hydraulic Plant Remote Laboratory.
In: International Journal of Online Engineering. - ISSN 1861-2121. - Vol. 4, Special Issue (2008)


ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 275


ADF1 Abelovský, Michal - Žalman, Milan - Barát, Miroslav: Samočinne sa nastavujúce regulátory generátora elektromagnetického momentu AM.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 90-93

ADF2 Balogh, Richard: Acrob-an Educational Robotic Platform.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2. Robotika vo vzdelávaní (2010), s. 6-9

ADF3 Balogh, Richard: Control System for Hybrid Electric Drive.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 80-83

ADF4 Balogh, Richard: Practical Kinematics of the Differential Driven Mobile Robot.
In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 11, č. 2-A (2007), s. 11-16

ADF5 Bélai, Igor - Žalman, Milan: Predictive Current Controller of the Vector-Controlled Asynchronous Motor.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 48 (1997), s. 201-204

ADF6 Benický, Peter - Jurišica, Ladislav: Analýza dynamiky vo videu pomocou lokálnych deskriptorov.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mobilné robotické systémy (2008), s. 57-61

ADF7 Benický, Peter - Jurišica, Ladislav: Detekcia hrán na binárnom obraze v reálnom čase.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 8 (2009), s. 53-55

ADF8 Benický, Peter - Jurišica, Ladislav: Detekcia pohybu v reálnom čase pomocou fuzzy logiky.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 5 (2009), s. 95-97

ADF9 Benický, Peter - Jurišica, Ladislav: Detekcia rohov v binárnom obraze.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 11 (2009), s. 54-55

ADF10 Benický, Peter - Jurišica, Ladislav: Klasifikátor textúr.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 6 (2007), s. 73-75

ADF11 Benický, Peter - Jurišica, Ladislav: Real Time Motion Data Preprocessing.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 61, No. 4 (2010), s. 247-251

ADF12 Benický, Peter - Jurišica, Ladislav: Teleskopický nosník.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mechatronické systémy (2006), s. 71-75

ADF13 Blaho, Michal - Kratmüller, Martin: Fuzzy metódy v algoritmoch SRS.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 273-275

ADF14 Bložon, Branislav - Gabriel, Juraj: Linka leptania hliníkových dielov karosérií vo zvarovni VW Bratislava.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 5 (2007), s. 6-8

ADF15 Bložon, Branislav - Gabriel, Juraj: Stabilizované pracovisko skladania svetlometov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 6 (2007), s. 6-8

ADF16 Bombiak, Peter - Jurišica, Ladislav - Vitko, Anton: Štatistický prístup ku klasifikácii textúr s využitím histogramov a umelej inteligencie neurónovou sieťou ART 1.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 7 (2005), s. 50-52

ADF17 Bombiak, Peter - Jurišica, Ladislav - Murár, Roman: Využitie neurónovej siete ART a zobrazenia tepelných polí pri automatizovanej kontrole kvality.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 30-33

ADF18 Bucz, Štefan - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: A New Approach to the Robust PID Controller Synthesis for Systems with Unknown Mathematical Model.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 59, No. 2 (2008), s. 86-91

ADF19 Bucz, Štefan - Marič, Ladislav - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: A Simple Robust PID Controller Design Method Based on Sine Wave Identification of the Uncertain Plant.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 61, No. 3 (2010), s. 164-170

ADF20 Bucz, Štefan - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Inžinierska metóda nastavovania koeficientov robustného PID regulátora zaručujúca predpísanú kvalitu riadenia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, mimoriadne č (2010), s. 26-30

ADF21 Bucz, Štefan - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Inžinierska metóda návrhu robustného PID regulátora vo frekvenčnej oblasti k SISO systémom s neznámym matematickým modelom.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 276-280

ADF22 Bucz, Štefan - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Inžinierska metóda návrhu robustného PID regulátora vo frekvenčnej oblasti k SISO systémom s neznámym matematickým modelom.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, mimoriadne č (2006), s. 14-17

ADF23 Bucz, Štefan - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Inžinierska metóda syntézy PID regulátora založená na návrhovo orientovanej identifikácii riadeného objektu.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 209-213

ADF24 Bucz, Štefan - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Návrhovo orientovaná identifikácia budúcnosť v inžinierskych metódach návrhu priemyselných PID regulátorov.
In: Elektrotechnický magazín. - ISSN 1210-5422. - Roč. 18, č. 3 (2008), s. 56-59

ADF25 Bucz, Štefan - Marič, Ladislav - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Využívanie sínusovej identifikácie riadeného systému pri návrhu robusného PID regulátora.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, mimoriadne č (2009), s. 180-184

ADF26 Chamraz, Štefan: Centrálne zamykanie osobných áut.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 56-58

ADF27 Chamraz, Štefan - Balogh, Richard: Controller Design for the Static System with Electric Actuated Valve.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 53-57

ADF28 Chamraz, Štefan - Balogh, Richard: Implementation of the First Order Control System.
In: Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics. - ISSN 1336-9180. - Roč. 5, č. 2 (2009), s. 63-76

ADF29 Chamraz, Štefan: Mikropočítačové riadenie tepelnej sústavy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, mimoriadne č (2009), s. 188-192

ADF30 Chamraz, Štefan: Syntéza regulátora poruchy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, mimoriadne č (2010), s. 31-35

ADF31 Chrien, Martin - Jurišica, Ladislav: Návrh kráčajúceho robota so štyrmi nohami.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mechatronické systémy (2006), s. 93-97

ADF32 Cigánek, Ján - Kozák, Štefan: An Effective Robust Controller Algorithm Design.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 2 Riadenie procesov (2009), s. 93-96

ADF33 Danko, Ján - Ondrovičová, Magdalena - Veselý, Vojtech: Robust Controller Design to Control a Warm Air-Drying Chamber.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 55, No. 7-8 (2004), s. 207-211

ADF34 Dorák, Szabolcs - Rosinová, Danica: Decentralized Control Design Using LMI Model Reduction.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 58, No. 6 (2007), s. 307-312

ADF35 Dorner, Jozef: Multiagentové systémy zamerané na riadenie mobilných robotických systémov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 12 (2007), s. 94-97

ADF36 Drahoš, Peter: Empirický model aktuátora SMA.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 6 : Mechatronika (2005), s. 45-49

ADF37 Drahoš, Peter - Čičáková, Oľga: Measurement of SMA Drive Characteristics.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 3, section 3 (2003), s. 151-154

ADF38 Drahoš, Peter - Čičáková, Oľga - Juračič, Peter: NiTi drôt - senzor aj aktuátor.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 5 (2003), s. 93-95

ADF39 Drahoš, Peter: Podstata a použitie priemyselnej zbernice Profibus.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 43-47

ADF40 Drahoš, Peter - Bélai, Igor - Franeková, Mária: Possibilities of Modelling and Diagnostic of Random Failures Effect to Operation of Transmission System Profibus DP.
In: Journal of information, control and management systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 8, No. 5 (2010), s. 483-494

ADF41 Dúbravská, Mária - Harsányi, Ladislav: Control of Uncertain Systems.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 58, No. 4 (2007), s. 228-231

ADF42 Dúbravský, Jozef - Tesár, Richard - Kratochvíl, Miroslav: Centralizované sieťové riadenie.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 288-291

ADF43 Duchoň, František - Kľúčik, Marian: Aplikácia senzorových systémov vo zváraní.
In: Zvárač. - ISSN 1336-5045. - Roč. 6, č. 4 (2009), s. 7-11

ADF44 Duchoň, František - Jurišica, Ladislav: Bunková dekompozícia prostredia v mobilnej robotike.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 17, č. 12 (2010), online

ADF45 Duchoň, František - Jurišica, Ladislav: Detekcia značiek prostredia pomocou laserového skenera.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Inteligentné pohybové systémy (2009), s. 43-48

ADF46 Duchoň, František - Jurišica, Ladislav: Globálna navigácia mobilných robotov na báze metrickej mapy.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 17, č. 12 (2010), online

ADF47 Duchoň, František - Jurišica, Ladislav: Globálna navigácia mobilných robotov na báze topologickej mapy.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 17, č. 12 (2010), online

ADF48 Duchoň, František - Murár, Roman: Modelovanie a riadenie mobilného robota.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2 (2006), CD-Rom

ADF49 Duchoň, František - Kľúčik, Marian - Jurišica, Ladislav: Reactive Navigation of Mobile Robot with Visual System.
In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 13, č. 2-A (2009), s. 47-52

ADF50 Duchoň, František - Jurišica, Ladislav: Triangulácia polohy mobilného robota s použitím detegovaných prirodzených značiek prostredia.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Inteligentné pohybové systémy (2009), s. 49-52

ADF51 Duchoň, František - Murár, Roman - Jurišica, Ladislav: Tvorba lokálnej metrickej mapy v mobilnej robotike.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1 (2007), s. 181-186

ADF52 Duchoň, František - Štrenger, Martin: Vytvorenie vizuálnej podoby modelu pre fyzikálny model v Microsoft Robotics Developer Studio.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Inteligentné pohybové systémy (2009), s. 64-68

ADF53 Duchoň, František - Jurišica, Ladislav - Štrenger, Martin: Vytvorenie vlastných snímačov, prostredia, robota a simulácia v Microsoft Robotics Developer Studio.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Inteligentné pohybové systémy (2009), s. 76-81

ADF54 Duchoň, František - Štrenger, Martin: Vývojové prostredie Microsoft Robotics Studio.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mobilné robotické systémy (2008), s. 18-23

ADF55 Ďurina, Dušan - Petrovič, Pavel - Balogh, Richard: Robotnačka - The Drawing Robot.
In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 10, č. 2-A / konf.(heslo) Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. 8. ROBTEP 2006. Jasná - Nízke Tatry, 31.5.-2.6.2006 (2006). - Košice : Technická univerzita v Košiciach, s. 113-116

ADF56 Farkas, Ľudovít - Blaho, Michal - Foltin, Martin : Bezdrôtové siete v priemysle.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 160-164

ADF57 Ferenczi, Tomáš - Dorner, Jozef: Videnie mobilného robota pomocou wifi kamery.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mobilné robotické systémy (2008), s. 50-53

ADF58 Fodrek, Peter - Murgaš, Ján: Model synchrónneho motora s permanentným magnetom.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, mimoriadne č (2003), s. 120-123

ADF59 Foltin, Martin - Ernek, Martin: Matlab (7) SimPowerSystems.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 11 (2009), s. 64-65

ADF60 Foltin, Martin - Murgaš, Ján: Sieťové riadenie procesov - formulácia a trendy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 292-295

ADF61 Gabriel, Juraj: Integrovanie inteligentných metód do PLC riadiacich systémov.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 7 (2005), s. 23-28

ADF62 Gabriel, Juraj - Bložon, Branislav: Pracovisko vytvrdzovania lepidla vo zvarovni VW Bratislava.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 1 (2007), s. 6-8

ADF63 Gacho, Juraj - Žalman, Milan: Bezsnímačový rýchlostný servosystém s AM s Luenbergerovým pozorovateľom.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Inteligentné pohybové systémy (2009), s. 30-38

ADF64 Gacho, Juraj - Žalman, Milan: IM Based Speed Servodrive with Luenberger Observer.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 61, No. 3 (2010), s. 149-156

ADF65 Gacho, Juraj - Žalman, Milan: Realizácia rýchlostného servosystému s asynchrónnym motorom s rozšíreným Kalmanovým filtrom.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 67-70

ADF66 Gonos, Michal - Miklovičová, Eva: Iterative Weighed Least Squares Identification and PSRM Control Design.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 11-12 (2002), s. 319-323

ADF67 Gramblička, Miroslav - Murgaš, Ján: Obchodovanie s elektrickou energiou verzus stabilita elektrizačnej sústavy.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 1 (2002), 6-9,25

ADF68 Grman, Ľubomír - Veselý, Vojtech: Extremal Transfer Functions in Robust Control System Design.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 55, No. 1-2 (2004), s. 11-17

ADF69 Grman, Ľubomír - Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Quadratic Controller Design.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 56, No. 5-6 (2005), s. 128-134

ADF70 Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš - Kotta, Ülle: An Overview of Transfer Function Formalism for Nonlinear Systems.
In: Journal of Cybernetics and Informatics. - ISSN 1336-4774. - Vol. 8 (2009), on-line

ADF71 Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš - Žilka, Vladimír: Constrained Discrete-Time Nonlinear Controller for a Fluid Tank System.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2 (2007). - Bratislava : HMH, s.r.o, s. 10-15

ADF72 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Comparison of Mapmaking Methods for Mobile Robots.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 57, No. 5 (2006), s. 276-284

ADF73 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Experimentálna identifikácia parametrov ultrazvukového diaľkomera.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2 (2006), CD-Rom

ADF74 Hanzel, Jaroslav - Kľúčik, Marian - Jurišica, Ladislav: Navigational Maps Based on the GPS Data.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 66-70

ADF75 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Návrh asymetrického modelu ultrazvukového snímača.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 12 (2007), s. 89-93

ADF76 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Porovnanie metód tvorby reprezentácie prostredia pre mobilný robot s využitím ultrazvuku.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 6 : Mechatronika (2005), s. 58-63

ADF77 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Riadenie mobilného robota prostredníctvom WEB rozhrania.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16 č. 12 (2009), s. 46

ADF78 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Tvorba máp neznámeho prostredia pre mobilný robot s využitím ultrazvuku.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 1 (2004), s. 82-84,88

ADF79 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Tvorba máp neznámeho prostredia pre mobilný robot s využitím ultrazvuku (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 12 (2003), s. 64-65

ADF80 Hanzel, Jaroslav: Web Based Remote Mobile Robot Control.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2. Robotika vo vzdelávaní (2010), s. 43-45

ADF81 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Zložený merací systém na mapovanie mobilným robotom.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 15, č. 12 (2008), s. 83-86

ADF82 Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Analýza vplyvu vonkajších porúch na zdroje v elektrizačnej sústave SR.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 7 (2004), s. 21-23

ADF83 Harsányi, Ladislav - Dúbravská, Mária: Performance of Control Loops with Robust Controllers.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 54, No. 3-4 (2003), s. 88-91

ADF84 Hemedi, Mark - Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav: Navigácia mobilného robota v neznámom prostredí s využitím fuzzy logiky.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 11 (2007), s. 78-80

ADF85 Huba, Mikuláš - Vrančic, Damir: Constrained Control of the Plant with the Slow and Fast Mode.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2 (2007). - Bratislava : HMH, s.r.o, s. 16-20

ADF86 Huba, Mikuláš - Žáková, Katarína: Contribution to the Theoretical Analysis of the Ziegler-Nichols Method.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 54, No. 7-8 (2003), s. 188-194

ADF87 Huba, Mikuláš: PID regulátory pre systémy s obmedzeniami.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 2 (2007), s. 28-33

ADF88 Huba, Mikuláš - Ťapák, Peter: Relay Identification by Analyzing Nonsymmetrical Oscillations for Single Integrator with Time Delay.
In: Journal of Cybernetics and Informatics. - ISSN 1336-4774. - Vol. 10 (2010), s. 68-77

ADF89 Huba, Mikuláš - Rakšányi, Peter: Studies Involved with sustainable development of the Tatra region after five years.
In: Terra Spectra STU.Planning Studies. - ISSN 1338-0370. - Vol. 2, N. 2 (2010), s. 15-20

ADF90 Hubinský, Peter - Štefanka, Jozef: Control of Low-Damped Positioning System with Elemination of Residual Oscillation and Final Position Prediction.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 181-183

ADF91 Hubinský, Peter - Kurilla, Jozef - Palkovič, Lukáš: Estimation of the Gantry Crane Natural Frequency Using MEMS Accelerometer.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 89-94

ADF92 Hubinský, Peter - Rodina, Jozef: Hybrid Control of the Mono Axial Vehicle.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 84-88

ADF93 Hubinský, Peter: Input Shaping Preventing the Excitation of Oscillation Applied to the Voronoi Diagram Planed Path.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 6 : Mechatronika (2005), s. 108-111

ADF94 Hubinský, Peter - Pospiech, Thomas: Metóda bezrezonančného riadenia pohybu plniacej linky.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16 č. 12 (2009), s. 49-51

ADF95 Hubinský, Peter - Palkovič, Lukáš: Predikcia dobehu pri tlmení kmitov portálového žeriava.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 5 (2009), s. 22-24

ADF96 Hubinský, Peter: Reducing of Robot End-Effector Residual Oscillations by Means of Control Signal Shaping.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 49 (1998), s. 129-133

ADF97 Hubinský, Peter - Štefanka, Jozef: Riadenie dvojosového mechatronického systému s pružnosťou.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 296-298

ADF98 Hubinský, Peter - Pospiech, Thomas: Slosh-Free Positioning of Containers with Liquids and Flexible Conveyor Belt.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 61, No. 2 (2010), s. 65-74

ADF99 Hubinský, Peter - Štefanka, Jozef: Využitie algoritmu SOMA pri eliminácii reziduálnych kmitov dvojhmotového systému s pružným členom.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 6 : Mechatronika (2005), s. 104-107

ADF100 Hypiusová, Mária - Osuský, Jakub: Robust Controller Design for Magnetic Levitation Model.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 100-104

ADF101 Ivanov, Ivan - Hubinský, Peter: Riadenie systémov s malým tlmením.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 5 : Robotické systémy = Robotic Systems (2004), s. 28-31

ADF102 Jančovič, Marián - Žalman, Milan: Identifikácia parametrov asynchrónneho motora genetickým algoritmom.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Inteligentné pohybové systémy (2009), s. 21-29

ADF103 Jančovič, Marián - Žalman, Milan: The Genetic Algorithms for Speed Controller Design of Induction Motor Drive. (http://www.sski.sk/casopis/index.php)
In: Journal of Cybernetics and Informatics. - ISSN 1336-4774. - Vol. 6 (2006), on-line

ADF104 Janíček, František - Breza, Juraj - Murgaš, Ján - Reváková, Daniela - Šimunek, Peter: Technologické predvídanie v trvalo udržateľnom rozvoji elektroenergetiky.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 8-10

ADF105 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Aplikácia rekurentných neurónových sietí pri riadení asynchrónnych motorov.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 7 (2005), s. 35-40

ADF106 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Mechatronické pohybové systémy (6).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 7 (2006), s. 81-82

ADF107 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Pozorovanie uhlovej rýchlosti asynchrónneho motora pomocou dopredných neurónových sietí.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 71-73

ADF108 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Virtuálne senzory magnetického toku AM.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 87-89

ADF109 Juhásová, Ana - Janov, Vladimír - Juhás, Gabriel: Dynamický deadlock WorkFlow procesov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, mimoriadne č (2009), s. 205-208

ADF110 Jurišica, Ladislav - Hubinský, Peter - Knot, Juraj: Algoritmy spracovania dynamických obrazov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 79-82

ADF111 Jurišica, Ladislav - Vitko, Anton: Kartézske (lineárne) roboty.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 3 (2009), s. 69

ADF112 Jurišica, Ladislav - Duchoň, František: Mapping in Mobile Robotics.
In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 12, č. 2-A : ROBTEP 2008. Automatizácia / Robotika v teórii a praxi. 9. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Tataranská Lomnica, 9.-11.06.2008 (2008), s. 307-320

ADF113 Jurišica, Ladislav - Kľúčik, Marian: Mechatronický návrh v technológiách zvárania a povrchových úprav materiálov.
In: Zvárač. - ISSN 1336-5045. - Roč. 4, č. 4 (2007), s. 3-7

ADF114 Jurišica, Ladislav: Mechatronics Systems.
In: Komunikácie. Communications. - ISSN 1335-4205. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 5-7

ADF115 Jurišica, Ladislav - Murár, Roman: Mobile Robots and Their Subsystems.
In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 11, č. 2-A (2007), s. 77-82

ADF116 Jurišica, Ladislav - Murár, Roman: Mobile Robots and Their Subsystems.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mobilné robotické systémy (2008), s. 14-17

ADF117 Jurišica, Ladislav - Dorner, Jozef: Návrh systému pre vizualizáciu a riadenie procesov s pomocou WEB technológií.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, mimoriadne č (2006), s. 8-101

ADF118 Jurišica, Ladislav - Murár, Roman: Prieskum neznámeho prostredia mobilným robotickým systémom a tvorba topologickej mapy prostredia (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 63-64

ADF119 Jurišica, Ladislav - Murár, Roman: Prieskum neznámeho prostredia mobilným robotickým systémom a tvorba topologickej mapy prostredia (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 3 (2004), s. 82-83

ADF120 Jurišica, Ladislav - Duchoň, František: Reaktívna navigácia pomocou lokáklnej metrickej mapy.
In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 12, č. 3-B : Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS 2008. Červený Klaštor, Slovensko, 14.- 16. 10. 2008 (2008), s. 361-373

ADF121 Jurišica, Ladislav - Murár, Roman: Reaktívne riadenie mobilného robota.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 5 (2003), s. 36-38

ADF122 Jurišica, Ladislav - Kľúčik, Marian: Robot s kombinovaným podvozkom.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mechatronické systémy (2006), s. 86-92

ADF123 Jurišica, Ladislav - Murár, Roman - Duchoň, František - Kľúčik, Marian - Petrovič, Ľubomír: Roboty do vonkajšieho prostredia.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 11 (2007), s. 72-77

ADF124 Jurišica, Ladislav - Lipovský, Tomáš: Stabilita mobilného manipulátora.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 6 : Mechatronika (2005), s. 76-78

ADF125 Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Štrenger, Martin: Tvorba fyzikálneho modelu v Microsoft Robotics Developer Studio.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Inteligentné pohybové systémy (2009), s. 69-75

ADF126 Jurišica, Ladislav - Hricko, Peter: Určenie absolútnej polohy mobilného robota.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 54-57

ADF127 Jurišica, Ladislav - Surovčík, Tomáš: Vizuálne systémy ako prostriedok pre vyhodnocovanie pohybu mechatronického systému.
In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 12, č. 3-B : Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS 2008. Červený Klaštor, Slovensko, 14.- 16. 10. 2008 (2008), s. 375-380

ADF128 Kajan, Slavomír: Comparison of Some Neural Control Structures for Nonlinear Systems.
In: Journal of Cybernetics and Informatics. - ISSN 1336-4774. - Vol. 8 (2009), on-line

ADF129 Kajan, Slavomír: Modelovanie dynamických systémov pomocou neurónových sietí v reálnom čase.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 7 (2005), s. 41-44

ADF130 Kajan, Slavomír - Sekaj, Ivan - Dideková, Zuzana: Neuro-Predictive Controller Design Based on Genetic Algorithms.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Inteligentné pohybové systémy (2009), s. 17-20

ADF131 Kajan, Slavomír - Slačka, Juraj: Parallel Computing on Graphics Cards.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 49-52

ADF132 Kamenský, Martin - Ondera, Martin - Huba, Mikuláš: Reléová identifikácia sústav stabilizovaných PD-regulátorom.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 6 : Mechatronika (2005), s. 120-127

ADF133 Kardoš, Ján: Eliminácia parazitných autooscilácií v systémoch s kĺzavým režimom prvého rádu - súčasný stav problematiky.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 6 : Mechatronika (2005), s. 112-119

ADF134 Kardoš, Ján: Niektoré aspekty syntézy prepínacej funkcie v polohových VSS.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 5 : Robotické systémy = Robotic Systems (2004), s. 1-7

ADF135 Kardoš, Ján: Sledovanie žiadanej hodnoty polohy v systémoch s premenlivou štruktúrou.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mobilné robotické systémy (2008), s. 66-72

ADF136 Keleši, Lukáš - Žalman, Milan: On-line identifikácia mechanických parametrov servopohonu.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 170-175

ADF137 Kľúčik, Marian - Jurišica, Ladislav: Návrh mechatronických systémov.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1 (2007), s. 317-329

ADF138 Kľúčik, Marian - Jurišica, Ladislav: Robot s kombinovaným podvozkom.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 2 (2006), s. 81-85

ADF139 Kozák, Štefan: Charakteristika vybraných metód a algoritmov prediktívneho riadenia.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 3 (2002), s. 15-27

ADF140 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: Robust MIMO PID Controller Design Usin Additive Affine-Type Uncertainty.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 59, No. 5 (2008), s. 241-247

ADF141 Kozáková, Alena: Robustné spätnoväzobné riadenie mnohoparametrových dynamických systémov vo frekvenčnej oblasti: decentralizovaný prístup.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 3 (2002), s. 40-47

ADF142 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: Tuning Decentralized Controllers for Robustness and Performance.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 12-17

ADF143 Krajči, V. - Jurišica, Ladislav: Robot Dynamics Modelling by Program Mathematica.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 6 : Mechatronika (2005), s. 41-44

ADF144 Krajčí, Vesna - Jurišica, Ladislav: Saving of Energy in Robotics by Using Modified Variable-Structure Control Methods.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 9-10 (2002), s. 277-280

ADF145 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján: A Supervisory Indirect Nonlinear Fuzzy Adaptive Controller.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 4 (2003), s. 17-22

ADF146 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján: B-Spline Fuzzy Adaptive System.
In: Acta Electrotechnica et Informatica. - ISSN 1335-8243. - Vol. 6, No. 3 (2006), s. 16-20

ADF147 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján: Fuzzy Modelling and Adaptive Control of Uncertain System.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 55, No. 9-10 (2004), s. 251-255

ADF148 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján: Návrh fuzzy adaptívneho riadenia založeného na Bellman-Ljapunovej metóde.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, mimoriadne č (2003), s. 116-119

ADF149 Lehocká, Ana - Juhás, Gabriel - Lehocki, Fedor - Ševčíková, Zuzana: Petriho siete v modelovaní workflow procesov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 303-305

ADF150 Lehocki, Fedor - Juhás, Gabriel - Ševčíková, Zuzana - Lehocká, Ana: Aplikácie Petriho sietí v medicínskych diagnostických systémoch.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 299-302

ADF151 Leporis, Michal - Králová, Zdenka: A Simulation Approach to Production Line Bottleneck Analysis.
In: Journal of Cybernetics and Informatics. - ISSN 1336-4774. - Vol. 11 (2010), s. 56-65

ADF152 Leporis, Michal - Králová, Zdenka: Simulation Methods for Bottleneck Detection in Manufacturing Systems.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 44-48

ADF153 Lipovský, Tomáš - Jurišica, Ladislav: Mobilné manipulátory a eliminácia vibrácií.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mechatronické systémy (2006), s. 81-85

ADF154 Miklovičová, Eva - Mrosko, Marián: Implementation of Predictive Control on Industrial Controllers.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 39-43

ADF155 Mišeje, Milan - Šturcel, Ján: Signal Processing in Smart Sensor Systems 1.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2 (2006), CD-Rom

ADF156 Mišeje, Milan - Šturcel, Ján: Signal Processing in Smart Sensor Systems 2.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2 (2006), CD-Rom

ADF157 Mišota, Branislav: Niektoré aspekty aplikácie multiagentového modelovania.
In: Ekonomika a informatika. - ISSN 1336-3514. - Roč. 2, č. 2 (2004), s. 231-239

ADF158 Mrosko, Marián - Miklovičová, Eva - Murgaš, Ján: Predictive Control of Synchronous Generator: A Multicriterial Optimization Approach.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 2. Riadenie v energetike (2008), CD-Rom

ADF159 Murár, Roman - Jurišica, Ladislav: Environment Representation Based on Relative Entities Description.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mechatronické systémy (2006), s. 30-35

ADF160 Murár, Roman - Kľúčik, Marian - Jurišica, Ladislav: Mechatronické vyhodnotenie trakčného systému mobilného robota.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1 (2007), s. 177-180

ADF161 Murgaš, Ján - Poliačik, Michal - Ernek, Martin: Effective Speed Controller in Island Operation.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 2. Riadenie v energetike (2008), CD-Rom

ADF162 Murgaš, Ján - Miklovičová, Eva - Gonos, Michal: Fuzzy Adaptation Law in State Space Control.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 4 (2003), s. 52-55

ADF163 Murgaš, Ján - Hnát, Juraj - Miklovičová, Eva: PEE Parameters Setting Using Genetic Algorithms.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 2. Riadenie v energetike (2008), CD-Rom

ADF164 Murgaš, Ján: "Plán obrany" - systémové opatrenie na zabránenie blackoutom.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 17, č. 7 (2010), s. 36-38

ADF165 Murgaš, Ján - Dobrovič, A. - Miklovičová, Eva - Dúbravský, Jozef: Two Level Turbogenerator Control System.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 55, No. 3-4 (2004), s. 83-88

ADF166 Murgaš, Ján - Foltin, Martin : Uplatnenie metodiky adaptívneho riadenia v sieťovom riadení procesov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 309-312

ADF167 Murgaš, Tomáš - Chvostek, Tomáš: Číslicové riadenie servopohonov po zbernici CAN.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 48-52

ADF168 Murgaš, Tomáš - Fodrek, Peter - Farkas, Ľudovít: Priemyselné zbernice s pripojením na ethernet.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 323-326

ADF169 Nguyen, Quang Thuan - Veselý, Vojtech: Design of Robust Quarabted Cost PID Controller for Networked Control Systems.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 61, No. 2 (2010), s. 114-119

ADF170 Nguyen, Quang Thuan - Holič, Ivan: Robust Controller Design for the 3DCrane Process.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 95-99

ADF171 Nguyen, Quang Thuan - Veselý, Vojtech: Robust Guaranteed Cost PID Controller Design for Networked Control Systems (NCSs).
In: Journal of Cybernetics and Informatics. - ISSN 1336-4774. - Vol. 10 (2010), s. 1-10

ADF172 Oravec, Michal - Števo, Stanislav - Sekaj, Ivan: Comparison of Using Simple Genetic Algorithm and Parallel Genetic Algorithm in Heat Transfer Model Optimization.
In: Journal of Cybernetics and Informatics. - ISSN 1336-4774. - Vol. 9 (2010), s. 13-18

ADF173 Osuský, Jakub - Veselý, Vojtech: Modification of Neimark D-Partition Method for Desired Phase Margin.
In: Journal of Cybernetics and Informatics. - ISSN 1336-4774. - Vol. 11 (2010), http://www.sski.sk/casopis/show_article.php?id_art=76&id_cat=12

ADF174 Pásztó, Peter - Hubinský, Peter: Application of a Visual System for Mobile Robot Navigation (OpenCV).
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 62-65

ADF175 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Fuzzy-Neuro Predictive Controller Tuned by Genetic Algorithms.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 7 (2005), s. 45-49

ADF176 Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Hybrid Predictive Control of Nonlinear Process.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 21-24

ADF177 Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Predictive Control of Nonlinear Process.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 18-20

ADF178 Pavlovkin, Ján - Jurišica, Ladislav: Navigácia mobilného robota (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 2 (2003), 72-73, 94

ADF179 Pavlovkin, Ján - Jurišica, Ladislav: Navigácia mobilného robota (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 3 (2003), s. 59

ADF180 Petrovič, Ľubomír - Dorner, Jozef - Jurišica, Ladislav: Design of Solution for Visualization and Technological Process Control by Using WEB Technologies.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2 (2006), CD-Rom

ADF181 Petrovič, Ľubomír - Jurišica, Ladislav: Information Fusion for Process Control.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mobilné robotické systémy (2008), s. 45-49

ADF182 Petrovič, Ľubomír - Jurišica, Ladislav: Návrh fail-operation a fail-safe mechatronických systémov.
In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 12, č. 3-B : Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS 2008. Červený Klaštor, Slovensko, 14.- 16. 10. 2008 (2008), s. 643-648

ADF183 Petrovič, Ľubomír - Jurišica, Ladislav: Požiadavky na senzorový a riadiaci systém.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 12 (2007), s. 86-88

ADF184 Petrovič, Pavel - Lúčny, Andrej - Balogh, Richard - Ďurina, Dušan: Remotely-Accessible Robotics Laoboratory.
In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 10, č. 2-A / konf.(heslo) Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. 8. ROBTEP 2006. Jasná - Nízke Tatry, 31.5.-2.6.2006 (2006). - Košice : Technická univerzita v Košiciach, s. 389-194

ADF185 Petrovič, Pavel - Balogh, Richard - Lúčny, Andrej: Robotika.SK Approach to Educational Robotics from Elementary Schools to Universities.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2. Robotika vo vzdelávaní (2010), s. 85-90

ADF186 Poliačik, Michal - Ernek, Martin - Murgaš, Ján: Adaptívne riadenie dávkovania liečiv.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 156-159

ADF187 Poliačik, Michal - Murgaš, Ján: Stabilita pri sieťovom riadení procesov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 313-317

ADF188 Radičová, Tatiana - Žalman, Milan: Master-Slave Position Servo-Drive Design of Aircode Linear Motor with Permanent Magnets.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 76-79

ADF189 Rodina, Jozef - Hubinský, Peter: Využitie MEMS snímačov na stabilizáciu a riadenie mobilných robotických platforiem.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 4 (2009), s. 38-40

ADF190 Rosinová, Danica: Decentralized Control: Some Aspectc of Stability and Performance.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 6-11

ADF191 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust Stability Analysis Using Polynomially Dependent Lyapunov Function.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2 (2007). - Bratislava : HMH, s.r.o, s. 67-71

ADF192 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Static Output Feedback Robust Control of Uncertain Linear Discrete-Time Systems.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 54, No. 3-4 (2003), s. 92-95

ADF193 Sekaj, Ivan: Genetické algoritmy (3) použitie genetických algoritmov pri návrhu regulačných obvodov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 1 (2002), s. 58-59

ADF194 Sekaj, Ivan - Perkácz, Juraj - Nídel, Matej: Návrh regulátorov pomocou genetického programovania.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 7 (2005), s. 77-80

ADF195 Sekaj, Ivan - Perkácz, Juraj - Šrámek, Marián: Využitie evolučných výpočtov pri riešení praktických úloh.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 27-29

ADF196 Suchánek, Miroslav: Rýchlostné riadenie BLDC motora s využitím Hallových snímačov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, mimoriadne č (2009), s. 201-204

ADF197 Surovčík, Tomáš - Balogh, Richard - Jurišica, Ladislav: Monitoring of the Movement of the Mobile Robot.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2 (2006), CD-Rom

ADF198 Surovčík, Tomáš - Jurišica, Ladislav: Spracovanie obrazu v reálnom čase - hardvér.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 15, č. 12 (2008), s. 79-82

ADF199 Surovčík, Tomáš - Jurišica, Ladislav: Spracovanie obrazu v reálnom čase - softvér (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 1 (2009), s. 56-57

ADF200 Surovčík, Tomáš - Jurišica, Ladislav: Spracovanie obrazu v reálnom čase - softvér (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 2 (2009), s. 68-69

ADF201 Surovčík, Tomáš - Jurišica, Ladislav: Spracovanie obrazu v reálnom čase - softvér (3).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 3 (2009), s. 74-75

ADF202 Šebo, T. - Hantuch, Igor - Hantuch, Igor, jr.: GO-CAD simulácia vo virtuálnej realite (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 6 (2003), s. 40-41

ADF203 Šebo, T. - Hantuch, Igor - Hantuch, Igor, jr.: GO-CAD simulácia vo virtuálnej realite (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 7 (2003), s. 57-59

ADF204 Ševčíková, Zuzana - Juhás, Gabriel - Lehocká, Ana - Lehocki, Fedor: Sémantika a aplikácie Petriho sietí.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 306-308

ADF205 Šimeček, Martin - Dorner, Jozef: Spájanie obrazov viacerých kamier pre sledovanie spojitej 2D scény.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mobilné robotické systémy (2008), s. 54-56

ADF206 Šlezárová, Alexandra - Hantuch, Igor - Števo, Stanislav: Počítačové modelovanie inteligentných budov.
In: Eurostav. - ISSN 1335-1249. - roč.16, č.3 (2010), s. 24-28

ADF207 Štefanka, Jozef - Hubinský, Peter: Moderné prístupy riešenia optimalizačných problémov pomocou metód evolučných výpočtov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 2 (2006), s. 71-73

ADF208 Štefanka, Jozef - Hubinský, Peter: Návrh riadenia portálového žeriavu pomocou genetického programovania.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mechatronické systémy (2006), s. 5-7

ADF209 Štefanka, Jozef - Hubinský, Peter: Riadenie slabo tlmeného polohového systému s elimináciou reziduálnych kmitov a predikciou polohy.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mobilné robotické systémy (2008), s. 73-75

ADF210 Števek, Juraj - Kozák, Štefan: Hybrid Modeling and Control of Thermal System.
In: Journal of Cybernetics and Informatics. - ISSN 1336-4774. - Vol. 10 (2010), s. 49-60

ADF211 Šturcel, Ján: Experimentálne pracoviská pre dištančné štúdium.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, mimoriadne č (2009), s. 197-200

ADF212 Šturcel, Ján - Kamenský, Miroslav: Function Approximation and Digital Linearization in Sensor Systems.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2 (2006), CD-Rom

ADF213 Šturcel, Ján: Hierarchia a funkcie informačných systémov vo výrobnom podniku.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 4 (2005), s. 19-21

ADF214 Šturcel, Ján: Meracie členy mechanických veličín, odporová tenzometria a kalibrácia (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 8 (2003), s. 17-19

ADF215 Šturcel, Ján: Meracie členy mechanických veličín, odporová tenzometria a kalibrácia (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 9 (2003), s. 43-44

ADF216 Šturcel, Ján: Meracie členy mechanických veličín, odporová tenzometria a kalibrácia (3).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 10 (2003), s. 31-32

ADF217 Šturcel, Ján: Meracie členy mechanických veličín, odporová tenzometria a kalibrácia (4).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 11 (2003), s. 83

ADF218 Šturcel, Ján - Mišeje, Milan: Signal Processing in Smart Sensor Systems (Part 1).
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 54, No. 5-6 (2003), s. 154-159

ADF219 Šturcel, Ján - Mišeje, M. - Kamenský, Martin: Spracovanie údajov v senzorových systémoch (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 8 (2002), s. 52-53

ADF220 Šturcel, Ján - Mišeje, M. - Kamenský, Martin: Spracovanie údajov v senzorových systémoch (3).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 6 (2003), s. 65-66

ADF221 Šturcel, Ján - Mišeje, M. - Kamenský, Martin: Spracovanie údajov v senzorových systémoch (4).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 7 (2003), s. 66-67

ADF222 Veselý, Vojtech - Šarov, Alexej Nikolajevič - Latypov, Damir Damirovič - Králová, Zdenka: Analýza nízkofrekvenčných oscilácií v ES SR.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 6 (2007), s. 8-10

ADF223 Veselý, Vojtech: Easy Tuning of PID Controller.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 54, No. 5-6 (2003), s. 136-139

ADF224 Veselý, Vojtech: Inžinierske metódy nastavenia parametrov PI regulátora pre systémy MIMO (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 4 (2005), s. 66-67

ADF225 Veselý, Vojtech: Inžinierske metódy nastavenia parametrov PI regulátora pre systémy MIMO (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 5 (2005), s. 118

ADF226 Veselý, Vojtech - Drahoš, Peter: Inžinierske metódy nastavovania parametrov regulátorov (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 74-77

ADF227 Veselý, Vojtech - Drahoš, Peter: Inžinierske metódy nastavovania parametrov regulátorov (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 3 (2004), s. 88-89

ADF228 Veselý, Vojtech - Drahoš, Peter: Inžinierske metódy nastavovania parametrov regulátorov (3).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 4 (2004), s. 79

ADF229 Veselý, Vojtech - Hypiusová, Mária - Grman, Ľubomír: Nastavovanie parametrov regulátora pre reálne objekty.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 1 (2002), s. 67-69

ADF230 Veselý, Vojtech - Harsányi, Ladislav: Návrh robustných stabilizačných spätných väzieb - PSS - k regulátorom turbogenerátu.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 1 (2003), s. 74-76

ADF231 Veselý, Vojtech - Rosinová, Danica: Output Feedback Controller Design: Non-Iterative LMI Approach.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 59, No. 6 (2008), s. 317-321

ADF232 Veselý, Vojtech: Output Stable Model Predictive Control Design with Input Constraints.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 60, No. 6 (2009), s. 327-332

ADF233 Veselý, Vojtech - Harsányi, Ladislav: PSS Design via Disturbance Attenuation Method.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 56, No. 3-4 (2005), s. 110-112

ADF234 Veselý, Vojtech - Hypiusová, Mária - Zvara, Igor: Robust Affine Quadratic Stability Output Feedback Controller Design.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 7-8 (2002), s. 191-196

ADF235 Veselý, Vojtech - Kozáková, Alena - Grman, Ľubomír: Robust Control of Linear Systems in the Frequency Domain.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 57, No. 6 (2006), s. 1-8

ADF236 Veselý, Vojtech - Rosinová, Danica - Kučera, Vladimír: Robust Controller Design for Polytopic Systems via Robust Elimination Lemma.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 60, No. 1 (2009), s. 34-38

ADF237 Veselý, Vojtech: Robust Controller Design: Polynomially Parameter Dependent Lyapunov Function Approach.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 58, No. 6 (2007), s. 313-317

ADF238 Veselý, Vojtech - Osuský, Jakub: Robust Decentralized PSS Design: On the Base of Experimental Data.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 59, No. 2 (2008), s. 61-67

ADF239 Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Controller Design for Linear Parametric Uncertain Systems.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 5-6 (2002), s. 117-125

ADF240 Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Controller Design: LMI Approach.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 54, No. 7-8 (2003), s. 182-187

ADF241 Veselý, Vojtech: Robustné riadenie SISO systémov.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 3 (2002), s. 3-14

ADF242 Veselý, Vojtech - Šarov, Alexej Nikolajevič - Latypov, Damir Damirovič - Králová, Zdenka: Silnoprúdové elektronické pružné systémy v elektronickej sústave.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 6 (2007), s. 11-13

ADF243 Veselý, Vojtech: Static Output Feedback Robust Controller Design via LMI Approach.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 56, No. 1-2 (2005), s. 3-8

ADF244 Veselý, Vojtech - Šarov, Alexej Nikolajevič - Latypov, Damir Damirovič - Králová, Zdenka: Využitie UPFC pri zvyšovaní dynamickej stability ES SR.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 6 (2007), 14-15, 27

ADF245 Veselý, Vojtech: Základné problémy návrhu robustných regulátorov pre sieťové riadiace systémy.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 17, č. 4 (2010), s. 51-53

ADF246 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Kľúčik, Marian - Duchoň, František: Context Based Intelligent Behaviour of Mechatronic Systems.
In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 12, č. 3-B : Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS 2008. Červený Klaštor, Slovensko, 14.- 16. 10. 2008 (2008), s. 907-916

ADF247 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Kľúčik, Marian - Murár, Roman - Duchoň, František: Embedding Intelligence Into a Mobile Robot.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mobilné robotické systémy (2008), s. 42-44

ADF248 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Murár, Roman: Improving Manipulation, Navigation and Self-Diagnostic Capabilities of a Walking Robot.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1 (2007), s. 1073-176

ADF249 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Jurišica, Ladislav: Multimodal Sensor Fusion and Fault Detection in Intelligent Robotics.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 5 : Robotické systémy = Robotic Systems (2004), s. 11-18

ADF250 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Babinec, Andrej - Duchoň, František - Kľúčik, Marian: Resolution of Robot Kinematic Redundancy as a Problem of Adaptive Control.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 58-61

ADF251 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Šavel, Michal: Role of Unsupervised Learning in Distinguishing between Robots Normal and Faulty Behaviours.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2 (2006), CD-Rom

ADF252 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Babinec, Andrej - Duchoň, František - Kľúčik, Marian: Some Didactic Aspects of Teaching Robotics.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2. Robotika vo vzdelávaní (2010), s. 109-112

ADF253 Vonkomer, Jakub - Žalman, Milan: New Robust MRAS-Based Method for Sensorless Vector Control of Induction Machines.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 71-75

ADF254 Vörös, Jozef: An Iteractive Method for Wiener-Hammerstein Systems Parameter Identification.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 58, No. 2 (2007), s. 114-117

ADF255 Vörös, Jozef: An iterative method for Hammerstein-Wiener systems parameter identification.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 55, No. 11-12 (2004), s. 328-331

ADF256 Vörös, Jozef: Identification of Nonlinear Dynamic Systems with Asymmetric Input Nonlinearities.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 7-8 (2002), s. 226-231

ADF257 Vörös, Jozef: Mobile Robot Path Planning Using Quadtree-Based Potential Fields.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 6 : Mechatronika (2005), s. 71-75

ADF258 Vörös, Jozef: Modeling and Identification of Hysteresis Using Special Forms of the Coleman-Hodgdon Model.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 60, No. 2 (2009), s. 100-105

ADF259 Vörös, Jozef: On Application of Extended Quadtrees.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 1 : Mechatronické systémy (2006), s. 36-41

ADF260 Vörös, Jozef: Parameter Identification of Hammerstein Systems with Asymmetric Dead-Zones.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 55, No. 1-2 (2004), s. 46-49

ADF261 Vörös, Jozef: Parameter Identification of Static and Dynamic Nonlinear Systems with Saturations.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 54, No. 3-4 (2003), s. 78-82

ADF262 Vörös, Jozef: Recursive Identification of Hammerstein Systems with Polynomial Nonlinearities.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 57, No. 1 (2006), s. 42-46

ADF263 Vörös, Jozef: Recursive Identification of Wiener Systems with Two-Segment Polynomial Nonlinearities.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 59, No. 1 (2008), s. 40-41

ADF264 Vörös, Jozef: Top-down generation of quadtree representation using color-change-code.
In: Computers and artificial intelligence = Počítače a umelá inteligencia = Vyčislitel'nyje mašiny i iskusstvennyj intelekt. - ISSN 0232-0274. - Roč. 13 (1994), č. 1, s.91-103

ADF265 Žalman, Milan - Jovankovič, Ján: Aplikácia neurónových sietí v otvorenom rýchlostnom servopohone s asynchrónnym motorom.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 67-70

ADF266 Žalman, Milan - Kuric, I.: Direct Torque and Flux Control of Induction Machine and Fuzzy Controller.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 56, No. 9-10 (2005), s. 278-280

ADF267 Žalman, Milan - Jovankovič, Ján: Estimátory uhlovej rýchlosti na báze umelých neurónových sietí.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 6 : Mechatronika (2005), s. 11-20

ADF268 Žalman, Milan - Jančovič, Marián: Návrh regulátora rýchlosti asynchrónneho motora prostredníctvom genetických algoritmov.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 7 (2005), s. 64-71

ADF269 Žalman, Milan - Abelovský, Michal: Pozorovatele stavových veličín bezsnímačových servopohonov s AM.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 6 : Mechatronika (2005), s. 21-32

ADF270 Žalman, Milan: Riadenie pohybu (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 2 (2009), s. 63

ADF271 Žalman, Milan: Riadenie pohybu (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 3 (2009), s. 70

ADF272 Žalman, Milan: Riadenie pohybu (3).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 4 (2009), s. 52-53

ADF273 Žalman, Milan - Jovankovič, Ján - Bélai, Igor: Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom vyšších harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 2. Riadenie v energetike (2008), CD-Rom

ADF274 Žalman, Milan - Bélai, Igor: The PSM Traction Drive - A Control Structure Design.
In: Journal of Cybernetics and Informatics. - ISSN 1336-4774. - Vol. 11 (2010), http://www.sski.sk/casopis/show_article.php?id_art=79&id_cat=12

ADF275 Žalman, Milan: Trakčný pohon so synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi-návrh riadenia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 6 (2010), s. 15-20


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 17


AEC1 Halás, Miroslav: Nonlinear Systems: A Polynomial Approach.
In: Lecture Notes in Computer Science. - ISSN 0302-9743. - Vol. 5717 Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2009 (2009). - Berlin Heidelberg : Springer Verlag London. - ISBN 3-642-04771-8, s. 595-602

AEC2 Halás, Miroslav: Nonlinear Time Delay Systems: A Polynomial Approach Using Ore Algebras.
In: Topics in Time Delay Systems. - Berlin : Springer Verlag, 2009. - ISBN 978-3-642-02896-0. - S. 109-119

AEC3 Huba, Mikuláš - Jelenčiak, František - Ťapák, Peter: Comparing Algebraic and Constrained Pole Assignment Controllers for Thermal Systems.
In: Lecture Notes in Computer Science. - ISSN 0302-9743. - Vol. 5717 Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2009 (2009). - Berlin Heidelberg : Springer Verlag London. - ISBN 3-642-04771-8, s. 610-617

AEC4 Juhás, Gabriel - Kazlov, Igor - Juhásová, Ana: Instance Deadlock: A Mystery behind Frozen Programs.
In: Lecture Notes in Computer Science. - ISSN 0302-9743. - Vol. 6128 Applications and Theory of Petri Nets (2010), s. 1-17

AEC5 Kozák, Štefan - Spišiak, Michal: Optimal Neural Control Structure Determination.
In: 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08) : Cairo, Egypt, 30.3.-2.4.2008. - Cairo : ERI, 2008. - CD-ROM

AEC6 Kozák, Štefan - Memersheimer, Radko - Kozáková, Alena: Robust Genetic Control Algorithm.
In: 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08) : Cairo, Egypt, 30.3.-2.4.2008. - Cairo : ERI, 2008. - CD-ROM

AEC7 Kozák, Štefan - Memersheimer, Radko - Kozáková, Alena: Robust Neural Networks Modelling and Control.
In: 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08) : Cairo, Egypt, 30.3.-2.4.2008. - Cairo : ERI, 2008. - CD-ROM

AEC8 Kozáková, Alena: Design of Discrete-Time Compensator for Reference Tracking with Disturbance Rejection.
In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - ISSN 1210-0471. - Roč. 54, č. 2 (2008), s. 67-71

AEC9 Mišota, Branislav - Horka, Ľuboš: Multiagent Simulations: Introduction to Entity Firm.
In: Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Slaskiej. - ISSN 0209-3324. - z. 30 : Organizacja i zarzadzanie. - , 2006. - ISSN 1641-3466, s. 309-315

AEC10 Ondera, Martin: The Use of Maple in Computation of Generalized Transfer Functions for Nonlinear Systems.
In: Innovative Algorithms and Techniques in Automation, Industrial Electronics and Telecommunications. - Dordrecht : Springer Verlag, 2007. - ISBN 978-1-4020-6265-0. - S. 275-280

AEC11 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Predictive Fuzzy Control Application.
In: 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08) : Cairo, Egypt, 30.3.-2.4.2008. - Cairo : ERI, 2008. - CD-ROM

AEC12 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Robust Predictive Fuzzy Control.
In: 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08) : Cairo, Egypt, 30.3.-2.4.2008. - Cairo : ERI, 2008. - CD-Rom

AEC13 Rosinová, Danica: Robust Decentralized PID Controller: A Case Study.
In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - ISSN 1210-0471. - Roč. 54, č. 2 (2008), s. 115-120

AEC14 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Kameniar, Dušan - Jurišica, Ladislav: Information processing in reactive navigation and fault detection of walking robot.
In: CLAWAR 2005 : 8th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile machines, London, UK, 12.-15.9.2005. - Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. - ISBN 3-540-26413-2. - S. 794-800

AEC15 Vörös, Jozef: Compound Operator Decomposition and Its Application to Hammerstein and Wiener Systems.
In: Lecture Notes in Control and Information Sciences. - ISSN 0170-8643. - Vol. 404 : Block-Oriented Nonlinear System Identification (2010), s. 35-51

AEC16 Zajac, Jaroslav: Multi-agentový prístup a simulovanie ekonomiky : 4.česko-slovenský seminář `Kognice a um?lý život IV`, Opava, Czech Republic, 26.-30.5.2004.
In: Kognice a umělý život. IV. - Opava : Slezská universita v Opavě, 2004. - S. 545-559

AEC17 Žilka, Vladimír - Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš: Nonlinear Controllers for a Fluid Tank System.
In: Lecture Notes in Computer Science. - ISSN 0302-9743. - Vol. 5717 Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2009 (2009). - Berlin Heidelberg : Springer Verlag London. - ISBN 3-642-04771-8, s. 619-625


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 51


AED1 Cigánek, Ján - Kozák, Štefan: Robust Controller Design Using Algebraic Theory.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-ROM

AED2 Cigánek, Ján - Kozák, Štefan: Robust Polynomial Controller Synthesis for Unstable Systems.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-ROM

AED3 Foltin, Martin - Sekaj, Ivan - Murgaš, Ján: Adaptive PID Control Based on the Closed-Loop Response Recognition.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 86-89

AED4 Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš - Žáková, Katarína: Nonlinear Control Design Employing Velocity Form of Nonlinear Systems.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 54-58

AED5 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Comparative Study of Mapmaking Methods for Mobile Robots.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2703-7. - S. 19-26

AED6 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Mapmaking Algorithms for Mobile Robot.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 13-19

AED7 Huba, Mikuláš - Sovišová, Danica - Oravec, Ivan: Constrained Pole Assignment Control Based on Invariant Sets Concept.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 26-31

AED8 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol: Piecewise Linear PD-Controller Design for Constrained Systems.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 60-65

AED9 Huba, Mikuláš - Veličko, V.: The Helicopter Rack Control.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 32-41

AED10 Huba, Mikuláš - Žáková, Katarína: Ultimate Sensitivity Controller Tuning for Constrained Systems.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 73-78

AED11 Hudzovič, Peter - Oravec, Ivan - Sovišová, Danica: Design of PID Controller for Processes with Time Delay.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 97-102

AED12 Ivanov, Ivan - Hubinský, Peter: Crane Oscillation Reduction.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 20-25

AED13 Ivanov, Ivan - Hubinský, Peter - Jurišica, Ladislav: Elimination of Pendulum Residual Oscillation.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 3. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 94-98

AED14 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Application on the Artificial Neural Network with Orthogonal Activation Functions.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 48-53

AED15 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Controlling of Induction Motors by Using the Recurrent Neural Networks.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2703-7. - S. 96-103

AED16 Kajan, Slavomír - Sekaj, Ivan: Control of Kinematic Systems Using Neural Model.
In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3318-2. - S. 63-66

AED17 Kajan, Slavomír - Kozák, Štefan: Modelovanie procesov v jadrovej energetike pomocou umelých neurónových sietí.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-ROM

AED18 Kajan, Slavomír - Sekaj, Ivan: Parameter Tuning of Steam Pressure Controller Using Genetic Algorithm and Neural Model.
In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3318-2. - S. 119-123

AED19 Kardoš, Ján - Harvey, D. - Howard, D. - Virk, G.S. - Vitko, Anton: A Variable Structure Controller for a 3-Segment Leg or Arm.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 3. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 90-93

AED20 Kľúčik, Marian - Jurišica, Ladislav: Visual Systems and Line Detection.
In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3318-2. - S. 135-143

AED21 Körösi, Ladislav - Kozák, Štefan: Optimal Self Tuning Neural Network Controller Design.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2703-7. - S. 86-91

AED22 Kozák, Štefan: Design of Robust Self-Tuning Neural Controller.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 3. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 119-125

AED23 Kozák, Štefan - Spišiak, Michal: Optimal Control Structure Determination Using Artificial Intelligence Methods.
In: Optimal Control of Processes Based on The Use of Informatics Methods. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - ISBN 80-88941-30-X. - S. 195-208

AED24 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: A Frequency Domain Design Technique for Robust Decentralized Controllers.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2703-7. - S. 27-32

AED25 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: A New Methodology for Frequency Domain Design of Robust Decentralized Controllers.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - S. 79-85

AED26 Krajči, V. - Jurišica, Ladislav: Low Energy Adjustment of VSC Parameters along the Complex Robot Trajectory.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 3. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 99-103

AED27 Krajčí, Vesna - Jurišica, Ladislav: Variable-Structure Control of a Five-Axis Robot.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 7-12

AED28 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján: Indirect Fuzzy-Adaptive Controller for Nonlinear Systems.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 103-107

AED29 Miklovičová, Eva - Murgaš, Ján - Gonos, Michal: Reducing the Effect of Unmodeled Dynamics by MRAC Control Law Modification.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2703-7. - S. 33-37

AED30 Murár, Roman - Jurišica, Ladislav: Mobile Robot Operating System and Robot Internal State.
In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3318-2. - S. 129-134

AED31 Murgaš, Ján - Sekaj, Ivan - Foltin, Martin - Miklovičová, Eva: Optimization of Power System Stabilizer by Genetic Algorithm.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2703-7. - S. 104-108

AED32 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Dúbravská, Mária: Hybrid Fuzzy Predictive Controller.
In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3318-2. - S. 93-97

AED33 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Dúbravská, Mária: Hybrid Predictive Controller Based on Fuzzy Model.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-ROM

AED34 Petráš, I. - Hypiusová, Mária: Design of Fractional-Order Controllers via Hoo Norm Minimisation.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 3. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 50-54

AED35 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech - Kučera, Vladimír: A Necessary and Sufficient Condition for Output Feedback Stabilizability of Linear Discrete-Time Systems.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 3. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 1-4

AED36 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust Discrete-Time Control Using Parameter Dependent Lyapunov Function.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2703-7. - S. 1-6

AED37 Šebo, T. - Hantuch, Igor - Hantuch, Igor, jr.: GO-CAD: Virtual Reality Simulation.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - S. 90-96

AED38 Štefanka, Jozef - Hubinský, Peter: Application of Genetic Programming in Gantry Crane Control.
In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3318-2. - S. 113-118

AED39 Valo, Richard - Kozák, Štefan: Modifikácia vybraných metód optimalizácie pre procesy učenia v umelých neurónových sieťach.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AED40 Veselý, Vojtech - Bars, Ruth: Output Feedback Model Predictive Control Design: LMI Approach.
In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3318-2. - S. 52-57

AED41 Veselý, Vojtech: Output Robust Controller Design for Linear Uncertain Systems.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 3. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 5-10

AED42 Veselý, Vojtech - Kozáková, Alena: Robust Output Feedback Controller Design.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 3. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 55-58

AED43 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Babinec, Andrej: Generation of Smooth Motion of Reactively Navigated Mobile Robot.
In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3318-2. - S. 124-128

AED44 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Jurišica, Ladislav: Signal management in autonomous mobile robots.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - S. 1-6

AED45 Vörös, Jozef: Iterative Identification of Wiener Systems with Multisegment Piecewise-Linear Nonlinearities.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 42-47

AED46 Vörös, Jozef: Recursive Identification of Nonlinear Systems Using Hammerstein Models.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2703-7. - S. 92-95

AED47 Vörös, Jozef: Wiener Systems with Multisegment Piecewise-Linear Nonlinearities.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 3. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 86-89

AED48 Vrančic, Damir - Strmčnik, Stanko - Huba, Mikuláš: Improving Tracking Performance by Set-Point Filtering on PI-Controllers.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - s. 66-72

AED49 Zajac, Jaroslav: Možnosti simulovania ekonomiky : Kolokvium `Pripravenosť Slovenska a Poľska na vstup do EÚ`, Bratislava, Slovak Republic, June 2002.
In: Pripravenosť Slovenska a Poľska na vstup do EÚ : Zborník vedeckých prác. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1776-2. - S. 241-268

AED50 Žáková, Katarína - Szolik, Ladislav - Sedlák, Michal: Využitie programového prostredia OpenModelica na tvorbu web-aplikácií.
In: ASIS 2009. Adaptívne siete v informačných systémoch : Štúdie vybraných tém adaptívnych hypermediálnych systémov a umelej inteligencie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. - ISBN 978-80-8094-593-0. - S. 109-114

AED51 Žalman, Milan - Macko, Radovan: Design and Realization of Programmable Emulator of Mechanical Loads.
In: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5 (2007). - Bratislava : STU v Bratislave. - ISBN 978-80-227-2703-7. - S. 75-79


AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1


AEE1 Häuptle, Peter - Gruhler, Gerhard - Hubinský, Peter: Modellierung eines mechatronischen Systems.
In: Forschungsbericht der Hochschule Heilbronn. - Heilbronn : Hochschule Heilbronn, 2010. - S. 29-32


AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3


AFA1 Halás, Miroslav: The Notion of a Transfer Function of Nonlinear System.
In: 5th Junior European Meeting on Control and Information Technology : Tallin, Estonia, 20.-22.9.2006. - , 2006. - CD-Rom

AFA2 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech - Osuský, Jakub: Decentralized Digital PID Design for Performance.
In: 12th IFAC Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications : Lille, France, 12.-14.7.2010. - Lille : Ecole Centrale de Lille, 2010. - ISBN 978-2-915-913-26-2. - CD-Rom

AFA3 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Decentralized Robust Control of Linear Uncertain Systems with Reduced Conservatism.
In: 12th IFAC Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications : Lille, France, 12.-14.7.2010. - Lille : Ecole Centrale de Lille, 2010. - ISBN 978-2-915-913-26-2. - CD-Rom


AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1


AFB1 Šturcel, Ján: Metrológia s kúšobníctvo v pedagogickom procese na FEI STU. Činnosť akreditovanej skúšobne SFEI na FEI STU.
In: Zborník prednášok zo seminára a XXV. zhromaždenia KZ SR. - Bratislava : Kalibračné združenie SR, 2006. - S. 53-57


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 390


AFC1 Ágh, T. - Blaho, Michal - Bartoš, S. - Foltin, Martin - Kollárčík, Michal - Sekaj, Ivan: The Laboratory of Evolutional Computing : 13th Annual Conference `Technical Computing 2005`, Prague, Czech Republic, 15.11.2005.
In: Technical computing Prague 2005 : 13th annual conference. Praha, Česká republika, 15.11.2005. - Praha : VŠCHT v Praze, 2005. - nestr.

AFC2 Anguelova, Milena - Halás, Miroslav: When Classical Nonlinear Time-Delay State-Space Systems Admit an Input-Output Equation of Neutral Type.
In: IFAC - TDS 2010 : 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Prague, Czech Republic, 7.-9.6.2010. - Prague : CTU Publishing House, 2010. - USB

AFC3 Bachratý, Michal - Hubinský, Peter: Distributed Control Loop Based on Sensor-Actuator Networks.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C013a[6]

AFC4 Bačová, I. - Grell, Michal - Majirský, M. - Mišota, Branislav - Rakovská, Eva: Informačné systémy malých podnikov a elektronické prostredie Európskej únie.
In: Ekonomické a ligvistické aspekty spolupráce : Liberec, Česká republika, 7.4.2005. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005. - ISBN 80-7083-928-7. - nestr.

AFC5 Balogh, Richard: Robotics Competitions in Slovakia : CLAWAR/EURON/IARP Workshop on Robots in Entertainment, Leisure and Hobby - ELH`04, Vienna, Austria, 2.-4.12.2004.
In: Workshop on Robots in Entertainment, Leisure and Hobby. ELH 04 : Proceedings. Vienna University of Technology, Vienna, Austria. 2.- 4. 12. 2004. - Vienna : Vienna University of Technology, 2005. - ISBN 3-902161-04-3. - S. 25-28

AFC6 Bartoš, S. - Foltin, Martin - Sekaj, Ivan: Dynamic Plant Model in Virtual Reality : 11. ročník konference MATLAB 2003, Prague, Czech Republic, 25.11.2003.
In: MATLAB 2003 : Sborník příspěvků 11.ročníku konference. Díl I. - Praha : ČVUT, 2003. - S. 43-45

AFC7 Bélai, Igor - Gyepes, Juraj - Jovankovič, Ján: Riadenie RT modelu sústavy pomocou PLC SIMATIC : 11. ročník konference MATLAB 2003, Prague, Czech Republic, 25.11.2003.
In: MATLAB 2003 : Sborník příspěvků 11.ročníku konference. Díl I. - Praha : ČVUT, 2003. - S. 56-62

AFC8 Bélai, Igor - Kráľ, Roman: Simulácia sústav pre S7PLCSIM v Matlabe : 12.konference MATLAB 2004, Prague, Czech Republic, 4.11.2004.
In: MATLAB 2004. Díl 1. : Sborník příspěvků 12. ročníku konference. Praha, ČR. 4.11.2004. - Praha : VŠCHT v Praze, 2004. - ISBN 80-7080-550-1. - S. 36-44

AFC9 Bélai, Igor - Gyepes, G. - Jovankovič, Ján: Vizualizácia simulovanej sústavy riadenej systémom SIMATIC S7-300.
In: MATLAB 2004. Díl 1. : Sborník příspěvků 12. ročníku konference. Praha, ČR. 4.11.2004. - Praha : VŠCHT v Praze, 2004. - ISBN 80-7080-550-1. - S. 28-35

AFC10 Bielak, M. - Králová, Zdenka: Využitie simulácie pri analýze úzkych miest vo výrobnon systéme.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 160

AFC11 Bisták, Pavol - Ťapák, Peter - Huba, Mikuláš: Constrained Controller Based on Dynamics Decomposition : 14. Steierisches Seminar ?ber Regelungstechnik und Prozessautomatisierung, Leibnitz, Austria, 19.-22.9.2005.
In: 14. steierisches Seminar über Regelungstechnik und Prozessautomatisierung : SSRP 2005. Leibnitz, Austria, 19.-22.9.2005. - Graz : Technische Universität, 2005. - S. 141-152

AFC12 Bisták, Pavol - Ťapák, Peter: Constrained Controllers Design Using Computer Algebra System : International Conference `CEEPUS Summer School 2005`, Brno, Czech Republic, 29.8.-11.9.2005.
In: CEEPUS Summer School 2005. Inteligent Control Systems : International Conference. Brno, CZ. 29.8.- 11.9. 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - S. 9-17

AFC13 Bisták, Pavol - Ťapák, Peter: Control of Triple Integrator with Non-Symmetrical Input Constraits.
In: ERK 2006. Proceedings of the Fifteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference. - Ljubljana : IEEE. - Vol. A. - , 2006, s. 234-237

AFC14 Bisták, Pavol - Ťapák, Peter: Controller Design Using Combination of Symbolic and Numeric Calculations in Maple.
In: Modelling & Applied Simulation : 7th International Workshop. Amantea, Italy, 17.-19.9.2008. - Rende, 2008. - S. 204-209

AFC15 Bisták, Pavol - Šimunek, Miroslav: Extension of Modular Internet Based Educational System : International Summer School `Advanced Control Theory and Applications`, Plovdiv, Bulgaria, 16.-19.6.2003.
In: Advanced Control Theory and Applications : International Summer School. Plovdiv, Bulgaria, 16.-19.6.2003. - Plovdiv : Technical University, 2003. - S. 81-86

AFC16 Bisták, Pavol: Matlab and Java Based Virtual and Remote Laboratories for Control Engineering.
In: 17th Mediterranean Conference on Control and Automation : Thessaloniki, Greece, 24.-26.6.2009. - Piscataway : IEEE, 2009. - ISBN 978-1-4244-4685-8. - S. 1439-1444

AFC17 Bisták, Pavol - Šimunek, Miroslav: New Features of Virtual Laboratory WebLAB.
In: ERK 2006. Proceedings of the Fifteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference. - Ljubljana : IEEE. - Vol. B. - , 2006, s. 345-348

AFC18 Bisták, Pavol - Žáková, Katarína: Organising Tele-Experiments for Control Education : 11th Mediterranean Conference on Control and Automation, Rhodes, Greece, 18.-20.6.2003.
In: MED `03 : 11th Mediterranean Conference on Control and Automation, Rhodes, Greece, 18.-20.6.2003. - Piscataway : IEEE, 2003. - nestr.

AFC19 Bisták, Pavol: Remote Control of Thermal Plant Using Easy Java Simulation.
In: Lifelong and Blended Learning 2006 : International Conference "Interactive Computer Aided Learning. Villach, Austria, 27.-29.9.2006. - Wien : International Association of Online Engineering, 2006. - ISBN 3-89958-195-4. - CD-Rom

AFC20 Bisták, Pavol: Remote laboratory Java Server for Data Exchange with Matlab Automation Server.
In: International Conference REV 2008 : Düsseldorf, Germany, 23-25 June 2008. - Wien : International Association of Online Engineering, 2008. - ISBN 978-3-89958-352-6. - CD-Rom

AFC21 Bisták, Pavol: Remote Laqboratory Java Server Based on JACOB Project.
In: ICL 2010 : 13th International Conference on Interactive Computer Aided Learning. Hasselt, Belgium, 15.-17.9.2010. - : Kassel university press, 2010. - S. 964-969

AFC22 Bisták, Pavol - Šimunek, Miroslav: Server Application for Remote Control Laboratories Based on Matlab.
In: Remote Engineering and Virtual Instrumentation : International REV Symposium. Maribor, Slovenia, 29.-30.6.2006. - Wien : International Association of Online Engineering, 2006. - ISBN 3-89958-194-6. - CD-Rom

AFC23 Bisták, Pavol - Kalinovský, Miroslav: VRML Models of Real Systems Controlled by MATLAB : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Pardubice, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R193

AFC24 Bisták, Pavol - Kalinovský, Miroslav: VRML Models of Real Systems Controlled by MATLAB : Summer School on Control Theory and Applications, Graz, Austria, 1.-14.9.2004.
In: Summer school on control theory and applications : Graz, Austria, 1.-14.9.2004. - Graz : Graz university of Technology, 2004. - nestr.

AFC25 Bisták, Pavol: 3D Visualization of Dynamical Systems for Learning Purposes.
In: ICL 2010 : 13th International Conference on Interactive Computer Aided Learning. Hasselt, Belgium, 15.-17.9.2010. - : Kassel university press, 2010. - S. 716-722

AFC26 Blaho, Michal - Farkas, Ľudovít: Modeling and Control of DEDS Using Stateflow.
In: Technical Computing Prague 2007 : 15th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 14.11.2007. - Praha : Humusoft s.r.o, 2007. - ISBN 978-80-7080-658-6. - CD-Rom

AFC27 Blaho, Michal - Foltin, Martin - Nagy, Peter - Hudáček, Martin - Kopčok, Kristijan: Operations Scheduling for Manufacturing Systems with Parallel Computing.
In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom

AFC28 Blaho, Michal - Foltin, Martin - Fodrek, Peter - Murgaš, Ján: Research on Preparing Control Engineers and Advanced Matlab Users.
In: Latest Trends on Engineering Education : 7th WSEAS International Conference on Engineering Education. Corfu, Greece, 22.-24.7.2010. - : WSEAS Press, 2010. - ISBN 978-960-474-202-8. - S. 211-214

AFC29 Bucz, Štefan - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Robustness and Simplicity - A Novel Approach to the Design of PID Controllers for Industrial Processes.
In: IFAC Workshop on Manufacturing Modelling, Management and Control : Budapest, Hungary, 14.-16.11.2007. - : IFAC, 2007. - S. 1069-174

AFC30 Chamraz, Štefan: Analýza Takahashiho úpravy regulátora.
In: Automatizace, regulace a procesy : Sborník přednášek z technické konference. Praha, 4.-5.11.2008. - Praha : Dimart, s.r.o., 2008. - ISBN 978-80-903844-2-2. - S. 23-28

AFC31 Chvostek, Tomáš - Krátky, Adrián - Foltin, Martin : Simulation of Network Using Truetime Toolbox.
In: Technical Computing Prague 2007 : 15th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 14.11.2007. - Praha : Humusoft s.r.o, 2007. - ISBN 978-80-7080-658-6. - CD-Rom

AFC32 Chvostek, Tomáš - Foltin, Martin - Murgaš, Tomáš - Fodrek, Peter - Mrosko, Marián - Farkas, Ľudovít: The OPC Communication Used in Adaptive Control.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R176 CD-Rom

AFC33 Čapkovič, M. - Kozák, Štefan: Neural Networks for SISD Real Time Control.
In: Intelligent Technologies - Theory and Applications : 2nd Euro-International Symposium on Computational Intelligence, Košice, Slovak Republic, 16.-19.6.2002. - Amsterdam : IOS Press, 2002. - S. 321-328

AFC34 Čapkovič, M. - Kozák, Štefan: Neural Networks for SISD Real Time Control Systems: Overview and Aspects of Activation Function Reduction : 10th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, Lisboa, Portugal, 9.-12.7.2002.
In: 10th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation. MED 2002 : Lisboa, Portugal, 9.-12.7.2002. - Lisboa : Instituto de Sistemas e Robótica, 2002. - nestr.

AFC35 Čičáková, Oľga - Drahoš, Peter - Juračič, Peter: Multi-Device Measurement Automation Problem : International Conference `Applied Electronics 2003`, Pilsen, Czech Republic, 10.-11.9.2003.
In: Applied Electronics. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni. - Applied electronics 2003 : International conference. Pilsen, 10.- 11. Sept. 2003. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003. - ISBN 80-7082-951-6, s. 27-30

AFC36 Čičmanec, Miloš - Žáková, Katarína: Design of the system for Industrial Printing of Colored Labels : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: Proceedings from the 6th International scientific-technical conference for V4 PhD students Automation and CA Systems in Technology Planning and in Manufacturing. - Košice : TU, 2005. - R230

AFC37 Danko, J. - Veselý, Vojtech - Ondrovičová, M.: Robust Controller Design by Small Gain Theory : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R256

AFC38 Danko, J. - Veselý, Vojtech - Ondrovičová, M.: Robust Controller Design to Warm-Air-Drying Chamber Control : 5th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2002`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 135

AFC39 Danko, Ján - Veselý, Vojtech - Ondrovičová, Magdalena: Robust controller design to warm-air drying chamber control.
In: Proceedings of 5th Scientific-Technical Conf. Process Control 2002. - , 2002. - ISBN 80-7194-452-1. - CD ROM R135

AFC40 Dideková, Zuzana - Kozák, Štefan: Aplikácia fuzzy algoritmov riadenia v prostredí Matlab-Simulink.
In: Technical Computing Prague 2008 : 16th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 11.11.2008. - Praha : Humusoft s.r.o, 2008. - ISBN 978-80-7080-692-0. - CD-Rom

AFC41 Dideková, Zuzana - Kajan, Slavomír: Applications of Intelligent Hybrid Systems in Matlab.
In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom

AFC42 Dobrovič, A. - Murgaš, Ján - Dúbravský, Jozef: PSS Design for Excitation and Governor Control : 5th International Conference `Control of Power & Heating Systems 2002`, Zlín, Czech Republic, 21.-22.5.2002.
In: Control of power and heating systems 2002 = Automatizace energetických procesů 2002 : Sborník anotací 5. mezinárodní konference. - Zlín : Univerzita T. Bati v Zlíne, 2002. - ISBN 80-7318-074-X. - nestr.

AFC43 Drahoš, Peter: Multivendor PROFIBUS.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC44 Drahoš, Peter - Bélai, Igor: PROFIBUS Protocol Analysis.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C097a[6]

AFC45 Dúbravská, Mária - Paulusová, Jana - Minca, Michal: Design of Robust Controller for Linear SISO Systems.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC46 Dúbravská, Mária - Harsányi, Ladislav: Robust PID Controller Design.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R141 CD-Rom

AFC47 Dúbravský, Jozef - Mudrončík, Dušan: Analógový model výmenníkovej stanice.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - 172/1-6

AFC48 Dúbravský, Jozef - Mudrončík, Dušan: Analógový model výmenníkovej stanice : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 172

AFC49 Dúbravský, Jozef - Foltin, Martin - Tesár, Richard: The Lead-Lag Type AVR Design.
In: Control of Power and Heating Systems 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Zlín, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. - P24 CD-Rom

AFC50 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Murgaš, Ján - Ernek, Martin: Influence of the Conditions of Power Lines Connection on Restoration of Power System after Blackout.
In: Electric Power Engineering 2009 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. - ISBN 978-80-248-1947-1. - CD-Rom

AFC51 Ernek, Martin - Poliačik, Michal: Cooperation of Wind Power Plants with Slovak Power system.
In: International Symposium "Energetics 2008" : Ohrid, Macedonia, 9.-11.10.2009. - : Association of Energy Department Engineers of Macedonia, 2008. - 8 s.

AFC52 Ernek, Martin - Foltin, Martin : Power Extension Library.
In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom

AFC53 Ernek, Martin - Foltin, Martin : Primary Control of Voltage and Power in Slovak Power System.
In: Technical Computing Prague 2008 : 16th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 11.11.2008. - Praha : Humusoft s.r.o, 2008. - ISBN 978-80-7080-692-0. - CD-Rom

AFC54 Farkas, Ľudovít - Blaho, Michal - Hnát, Juraj: Industrial Communication between Matlab and the Ethercat Fieldbus.
In: Technical Computing Prague 2008 : 16th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 11.11.2008. - Praha : Humusoft s.r.o, 2008. - ISBN 978-80-7080-692-0. - CD-Rom

AFC55 Farkas, Ľudovít - Murgaš, Ján - Hnát, Juraj: Performance Analysis of Adaptive Control Structures in NCS Using Truetime.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C110_a[12]

AFC56 Farkas, Ľudovít - Hnát, Juraj: Simulation of Networked Control Systems Using Truetime.
In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom

AFC57 Fikar, Miroslav - Valo, Richard - Čirka, Ľuboš - Bakošová, Monika - Huba, Mikuláš: Individualised Approaches in Control Education Courses with Large Number of Students.
In: Advances in Control Education 2006 : 7th IFAC Symposium. Madrid, Spain, 21.-23.6.2006. - Madrid : UNED, 2006. - CD-Rom

AFC58 Flochová, Jana - Miklovičová, Eva - Učník, Michal: Model technológie bubna parného kotla a prenos údajov do scada/HMI systémov.
In: Control of Power and Heating Systems 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Zlín, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. - P27 CD-Rom

AFC59 Flochová, Jana - Kollárik, Pavol - Drozd, Peter: Modular Adaptive Approaches in DES Failure Diagnosis and Control : 2004 IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics, The Hague, 10.-13.10.2004.
In: IEEE SMC 2004. International Conference on System, Man & Cybernetics : Proceedings. Hague. 10.- 13. 10. 2004. - Delf : Technical University, 2004. - S. 1832-1836

AFC60 Flochová, Jana - Mrafko, Leo - Mudrončík, Dušan - Auxt, Filip: On Industrial Techniques and Information Technology Control Classrooms.
In: 46th IEEE Conference on Decision and Control, New Orleans, LA, USA, Dec. 12-14, 2007 : Proceedings. - , 2007. - S. 1874-1879

AFC61 Fodrek, Peter - Murgaš, Ján - Kratmüller, Martin: Discrete MRAC Modified for Velocity Control of the Permanent Magnet Synchronous Motor : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R036

AFC62 Fodrek, Peter: Problems Regarding Teaching Linux Programming for Industrial Realtime Programmers.
In: Eleventh Real-Time Linux Workshop : Dresden, Germany, 28.-30.9.2009. - Dresden : TU, 2009. - S. 31-34

AFC63 Fodrek, Peter - Kamenský, Jaroslav: RTAI Based Measuring and Control over EtherCAT.
In: Eleventh Real-Time Linux Workshop : Dresden, Germany, 28.-30.9.2009. - Dresden : TU, 2009. - S. 73-77

AFC64 Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal - Farkas, Ľudovít - Poliačik, Michal: RTAI in CAN Bus Based Network Control of CNC for Plasma Cutting.
In: Eleventh Real-Time Linux Workshop : Dresden, Germany, 28.-30.9.2009. - Dresden : TU, 2009. - S. 79-88

AFC65 Foltin, M. - Foltin, Martin : Validácia analytických metód v Matlabe : 12.konference MATLAB 2004, Prague, Czech Republic, 4.11.2004.
In: MATLAB 2004. Díl 1. : Sborník příspěvků 12. ročníku konference. Praha, ČR. 4.11.2004. - Praha : VŠCHT v Praze, 2004. - ISBN 80-7080-550-1. - S. 141-146

AFC66 Foltin, Martin - Murgaš, Ján - Sekaj, Ivan: A new Adaptive PID Control Approach Based on Closed-Loop Response Recognition.
In: Proceedings of the WSEAS Conference : 7th WSEAS Interrnational Conference on Automation and Information. Cavtat, Croatia, 13.-15.6.2006. - : WSEAS, 2006. - S. 156-160

AFC67 Foltin, Martin - Bartoš, S. - Kollárčík, Michal - Sekaj, Ivan: Budovanie virtuálneho laboratória a návrh regulátorov cez sieť : 11. ročník konference MATLAB 2003, Prague, Czech Republic, 25.11.2003.
In: MATLAB 2003 : Sborník příspěvků 11.ročníku konference. Díl I. - Praha : ČVUT, 2003. - S. 126-130

AFC68 Foltin, Martin : Distribuované výpočty v Matlabe : 12.konference MATLAB 2004, Prague, Czech Republic, 4.11.2004.
In: MATLAB 2004. Díl 1. : Sborník příspěvků 12. ročníku konference. Praha, ČR. 4.11.2004. - Praha : VŠCHT v Praze, 2004. - ISBN 80-7080-550-1. - S. 123-126

AFC69 Foltin, Martin - Sekaj, Ivan: MATLAB Excel Builder a návrh PID regulátorov pre prostredie MS Excel : 11. ročník konference MATLAB 2003, Prague, Czech Republic, 25.11.2003.
In: MATLAB 2003 : Sborník příspěvků 11.ročníku konference. Díl I. - Praha : ČVUT, 2003. - S. 131-135

AFC70 Foltin, Martin - Ernek, Martin: Model of Slovak Power System Using Simpowersystem.
In: Technical Computing Prague 2007 : 15th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 14.11.2007. - Praha : Humusoft s.r.o, 2007. - ISBN 978-80-7080-658-6. - CD-Rom

AFC71 Foltin, Martin - Ernek, Martin - Hnát, Juraj: Simpowersystem in Education.
In: Technical Computing Prague 2006 : 14th Annual Conference Proceedings. Praha/ČR/, 26.10.2006. - Praha : Humusoft s.r.o, 2006. - ISBN 80-7080-616-8. - CD-Rom

AFC72 Foltin, Martin - Blaho, Michal: Tvorba modelu dopravnej križovatky pomocou Matlab/Stateflow : 12.konference MATLAB 2004, Prague, Czech Republic, 4.11.2004.
In: MATLAB 2004. Díl 1. : Sborník příspěvků 12. ročníku konference. Praha, ČR. 4.11.2004. - Praha : VŠCHT v Praze, 2004. - ISBN 80-7080-550-1. - S. 135-140

AFC73 Foltin, Martin - Ágh, T.: Tvorba počítačového modelu mechanického systému pomocou systému Matlab/SimMechanics : 12.konference MATLAB 2004, Prague, Czech Republic, 4.11.2004.
In: MATLAB 2004. Díl 1. : Sborník příspěvků 12. ročníku konference. Praha, ČR. 4.11.2004. - Praha : VŠCHT v Praze, 2004. - ISBN 80-7080-550-1. - S. 127-134

AFC74 Foltin, Martin - Chvostek, Tomáš - Humaj, Michal: Vizualizácia technologického procesu prostredníctvom DDE rozhrania : 13th Annual Conference `Technical Computing 2005`, Prague, Czech Republic, 15.11.2005.
In: Technical computing Prague 2005 : 13th annual conference. Praha, Česká republika, 15.11.2005. - Praha : VŠCHT v Praze, 2005. - nestr.

AFC75 Gemeiner, P. - Ayromlou, M. - Vincze, M. - Dorner, Jozef: Accuracy of Vision for Robotics : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R154

AFC76 Georgiev, Boris: Field Control Systems : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R075

AFC77 Georgiev, Boris: Field Control systems - The Next Step? : 6th International PhD Workshop `Systems and Control. Young Generation Viewpoint`, Izola - Simonov zaliv, Slovenia, 4.-8.10.2005.
In: 6th international PhD workshop "Systems and control. Young generation viewpoint" : Izola-Simonov záliv, Slovenia, 4.-8.10.2005. - Ljubljana : Jozef Stefan institute, 2005. - nestr.

AFC78 Georgiev, Boris: Praktické aspekty realizácie regulačných obvodov v moderných riadiacich systémoch : Konference `Automatizace, regulace a procesy - ARaP 2005`, Brno, Czech Republic, 29.-30.11.2005.
In: ARaP 2005 : Konference "Automatizace, regulace a procesy - ARaP 2005". Brno, Česká republika, 29.-30.11.2005. - Brno : VUT v Brně, 2005. - S. 41-44

AFC79 Georgiev, Boris: Unifikácia inžinierskych nástrojov na integráciu prietokomerov do informačno-riadiacich systémov.
In: Průtok 2005. Konference : Praha, CZ. 15.11.2005. - Praha : ACTION M, 2005. - S. 25-36

AFC80 Gerke, M. - Masár, M. - Huba, Mikuláš: Modeling of Dynamics and Vitrual Reality Simulation for a Small Robotic Airship.
In: Proceedings of the 5th International Conference on Electrical Power Engineering : Iasi, Romania, 3.-5.10.2008. - Iasi : Technical University, 2008. - ISSN 1223-8139. - S. 1011-1018

AFC81 Gonos, Michal - Miklovičová, Eva: Iterative LQG Control Design : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 163

AFC82 Gonos, Michal - Murgaš, Ján - Miklovičová, Eva: MRAC with Reduced State Information : IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing and IFAC Workshop on Periodic Control Systems, Yokohama, Japan, 30.8.-1.9.2004.
In: ALCOSP 04 and PSYCO 04. IFAC Workshop an Adaptation and Learning in Control and Signal Processing and IFAC Workshop on Periodic Control Systems : Yokohama, Japan. 30.8. - 1.9. 2004. - Oxford : Elsevier, 2004. - S. 633-637

AFC83 Grman, Ľubomír - Hypiusová, Mária - Veselý, Vojtech: Robust Controller Design for Multilinear Interval Uncertainty : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 117

AFC84 Grman, Ľubomír - Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Controller Design by Quadratic Stability Methods : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R167

AFC85 Halás, Miroslav: A Polynomial Approach to Nonlinear Control Systems.
In: EUROCAST 2009 : 12th International Workshop on Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 15.-20.2.2009. - : Universidad de las Palmas, 2009. - ISBN 978-84-691-8502-5. - S. 200-201

AFC86 Halás, Miroslav - Kotta, Ülle: A Polynomial Approach to the Synthesis of Observers for Nonlinear Systems.
In: 41st IEEE Conference on Decision and Control Proceedings : Cancum, Mexico, 9.-11.12.2008. - Washington : IEEE Control System Society, 2008. - ISBN 978-1-4244-3124-3. - S. 3571-3576

AFC87 Halás, Miroslav - Moog, Claude H.: A Polynomial Solution to the Model Matching Problem of Nonlinear Time-Delay Systems.
In: European Control Conference 2009. ECC '09 : Budapest, Hungary, 23.-26.8.2009. - : EUCA, 2009. - ISBN 978-963-311-369-1. - S. 3551-3556

AFC88 Halás, Miroslav: Controller Design for Fluid Tank Systems with Variable Area : Summer School on Control Theory and Applications, Graz, Austria, 1.-14.9.2004.
In: Summer school on control theory and applications : Graz, Austria, 1.-14.9.2004. - Graz : Graz university of Technology, 2004. - nestr.

AFC89 Halás, Miroslav - Kotta, Ülle: Extension of the Concept of Transfer Function to Discrete-Time Nonlinear Control Systems.
In: European Control Conference ECC '07 : Kos, Greece, 2.-5.7.2007. - : EUCA, 2007. - ISBN 978-960-89028-5-5. - S. 5769-5776

AFC90 Halás, Miroslav - Kotta, Ülle: Extension of the Transfer Function Approach to the Realization Problem of Nonlinear Systems to Discrete-Time Case.
In: NOLCOS 2010 : 8th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems. Bologna, Italy, 1.-3.9.2010. - Laxenburg : IFAC, 2010. - S. 179-184

AFC91 Halás, Miroslav: Generalized Operators and Symbolic Computation for Nonlinear Systems : 6th International PhD Workshop `Systems and Control. Young Generation Viewpoint`, Izola - Simonov zaliv, Slovenia, 4.-8.10.2005.
In: 6th international PhD workshop "Systems and control. Young generation viewpoint" : Izola-Simonov záliv, Slovenia, 4.-8.10.2005. - Ljubljana : Jozef Stefan institute, 2005. - nestr.

AFC92 Halás, Miroslav: Ore Algebras: A Polynomial Approach to Nonlinear Time-Delay Systems.
In: IFAC - TDS'07 : 7th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Nantes, France, 17.-19.9.2007. - , 2007. - CD-Rom

AFC93 Halás, Miroslav - Kotta, Ülle: Pseudo-Linear Algebra: A Powerful Tool in Unification of the Study of Nonlinear Control Systems.
In: NOLCOS 2007 : 7th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems. Pretoria, South Africa, 21.-24.8.2007. - Laxenburg : IFAC, 2007. - S. 684-689

AFC94 Halás, Miroslav: Quotients of Noncommutative Polynomials in Nonlinear Control Systems.
In: Cybernetics and Systems 2006. Vol. 1 : 18th European Meeting on Cybernetics and Systems Research. Vienna, Austria, 18.-21.4.2006. - Vienna : Austrian Society for Cybernetics Studies, 2006. - ISBN 3 85206 172 5. - S. 35-40

AFC95 Halás, Miroslav - Kotta, Ülle: Realization Problem of SISO Nonlinear Systems: a Transfer Function Approach.
In: 2009 IEEE International Conference on Control and Automation : Christchurch, New Zealand, 9.-11.12.2009. - Piscataway : IEEE, 2009. - ISBN 978-1-4244-4707-7. - S. 546-551

AFC96 Halás, Miroslav - Kotta, Ülle - Li, Ziming - Wang, Huaifu - Yuan, Chunming: Submersive Rational Difference Systems and their Accessibility.
In: ISSAC 2009 : International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation. Seoul, Korea, 28.-31.7.2009. - : ACM Press, 2009. - ISBN 978-1-60558-609-0. - S. 175-182

AFC97 Halás, Miroslav: Symbolic Computation for Continuous Nonlinear Systems : International Conference `CEEPUS Summer School 2005`, Brno, Czech Republic, 29.8.-11.9.2005.
In: CEEPUS Summer School 2005. Inteligent Control Systems : International Conference. Brno, CZ. 29.8.- 11.9. 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - S. 28-33

AFC98 Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš: Symbolic Computation for Nonlinear Systems Using Quotients over Skew Polynomial Ring.
In: 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2006 : Ancona, Italy, 28.-30.6.2006. - Piscataway : IEEE, 2006. - CD-Rom

AFC99 Halás, Miroslav: The Fluid Tank Controller Design Using the Exact Velocity Linearization Method : International Summer School `Advanced Control Theory and Applications`, Plovdiv, Bulgaria, 16.-19.6.2003.
In: Advanced Control Theory and Applications : International Summer School. Plovdiv, Bulgaria, 16.-19.6.2003. - Plovdiv : Technical University, 2003. - S. 24-29

AFC100 Halás, Miroslav - Kotta, Ülle - Moog, Claude H.: Transfer Function Approach to the Model Matching Problem of Nonlinear Systems.
In: Proceedings of the 17th IFAC World Congress : Seoul, Korea, 6.-11.7.2008. - : IFAC, 2008. - ISBN 978-1-1234-7890-2. - S. 15197-15202

AFC101 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Model of Indoor Environment Built from Ultrasonic Measurements : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R068

AFC102 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Property Evaluation of Mapmaking Methods.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R102 CD-Rom

AFC103 Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Analýza skratovej bezpečnosti elektrizačnej sústavy SR.
In: Control of Power and Heating Systems 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Zlín, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. - P33 CD-Rom

AFC104 Harsányi, Ladislav - Dúbravská, Mária: Návrh robustných regulátorov so zadanou kvalitou regulácie : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 161

AFC105 Harsányi, Ladislav - Dúbravská, Mária: Robust PSS Design for Linear Systems with Parametric and Dynamic Uncertainties : 5th International Conference `Control of Power & Heating Systems 2002`, Zlín, Czech Republic, 21.-22.5.2002.
In: Control of power and heating systems 2002 = Automatizace energetických procesů 2002 : Sborník anotací 5. mezinárodní konference. - Zlín : Univerzita T. Bati v Zlíne, 2002. - ISBN 80-7318-074-X. - nestr.

AFC106 Häuptle, Peter - Hubinský, Peter - Gruhler, Gerhard: Frequency Domain Identification of a Mechatronic System.
In: Hefei-Heilbronn Workshop on Research in Education in Mechatronics : Heilbronn, Germany, 17.-18.6.2010. - : Hochschule Heilbronn, 2010. - ISBN 978-3-00-031548-0. - S. 29-33

AFC107 Häuptle, Peter - Hubinský, Peter - Gruhler, Gerhard - Fellhauser, Bruno: Modellierung des Schwingungsverhaltens eines mechatrobuschen Antriebes hinsichtlich dem Entwurf verschiedener Regelungstechniken.
In: Intelligente mechatronische Systeme : Internationales Forum für Mechatronik 2010. Winterthur, Germany, 3.-4.11.2010. - Winterthur : ZHAW - Institut für Mechatronische Systeme, 2010. - ISBN 978-3-033-02655-1. - CD-Rom

AFC108 Häuptle, Peter - Utz, Joachim - Gruhler, Gerhard - Hubinský, Peter: New Approach in Energy Saving on a Mobile Robot the "MEXLEbot".
In: 1st IEEE Germany Student Conference : Hamburg, Germany, 14.-15.5.2009. - Hamburg : University of Technology, 2009. - CD-Rom

AFC109 Häuptle, Peter - Hubinský, Peter - Gruhler, Gerhard: Time Domain Identification of a Mechatronic System.
In: 2nd IEEE Germany Student Conference : Hamburg, Germany, 20.-21.5.2010. - Hamburg : University of Technology, 2010. - S. 89-93

AFC110 Hejdová, Monika - Filka, Marián: CIMVIEW: možnosti a využitie : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 143

AFC111 Holič, Ivan - Dúbravská, Mária - Paulusová, Jana: Design of Continuous Compensators with Specified Structure.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C113a[10]

AFC112 Holič, Ivan - Rosinová, Danica: Robust Stabilization of Polytopic Systems: Pole Placement Based on LMI Regions.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C113b[11]

AFC113 Hoyer, H. - Gerke, M. - Masár, Ivan - Ivanov, Ivan - Rőhring, Christof - Bischoff, A.: Virtual Laboratory for Real-Time Control of Inverted Pendulum/Gantry Crane : 11th Mediterranean Conference on Control and Automation, Rhodes, Greece, 18.-20.6.2003.
In: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2003 : Rhodes, Greece, 18.-20.6.2003. - Piscataway : IEEE, 2003. - nestr.

AFC114 Hrúz, Branislav - Mrafko, Leo - Bielko, V.: A Comparison of the AGV Control Solution Approaches Using Petri Nets : 2002 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Hammamet, Tunisia, 6.-9.10.2002.
In: 2002 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Hammamet, Tunisia, 6.-9.10.2002. - Lille : Ecole centrale, 2002. - nestr.

AFC115 Huba, Mikuláš - Rovanová, Ľubica: Accreditation of e-Learning Courses: What Are the Key Issues?
In: Podmínky akreditace e-learningových programů : Mezinárodní konference. Poděbrady, Czech Republic, 15.-16.4.2007 (2007). - Brno : ČADUV. - CD-Rom

AFC116 Huba, Mikuláš: Basic Controllers of the Dynamical Class 0.
In: Cybernetics and Systems 2006. Vol. 1 : 18th European Meeting on Cybernetics and Systems Research. Vienna, Austria, 18.-21.4.2006. - Vienna : Austrian Society for Cybernetics Studies, 2006. - ISBN 3 85206 172 5. - S. 3-8

AFC117 Huba, Mikuláš - Kamenský, Martin - Bisták, Pavol - Fikar, Miroslav: Blended Learning Course "Constrained PID Control".
In: Advances in Control Education 2006 : 7th IFAC Symposium. Madrid, Spain, 21.-23.6.2006. - Madrid : UNED, 2006. - CD-Rom

AFC118 Huba, Mikuláš - Kamenský, Martin: Bringing the Control Theory from Theory to Control.
In: Lifelong and Blended Learning 2006 : International Conference "Interactive Computer Aided Learning. Villach, Austria, 27.-29.9.2006. - Wien : International Association of Online Engineering, 2006. - ISBN 3-89958-195-4. - CD-Rom

AFC119 Huba, Mikuláš - Jelenčiak, František - Ťapák, Peter: Comparing Algebraic and Constrained Pole Assignment Controllers for a Thermal System.
In: EUROCAST 2009 : 12th International Workshop on Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 15.-20.2.2009. - : Universidad de las Palmas, 2009. - ISBN 978-84-691-8502-5. - S. 204-205

AFC120 Huba, Mikuláš - Skachová, Zuzana: Comparing Two Methods for Controller Tuning.
In: ERK 2007. Proceedings of the Fifteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference : Portorož, Slovenija, 24.-26.9.2007. - Ljubljana : IEEE, 2007. - S. 234-237

AFC121 Huba, Mikuláš - Kamenský, Martin: Constrained Control Design for the Magnetic Levitation Systems : Workshop on Research and Education in Control and Signal Processing, Cavtat, Croatia, 14.-16.6.2004.
In: REDISCOVER 2004 : Workshop on research and education in control and signal processing. Cavtat, Croatia, 14.-16.6.2004. - Zagreb : University of Zagreb, 2004. - nestr.

AFC122 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol: Constrained Controllers Based on the Dynamics Decomposition : Workshop on Research and Education in Control and Signal Processing, Cavtat, Croatia, 14.-16.6.2004.
In: REDISCOVER 2004 : Workshop on research and education in control and signal processing. Cavtat, Croatia, 14.-16.6.2004. - Zagreb : University of Zagreb, 2004. - nestr.

AFC123 Huba, Mikuláš - Kamenský, Martin: Constrained Magnetic Levitation Control : 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic, 3.-8.7.2005.
In: Preprints of the 16th IFAC world congress : 16th IFAC world congress. Praha, Česká republika, 3.-8.7.2005. - Praha, 2005. - CD-Rom

AFC124 Huba, Mikuláš - Kamenský, Martin: Constrained PID Control - Integrating Practice, Research and Education.
In: ERK 2006. Proceedings of the Fifteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference. - Ljubljana : IEEE. - Vol. A. - , 2006, s. 254-257

AFC125 Huba, Mikuláš: Constrained Pole Assignment Control - Real & Complex Poles : International Conference `CEEPUS Summer School 2005`, Brno, Czech Republic, 29.8.-11.9.2005.
In: CEEPUS Summer School 2005. Inteligent Control Systems : International Conference. Brno, CZ. 29.8.- 11.9. 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - S. 171-176

AFC126 Huba, Mikuláš - Ťapák, Peter: Constrained Pole Assignment Control for Second Order Plant with Stable Zero.
In: EUROSIM 2007 : Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Vol.2: Full Papers (CD). Ljubljana, Slovenia, 9.-13.9.2007. - Vienna : ARGESIM-ARGE Simulation News, 2007. - ISBN 978-3-901608-32-2. - CD-Rom

AFC127 Huba, Mikuláš: Constrained Pole Assignment Control Real & Complex Poles : 7th International Conference on Computing Anticipatory Systems, Liege, Belgium, 8.-13.8.2005.
In: Computing Anticipatory Systems : CASYS'05. 7th International Conference. Liege, Belgium, 8.-13.8.2005. - Melville : AIP, 2006. - S. 638-649

AFC128 Huba, Mikuláš - Kamenský, Martin: Controller Design Based on The 1st Order Constarined Dynamics.
In: 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2006 : Ancona, Italy, 28.-30.6.2006. - Piscataway : IEEE, 2006. - CD-Rom

AFC129 Huba, Mikuláš - Ťapák, Peter: Course Constrained PID Control.
In: eLearning 2010 : Sborník příspěvků z konference a soutěže. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. - CD-Rom

AFC130 Huba, Mikuláš: Design of Grain Scheduled Pole Assignment for SISO Systems : 17th European Meeting on Cybernetics and Systems 2004, Vienna, Austria, 13.-16.4.2004.
In: Cybernetics and Systems 2004. Vol. 2 : 17th European Meeting. Vienna, Austria. 13.- 16. 4. 2004. - Vienna : Austrian Society for Cybernetics Studies, 2004. - S. 743-748

AFC131 Huba, Mikuláš - Gerke, M.: Ein auf qualitativer Analyse basierter robuster Reglerentwurf.
In: SSRP 2009 : 16.Steirisches Seminar über Regelungstechnik und Processautomatisierung. Leibnitz, Österreich, 8.-10.9.2009. - Graz : TU, 2009. - ISBN 978-3-901-439-08-7. - S. 29-38

AFC132 Huba, Mikuláš - Kamenský, Martin - Kurčík, Peter - Ťapák, Peter: Electronic Support for the Course Constrained PID Control.
In: International Conference REV 2008 : Düsseldorf, Germany, 23-25 June 2008. - Wien : International Association of Online Engineering, 2008. - ISBN 978-3-89958-352-6. - CD-Rom

AFC133 Huba, Mikuláš - Galauner, Martin: Experimental Tuning of Controllers for Constrained Systems : Ceepus Summer School Split 2002 Jointly with 5th Symposium on Intelligent Systems Split 2002, Split, Croatia, 16.-30.6.2002.
In: Modern Methods in Control. Jointly with 5th Symposium on Intelligent Systems Split 2002 : Ceepus Summer School Split 2002, Split, Croatia, 16.-30.6.2002. - Split : University of Split, 2002. - nestr.

AFC134 Huba, Mikuláš: Generalized Pole Assignment Control for Plant with Amplitude and Rate Constraints.
In: ERK 2006. Proceedings of the Fifteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference. - Ljubljana : IEEE. - Vol. A. - , 2006, s. 250-253

AFC135 Huba, Mikuláš: Grain Scheduled Constrained Controller for Siso Plants : Workshop on Research and Education in Control and Signal Processing, Cavtat, Croatia, 14.-16.6.2004.
In: REDISCOVER 2004 : Workshop on research and education in control and signal processing. Cavtat, Croatia, 14.-16.6.2004. - Zagreb : University of Zagreb, 2004. - S. 1

AFC136 Huba, Mikuláš: Grain Scheduled Constrained Controller for SISO Plants : 6th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems, Stuttgart, Germany, 1.-3.9.2004.
In: NOLCOS 04. Nonlinear control systems. 6th IFAC Symposium : Vol.2. Stuttgart, Germany. 1.- 3. 9. 2004. - Stuttgart : IFAC, 2004. - S. 807-812

AFC137 Huba, Mikuláš - Halás, Miroslav: New Filtered Smith Predictors for FOPDT Plants. Part 1. First Order Disturbance Filter.
In: ERK 2010. Devetnajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca : Portorož, Slovenija, 20.-22.9.2010. - Ljubljana : IEEE, 2010. - S. 339-342

AFC138 Huba, Mikuláš - Halás, Miroslav: New Filtered Smith Predictors for FOPDT Plants. Part 2. Second Order Disturbance Filters.
In: ERK 2010. Devetnajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca : Portorož, Slovenija, 20.-22.9.2010. - Ljubljana : IEEE, 2010. - S. 343-345

AFC139 Huba, Mikuláš - Kamenský, Martin - Šimunek, Miroslav: PID regulátory: paradoxy, trendy, vzdelávanie.
In: Principia Cybernetica 2006 : Konference kateder automatizace a kybernetiky vysokých škol České a Slovenské republiky. - Zlín, 6.-8. 9. 2006. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. - ISBN 80-7318-460-5. - P6.34-46

AFC140 Huba, Mikuláš: Polvorgaberegler für Regelstrecken mit begrenzter Stellgrösse : 14. Steierisches Seminar ?ber Regelungstechnik und Prozessautomatisierung, Leibnitz, Austria, 19.-22.9.2005.
In: 14. steierisches Seminar über Regelungstechnik und Prozessautomatisierung : SSRP 2005. Leibnitz, Austria, 19.-22.9.2005. - Graz : Technische Universität, 2005. - S. 117-140

AFC141 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol - Žáková, Katarína: Remote Experiments in Control Education : The 1st IFAC Symposium on Telematics Applications in Automation and Robotics, Helsinki, Finland, 21.-23.6.2004.
In: The 1st IFAC symposium on telematics applications in automation and robotics : TA`04 Preprints. Helsinki, Finland, 21.-23.6.2004. - Laxenburg : IFAC, 2004. - S. 161-166

AFC142 Huba, Mikuláš: Robust Controller Tuning for Integral Dead Time Systems.
In: 4th IFAC Symposium on System, Structure and Control : Ancona, Italy, 15.-17.9.2010. - Ancona : Universitá Politecnica delle Marche, 2010. - CD-Rom

AFC143 Huba, Mikuláš: Simple Solutions for Constrained Control Design I. Constrained Pole Assignment Control : Summer School on Control Theory and Applications, Graz, Austria, 1.-14.9.2004.
In: Summer school on control theory and applications : Graz, Austria, 1.-14.9.2004. - Graz : Graz university of Technology, 2004. - nestr.

AFC144 Huba, Mikuláš - Kamenský, Martin: Simple Solutions for Constrained Control Design II. Magnetic Levitation Control : Summer School on Control Theory and Applications, Graz, Austria, 1.-14.9.2004.
In: Summer school on control theory and applications : Graz, Austria, 1.-14.9.2004. - Graz : Graz university of Technology, 2004. - nestr.

AFC145 Huba, Mikuláš - Karas, Miloš - Veličko, Viktor: The Helicopter Rock Control : 11th Mediterranean Conference on Control and Automation, Rhodes, Greece, 18.-20.6.2003.
In: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2003 : Rhodes, Greece, 18.-20.6.2003. - Piscataway : IEEE, 2003. - nestr.

AFC146 Hubinský, Peter - Gruhler, Gerhard - Vranka, Branislav: Feedforward - Methods with Spectral Approach to Reduction of Oscillations in Mechatronic systems : Fachmesse und Kongress SPC/IPC Drives. Elektrische Automatisierung. Systeme und Komponenten, N?rnberg, Germany, 23.-25.11.2004.
In: SPS/IPC/DRIVES 2004. Elektrische Automatisierung Systeme und Komponenten : Fachmesse und Kongress. Nürnberg, SRN. 23.- 25. Nov. 2004. - Stuttgart : Franzis Verlag, 2004. - S. 569-577

AFC147 Hubinský, Peter - Vranka, Branislav: Genetic Algorithm Based Method of Elimination of Portal Cranes Residual Oscillation : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 180

AFC148 Hudzovič, Peter: Syntéza optimálnych korekčných členov v obvodoch s astatizmom druhého rádu : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R209a

AFC149 Hudzovič, Peter: Syntéza optimálnych spojitých regulátorov v obvodoch s astatizmom druhého rádu : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R209b.1-12

AFC150 Hudzovič, Peter: Syntéza spojitých pasívnych korekčných členov I. Algoritmy návrhu integračného a derivačného člena : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - R 158a

AFC151 Hudzovič, Peter: Syntéza spojitých pasívnych korekčných členov II. Zjednodušenie algoritmov syntézy : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 158b

AFC152 Hypiusová, Mária - Grman, Ľubomír - Veselý, Vojtech: Control of Switched Linear Continuous-Time Systems: Multiple Lyapunov Function.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R160 CD-Rom

AFC153 Hypiusová, Mária - Veselý, Vojtech: Network Control System Design for Packet Dropping Marcin.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC154 Hypiusová, Mária - Kajan, Slavomír: Robust Controller Design by Genetic Algorithm.
In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom

AFC155 Hypiusová, Mária - Osuský, Jakub: Robust Controller Design for Modular Servo System.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC156 Hypiusová, Mária - Osuský, Jakub - Kajan, Slavomír: Robust Controller Design Using Edge Theorem for Modular Servo System.
In: Technical Computing Prague 2007 : 15th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 14.11.2007. - Praha : Humusoft s.r.o, 2007. - ISBN 978-80-7080-658-6. - CD-Rom

AFC157 Hypiusová, Mária - Veselý, Vojtech - Grman, Ľubomír: Robust Output Feedback Affine Quadratic Controller Design.
In: 5th IFAC Symposium on Robust Control Design : Toulouse, France, 5.-7.7.2006. - : IFAC, 2006. - CD-Rom

AFC158 Hypiusová, Mária - Veselý, Vojtech: Tuning of PID Controller for Guaranteed Performance.
In: ICCC 2008 Proceedings : 9th International Carpathian Control Conference. Craiova, Romania, 25.-28.5.2008. - Craiova : University of Craiova, 2008. - ISBN 978-973-746-897-0. - S. 243-246

AFC159 Jankovič, M. - Bisták, Pavol: Modular Internet Based Information Systems for Educational Purposes : Ceepus Summer School Split 2002 Jointly with 5th Symposium on Intelligent Systems Split 2002, Split, Croatia, 16.-30.6.2002.
In: Modern Methods in Control. Jointly with 5th Symposium on Intelligent Systems Split 2002 : Ceepus Summer School Split 2002, Split, Croatia, 16.-30.6.2002. - Split : University of Split, 2002. - nestr.

AFC160 Jelenčiak, František - Huba, Mikuláš - Masár, M. - Gerke, M.: Constrained Pole Assignment Control for Nonlinear Plant.
In: Proceedings of the 5th International Conference on Electrical Power Engineering : Iasi, Romania, 3.-5.10.2008. - Iasi : Technical University, 2008. - ISSN 1223-8139. - S. 547-554

AFC161 Jurišica, Ladislav - Hanzel, Jaroslav: Spracovanie signálu z ultrazvukového meracieho systému : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 144

AFC162 Jurišica, Ladislav: Trendy v riadení pohybu : Seminář `Automatizace a informační technologie. Vize v automatizaci II, Brno, Czech Republic, 18.9.2002.
In: Automatizace a informační technologie : Seminář Automatizace a informační technologie. Vize v automatizaci II, Brno, Czech Republic, 18.9.2002. - Brno : Brnřnské veltrhy a výstavy, 2002. - nestr.

AFC163 Kajan, Slavomír - Hypiusová, Mária: Application of Artificial Neural Network in Modelling and Simulation a Power Engineering Process.
In: Control of Power and Heating Systems 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Zlín, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. - P18 CD-Rom

AFC164 Kajan, Slavomír: GUI for Classification Using Multilayer Perceptron Network.
In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom

AFC165 Kajan, Slavomír - Hypiusová, Mária: Labreg Software for Identification and Control of Real Processes in Matlab.
In: Technical Computing Prague 2007 : 15th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 14.11.2007. - Praha : Humusoft s.r.o, 2007. - ISBN 978-80-7080-658-6. - CD-Rom

AFC166 Kajan, Slavomír: Modelovanie a riadenie systémov pomocou neurónových sietí s ortogonálnymi funkciami v prostredí MATLAB.
In: Technical Computing Prague 2006 : 14th Annual Conference Proceedings. Praha/ČR/, 26.10.2006. - Praha : Humusoft s.r.o, 2006. - ISBN 80-7080-616-8. - CD-Rom

AFC167 Kajan, Slavomír: Modelovanie kompresora pomocou neurónovej siete : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 162

AFC168 Kajan, Slavomír: Modelovanie tepelného systému v reálnom čase pomocou neurónovej sieti : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: Proceedings from the 6th International scientific-technical conference for V4 PhD students Automation and CA Systems in Technology Planning and in Manufacturing. - Košice : TU, 2005. - R076

AFC169 Kajan, Slavomír: Neural Controllers for Nonlinear Systems in Matlab.
In: Technical Computing Prague 2008 : 16th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 11.11.2008. - Praha : Humusoft s.r.o, 2008. - ISBN 978-80-7080-692-0. - CD-Rom

AFC170 Kajan, Slavomír - Kozák, Štefan: Neurónový model s Laguerrovými funkciami v prediktívnom riadení nelineárnych systémov.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R186 CD-Rom

AFC171 Kajan, Slavomír - Sekaj, Ivan - Oravec, Michal: Realizácia paralelných genetických algoritmov v Matlabe pomocou Parallel Computing Toolboxu.
In: Technical Computing Prague 2008 : 16th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 11.11.2008. - Praha : Humusoft s.r.o, 2008. - ISBN 978-80-7080-692-0. - CD-Rom

AFC172 Kajan, Slavomír: Solution of Classification Problems Using Multilayer Perceptron Network.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C047a[6]

AFC173 Kalinovský, Miroslav - Kamenský, Martin: Design of Modified Smith Predictor : International Conference `CEEPUS Summer School 2005`, Brno, Czech Republic, 29.8.-11.9.2005.
In: CEEPUS Summer School 2005. Inteligent Control Systems : International Conference. Brno, CZ. 29.8.- 11.9. 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - S. 37-40

AFC174 Kamenský, Martin - Kalinovský, Miroslav: Constrained First and Second Order Thermal Plant Control : International Conference `CEEPUS Summer School 2005`, Brno, Czech Republic, 29.8.-11.9.2005.
In: CEEPUS Summer School 2005. Inteligent Control Systems : International Conference. Brno, CZ. 29.8.- 11.9. 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - S. 41-48

AFC175 Kamenský, Martin - Kurčík, Peter - Huba, Mikuláš: Demonstration of Integrating Thermo-Optical Plant uDAQ28/LT into Learning Process in Control Engineering Education.
In: Lifelong and Blended Learning 2006 : International Conference "Interactive Computer Aided Learning. Villach, Austria, 27.-29.9.2006. - Wien : International Association of Online Engineering, 2006. - ISBN 3-89958-195-4. - CD-Rom

AFC176 Kamenský, Martin - Ondera, Martin - Huba, Mikuláš: Relay Identification of Systems Stabilized by PD-Controller : CEEPUS School `Engineering for the Future`, Kielce, Poland, 2.-16.2.2005.
In: Engineering for the Future : CEEPUS School. Kielce, Poland. 2.- 16. 2. 2005. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Swietokrzyskiej, 2005. - S. 71-80

AFC177 Kamenský, Martin - Kurčík, Peter - Huba, Mikuláš: Scicos Possibilities for Communication with Real Processes.
In: ERK 2007. Proceedings of the Fifteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference : Portorož, Slovenija, 24.-26.9.2007. - Ljubljana : IEEE, 2007. - S. 31-33

AFC178 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol - Šturcel, Ján: Measurement Auto-Calibration Using Algorithmic Methods.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R077 CD-Rom

AFC179 Kardoš, Ján: Chattering-Free Command Following VSC.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C077a[8]

AFC180 Kardoš, Ján: Tracking Capabilities of the Robust Position SMC.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC181 Kľúčik, Miroslav - Juriová, Jana - Kľúčik, Marian: Time Series Modeling with Genetic Programming Relative to ARIMA Models.
In: NTTS - Conferences on New Techniques and Technologies for Statistics. - Brussels : Eurostat, 2009. - S. 17-27

AFC182 Kolenčík, Miloš - Žáková, Katarína: A Contribution to Remote Control of Inverted Pendulum.
In: 17th Mediterranean Conference on Control and Automation : Thessaloniki, Greece, 24.-26.6.2009. - Piscataway : IEEE, 2009. - ISBN 978-1-4244-4685-8. - S. 1433-1438

AFC183 Körösi, Ladislav - Kozák, Štefan: A Novel Type of Self-Tuning Neural Controller : IFAC Workshop on Control Applications of Optimisation, Visegrád, Hungary, 30.6.-2.7.2003.
In: CAO 2003. Preprints : IFAC Workshop on Control Applications of Optimisation, Visegrád, Hungary, 30.6.-2.7.2003. - Budapest : IFAC, 2003. - S. 267-272

AFC184 Körösi, Ladislav - Kozák, Štefan: Architektúra samonastavujúceho sa regulátora pre silne nelineárne procesy.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R278

AFC185 Körösi, Ladislav - Kozák, Štefan: Optimal Neural Network Structures for Modelling and Control Design.
In: ISDA 2004 : IEEE 4th international conference on intelligent systems design and applications. Budapest, Hungary, 26.-28.8.2004. - Budapest, 2005. - S. 551-555

AFC186 Körösi, Ladislav - Kozák, Štefan: Optimal Self Tuning Neural Network Controller Design.
In: Preprints of the 16th IFAC world congress : 16th IFAC world congress. Praha, Česká republika, 3.-8.7.2005. - Praha, 2005. - CD-Rom

AFC187 Kotta, Ülle - Kotta, Palle - Halás, Miroslav: Irreducibility and Reduction of MIMO Nonlinear Control Systems: Unification and Extension via Pseudo-Linear Algebra.
In: 2009 IEEE International Conference on Control and Automation : Christchurch, New Zealand, 9.-11.12.2009. - Piscataway : IEEE, 2009. - ISBN 978-1-4244-4707-7. - S. 763-768

AFC188 Kotta, Ülle - Kotta, Palle - Halás, Miroslav: Irreducibility and Reduction of Nonlinear Control Systems: Unification and Extension via Pseudo-Linear Algebra.
In: ICARCV 2008. 10th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision : Hanoi, Vietnam, 17.-20.12.2008. - Piscataway : IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2287-6. - S. 1039-1043

AFC189 Kotta, Ülle - Leibak, A. - Halás, Miroslav: Non-Commutative Determinants in Nonlinear Control Theory: Preliminary Ideas.
In: ICARCV 2008. 10th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision : Hanoi, Vietnam, 17.-20.12.2008. - Piscataway : IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2287-6. - S. 815-820

AFC190 Kozák, Štefan: Development of Control Engineering Methods and Their Applications in Industry : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 218

AFC191 Kozák, Štefan: Hybrid Optimal Control of Large-Scale Systems.
In: 12th IFAC Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications : Lille, France, 12.-14.7.2010. - Lille : Ecole Centrale de Lille, 2010. - ISBN 978-2-915-913-26-2. - CD-Rom

AFC192 Kozák, Štefan - Veselý, Vojtech - Jurišica, Ladislav - Hrúz, Branislav: Nové organizačné formy a požiadavky na výchovu bakalára v oblasti automatizácie : Setkání českých a slovenských kateder automatizace 2005 `Bakalářské studium, současný stav, zkušenosti a výsledky`, Brno, Czech Republic, 14.-16.9.2005.
In: Bakalářské studium, současný stav, zkušenosti a výsledky : Setkání českých a slovenských kateder automatizace 2005. Brno, CZ. 14.- 16. 9. 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - S. 36-41

AFC193 Kozák, Štefan - Spišiak, Michal: Optimal Control Structure Determination Using Artificial Intelligence Methods : International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems and Interdisciplinary Research, Sveti Stefan, Montenegro, 2.-9.10.2004.
In: IPSI 2004. International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems and Interdisciplinary Reseach : Sveti Stefan, Montenegro. 2.- 9. 10. 2004. - Belgrade : IPSI, 2004. - nestr.

AFC194 Kozák, Štefan - Memersheimer, Radko: Robust Hybrid Polynomial Controller Design : 1st International Workshop on Advanced Control Circuits and Systems ACCS`05, Cairo, Egypt, 6.-10.3.2005.
In: ACCS 05. 1st International Workshop on Advanced Control Circuits and Systems : Cairo, Egypt. 6.10. 3. 2005. - Cairo : ERI, 2005. - nestr.

AFC195 Kozák, Štefan - Memersheimer, Radko - Kozáková, Alena: Robust Neural Networks Modeling and Control : IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing, Faro, Portugal, 1.-3.9.2005.
In: WISP 2005 : IEEE international symposium on intelligent signal processing. Faro, Portugal, 1.-3.9.2005. - Faro : University of Algarve, 2005. - nestr.

AFC196 Kozák, Štefan: Toolbox PID - virtuálna realita : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: Process Control 2004 : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. - ISBN 80-7194-662-1. - R276

AFC197 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: A Frequency Domain Design Technique for Robust Decentralized Controllers : 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic, 3.-8.7.2005.
In: Preprints of the 16th IFAC world congress : 16th IFAC world congress. Praha, Česká republika, 3.-8.7.2005. - Praha, 2005. - CD-Rom

AFC198 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech - Osuský, Jakub: Decentralized Controllers Design for Performance: Equivalent Subsystems Method.
In: European Control Conference 2009. ECC '09 : Budapest, Hungary, 23.-26.8.2009. - : EUCA, 2009. - ISBN 978-963-311-369-1. - S. 2295-2300

AFC199 Kozáková, Alena: DEsign of Discrete-Time Compensator for Reference Tracking with Disturbance Rejection.
In: XXXIII. Seminar ASR ´2008. Instruments and Control : Ostrava, April 25, 2008. - Ostrava : Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. - ISBN 978-80-248-1727-9. - S. 139-147

AFC200 Kozáková, Alena: Equivalent Subsystems Method: Decentralized Control Performance Assessment.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C121a[12]

AFC201 Kozáková, Alena: General Approach to Reference Tracking and Disturbance Rejection: A Case Study.
In: ICCC 2008 Proceedings : 9th International Carpathian Control Conference. Craiova, Romania, 25.-28.5.2008. - Craiova : University of Craiova, 2008. - ISBN 978-973-746-897-0. - S. 335-338

AFC202 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: Improved Tuning Technique for Robust Decentralized PID Control.
In: LSS 2007 : 11th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications. Gdaňsk, Poland, 23.-25.7.2007. - Oxford : Elsevier, 2007. - CD-Rom

AFC203 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: Independent Design of Decentralized Controllers for Specified Closed-Loop Performance : European Control Conference ECC`03, Cambridge, UK, 1.-4.9.2003.
In: European Control Conference ECC`03, Cambridge, UK, 1.-4.9.2003. - London : IEE, 2003. - nestr.

AFC204 Kozáková, Alena: Robust Decentralized Control of Complex Systems in the Frequency Domain.
In: 2nd IFAC Workshop New Trends in Design of Control Systems. - Kidlington : Elsevier, 1998

AFC205 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: Robust Decentralized Controller Design: Independet Design.
In: Applications of Large Scale Industrial Systems : 1st IFAC Workshop ALSIS´06. Helsinki - Stockholm 30.-31.8.2006. - Helsinki : IFAC, 2006. - ISBN 952-5183-28-9. - CD-Rom

AFC206 Kozáková, Alena: Robust Decentralized PID Controller Design Using Genetic Algorithm.
In: 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08) : Cairo, Egypt, 30.3.-2.4.2008. - Cairo : ERI, 2008. - CD-Rom

AFC207 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: Structuring Unstructured Uncertainty: Implication for the Robust Decentralized Controller Design.
In: 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08) : Cairo, Egypt, 30.3.-2.4.2008. - Cairo : ERI, 2008. - CD-Rom

AFC208 Krajči, V. - Jurišica, Ladislav: Modelling of a Five-Axis Articulated Robot Dynamics : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R210a

AFC209 Krajčí, Vesna - Jurišica, Ladislav: A Reference Model and Variable-Structure Control of a Planar Robot : 6th International Scientific-Technical ConferInternational Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`ence `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R206b

AFC210 Králová, Zdenka - Bielak, M.: Analýza úzkych miest s využitím simulácie vo WITNESSe : 5. setkání uživatel? programu WITNESS, Moravské Křižánky, Czech Republic, 24.-25.4.2002.
In: Humusoft : Moravské Křižáky, Česká republika. 24,- 25.4. 2002. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2002. - nestr.

AFC211 Králová, Zdenka - Švančara, Juraj: Model linky na výrobu napájacích zdrojov.
In: WITNESS 2007 : Sborník příspěvků. 10.ročník konference. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3432-5. - S. 63-69

AFC212 Králová, Zdenka - Leporis, Michal: Porovnanie metód vyhodnocovania úzkych miest vo výrobnom systéme.
In: WITNESS 2009 : Sborník příspěvků. 12. ročník mezinárodní konference. - Pustevny/Česká republika/, 21.5.-22.5. 2009. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2009. - ISBN 978-80-214-3900-9. - S. 67-74

AFC213 Králová, Zdenka: Simulácia a WITNESS v individuálnej práci so študentmi na FEI STU : Konference WITNESS 2003, Modřice, Czech Republic, 30.-31.5.2003.
In: WITNESS 2003 : Sborník příspěvků. Modřice, Czech Republic, 30.-31.5.2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - nestr.

AFC214 Králová, Zdenka - Vászondy, Alexander - Alman, Branislav: Simulation Analysis of the Inspection Line Alpha-Porsche in Volkswagen Slovakia.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R177b CD-Rom

AFC215 Králová, Zdenka - Bielak, M.: Synchronizácia výrobného procesu s využitím simulácie vo Witnesse : 7.konference WITNESS 2004, Kozov, Czech Republic, 3.-4.6.2004.
In: WITNESS 2004 : Sborník příspěvků / konf.(heslo) 7. Konference. Kozov - Česká republika, 3.-4.6.2004. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2004. - ISBN 80-214-2671-3. - S. 78-84

AFC216 Králová, Zdenka: Výučbové systémy pre riadenie výroby a simuláciu výrobných systémov : 8.ročník konference WITNESS 2005, Kroměříž, Czech Republic, 26.-27.5.2005.
In: WITNESS 2005 : Sborník příspěvků. 8.ročník konference, Kroměříž, Česká republika, 26.-27.5. 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2948-8. - S. 45-51

AFC217 Králová, Zdenka: Využitie programového produktu WITNESS vo výučbe automatizérov na FEI STU v Bratislave : 5. setkání uživatel? programu WITNESS, Moravské Křižánky, Czech Republic, 24.-25.4.2002.
In: Humusoft : Moravské Křižáky, Česká republika. 24,- 25.4. 2002. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2002. - nestr.

AFC218 Králová, Zdenka - Harsányi, Ladislav: Zefektívnenie odberu elektrickej energie na úrovni závodu : 5th International Conference `Control of Power & Heating Systems 2002`, Zlín, Czech Republic, 21.-22.5.2002.
In: Control of power and heating systems 2002 = Automatizace energetických procesů 2002 : Sborník anotací 5. mezinárodní konference. - Zlín : Univerzita T. Bati v Zlíne, 2002. - ISBN 80-7318-074-X. - nestr.

AFC219 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján: Adaptive Fuzzy Control Design via Bellman-Lyapunov Method Using T-S of Fuzzy Logic : 10th International Conference on Soft Computing MENDEL 2004, Brno, Czech Republic, 16.-18.6.2004.
In: MENDEL 2004: 10th International Conference on Soft Computing : Brno, Czech Republic. 16.- 18. 6. 2004. - Brno : Brno University of Technology, 2004. - ISBN 80-214-2676-4. - S. 198-203

AFC220 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján: Combining Indirect/Direct Fuzzy Adaptive Controller.
In: Control of Power and Heating Systems 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Zlín, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. - P25 CD-Rom

AFC221 Kratmüller, Martin - Fodrek, Peter - Murgaš, Ján: Hoo Adaptive Fuzzy Approach to Control of Uncertain SISO Nonlinear Systems : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R049

AFC222 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján: Model Reference Adaptive Control of Uncertain System.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R060 CD-Rom

AFC223 Kratmüller, Martin - Fodrek, Peter - Murgaš, Ján - Miklovičová, Eva: Model Reference Fuzzy Adaptive Learning System : IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing and IFAC Workshop on Periodic Control Systems, Yokohama, Japan, 30.8.-1.9.2004.
In: ALCOSP 04 and PSYCO 04. IFAC Workshop an Adaptation and Learning in Control and Signal Processing and IFAC Workshop on Periodic Control Systems : Yokohama, Japan. 30.8. - 1.9. 2004. - Oxford : Elsevier, 2004. - S. 511-516

AFC224 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján - Fodrek, Peter: State MRAC with Unmodelled Dynamic Influence Minimisation : 2nd IFAC Workshop `Advanced Fuzzy/Neural Control - AFNC`04`, Oulu, Finland, 16.-17.9.2004.
In: AFNC 04 - Advanced Fuzzy/Neural Control : 2nd IFAC Workshop. Oulu, Finland. 16.- 17. 9. 2004. - Helsinky : IFAC, 2004. - S. 163-168

AFC225 Leporis, Michal - Králová, Zdenka - Mrafko, Leo: Využitie simulácie pri plánovaní výroby pre laboratórny model výrobného procesu.
In: WITNESS 2008 : Sborník příspěvků. 11. ročník mezinárodní konference. Skalní mlýn u Macochy/Česká republika/, 5.6.-6.6. 2008. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2008. - ISBN 978-80-214-3672-5. - S. 43-47

AFC226 Li, Z. - Ondera, Martin - Wang, H: Simplifying Skew Fractions Modulo Differential and Difference Relations.
In: ISSAC 2008 : International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation. Hagenberg, Austria, 20.-23.7.2008. - Linz : Johannes Kepler Universität, 2008. - S. 1-2

AFC227 Lipovský, Tomáš: Coordination of Platform and Manipulator in Telerobotics : 6th International PhD Workshop `Systems and Control. Young Generation Viewpoint`, Izola - Simonov zaliv, Slovenia, 4.-8.10.2005.
In: 6th international PhD workshop "Systems and control. Young generation viewpoint" : Izola-Simonov záliv, Slovenia, 4.-8.10.2005. - Ljubljana : Jozef Stefan institute, 2005. - nestr.

AFC228 Magyar, Zoltán - Žáková, Katarína: Using SciLab for Building of Virtual Lab.
In: 9th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training. - NewYork : IEEE, 2010. - ISBN 978-1-4244-4811-1. - S. 280-283

AFC229 Marko, Ľubomír - Sovišová, Danica: Evaluácia kurzov `Príprava na univerzitné štúdium` : 6. seminář a sout?ž eLearning 2005, Hradec Králové, Czech Republic, 8.-11.11.2005.
In: E-learning : 6. seminář a soutěž E-learning 2005. Sborník. Hradec Králové, Česká republika, 8.-11.11.2005. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. - S. 306-307

AFC230 Miklovičová, Eva - Murgaš, Ján - Gonos, Michal: Reducing the Effect of Unmodeled Dynamics by MRAC Control Law Modification : 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic, 3.-8.7.2005.
In: Preprints of the 16th IFAC world congress : 16th IFAC world congress. Praha, Česká republika, 3.-8.7.2005. - Praha, 2005. - CD-Rom

AFC231 Mrosko, Marián - Miklovičová, Eva: PID Control Design for Simatic S7-200.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C170_a[8]

AFC232 Mrosko, Marián - Miklovičová, Eva - Murgaš, Ján: Predictive Control of Synchronous Generator.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R162 CD-Rom

AFC233 Mrosko, Marián - Miklovičová, Eva - Murgaš, Ján: Predictive Control Using Genetic Algorithms and Multicriterial Optimization.
In: 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08) : Cairo, Egypt, 30.3.-2.4.2008. - Cairo : ERI, 2008. - CD-Rom

AFC234 Mrosko, Marián - Mrafko, Leo - Körösi, Ladislav: Real Time Control.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C170_b[9]

AFC235 Mrosko, Marián - Miklovičová, Eva - Murgaš, Ján: The Turbogenerator Predictive Control.
In: 6th WSEAS International Conference on Power Systems : Lisbon, Portugal, 22.-24.9.2006. - Athens : WSEAS Press, 2006. - ISBN 960-8457-53-X. - CD-Rom

AFC236 Mrosko, Marián - Miklovičová, Eva - Murgaš, Ján: The Turbogenerator Predictive Control.
In: Control of Power and Heating Systems 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Zlín, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. - P56 CD-Rom

AFC237 Murár, Roman: Topological Mobile Robot Environment Representation : 6th International PhD Workshop `Systems and Control. Young Generation Viewpoint`, Izola - Simonov zaliv, Slovenia, 4.-8.10.2005.
In: 6th international PhD workshop "Systems and control. Young generation viewpoint" : Izola-Simonov záliv, Slovenia, 4.-8.10.2005. - Ljubljana : Jozef Stefan institute, 2005. - nestr.

AFC238 Murgaš, Ján - Miklovičová, Eva - Gonos, Michal: MRAC with Fuzzy Adaptation Law : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 164

AFC239 Murgaš, Ján - Sekaj, Ivan - Foltin, Martin - Miklovičová, Eva: Optimization of Power System Stabilizer by Genetic Algorithm : 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic, 3.-8.7.2005.
In: Preprints of the 16th IFAC world congress : 16th IFAC world congress. Praha, Česká republika, 3.-8.7.2005. - Praha, 2005. - CD-Rom

AFC240 Murgaš, Ján - Pokusová, Marcela: Rafinačné efekty v indukčných peciach.
In: Výzkum a vývoj ve slévárenství : Sborník / konf.(heslo) Mezinárodní konference. Rožnov pod Radhoštěm, 6.-7.9.2005. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005. - ISBN 80-248-0899-4. - S. 54-59

AFC241 Murgaš, Ján - Pokusová, Marcela: The effect of electromagnetic force on the solidifying molten metal.
In: International Symposium on Electromagnetic Processing of Materials. EPM 94 : Konf. Nagoya University Symposium. Japan. October 24-28,1994. - Nagoya : The Iron and Steel Institute of Japan, 1994. - S. 485-490

AFC242 Murgaš, Ján - Dobrovič, A. - Miklovičová, Eva - Dúbravský, Jozef: The Use of Lyapunov Theory of Stability for a Turbogenerator Control Design : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 138

AFC243 Nguyen, Quang Thuan - Holič, Ivan - Veselý, Vojtech: Robust Guaranted Cost Controller Design for Networked Control Systems: Discretized Approach.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C114b [12]

AFC244 Odráška, Ľuboš - Žáková, Katarína: Web Based System for Student Knowledge Assessment.
In: Information Systems in Automation. - Maribor : University of Maribor, 2007. - ISBN 978-961-248-054-7. - CD-Rom

AFC245 Ondera, Martin: Computer Aided Control Design Using MATLAB Tools : CEEPUS School `Engineering for the Future`, Kielce, Poland, 2.-16.2.2005.
In: Engineering for the Future : CEEPUS School. Kielce, Poland. 2.- 16. 2. 2005. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Swietokrzyskiej, 2005. - S. 92-100

AFC246 Ondera, Martin - Huba, Mikuláš - Ťapák, Peter: Enhancement of Nonlinear Control Education Using Custom Software Tools.
In: International Conference REV 2008 : Düsseldorf, Germany, 23-25 June 2008. - Wien : International Association of Online Engineering, 2008. - ISBN 978-3-89958-352-6. - CD-Rom

AFC247 Ondera, Martin: GTF_Tools: A Computer Algebra Package for Generalized Transfer Functions.
In: 15th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2007 : Athenss, Greece, 27.-29.6.2003. - Piscataway : IEEE, 2007. - ISBN 978-960-254-664-2. - CD-Rom

AFC248 Ondera, Martin - Huba, Mikuláš: How Well is Free Software Able to Replace Matlab in Solution of Common Control Problems? (Survey).
In: EUROSIM 2007 : Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Vol.2: Full Papers (CD). Ljubljana, Slovenia, 9.-13.9.2007. - Vienna : ARGESIM-ARGE Simulation News, 2007. - ISBN 978-3-901608-32-2. - CD-Rom

AFC249 Ondera, Martin: MATLAB-Based Tool for Velocity Linearization : International Conference `CEEPUS Summer School 2005`, Brno, Czech Republic, 29.8.-11.9.2005.
In: CEEPUS Summer School 2005. Inteligent Control Systems : International Conference. Brno, CZ. 29.8.- 11.9. 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - S. 55-60

AFC250 Ondera, Martin: MATLAB-Based Tools for Nonlinear Systems : 13th Annual Conference `Technical Computing 2005`, Prague, Czech Republic, 15.11.2005.
In: Technical computing Prague 2005 : 13th annual conference. Praha, Česká republika, 15.11.2005. - Praha : VŠCHT v Praze, 2005. - nestr.

AFC251 Ondera, Martin - Huba, Mikuláš: Simulation of Nonlinear Control Systems Represented as Generalized Transfer Functions.
In: European Control Conference 2009. ECC '09 : Budapest, Hungary, 23.-26.8.2009. - : EUCA, 2009. - ISBN 978-963-311-369-1. - S. 1444-1449

AFC252 Ondera, Martin: Transfer Functions of Nonlinear Control Systems and Their Object-Oriented Implementation in Maple.
In: ERK 2007. Proceedings of the Fifteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference : Portorož, Slovenija, 24.-26.9.2007. - Ljubljana : IEEE, 2007. - S. 230-233

AFC253 Ondera, Martin - Huba, Mikuláš: Web-Based Tools for Exact Linearization Control Design.
In: 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2006 : Ancona, Italy, 28.-30.6.2006. - Piscataway : IEEE, 2006. - CD-Rom

AFC254 Osuský, Jakub - Veselý, Vojtech: Independent Design of Decentralized Controllers for Unstable Subsystems with one Unstable Pole.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC255 Osuský, Jakub - Veselý, Vojtech: PID Controller Design for SISO Systems with One Unstable Pole - Direct Synthesis.
In: ICCC 2008 Proceedings : 9th International Carpathian Control Conference. Craiova, Romania, 25.-28.5.2008. - Craiova : University of Craiova, 2008. - ISBN 978-973-746-897-0. - S. 462-465

AFC256 Osuský, Jakub - Kozáková, Alena: Robust Decentralized Controller Design for the Helicopter Model.
In: 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08) : Cairo, Egypt, 30.3.-2.4.2008. - Cairo : ERI, 2008. - CD-Rom

AFC257 Pásztó, Peter - Hubinský, Peter: Application of a Visual System for a Mobile Robot Navigation (OpenCV).
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010 (2010). - Pardubice : University of Pardubice. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C015a[6]

AFC258 Paulus, Martin - Murgaš, Ján: Fuzzy System PSS : 5th International Conference `Control of Power & Heating Systems 2002`, Zlín, Czech Republic, 21.-22.5.2002.
In: Control of power and heating systems 2002 = Automatizace energetických procesů 2002 : Sborník anotací 5. mezinárodní konference. - Zlín : Univerzita T. Bati v Zlíne, 2002. - ISBN 80-7318-074-X. - nestr.

AFC259 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Dúbravská, Mária: Fuzzy Logic Autotuning Methods for PID Controller.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC260 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Dúbravská, Mária: Hybrid Fuzzy Predictive Controller.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC261 Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Predictive Control of MIMO System.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C106a[6]

AFC262 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Predictive Fuzzy Control Application : EUROCON 2005 -The International Conference on Computer as a Tool, Belgrade, Serbia and Montenegro, 21.-24.11.2005.
In: EUROCON 2005. International conference on Computer as a Tool : Belgrade, Srbia and Montenegro. 21.- 24. 11. 2005. - Belgrade : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2005. - S. 241-244

AFC263 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Predictive Fuzzy Control Application.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R050 CD-Rom

AFC264 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Robust and Fuzzy Dynamic Matrix Control Algorithm : 5th International Carpathian Control Conference, Zakopane, Poland, 25.-28.5.2004.
In: 5th international carpathian control conference : Proceedings. Zakopane, Poland, 25.-28.5.2004. - Krakow : AGH-UST, 2004. - S. 145-152

AFC265 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Robust Fuzzy Dynamic Matrix Control Algorithms : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R012

AFC266 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Robust Predictive Fuzzy Control.
In: CONTROLO 2006 : 7th Portuguese Conference on Automatic Control. Lisbon, Portugal, 11.-13.9.2006. - : IFAC, 2006. - CD-Rom

AFC267 Pavlúsová, Andrea - Foltin, Martin - Ernek, Martin: Modelling of Heating Systems.
In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom

AFC268 Petrovič, Pavel - Balogh, Richard: Education Robotics Iniciatives in Slovakia.
In: SIMPAR 2008 : International Conference on Simulation, Modelling and Programming for Autonomous Robots. Venice, Italy, 3.-4.11.2008. - , 2008. - ISBN 978-88-95872-01-8. - S. 122-131

AFC269 Poliačik, Michal - Murgaš, Ján - Farkas, Ľudovít - Blaho, Michal: A robust MRAC Modification and Performance Improvement in the Presence of Uncertainties.
In: ALCOSP 2010 and PSYCO 2010. IFAC Workshop an Adaptation and Learning in Control and Signal Processing and IFAC Workshop on Periodic Control Systems : Antalya, Turkey, 26.-28.8.2010. - : IFAC, 2010. - CD-Rom

AFC270 Poliačik, Michal - Murgaš, Ján - Hnát, Juraj: Model Reference Adaptive Control of Systems with Unmodelled Dynamics.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C128_a[8]

AFC271 Poliačik, Michal - Ernek, Martin: Qualitative Aspects of Wind Energy.
In: International Symposium "Energetics 2008" : Ohrid, Macedonia, 9.-11.10.2009. - : Association of Energy Department Engineers of Macedonia, 2008. - 6 s.

AFC272 Pospiech, Thomas - Hubinský, Peter: Resonanzfreies Positionieren von schwingungsfähigen Systemen am Beispiel beim Positionieren offener Behälter mit Flüssigkeiten.
In: Intelligente mechatronische Systeme : Internationales Forum Mechatronik 2008. Stuttgart, Germany, 22.-23.9.2008. - , 2008. - S. 313-327

AFC273 Princ, Michal - Kajan, Slavomír - Balátě, Jaroslav: Calculation of Hydraulic and Heat Relations in Heat Networks: Accession to the Solution in Real Locality : 5th International Conference `Control of Power & Heating Systems 2002`, Zlín, Czech Republic, 21.-22.5.2002.
In: Control of power and heating systems 2002 = Automatizace energetických procesů 2002 : Sborník anotací 5. mezinárodní konference. - Zlín : Univerzita T. Bati v Zlíne, 2002. - ISBN 80-7318-074-X. - nestr.

AFC274 Repčík, Milan - Žáková, Katarína: Remote Control of Inverted Pendulum.
In: Remote Engineering & Virtual Instrumentation : International Conference REV. Porto, Portugal, 23.-27.6.2007. - Kassel : Kassel university press, 2007. - CD-Rom

AFC275 Rodina, Jozef - Hubinský, Peter: Motion Control of Mono Axial Vehicle.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C016a[10]

AFC276 Rosinová, Danica - Dorák, Szabolcs: Decentralized Control Design Using LMI Model Reduction.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R174 CD-Rom

AFC277 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Decentralized PID Controller Design for Uncertain Linear System.
In: LSS 2007 : 11th IFAC/IFORS/IMACS/IFIP Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications. Gdaňsk, Poland, 23.-25.7.2007. - Oxford : Elsevier, 2007. - CD-Rom

AFC278 Rosinová, Danica: Decentralized PID Controller for Quadruple Tank Process.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC279 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Output Feedback Stabilization of Linear Uncertain Discrete Systems with Guaranteed Cost : 15th Triennial World Congress IFAC, Barcelona, Spain, 21.-26.7.2002.
In: 15th IFAC World Congress 2002 : 15th Triennial World Congress IFAC, Barcelona, Spain, 21.-26.7.2002. - Oxford : IFAC, 2002. - nestr.

AFC280 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust Control of the Inverted Pendulum Using LMI.
In: Applications of Large Scale Industrial Systems : 1st IFAC Workshop ALSIS´06. Helsinki - Stockholm 30.-31.8.2006. - Helsinki : IFAC, 2006. - ISBN 952-5183-28-9. - CD-Rom

AFC281 Rosinová, Danica: Robust Decentralized PID Controller: A Case Study.
In: XXXIII. Seminar ASR ´2008. Instruments and Control : Ostrava, April 25, 2008. - Ostrava : Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technical University of Ostrava, 2008. - ISBN 978-80-248-1727-9. - S. 259-268

AFC282 Rosinová, Danica - Kozáková, Alena: Robust Decentralized PID Controller Design: A Case Study.
In: EUROCON 2009 : International IEEE Conference devoted to the 150th Anniversary of Alexander S.Popov. Saint Petersburg, Russia, 18.-23.5.2009. - Piscataway : IEEE, 2009. - ISBN 978-1-4244-3861-7. - S. 946-953

AFC283 Rosinová, Danica: Robust Discrete-Time Controller Design for the Inverted Pendulum.
In: 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08) : Cairo, Egypt, 30.3.-2.4.2008. - Cairo : ERI, 2008. - CD-Rom

AFC284 Rosinová, Danica: Robust Discrete-Time Systems Control: Comparison of LMI Methods : 1st International Workshop on Advanced Control Circuits and Systems ACCS`05, Cairo, Egypt, 6.-10.3.2005.
In: ACCS 05. 1st International Workshop on Advanced Control Circuits and Systems : Cairo, Egypt. 6.10. 3. 2005. - Cairo : ERI, 2005. - nestr.

AFC285 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Design of Linear Discrete-Time Systems - LMI Approach : 4th IFAC Symposium on Robust Control Design, Milano, Italy, 25.-27.6.2003.
In: 4th IFAC Symposium on Robust Control Design : Milano, Italy, 25.-27.6.2003. - Milano : Politecnico di Milano, 2003. - nestr.

AFC286 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust PID Controller Design Using BMI.
In: EUROCON 2009 : International IEEE Conference devoted to the 150th Anniversary of Alexander S.Popov. Saint Petersburg, Russia, 18.-23.5.2009. - Piscataway : IEEE, 2009. - ISBN 978-1-4244-3861-7. - S. 908-913

AFC287 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust Stability Analysis Methods for Discrete-Time Systems.
In: 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08) : Cairo, Egypt, 30.3.-2.4.2008. - Cairo : ERI, 2008. - CD-Rom

AFC288 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Steady-State Optimization of Steam and Power Generating Plant: Comparison of Coordination Methods.
In: 2nd International Conference on Advanced Control Circuits & Systems (ACCS'08) : Cairo, Egypt, 30.3.-2.4.2008. - Cairo : ERI, 2008. - CD-Rom

AFC289 Řikovský, Vladislav - Kozák, Štefan: CMAC Manipulability Modeling of Redundant Robots.
In: Towards Autonomous Robotic Systems 2006 : Incorporating the Autumn Biro-Net Symposium. Surrey, UK, 4.-6.9.2006. - , 2006. - S. 168-173

AFC290 Sedlák, Michal: Control of Educational Plants over USB in GNU/Linux.
In: REV 2010. Remote Engineering & Virtual Instrumentation Conference : Stockholm, Sweden, 29.6.-2.7.2010. - New York : IEEE, 2010. - CD-Rom

AFC291 Sedlák, Michal - Žáková, Katarína: Remote Control of Experiments via Matlab.
In: Remote Engineering and Virtual Instrumentation : International REV Symposium. Maribor, Slovenia, 29.-30.6.2006. - Wien : International Association of Online Engineering, 2006. - ISBN 3-89958-194-6. - CD-Rom

AFC292 Sedlák, Michal - Žáková, Katarína: Remote Experiments in Matlab.
In: European Control Conference ECC '07 : Kos, Greece, 2.-5.7.2007. - : EUCA, 2007. - ISBN 978-960-89028-5-5. - S. 2707-2713

AFC293 Sekaj, Ivan - Oravec, Michal: Comparison of Some Parallel Genetic Algorithms with Population Reinitialization.
In: Mendel 2009. 15th International Conference on Soft Computing. Brno, Czech Republic, June 24-26, 2009. - : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3884-2. - CD-Rom

AFC294 Sekaj, Ivan - Perkácz, Juraj - Nídel, Matej: Controller Design Based on Genetic Programming.
In: MENDEL 2005: 11th International Conference on Soft Computing : Brno, June 15-17, 2005. - Brno : Institute of Automation and Computer Science FAculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology, 2005. - ISBN 80-214-2961-5. - S. 172-175

AFC295 Sekaj, Ivan - Foltin, Martin - Gonos, Michal: Genetic Algorithm Based Adaptive Control of an Electromechanical MIMO System : Genetic and Evolutionary Computation Conference, New York, USA, 9.-13.7.2002.
In: Genetic and Evolutionary Computation Conference. GECCO 2002 : New York, USA, 9.-13.7.2002. - San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, 2002. - S. 696

AFC296 Sekaj, Ivan: Genetic Algorithms with Changing Criterion Functions.
In: Intelligent Technologies - Theory and Applications : 2nd Euro-International Symposium on Computational Intelligence, Košice, Slovak Republic, 16.-19.6.2002. - Amsterdam : IOS Press, 2002. - S. 183-188

AFC297 Sekaj, Ivan - Perkácz, Juraj: Genetic Programming - Based Controller Design.
In: 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation : Stamford, Singapore, 25.-28.9.2007. - Piscataway : IEEE, 2007. - ISBN 1-4244-1340-0. - S. 1339-1343

AFC298 Sekaj, Ivan - Foltin, Martin : MATLAB Toolbox - genetické algoritmy : 11. ročník konference MATLAB 2003, Prague, Czech Republic, 25.11.2003.
In: MATLAB 2003 : Sborník příspěvků 11.ročníku konference. Díl I. - Praha : ČVUT, 2003. - S. 514-519

AFC299 Sekaj, Ivan - Kajan, Slavomír - Körösi, Ladislav - Dideková, Zuzana - Mrafko, Leo: Neuro-Predictive Control Design Based on Genetic Algorithms.
In: Technical Computing Prague 2008 : 16th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 11.11.2008. - Praha : Humusoft s.r.o, 2008. - ISBN 978-80-7080-692-0. - CD-Rom

AFC300 Sekaj, Ivan - Valo, J. - Perkácz, Juraj: Optimal Electricity Distribution Using Genetic Algorithms : 9th International Conference on Soft Computing MENDEL 2003, Brno, Czech Republic, 4.-6.6.2003.
In: Mendel 2003 : 9th International Conference on Soft Computing MENDEL 2003, Brno, Czech Republic, 4.-6.6.2003. - Brno, 2003. - S. 82-85

AFC301 Sekaj, Ivan - Ježo, Marek - Kollárčík, Michal - Kajan, Slavomír: Optimálne riadenie a virtuálny model manipulačného procesu.
In: Technical Computing Prague 2006 : 14th Annual Conference Proceedings. Praha/ČR/, 26.10.2006. - Praha : Humusoft s.r.o, 2006. - ISBN 80-7080-616-8. - CD-Rom

AFC302 Sekaj, Ivan - Števo, Stanislav - Repčok, Matej - Oravec, Michal: Problem Solving Using Evolutionary Algorithms and Finite Elements Method.
In: Mendel 2010: 16th International Conference on Soft Computing, June 23-25, Brno, Czech Republic : Evolutionary Computation, Genetic Programming, Fuzzy Logic, Rough Sets, Neural Networks, Fractals, Bayesian Methods. - : Brno University of Technology, 2010. - ISBN 978-80-214-4120-0. - S. 360-364

AFC303 Sekaj, Ivan - Šrámek, Marián: Robust Controller Design Based on Genetic Algorithms and System Simulation : 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference ECC`05, Seville, Spain, 12.-15.12.2005.
In: 44th IEEE conference on decision and control and european control conference ECC`05 : Seville, Spain, 12.-15.12.2005. - Seville, 2005. - nestr.

AFC304 Sekaj, Ivan - Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Controller Design via Genetic Algorithm : 15th Triennial World Congress IFAC, Barcelona, Spain, 21.-26.7.2002.
In: 15th IFAC World Congress 2002 : 15th Triennial World Congress IFAC, Barcelona, Spain, 21.-26.7.2002. - Oxford : IFAC, 2002. - nestr.

AFC305 Sekaj, Ivan: Robust Parallel Genetic Algorithms with Re-Initialisation : 8th International Conference `Parallel Problem Solving from Nature - PPSN VIII`, Birmingham, UK, 18.-22.9.2004.
In: Parallel problem solving from nature - PPSN VIII : 8th international conference. Birmingham, UK, 18.-22.9.2004. - London : Springer Verlag, 2004. - S. 411-419

AFC306 Sekaj, Ivan - Oravec, Michal - Uchaľ, Peter: Selected Population Characteristics for Evolutionary Algorithms.
In: Mendel 2008 : 14th International Conference on Soft Computing, Brno, Czech Republic, 18.-20.6.2008. - Brno : Brno University of Technology, 2008. - ISBN 978-80-214-3675-6. - S. 99-104

AFC307 Sekaj, Ivan - Oravec, Michal: Selected Population Characteristics of Fine-Grained Parallel Genetic Algorithms with Re-Initialization.
In: GEC '09. 2009 World Summit on Genetic and Evolutionary Computation : Shanghai, China, 12.-14.6.2009. - : ACM Press, 2009. - ISBN 978-1-60558-326-6. - CD-Rom

AFC308 Sekaj, Ivan - Perkácz, Juraj: Some Aspects of Parallel Genetic Algorithms with Population Re-Initialization.
In: 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation : Stamford, Singapore, 25.-28.9.2007. - Piscataway : IEEE, 2007. - ISBN 1-4244-1340-0. - S. 1333-1338

AFC309 Sekaj, Ivan - Ježo, Marek - Záborský, Ján - Kajan, Slavomír: Virtuálny model autonómnych vozidiel.
In: Technical Computing Prague 2007 : 15th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 14.11.2007. - Praha : Humusoft s.r.o, 2007. - ISBN 978-80-7080-658-6. - CD-Rom

AFC310 Sovišová, Danica - Oravec, Ivan - Huba, Mikuláš: The Minimum Time Pulse Width Modulated Control of the Second Order Oscillating System : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 169

AFC311 Spišiak, Michal - Kozák, Štefan: Automatic Generation of Neural Network Structures for Modelling the Highly Nonlinear Processes : IASTED INternational Conference on Applied Simulation and Modelling, Rhodes, Greece, 28.-30.6.2004.
In: Applied Simulation and Modelling. : IASTED International Conference. Rhodes, Greece. 28.- 30. 6. 2004. - Anaheim : IASTED - Acta Press, 2004. - S. 91-95

AFC312 Spišiak, Michal - Kozák, Štefan: Automatic Generation of Neural Network Structures for Modelling the Nonlinear Processes : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R279

AFC313 Šimunek, Miroslav: Security in Virtual Laboratories.
In: Lifelong and Blended Learning 2006 : International Conference "Interactive Computer Aided Learning. Villach, Austria, 27.-29.9.2006. - Wien : International Association of Online Engineering, 2006. - ISBN 3-89958-195-4. - CD-Rom

AFC314 Števo, Stanislav - Hantuch, Igor: eRoom.
In: e-Arcom 07 : Sistemi Informativi per l'Architettura. Ancona, Italy, March 2007. - Firenze : Alinea Editrice, 2007. - ISBN 978-88-6055-135-1. - S. 313-314

AFC315 Števo, Stanislav: Heating System Designed by Genetic Algorithm.
In: Mendel 2008 : 14th International Conference on Soft Computing, Brno, Czech Republic, 18.-20.6.2008. - Brno : Brno University of Technology, 2008. - ISBN 978-80-214-3675-6. - S. 71-77

AFC316 Števo, Stanislav: Optimalizácia chodu robota pomocou evolučných metód.
In: Technical Computing Prague 2008 : 16th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 11.11.2008. - Praha : Humusoft s.r.o, 2008. - ISBN 978-80-7080-692-0. - CD-Rom

AFC317 Števo, Stanislav: Optimalizácia vykurovania podľa vonkajších teplotných podmienok.
In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom

AFC318 Šturcel, Ján - Kamenský, Martin - Mišeje, M.: Aproximácia senzorových charakteristík s požadovanou presnosťou v uC : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 179

AFC319 Šturcel, Ján - Kamenský, Miroslav: Digital Linearization in Sensor Systems Using Polynomial Approximation.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC320 Šturcel, Ján - Mišeje, M.: Pattern Recognition Tasks in Smart Sensor Systems : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R104

AFC321 Švančara, Juraj - Králová, Zdenka: Case Study on Simulation Analysis of a Multiple Product Manufacturing System.
In: MCPL 2010. 5th IFAC International Conference on Management and Control of Production and Logistic : Coimbra, Portugal, 8.-10.9.2010. - Lisboa : APCA, 2010

AFC322 Švančara, Juraj - Leporis, Michal: Databázové rozhranie pre potreby simulačnej analýzy mnohovýrobkových výrobných systémov.
In: WITNESS 2010 : Sborník příspěvků. 13. ročník mezinárodní konference. Kouty nad Desnou/ČR/, 3.6.-4.6. 2010. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2010. - ISBN 978-80-214-4107-1. - S. 67-73

AFC323 Švantnerová, Terézia - Kozák, Štefan - Hypiusová, Mária: Príspevok k návrhu diskrétnych robustných regulátorov : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 159

AFC324 Švantnerová, Terézia - Hypiusová, Mária - Urban, J.: Syntéza robustných regulátorov pre SISO a MIMO systémy s neurčitosťami : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R136

AFC325 Ťapák, Peter - Huba, Mikuláš - Žáková, Katarína: Constrained Control for Systems with Relative Degree One.
In: Proceedings of the 17th IFAC World Congress : Seoul, Korea, 6.-11.7.2008. - : IFAC, 2008. - ISBN 978-1-1234-7890-2. - S. 5814-5819

AFC326 Ťapák, Peter - Bisták, Pavol - Huba, Mikuláš: Control for Triple Integrator with Constrained Input.
In: 14th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2006 : Ancona, Italy, 28.-30.6.2006. - Piscataway : IEEE, 2006. - CD-Rom

AFC327 Taraba, Peter - Kozák, Štefan: MPC Control Using AR-Volterra Models : The 11th Mediterranean Conference on Control and Automation, Rhodes, Greece, 18.-20.6.2003.
In: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2003 : Rhodes, Greece, 18.-20.6.2003. - Piscataway : IEEE, 2003. - nestr.

AFC328 Tellár, Rudolf - Králová, Zdenka: Konferenčný informačný systém na báze CMS.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R177a CD-Rom

AFC329 Tolnay, Marián - Jurišica, Ladislav - Dorner, Jozef: Projekt monitorovania prevádzky výrobných systémov v pedagogickom procese.
In: TD 2008 - DIAGON 2008. Sborník přednášek : 31. mezinárodní konference. Zlín, 15. 5. 2008. - Zlín : Academia Centrum UTB, 2008. - ISBN 978-80-7318-707-1. - S. 45-50

AFC330 Triaška, Stanislav - Žalman, Milan: The Control of the Ball Juggler.
In: 18th Telecommunications Forum TELFOR 2010 : Belgrade, Serbia, 23.-25.11.2010. - Belgrade : Telecommunications Society, 2010. - ISBN 978-86-7466-392-9. - S. 674-679

AFC331 Valigura, Kamil - Foltin, Martin - Blaho, Michal: Transport System Realization in SimEvents Tools.
In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom

AFC332 Vászondy, Alexander - Králová, Zdenka - Alman, Branislav: Simulačná analýza linky Alfa-Porsche v a.s. Volkswagen Slovakia : 8.ročník konference WITNESS 2005, Krom?říž, Czech Republic, 26.-27.5.2005.
In: WITNESS 2005 : Sborník příspěvků. 8.ročník konference, Kroměříž, Česká republika, 26.-27.5. 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2948-8. - S. 53-60

AFC333 Veselý, Vojtech - Rosinová, Danica - Kozáková, Alena: Decentralized Controller Design: A Subsystem Approach : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 165

AFC334 Veselý, Vojtech: Design of Affine Quadratic Robust Controller : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 118

AFC335 Veselý, Vojtech: Design of Robust Output Affine Quadratic Controller : 15th Triennial World Congress IFAC, Barcelona, Spain, 21.-26.7.2002.
In: 15th IFAC World Congress 2002 : 15th Triennial World Congress IFAC, Barcelona, Spain, 21.-26.7.2002. - Oxford : IFAC, 2002. - nestr.

AFC336 Veselý, Vojtech - Kozáková, Alena: Independent Design of Robust Decentralized Controllers : 1st International Workshop on Advanced Control Circuits and Systems ACCS`05, Cairo, Egypt, 6.-10.3.2005.
In: ACCS 05. 1st International Workshop on Advanced Control Circuits and Systems : Cairo, Egypt. 6.10. 3. 2005. - Cairo : ERI, 2005. - nestr.

AFC337 Veselý, Vojtech - Harsányi, Ladislav: Návrh robustných stabilizačných spätných väzieb k regulátorom turboagregátu : 5th International Conference `Control of Power & Heating Systems 2002`, Zlín, Czech Republic, 21.-22.5.2002.
In: Control of power and heating systems 2002 = Automatizace energetických procesů 2002 : Sborník anotací 5. mezinárodní konference. - Zlín : Univerzita T. Bati v Zlíne, 2002. - ISBN 80-7318-074-X. - nestr.

AFC338 Veselý, Vojtech - Kozáková, Alena - Grman, Ľubomír: Robust Controller Design in the Frequency Domain.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R184a CD-Rom

AFC339 Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Controller Design: LMI Approach : IFAC Workshop on Control Applications of Optimisation, Visegrád, Hungary, 30.6.-2.7.2003.
In: Control Applications of Optimisation. CAO 2003 : Visegrád, Hungary, 30.6.-2.7.2003. - Budapest : IFAC, 2003. - S. 91-96

AFC340 Veselý, Vojtech - Kozáková, Alena: Robust PSS Design for a Multivariable Power System : 2005 IEEE St.Petersburg PowerTech Conference, St.Petersburg, Russia, 27.-30.6.2005.
In: 2005 IEEE St. Petersburg PowerTech : St. Petersburg, Russia. 27.- 30. 6. 2005. - Irkutsk : Energy Systems Institute, 2005. - nestr.

AFC341 Veselý, Vojtech: Sequential Stable Model Predictive Control Design.
In: EUROCON 2009 : International IEEE Conference devoted to the 150th Anniversary of Alexander S.Popov. Saint Petersburg, Russia, 18.-23.5.2009. - Piscataway : IEEE, 2009. - ISBN 978-1-4244-3861-7. - S. 1021-1025

AFC342 Veselý, Vojtech - Bars, Ruth: Stable Output Feedback Model Predictive Control.
In: ICCC 2008 Proceedings : 9th International Carpathian Control Conference. Craiova, Romania, 25.-28.5.2008. - Craiova : University of Craiova, 2008. - ISBN 978-973-746-897-0. - S. 699-701

AFC343 Veselý, Vojtech - Mudrončík, Dušan: Využitie MODESu v riadení elektrizačnej sústavy : 5th International Conference `Control of Power & Heating Systems 2002`, Zlín, Czech Republic, 21.-22.5.2002.
In: Control of power and heating systems 2002 = Automatizace energetických procesů 2002 : Sborník anotací 5. mezinárodní konference. - Zlín : Univerzita T. Bati v Zlíne, 2002. - ISBN 80-7318-074-X. - nestr.

AFC344 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Magula, M. - Jurišica, Ladislav: Design of sensor fusion and fault clustering of legged robot.
In: Measurement and control in robotics : 13th International Symposium on Measurement and Control in Robotics - Toward Advanced Robots: Design, Sensors, Control and Applications - ISMCR`03, Madrid, Spain, 11.-12.12.2003. - Madrid : Instituto de Automática Industrial, 2003. - ISBN 84-607-9693-0. - S. 1-5

AFC345 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Kľúčik, Marian - Murár, Roman - Duchoň, František: Detection and Clustering of the Erroneous Torques Developed in the Femur Joint of a Walking Robot.
In: CLAWAR 2008 : 11th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines. Coimbra, Portugal, 8.-10.9.2008. - Coimbra : University of Coimbra, 2008. - S. 63-70

AFC346 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Murár, Roman - Kľúčik, Marian - Duchoň, František: Prediction of Imminent Faults in Mechatronic Systems.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC347 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Kameniar, Dušan - Jurišica, Ladislav: Pre-Processing of Raw Signals Used for Classification of Off-Nominal States of Walking Robot.
In: CLAWAR 2006 : 9th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines. Brussels, Belgium, 12.-14.9.2006. - , 2006. - CD-Rom

AFC348 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Jurišica, Ladislav: Problem of fault detection in autonomous systems.
In: Řízení procesů 2004 : 6. mezinárodní vědecko-technická konference : Kouty nad Desnou/ČR/,8.-11.6. 2004. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. - CD-ROM

AFC349 Vitko, Anton - Kameniar, Dušan - Jurišica, Ladislav: Robust reactive navigation in cluttered environment.
In: ISMCR 2005. Robotics for the changing world : 15th International symposium on Measurement and Control in Robotics. - Brussels /Belgium/, 08-10 November 2005. - Brusel : IMEKO, 2005. - CD ROM

AFC350 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Jurišica, Ladislav: Sensor Integration and Context Detection in Intelligent Systems : Symposium `Advanced Sensor Payloads for UAV`, Lisbon, Portugal, 2.-3.5.2005.
In: Advanced sensor payloads for UAV : Symposium, Lisbon, Portugal, 2.-3.5.2005. - Brussels : NATO-RTO, 2005. - RTO-MP-IST-999

AFC351 Vonkomer, Jakub - Radičová, Tatiana - Žalman, Milan - Suchánek, Miroslav: Fast AC Electric Drive Development Process Using Simulink Code Generation Possibilities.
In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom

AFC352 Vörös, Jozef: A New Approach to the Wiener Model Parameter Estimation : 5th International Scientific-Technical Conference Process Control 2002, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002.
In: Process control 2002 : 5th international scientific - technical conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 9.-12.6.2002. - Pardubice : UP, 2002. - R 178

AFC353 Vörös, Jozef: A recursive method of nonlinear system identification using block-oriented models.
In: Preprints 8th IFAC Symposium on Identification and System Parameter Estimation. - Peking, 1988. - S. 512-517

AFC354 Vörös, Jozef: Identification of discontinuous block-oriented nonlinear dynamic systems.
In: IFAC Workshop on New Trends in Design of Control Systems : Smolenice, Slovakia, September 7-10, 1994. - Bratislava : STU v Bratislave, 1994. - S. 189-194

AFC355 Vörös, Jozef: Mobile robot path planning among weighted regions using quadtree representations.
In: Lecture Notes in Computer Science. - ISSN 0302-9743. - Vol. 1798 : Computer Aided Systems Theory. - , 2000, s. 447-459

AFC356 Vörös, Jozef: Nonlinear system identification with internal variable estimation.
In: Preprints 7th IFAC Symposium on Identification and System Parameter Estimation. - , 1985. - S. 439-443

AFC357 Vörös, Jozef: On Identification of Cascade Systems with Input Hysteresis.
In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C005a[6]

AFC358 Vörös, Jozef: Parameter Identification of Systems with Backlash.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC359 Vörös, Jozef: Path Planning Using Quadtree-Based Voronoi Diagrams.
In: 11th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Balatonföred, Hungary, 30.6-2.7.2002. - Budapest : Budapest Polytechnica, 2002. - S. 373-378

AFC360 Vörös, Jozef: Path-planning algorithm for rectangular robots using quadtrees.
In: Proceedings 5th Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region. - Budapest, 1996. - S. 157-162

AFC361 Vörös, Jozef: Quadtree-Based Path Planning Using Potential Fields.
In: 13th International Workshop Robotics in Alpe-Adria-Danube region RAAD´04 : Brno, Czech Republic, 1.-6.6.2004. - Brno : VUT v Brně, 2004. - S. 41-45

AFC362 Vörös, Jozef: Recursive Identification of Wiener Systems with Two-Segment Nonlinearities.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R002 CD-Rom

AFC363 Vörös, Jozef: Simple path-planning algorithm for mobile robots using quadtrees.
In: Preprints IFAC Workshop on Human-Oriented Design of Advanced Robotics Systems. - Wien, 1995. - Vol. 2, p.197-202

AFC364 Vörös, Jozef: Using quadtrees for potential field generation.
In: Proceedings 10th Int. Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region. - Wien, 2001. - CD-Rom

AFC365 Vrančic, Damir - Huba, Mikuláš - Oliveira, Paulo M. - Strmčnik, Stanko: Comparison of Some Tuning Methods for Integrating Processes.
In: 9th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint : Izola, Slovenia, 1.-3.10.2008. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2008. - CD-Rom

AFC366 Waschek, Marián - Žáková, Katarína: Maple Support in Control Engineering Education : International Summer School `Advanced Control Theory and Applications`, Plovdiv, Bulgaria, 16.-19.6.2003.
In: Advanced Control Theory and Applications : International Summer School. Plovdiv, Bulgaria, 16.-19.6.2003. - Plovdiv : Technical University, 2003. - S. 19-23

AFC367 Zajac, Jaroslav: Asymmetric Information, Delegation, Communication and Learning : International Conference on Artificial Intelligence IC-AI`04 and International Conference on Machine Learning; Models, Technologies and Applications MLMTA`04,.
In: Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence IC-AI 04, Volume 2 and Proceedings of the International concerence on Machine learning, models, technologies and Applications MLMTA 04 : Las Vegas, USA. 21.- 24. June 2004. - B.m. : CSREA, 2004. - ISBN 1-932415-32-7. - S. 1178-1183

AFC368 Zajac, Jaroslav: Asymmetric Market, Imperfect Information and Risk : International Conference on Information and Knowledge Engineering, Las Vegas, USA, 20.-23.6.2005.
In: IKE`05 : International conference on information and knowledge engineering. Las Vegas, USA, 20.-23.6.2005. - : CSREA, 2005. - S. 339-342

AFC369 Zajac, Jaroslav: Coalition and Incomplete Information.
In: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions : IV.International Scientific Conference. Brno, 26.-27.5.2006. - Brno : Brno University of Technology, 2006 ; Brno : CERM, 2006. - ISBN 80-7204-454-0. - nestr.

AFC370 Zajac, Jaroslav: Imperfect Information and Markets with Risk : 2005 WSEAS International Conference on Dynamical Systems and Control, Venice, Italy, 2.-4.11.2005.
In: 2005 WSEAS international conference on dynamical systems and control : Venice, Italy, 2.-4.11.2005. - Venice : WSEAS, 2005. - nestr.

AFC371 Zajac, Jaroslav: Multi agentový prístup k modelovaniu ekonomiky : III. výroční konference České společnosti ekonomické, Prague, Czech Republic, 27.11.2004.
In: III. výroční konference české splolečnosti ekonomické : Praha, ČR. 27.11.2004. - Praha : Česká spelečnosť ekonomická, 2004. - nestr.

AFC372 Zajac, Jaroslav: Uncertainty Fluctuations and Multi-Agent Economies with Equilibrium : 10th Annual International Conference `Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe`,.
In: Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. 10th Annual International Conference : Brno, Czech Republic, 6.-7.9.2002. - Brno : VUT v Brně, 2002. - S. 500-505

AFC373 Zajac, Jaroslav: Volatility, Knowledge and Equilibrium : International Scientific Conference `Business Development and European Community`, Brno, Czech Republic, 30.-31.5.2003.
In: Business Development and European Community : International Scientific Conference `Business Development and European Community`, Brno, Czech Republic, 30.-31.5.2003. - Brno : Brno University of Technology, 2003. - S. 281-290

AFC374 Žáková, Katarína: Constrained Pole Assignment Controller for Delayed Double Integrator System.
In: System Science and Simulation in Engineering : Proceedings of 6th WSEAS International Conference. Venice, Italy, 21.-23.11.2007. - : WSEAS Press, 2007. - ISBN 978-960-6766-14-5. - S. 12-17

AFC375 Žáková, Katarína - Bisták, Pavol: How Virtual Laboratories Can Improve the Quality of Control Engineering Education : EDEN 2003 Annual Conference `The Quality Dialogue. Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and eLearning`, Rhodes, Greece, 15.-18.6.2003.
In: The Quality Dialogue. Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and eLearning : EDEN 2003 Annual Conference, Rhodes, Greece, 15.-18.6.2003. - Budapest : EDEN, 2003. - S. 611-616

AFC376 Žáková, Katarína: Magnetic Levitation System and Its Presentation in Educational Process.
In: New Learning 2.0? : EDEN Annual Conference, 2007. Emerging Digital Territories Developing Continuities New Divides. Naples, Italy, 13.-16.6.2007. - , 2007. - CD-Rom

AFC377 Žáková, Katarína - Kohút, Matej: Matlab Based Remote Control of Thermo-Optical Plant.
In: Proceedings IRF'2009 : 3rd International Conference on Integrity, Reliability and Failure. Porto, Portugal, 20.-24.7.2009. - Porto : INEGI Edicoes, 2009. - ISBN 978-972-8826-21-5. - CD-Rom

AFC378 Žáková, Katarína: On the Way to Effective Internet Technologies Teaching.
In: Media Inspirations for Learning : EDEN 2010 Annual Conference. Valencia, Spain, 9.-12.6.2010. - Budapest : EDEN, 2010. - ISBN 978-963-06-9430-8. - CD-Rom

AFC379 Žáková, Katarína - Magyar, Zoltán - Vörös, Ľudovít: Online Modeling of RLC Circuits.
In: REV 2010. Remote Engineering & Virtual Instrumentation Conference : Stockholm, Sweden, 29.6.-2.7.2010. - New York : IEEE, 2010. - CD-Rom

AFC380 Žáková, Katarína - Halás, Miroslav: Solution and Description of RLC Circuits in Maple Environment : International Conference `CEEPUS Summer School 2005`, Brno, Czech Republic, 29.8.-11.9.2005.
In: CEEPUS Summer School 2005. Inteligent Control Systems : International Conference. Brno, CZ. 29.8.- 11.9. 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - S. 146-150

AFC381 Žáková, Katarína - Huba, Mikuláš: Two Ways for Remote Plant Control.
In: Proceedings of the 17th IFAC World Congress : Seoul, Korea, 6.-11.7.2008. - : IFAC, 2008. - ISBN 978-1-1234-7890-2. - S. 15957-15962

AFC382 Žáková, Katarína: Two Ways of Inverted Pendulum Remote Control.
In: New Horozons in Education and Educational Technology : Proceedings of 6th Wseas Internat. Conference on Education and Educational Technology. Venice, Italy, 21.-23.11.2007. - : WSEAS Press, 2007. - ISBN 978-960-6766-16-9. - S. 139-144

AFC383 Žáková, Katarína - Sedlák, Michal: Web-Based Control Education in Matlab.
In: International Conference REV 2008 : Düsseldorf, Germany, 23-25 June 2008. - Wien : International Association of Online Engineering, 2008. - ISBN 978-3-89958-352-6. - CD-Rom

AFC384 Žalman, Milan - Macko, Radovan: Design and Realization of Programmable Emulator of Mechanical Loads : 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic, 3.-8.7.2005.
In: Proc. of the 16th IFAC World Congress : Prague, 3.-8.7.2005. - Praha, 2005. - CD-Rom

AFC385 Žalman, Milan - Kuric, Ivica: Fuzzy-Logic Based State Selector for DTFC of Induction Machine : 10th International Power Electrtonics and Motion Control Conference, Cavtat&Dubrovnik, Croatia, 9.-11.9.2002.
In: PEMC 2002. Proceedings of the 10th conference on power electronics and motion control : Cavtat and Dubrovnik. Croatia, 9.- 11. 9. 2002. - Zagreb : University of Zagreb, 2002. - nestr.

AFC386 Žalman, Milan - Bélai, Igor - Jovankovič, Ján: Návrh algoritmov riadenia pre pružné pohybové systémy.
In: Současné trendy v technické kybernetice : Sborník příspěvků ze semináře pořádaného při příležitosti setkání kateder kybernetiky, měŘící techniky a automatizace vysokých škol České republiky a Slovenska. Čeladná, 10.-12.9.2008. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. - ISBN 978-80-248-1812-2. - S. 38-42

AFC387 Žalman, Milan - Bélai, Igor - Jovankovič, Ján: Pohybové systémy - metodológia návrhu algoritmov riadenia : Setkání českých a slovenských kateder automatizace 2005 `Bakalářské studium, současný stav, zkušenosti a výsledky`, Brno, Czech Republic, 14.-16.9.2005.
In: Bakalářské studium, současný stav, zkušenosti a výsledky : Setkání českých a slovenských kateder automatizace 2005. Brno, CZ. 14.- 16. 9. 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - S. 87-96

AFC388 Žilka, Vladimír - Halás, Miroslav: Disturbance Decoupling of Coupled Tanks: From Theory to Practice.
In: 4th IFAC Symposium on System, Structure and Control : Ancona, Italy, 15.-17.9.2010. - Ancona : Universitá Politecnica delle Marche, 2010. - CD-Rom

AFC389 Žilka, Vladimír - Bisták, Pavol - Kurčík, Peter: Hydraulic Plant Remote Laboratory.
In: International Conference REV 2008 : Düsseldorf, Germany, 23-25 June 2008. - Wien : International Association of Online Engineering, 2008. - ISBN 978-3-89958-352-6. - CD-Rom

AFC390 Žilka, Vladimír - Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš: Nonlinear Continuous- and Discrete-Time Controller for a Fluid Tank System.
In: EUROCAST 2009 : 12th International Workshop on Computer Aided Systems Theory. Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 15.-20.2.2009. - : Universidad de las Palmas, 2009. - ISBN 978-84-691-8502-5. - S. 206-207


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 501


AFD1 Abelovský, Michal - Barát, Miroslav - Žalman, Milan: Identifikácia parametrov asynchrónneho motora.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD2 Babinec, Andrej - Duchoň, František: Metódy reaktívnej navigácie mobilného robota v neznámom prostredí.
In: Nové trendy v kybernetike, automatizácii a informatike : Odborný seminár. Gabčíkovo, Slovenská republika, 7.-9.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3107-2. - CD-Rom

AFD3 Bachratý, Michal: Priority Based Medium Control in CSMA Networks.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD4 Bachratý, Michal - Žalman, Milan: 2D Position Measurements with Optical Laser Mouse Sensor.
In: Nové smery v spracovaní signálov X : Medzinárodná vedecká konferencia, Tatranské zruby, Slovenská republika, 26.-28.5.2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl, 2010. - ISBN 978-80-8040-399-7. - S. 20-23

AFD5 Bachúrik, Marek - Števo, Stanislav: Riadenie inteligentných budov - UML (ZigBee).
In: Facility management 2010 : Zborník prednášok z 8. konferencie so zahraničnou účasťou.Bratislava,SR,29.-30.9.2010. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2010. - ISBN 978-80-89216-34-5. - S. 129-134

AFD6 Balec, Martin - Žáková, Katarína: Radio Frequency Identification System for User Authentication to PC.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD7 Balogh, Richard: Basic Activities with the Boe-Bot Mobile Robot.
In: DIDINFO 2006 : Medzinárodná konferencia konaná pod záštitou ministra školstva SR. Banská Bystrica, Slovak Republic, 3.-4.4.2008. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. - ISBN 978-80-8083-367-1. - nestr.

AFD8 Balogh, Richard - Dabrowski, A. - Hammerl, Walter - Hofmann, Alexander - Petrovič, Pavel - Rajníček, Ján: Centrobot Portal for Robotics Educational Course Material.
In: Robotics in Education 2010 : Proceedings of the 1st International Conference. Bratislava, 16.-17. 9. 2010. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3353-3. - S. 17-22

AFD9 Balogh, Richard: Educational Robotic Platform Based on Arduino.
In: Robotics in Education 2010 : Proceedings of the 1st International Conference. Bratislava, 16.-17. 9. 2010. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3353-3. - S. 119-122

AFD10 Balogh, Richard: How to Teach Programming Practices.
In: IMEM 2009 : International Congress "Interdisciplinary Relationship in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics". Ružomberok, Slovak Republic, 9.-11.9.2009. - Ružomberok : Catholic University, 2009. - S. 104-112

AFD11 Balogh, Richard: MEMS Sensors: Examples of Applications : MOEMS. Design and Applications, Bratislava, Slovak Republic, 12.9.2003.
In: Design and Applications. MOEMS : Bratislava, Slovak Republic, 12.9.2003. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003. - S. 38-45

AFD12 Balogh, Richard: Popularization of Robotics.
In: DIDINFO 2006 : Medzinárodná konferencia konaná pod záštitou ministra školstva SR. Banská Bystrica, Slovak Republic, 3.-4.4.2008. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. - ISBN 978-80-8083-367-1. - nestr.

AFD13 Bélai, Igor - Drahoš, Peter: Bus Physical Layer Diagnostic.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD14 Bélai, Igor - Drahoš, Peter: The Industrial Communication Systems PROFIBUS and PROFInet.
In: Applied Natural Sciences 2009 : International Conference. Trnava, Slovak Republic, 7.-9.10.2009. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. - ISBN 978-80-8105-127-2. - S. 329-336

AFD15 Beláň, Anton - Sekaj, Ivan - Valo, J.: Optimalizácia napätí v elektrizačnej sústave pomocou genetických algoritmov : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD16 Beránek, Martin - Šimunek, Miroslav - Bahník, Pavol: Virtual Laboratories in Teaching PI Control.
In: Virtual University VU ´06 : 7th International Conference, Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2542-0. - S. 242-247

AFD17 Bielak, M. - Králová, Zdenka: Production System Capacity Balancing Using Simulation : 5th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology, Bratislava, Slovak Republic, 19.9.2002.
In: ELITECH 2002 : The Fifth Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for Ph.D. Students. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1760-8. - S. 6-8

AFD18 Bielak, M. - Králová, Zdenka: Simulation Based Automatic Analysis of Bottlenecks in Production Systems : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD19 Bielko, Samuel - Blaho, Michal (ved. práce) - Fodrek, Peter (ved. práce): Java Real-Time System.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD20 Bisták, Pavol - Huba, Mikuláš: Design of Time Optimal and Suboptimal Control Algorithms Using Computer Algebra System.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD21 Bisták, Pavol - Beránek, Martin: Java Client Applications for Remote Laboratory Based on Matlab and COM.
In: Virtual University VU ´06 : 7th International Conference, Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2542-0. - S. 135-139

AFD22 Bisták, Pavol: Matlab and Java Based Virtual and Remote Laboratories.
In: Virtual University 2008 : 9th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 11.-12.12.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-89316-10-6. - CD-Rom

AFD23 Bisták, Pavol - Žáková, Katarína: Modification of Existing Learning Environment According to Customer Needs : 2nd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the 4th Conference on Virtual University, Košice, Slovak Republic,.
In: ICETA 2003. 2nd International conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the 4th conference on Virtual University : Conference proceedings. Dawn of the Wirelwss Revolution. - Košice : Elfa, 2003. - ISBN 80-89066-67-4. - S. 395-398

AFD24 Bisták, Pavol - Šustek, J.: Modular Internet Based Education system : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004.
In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004 / konf.(heslo) 5th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, Dec. 16-17, 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - S. 189-193

AFD25 Bisták, Pavol: Remote Laboratories Based on Matlab.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD26 Bisták, Pavol - Čirka, Ľuboš: Reservation of Remote Laboratory using Moodle LMS.
In: Virtual University 2009 : 10th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, December 10-11, 2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-89316-11-3. - CD-Rom

AFD27 Bisták, Pavol - Ťapák, Peter: Saturated Control of Triple Integrator.
In: 15th international conference on Process control '05 : Štrbské pleso, Slovenská republika, 7.-10.6.2005. - Bratislava : FCHPT STU, 2005. - ISBN 80-227-2235-9. - S. 203

AFD28 Bisták, Pavol - Tapák, P.: Symbolic Computation of Constrained Controller : 15th International Conference on Process Control `05, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 7.-10.6.2005.
In: 15th international conference on Process control '05 : Štrbské pleso, Slovenská republika, 7.-10.6.2005. - Bratislava : FCHPT STU, 2005. - ISBN 80-227-2235-9. - S. 214

AFD29 Bisták, Pavol: Time Optimal Control Using Gröbner Bases.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD30 Bisták, Pavol: Virtual and Remote Laboratories Based on Matlab, Java and Ejs.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 506-511

AFD31 Bisták, Pavol - Kohút, Matej - Žáková, Katarína: Web-Based Communication Tools in Distance Education : 2nd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the 4th Conference on Virtual University, Košice, Slovak Republic,.
In: ICETA 2003. 2nd International conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the 4th conference on Virtual University : Conference proceedings. Dawn of the Wirelwss Revolution. - Košice : Elfa, 2003. - ISBN 80-89066-67-4. - S. 189-193

AFD32 Bisták, Pavol - Šimunek, Peter: WebLAB - Remote Laboratories Administration System : 6th International Conference `Virtual University VU`05`, Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005.
In: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3. - S. 285-289

AFD33 Blaho, Michal - Foltin, Martin - Murgaš, Ján - Farkas, Ľudovít: Advantages of Type-2 Fuzzy Logic in Networked Control Systems.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD34 Blaho, Michal - Pálfy, Juraj - Schindler, Frank: Improved XML Processing and Usage of Web Services in Matlab.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-ROM

AFD35 Blaho, Michal - Farkas, Ľudovít - Chvostek, Tomáš - Poliačik, Michal: Reducting Influence of Time Delay in NCS with MRAC Controller.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD36 Bucz, Štefan - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: A New Approach to Tuning PID Controllers.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD37 Bucz, Štefan - Marič, Ladislav - Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Design-Oriented Identification Based on Sine Wave Signal and Its Advantages for Tuning of the Robust PID Controllers.
In: Cybernetics and Informatics : Vyšná Boca, Slovak Republic, February 10-13, 2010. - , 2010. - S. 1-12

AFD38 Chamraz, Štefan - Balogh, Richard: Implementation of the First Order Control System.
In: Applied Natural Sciences 2009 : International Conference. Trnava, Slovak Republic, 7.-9.10.2009. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. - ISBN 978-80-8105-127-2. - S. 98-111

AFD39 Chamraz, Štefan: Syntéza regulátora polohy pomocou zovšeobecnenej metódy želanej dynamiky.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD40 Chamraz, Štefan: Voľba periódy vzorkovania.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD41 Chvostek, Tomáš - Foltin, Martin - Krátky, Adrián: MATLAB Truetime Application in Network Control Systems.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD42 Chvostek, Tomáš - Orgoň, Jaroslav - Foltin, Martin - Murgaš, Tomáš - Dluhý, Marian: Real Time Linux Process Control Using Adaptive Heuristic PID Controller : 15th International Conference on Process Control `05, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 7.-10.6.2005.
In: 15th international conference on Process control '05 : Štrbské pleso, Slovenská republika, 7.-10.6.2005. - Bratislava : FCHPT STU, 2005. - ISBN 80-227-2235-9. - S. 278

AFD43 Chvostek, Tomáš - Murgaš, Tomáš - Dluhý, Marian - Foltin, Martin : Realizácia adaptívneho heuristického PID regulátora v prostredí TRLinux : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 16

AFD44 Cigánek, Ján - Kozák, Štefan: Comparison of Different Methods for Robust Controller Design.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom [12]

AFD45 Cigánek, Ján - Bachúrik, Marek - Števo, Stanislav: Intelligent Building Control - UML (ZigBee).
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD46 Cigánek, Ján - Janáček, Martin - Števo, Stanislav: Intelligent Buildings - Busystems, MyHome.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD47 Cigánek, Ján - Kozák, Štefan: Robust controller design techniques for unstable systems.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom [12]

AFD48 Cigánek, Ján - Kozák, Štefan - Memersheimer, Radko - Hejdová, Monika: Robustná syntéza lineárnych systémov s využitím polynomiálnych metód.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD49 Čapkovič, M. - Kozák, Štefan: Neural Network for Real Time Control Systems.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD50 Čapkovič, M. - Kozák, Štefan: Neural Networks for Real Time Control Systems : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD51 Čapkovič, M. - Kozák, Štefan: Neural Networks for Real Time Control Systems : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 135-142

AFD52 Čapucha, Ľubomír - Balogh, Richard: Vizualizácia procesov riadených PLC S7-200.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD53 Danko, J. - Veselý, Vojtech - Ondrovičová, M.: PID Controller Design for Uncertain Affine SISO Systems : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD54 Danko, Ján - Veselý, Vojtech - Ondrovičová, Magdalena: PID controller design for uncertain affine SISO systems.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD55 Dedinská, Jana - Kozák, Štefan: Program System for Modelling and Control of Nonlinear Systems Using Artificial Neural Networks.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD56 Dekan, Martin - Duchoň, František: Navigation of Autonomous Mobile Robot Using Ultrasonic and Infrared Sensors.
In: Robotics in Education 2010 : Proceedings of the 1st International Conference. Bratislava, 16.-17. 9. 2010. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3353-3. - S. 193-196

AFD57 Didek, Peter - Sekaj, Ivan: Ant Colony Based Route Optimisation for Mobile Robots.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD58 Dideková, Zuzana - Kajan, Slavomír: Neural Control of Non-Linear Processes Designed by Genetic Algorithms.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD59 Dideková, Zuzana - Kajan, Slavomír: Riadenie nelineárnych systémov pomocou neurónových sietí optimalizovaných genetickými algoritmami.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD60 Dobrovič, A. - Murgaš, Ján: Návrh PSS pre systém budenia synchrónneho generátora.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD61 Drahoš, Peter - Šturcel, Ján - Kutiš, Vladimír: Electro-Thermal Analysis of SMA Actuator with CRIMPS.
In: CMAS 2009. Computational Modelling and Advanced Simulations : International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 30.6.- 3.7.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3067-9. - CD-Rom

AFD62 Drahoš, Peter - Čičáková, Oľga: Measurement of SMA Drive Characteristics : 4th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovak Republic, 15.-19.6.2003.
In: Measurement 2003 : Procededings / konf.(heslo) 4th International conference on measurement. Smolenice, June 15-19, 2003. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2003. - ISBN 80-967402-6-1. - S. 328-331

AFD63 Drozd, Peter - Hrúz, Branislav - Mrafko, Leo: Modelovanie diskrétnych systémov podliehajúcich dynamickým zmenám.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD64 Duchoň, František: Map Building in Mobile Robotics.
In: ELITECH 2006. Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students : Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - CD-Rom

AFD65 Duchoň, František: Map Building in Mobile Robotics.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD66 Duchoň, František - Murár, Roman - Jurišica, Ladislav: Tvorba lokálnej metrickej mapy v mobilnej robotike.
In: Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS'2007 : Medzinárodná konferencia. Herľany 17.-19.10.2007. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-874-7. - S. 186-191

AFD67 Ernek, Martin - Murgaš, Ján - Gramblička, Miroslav: Dynamic Characteristics Analysis of Power System in Island Operation.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[7]

AFD68 Ferencey, Viktor - Rojko, Eduard - Danko, Ján - Pavlov, Michal - Matej, Juraj - Kozák, Štefan - Balogh, Richard - Kajan, Slavomír - Valo, Richard - Chvostek, Tomáš - Tuhý, Gabriel - Macho, Ľubomír - Mišík, Juraj - Benka, Marián - Šimko, Ľubomír - Mikula, Marián: Skúsenosti z vývoja hybridnej pohonnej jednotky.
In: KOKA 2007 : Zborník. 38. medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov katedier a pracovísk spaľovacích motorov vysokých škôl na Slovensku a v Čechách. - Bratislava, 17.-19. 9. 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2714-3. - CD Rom

AFD69 Fico, Tomáš - Dúbravský, Jozef (ved. práce): Návrh elektroakugrafu pre akupunktúrnu prax.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD70 Filka, Marián - Hejdová, Monika: Aplikácia informačného systému CIMVIEW v jadrovej elektrárni Mochovce : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD71 Flochová, Jana - Učník, Michal - Miklovičová, Eva: Matlab-Simulink model časti technológie kotla a prenos technologických údajov do SCADA/HMI systémov : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD72 Fodrek, Peter - Murgaš, Ján - Kratmüller, Martin: On-Line Identification of Nonlinear Parameters of Permanent Magnet Synchronous Motor : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD73 Foltin, Martin - Ernek, Martin - Murgaš, Ján: Model of 400 kV Slovak Power System.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD74 Foltin, Martin - Sekaj, Ivan: Selftuning PID Control Based on the Closed-Loop Response Recognition : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 149-152

AFD75 Foltin, Martin - Sekaj, Ivan: Selftuning PID Control Based on the Closed-Loop Response Recognition : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD76 Gacho, Juraj - Žalman, Milan: Vektorové riadenie asynchrónneho motora s pozorovaním magnetického toku a identifikáciou časovej konštanty rotora.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD77 Gažo, Martin - Kurčík, Peter: External Control of Magnetic Levitation Plant.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD78 Gažo, Martin - Triaška, Stanislav: SlimDriveline Software.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD79 Georgiev, Boris: Digitálna komunikácia v riadiacich systémoch vykurovania : 12. medzinárodná konferencia `Vykurovanie 2004`, Tatranské Matliare, Slovak Republic, 1.-5.3.2004.
In: Vykurovanie 2004. Zásobovanie teplom na 3 E: efektívne, ekonomicky a ekologicky : 12. medzinárodná konferencia.Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, 1.-5.3.2004. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2004. - ISBN 80-969030-3-9. - S. 363-368

AFD80 Georgiev, Boris: Digitálna komunikácia v riadiacich systémoch vykurovania II. : 13.medzinárodná konferencia `Vykurovanie 2005`, Tatranské Matliare, Slovak Republic, 7.-11.3.2005.
In: Vykurovanie 2005. Zásobovanie teplom v SR v podmienkach EÚ : 13.medzinárodná konferencia, Tatranské Matliare, Slovenská republika, 7.-11.marca 2005. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2005. - ISBN 80-89216-00-5. - S. 397-400

AFD81 Georgiev, Boris: Field Control Systems : 6th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students, Bratislava, Slovak Republic, 25.11.2003.
In: ELITECH 2003. The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - S. 3-4

AFD82 Georgiev, Boris: Function Blocks for Fieldbus Control : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 21-23

AFD83 Georgiev, Boris: Inteligentné čerpadlá v riadiacich systémoch vykurovania : 11. medzinárodná konferencia `Vykurovanie 2003`, Tatranské Zruby, Slovak Republic, 10.-14.3.2003.
In: Vykurovanie 2003. Legislatívne, normalizačné a technické aspekty zásobovania teplom pred vstupom SR do EÚ : 11.medzinárodná konferencia./Podbanské,Vysoké Tatry,2003. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2003. - ISBN 80-967479-6-7. - S. 401-406

AFD84 Grman, Ľubomír - Veselý, Vojtech: Extremal Transfer Functions in Robust Control System Design : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD85 Grman, Ľubomír - Veselý, Vojtech: Extremal Transfer Functions in Robust Control System Design : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 387-392

AFD86 Grman, Ľubomír - Veselý, Vojtech: Návrh PSS pomocou parametricky závislej Ljapunovej funkcie : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD87 Grman, Ľubomír - Veselý, Vojtech - Hypiusová, Mária: Riadenie reálnych objektov a parametre regulátora : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002.
In: Elektrotechnika a energetika 2002 : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 143-144

AFD88 Grman, Ľubomír - Veselý, Vojtech: Robust Controller Design : 5th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology, Bratislava, Slovak Republic, 19.9.2002.
In: ELITECH 2002 : The Fifth Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for Ph.D. Students. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1760-8. - S. 9-11

AFD89 Grman, Ľubomír - Veselý, Vojtech: Robust Stability Analysis of Linear Systems : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD90 Gustafík, David - Krasňanský, Pavol - Balogh, Richard: Robot SBot v2.0.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD91 Halás, Miroslav - Žáková, Katarína: A Contribution to the Nonlinear System Control.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD92 Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš: Constrained Discrete-Time Nonlinear Controller for a Fluid Tank System.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD93 Halás, Miroslav - Kotta, Ülle: Model Matching for Nonlinear Systems not Having the State-Space Realization.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 10-13

AFD94 Halás, Miroslav: Nonlinear Control Design for Fluid Tank System by Exact Velocity Linearization Method : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 136-139

AFD95 Halás, Miroslav: Nonlinear Control Design for Fluid Tank System by Exact Velocity Linearization Method : 6th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students, Bratislava, Slovak Republic, 25.11.2003.
In: ELITECH 2003. The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - S. 5-7

AFD96 Halás, Miroslav: On Transfer Functions of Continuous and Discrete-Time Nonlinear Systems.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD97 Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš - Kotta, Ülle: Overview of Transfer Function Formalism in Nonlinear Continuous-, Discrete-Time and Time-Delay Systems.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD98 Halás, Miroslav: PI Controller Design for 1st Order Nonlinear Systems : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 27-31

AFD99 Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš - Žáková, Katarína: The Exact Velocity Linearization Method : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 259-264

AFD100 Halás, Miroslav - Huba, Mikuláš - Žáková, Katarína: The Exact Velocity Linearization Method : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD101 Halás, Miroslav: Unified Approach to Input to State Linearization of Nonlinear Control Systems.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD102 Hantuch, Igor - Kossuth, František: Príprava projektantov IB.
In: Facility Management 2009 : Zborník prednášok zo 7.konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, SR ,7.-8.10.2009. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2009. - ISBN 978-80-89216-28-4. - S. 99-102

AFD103 Hantuch, Igor: Súčasná automatizácia a vykurovanie.
In: Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : Zborník prednášok zo 17. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 2.-6. 3. 2009. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2009. - ISBN 978-80-89216-27-7. - S. 497-500

AFD104 Hanzel, Jaroslav - Jurišica, Ladislav: Mapmaking Methods for Mobile Robot`s Control System : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD105 Hanzel, Jaroslav: Web Based Remote Mobile Robot Control.
In: Robotics in Education 2010 : Proceedings of the 1st International Conference. Bratislava, 16.-17. 9. 2010. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3353-3. - S. 235-237

AFD106 Harsányi, Ladislav - Dúbravská, Mária: Analýza robustnej stability MIMO systémov vo frekvenčnej oblasti : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD107 Harsányi, Ladislav - Veselý, Vojtech: Analýza vplyvu vonkajších porúch na zdroje v elektrizačnej sústave SR : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD108 Harsányi, Ladislav - Dúbravská, Mária: Kvalita regulačných obvodov s robustnými regulátormi.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD109 Harsányi, Ladislav - Dúbravská, Mária: Kvalita robustného regulačného obvodu : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 40-50

AFD110 Hejdová, Monika - Filka, Marián: CIMVIEW v prostredí jadrovej elektrárne.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD111 Herda, Marián - Veselý, Vojtech: Controller for Hybrid Parameter-Dependent systems : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 51-56

AFD112 Hlava, Matúš - Foltin, Martin : Posterus.sk portál pre odborné publikovanie.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD113 Holič, Ivan - Rosinová, Danica: Robust Pole Placement Design: An LMI Approach.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD114 Horka, Ľuboš - Mišota, Branislav: Artificail Intelligence in Economic Simulations.
In: Knowledge - New Challenges for National Economy Science : Medzinárodná vedecká konferencia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava, Slovak Republic, 19.-20.10.2006. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-Rom

AFD115 Horka, Ľuboš - Mišota, Branislav: Simulation of Evolution Market Equilibrium Used with Multi-Agent Methods : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 49-50

AFD116 Hrúz, Branislav - Mrafko, Leo - Bielko, V.: AGV Control Solution Using Petri Nets.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD117 Hrúz, Branislav - Mrafko, Leo: Solution of the Manufacturing Transportation Control Using Petri Nets : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD118 Hrúz, Branislav - Mrafko, Leo: Solution of the Manufacturing Transportation Control Using Petri Nets : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 223-228

AFD119 Hrúz, Branislav - Kozák, Štefan - Veselý, Vojtech: Trendy vo výučbe spojitých a diskrétnych systémov riadenia : Stretnutie katedier automatizácie z Čiech a Slovenska `Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky`, Moravany nad Váhom, Slovak Republic, .
In: Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky : Stretnutie katedier automatizácie z Čiech a Slovenska. Moravany nad Váhom, SR, 2.-3.9.2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - S. 50-62

AFD120 Huba, Mikuláš: About Experience with e-Learning in Engineering Education : 4th International Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications, Košice, Slovak Republic, 13.-14.9.2005.
In: ICETA 2005. 4th International Conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice, 14-15 September 2005. - Košice : Elfa, 2005. - ISBN 80-8086-016-6. - nestr.

AFD121 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol - Žáková, Katarína: Budovanie učiacej sa komunity : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 348-352

AFD122 Huba, Mikuláš - Rovanová, Ľubica: Building Quality in e-Learning.
In: ICETA 2007 : 5th Int. Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications. Stará Lesná, Slovak Republic, 6.-8.9.2007. - Košice : Elfa, 2007. - ISBN 978-80-8086-061-5. - CD-Rom

AFD123 Huba, Mikuláš - Vrančic, Damir: Comparing Several Approaches to the PID Control Design.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD124 Huba, Mikuláš - Vrančic, Damir: Constrained Control of the Plant with Two Different Modes.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD125 Huba, Mikuláš: Constrained Design for the Time-Delayed Integrator.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD126 Huba, Mikuláš: Constrained Design of the Pendulum Cart Control : 15th International Conference on Process Control `05, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 7.-10.6.2005.
In: 15th international conference on Process control '05 : Štrbské pleso, Slovenská republika, 7.-10.6.2005. - Bratislava : FCHPT STU, 2005. - ISBN 80-227-2235-9. - S. 205

AFD127 Huba, Mikuláš - Kamenský, Martin - Kalinovský, Miroslav: Constrained First Order System Control : 15th International Conference on Process Control `05, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 7.-10.6.2005.
In: 15th international conference on Process control '05 : Štrbské pleso, Slovenská republika, 7.-10.6.2005. - Bratislava : FCHPT STU, 2005. - ISBN 80-227-2235-9. - S. 190.1-8

AFD128 Huba, Mikuláš: Constrained Pole Assignment Control for SISO Plants : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 317-323

AFD129 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol: Design of Constrained Controllers Using Nonlinear Dynamics Decomposition : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 334-343

AFD130 Huba, Mikuláš - Ťapák, Peter: Developing e-course Robust Constrained PID Control.
In: Virtual University 2009 : 10th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, December 10-11, 2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-89316-11-3. - CD-Rom

AFD131 Huba, Mikuláš - Šály, Vladimír: E-Course and e-Tool for Safety on Machinery.
In: ICETA 2007 : 5th Int. Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications. Stará Lesná, Slovak Republic, 6.-8.9.2007. - Košice : Elfa, 2007. - ISBN 978-80-8086-061-5. - CD-Rom

AFD132 Huba, Mikuláš - Galauner, Martin: Experimental Tuning of Robust Controllers for Constrained Systems.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD133 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol - Ťapák, Peter: Experiments & Control Engineering.
In: ICETA 2010 : 8th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Stará Lesná, Slovakia, 28.-29.10.2010. - Košice : Elfa, 2010. - ISBN 978-80-8086-166-7. - CD-Rom

AFD134 Huba, Mikuláš: Gain Scheduled PI Level Control of Tank with Variable Cross Section : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD135 Huba, Mikuláš: Gain Scheduled PI Level Control of Tank with Variable Cross Section : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 53-58

AFD136 Huba, Mikuláš - Žáková, Katarína: Generalized Ultimate Sensitivity Controller Tuning : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD137 Huba, Mikuláš - Žáková, Katarína: Generalized Ultimate Sensitivity Controller Tuning : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 77-82

AFD138 Huba, Mikuláš: Kde sú slabiny E-vzdelávania na Slovensku? : Vedecký seminár `Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike`, Nitra, Slovak Republic, 20.5.2004.
In: Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. DIVA 2004 : Vedecký seminár. Nitra. Slovak Republic. 20.5.2004. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2004. - S. 36-41

AFD139 Huba, Mikuláš: Metadata and the Course Design : 3rd International Conference on Emerging Telecommunications Technology and Applications and the Workshop Organisation and Management of Scientific, Technologica.
In: ICETA 2004 : Conference proceedings. Information and Telecommunications Technologies in Education / konf.(heslo) 3nd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the Workshop Organisation and Management of Scientific, Technology and Industrial Parks. Košice, 16.-18.09.2004. - Košice : Elfa, 2004. - ISBN 80-89066-85-2. - S. 215-222

AFD140 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol: Minimum Time PD-Controller Design : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 65-70

AFD141 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol - Žáková, Katarína - Jankovič, M.: Modulárny internetový vzdelávací systém MIBES : Seminár `E-learn`, Žilina, Slovak Republic, 3.-4.2.2004.
In: E-LEARN 2004 : Žilina, Slovak Republic. 3.- 4. 2. 2004. - Žilina : EDIS, 2004. - ISBN 80-8070-190-3. - S. 267-269

AFD142 Huba, Mikuláš: New Control Concept for Constrained Systems.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD143 Huba, Mikuláš - Halás, Miroslav: Nonlinear Transformations, Canonical Forms and Linearization : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 32-39

AFD144 Huba, Mikuláš - Vajdová, Alžbeta - Sovišová, Danica: Nové aktivity v dištančnom vzdelávaní na FEI STU v Bratislave : Seminár `E-learn`, Žilina, Slovak Republic, 3.-4.2.2004.
In: E-LEARN 2004 : Žilina, Slovak Republic. 3.- 4. 2. 2004. - Žilina : EDIS, 2004. - ISBN 80-8070-190-3. - S. 85-100

AFD145 Huba, Mikuláš - Marko, Ľubomír - Bahník, Pavol - Oravec, Ivan: Numerical Issues in Designing PI Controller for IPDT Plant.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 57-64

AFD146 Huba, Mikuláš - Žáková, Katarína - Vajdová, Alžbeta: Podpora informatizácie na FEI STU.
In: Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. DIVAI 2007 : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Nitra, 17.5.2007. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. - ISBN 978-80-8094-123-9. - S. 97-100

AFD147 Huba, Mikuláš - Jakab, František: Project of Slovak Virtual University : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004.
In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004 / konf.(heslo) 5th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, Dec. 16-17, 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - S. 225-228

AFD148 Huba, Mikuláš - Sovišová, Danica - Oravec, Ivan: PWM Pole Assignment Control of a Mechanical Positioning System : 15th International Conference on Process Control `05, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 7.-10.6.2005.
In: 15th international conference on Process control '05 : Štrbské pleso, Slovenská republika, 7.-10.6.2005. - Bratislava : FCHPT STU, 2005. - ISBN 80-227-2235-9. - S. 190

AFD149 Huba, Mikuláš - Ťapák, Peter: Relay Identification by Analyzing Nonsymmetrical Oscillations for Single Integrator with Time Delay.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD150 Huba, Mikuláš: Robust Constrained PID Control.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD151 Huba, Mikuláš: Robust Design of Integrating Controllers for IPDT Plant.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 353-357

AFD152 Huba, Mikuláš - Vrančic, Damir: Role of Animations in Teaching Constrained PID Control.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD153 Huba, Mikuláš - Sovišová, Danica - Vajdová, Alžbeta: Staff Development Programme for Flexible Learning : 2nd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the 4th Conference on Virtual University, Košice, Slovak Republic,.
In: ICETA 2003. 2nd International conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the 4th conference on Virtual University : Conference proceedings. Dawn of the Wirelwss Revolution. - Košice : Elfa, 2003. - ISBN 80-89066-67-4. - S. 255-256

AFD154 Huba, Mikuláš: Steps to Quality in e-Learning.
In: ICETA 2008 : 6th International Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications. High Tatras, Slovakia, September 11-13, 2008. - Košice : Elfa, 2008. - ISBN 978-80-8086-089-9. - S. 211-214

AFD155 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol: Teacher Training for e-Learning.
In: Virtual University VU ´07 : 8th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 13.-14.12.2007 (2007). - Bratislava : STU v Bratislave. - ISBN 978-80-89316-09-0. - S. 247-251

AFD156 Huba, Mikuláš: Teacher Training on e-Learning by eLearning : 6th International Conference `Virtual University VU`05`, Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005.
In: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3. - S. 244-247

AFD157 Huba, Mikuláš: Teamwork on Internet : 2nd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the 4th Conference on Virtual University, Košice, Slovak Republic,.
In: ICETA 2003. 2nd International conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the 4th conference on Virtual University : Conference proceedings. Dawn of the Wirelwss Revolution. - Košice : Elfa, 2003. - ISBN 80-89066-67-4. - S. 353-355

AFD158 Huba, Mikuláš - Ťapák, Peter: Training and Design for Safety in Machinery.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD159 Huba, Mikuláš: University Staff Development and e-Learning.
In: Virtual University VU ´06 : 7th International Conference, Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2542-0. - S. 221-223

AFD160 Huba, Mikuláš - Žáková, Katarína: Vzdelávanie pracovníkov univerzít a e-learning.
In: DIDINFO 2006 : Informatika na slovenských vysokých školách. Banská Bystrica, Slovak Republic, 30.-31.3.2006. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006. - ISBN 80-8083-202-1. - S. 131-134

AFD161 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol - Vajdová, Alžbeta: Vzdelávanie zamestnancov univerzít : Vedecký seminár `Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike`, Nitra, Slovak Republic, 19.5.2005.
In: Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. DIVA 2005 : Vedecký seminár. Nitra. Slovak Republic. 19.5.2005. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. - S. 100-105

AFD162 Hubinský, Peter - Palkovič, Lukáš: Bezrezonančné riadenie portálového žeriava s priebežným odhadom doby periódy pomocou akcelerometra.
In: Technológia zvárania 2010 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie : Vedecký seminár v rámci " Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010". Bratislava, 9. november 2010. - Trnava : AlumniPress, 2010. - ISBN 978-80-8096-130-5. - CD-Rom

AFD163 Hubinský, Peter - Palkovič, Lukáš: Bezrezonančné riadenie portálového žeriavu s predikciou bodu zastavenia.
In: Technológia zvárania 2009 : Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie. Bratislava, 2. november 2009. - Trnava : AlumniPress, 2009. - ISBN 978-80-8096-102-2

AFD164 Hubinský, Peter - Vranka, Branislav: Digital Filtration of an Audio Signal to Minimize the Resonances in the Room Acoustic Response.
In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - S. 210-213

AFD165 Hubinský, Peter - Vranka, Branislav: Genetic Algorithm Based Method of Residual Oscillation Elimination in 2-Dimensional Positioning Systems.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD166 Hubinský, Peter - Palkovič, Lukáš: Resonance-Free Control of Portal Crane with Prediction of the Stop Position.
In: Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems MMaMS '2009 : Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS'2009 : 3rd International Conference. Proceedings of Lectures. Zemplínska Šírava, Slovak Republic, 22.-24.9.2009. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - ISBN 978-80-553-0288-1. - S. 206-209

AFD167 Hubinský, Peter - Pospiech, Thomas - Vranka, Branislav: Slosh-free Positioning of Liquid-Containers Using a Machine with Flexible Conveyor Belt.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[18]

AFD168 Hudzovič, Peter - Oravec, Ivan - Sovišová, Danica: Design of (P)I(D) Controller Optimal Parameters : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD169 Hudzovič, Peter - Oravec, Ivan - Sovišová, Danica: Design of (P)I(D) Controller Optimal Parameters : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 71-76

AFD170 Hudzovič, Peter - Oravec, Ivan - Sovišová, Danica: Design of (P)I(D) Controller Optimal Parameters.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD171 Hudzovič, Peter: Syntéze spätnoväzobných korekčných členov.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD172 Hudzovič, Peter - Oravec, Ivan - Sovišová, Danica: The Design of Disctere PSD - Controller Parameters.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD173 Hypiusová, Mária - Veselý, Vojtech: Affine Robust Controller Design : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD174 Hypiusová, Mária - Veselý, Vojtech: Affine Robust Controller Design for Linear Parametric Uncertain Systems with Output Feedback : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD175 Hypiusová, Mária - Veselý, Vojtech: Affine Robust Controller Design for Linear Parametric Uncertain Systems with Output Feedback : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 401-406

AFD176 Hypiusová, Mária - Kajan, Slavomír: Comparison of Robust Controller Design Methods.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD177 Hypiusová, Mária: MIMO Robust PID Controller Design in Time Domain.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD178 Hypiusová, Mária - Veselý, Vojtech: Návrh PSS pomocou afinnej kvadratickej stability : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD179 Hypiusová, Mária - Osuský, Jakub: PID Controller Design for Magnetic Levitation Model.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD180 Hypiusová, Mária - Grman, Ľubomír: Robust Controller Design for SISO Systems.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD181 Hypiusová, Mária - Veselý, Vojtech: Robust Stability Analysis: A Modification of the Approach by Peaucelle.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD182 Hypiusová, Mária - Veselý, Vojtech: Runing of PID Controller: Ultimate Point Approach.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD183 Ivanov, Ivan - Hubinský, Peter: Crane Control : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD184 Jakab, Arpád - Halász, Viktor - Koššuth, František - Hantuch, Igor: Modelling the Collective Behaviour of Robots.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD185 Jakab, Arpád - Halász, Viktor - Koššuth, František - Hantuch, Igor: Modelling the Collective Behaviour of Robots in Virtual Reality.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD186 Janáček, Martin - Števo, Stanislav: Inteligentné domy - zbernicové systémy, MyHome.
In: Facility management 2010 : Zborník prednášok z 8. konferencie so zahraničnou účasťou.Bratislava,SR,29.-30.9.2010. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2010. - ISBN 978-80-89216-34-5. - S. 123-128

AFD187 Jančovič, Marián - Žalman, Milan - Jovankovič, Ján: Parameter Identification of Induction Motors by Using Genetic Algorithms.
In: Virtual University VU ´07 : 8th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 13.-14.12.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-89316-09-0. - S. 196-203

AFD188 Janíček, František - Breza, Juraj - Murgaš, Ján - Reváková, Daniela - Šimunek, Peter: Technologické predvídanie v trvalo udržateľnom rozvoji elektroenergetiky : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD189 Janík, Martin - Miklovičová, Eva - Mrosko, Marián: Predictive Control of Nonlinear systems.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD190 Janík, Zoltán - Žáková, Katarína (ved. práce): Internetom podporovaný návrh blokových schém v Matlab/Simulinku.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD191 Janík, Zoltán - Žáková, Katarína: Online Design of Matlab/Simulink Block Schemes.
In: Virtual University 2009 : 10th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, December 10-11, 2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-89316-11-3. - CD-Rom

AFD192 Janík, Zoltán - Žáková, Katarína: Optimalizácia web stránok pre mobilné zariadenia a pre tlač.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD193 Javorský, Stanislav - Foltin, Martin : Synchronizácia dát.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-ROM

AFD194 Jelenčiak, František - Ťapák, Peter - Huba, Mikuláš: Mathematical Modeling and Identification of Thermal Plant.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 219-225

AFD195 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Applications of the Virtual Sensor Based on the Artificial Neural Networks : International Conference on Electrical Drives and Power Electronics EDPE `03, High Tatras, Slovak Republic, 24.-26.9.2003.
In: Electrical Drives and Power Electronics EDPE `03, High Tatras, Slovak Republic, 24.-26.9.2003 : International Conference. High Tatras, Slovak Republic, 24.-26.9.2003. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2003. - S. 486-490

AFD196 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Inteligentné nastavenie patrametrov rýchlostných servopohonov.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD197 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Modelovanie pomocou Jordanových neurónových sietí.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD198 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Virtual Sensors Based on Neural Networks with Orthogonal Activation Functions : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD199 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Virtual Sensors Based on Neural Networks with Orthogonal Activation Functions : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 501-506

AFD200 Jurišica, Ladislav - Hubinský, Peter - Knot, Juraj: Feature Basede Object Tracking for Oscillation Detection.
In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - S. 316-319

AFD201 Jurišica, Ladislav - Lipovský, Tomáš: Riadenie mobilného manipulátora : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 67-76

AFD202 Kajan, Slavomír - Sekaj, Ivan - Sarvaš, Tomáš: Comparison of Some Neural Control Structures for Nonlinear Systems.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD203 Kajan, Slavomír - Slačka, Juraj: Computing of Neural Network on Graphics Card.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD204 Kajan, Slavomír - Sekaj, Ivan: Control of Kinematic Systems Using Neural Model.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD205 Kajan, Slavomír - Sekaj, Ivan - Dideková, Zuzana: Design of the Neural Model Structure Based on Genetic Algorithms.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 273-276

AFD206 Kajan, Slavomír: Modelovanie a riadenie výmenníka tepla pomocou neurónovej siete s ortogonálnymi aktivačnými funkciami : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD207 Kajan, Slavomír: Modelovanie systémov pomocou neurónových sietí s ortogonálnymi aktivačnými funkciami.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD208 Kajan, Slavomír - Sekaj, Ivan - Mrafko, Leo: Parameter Tuning of a Stream Pressure Controller Using Genetic Algorithm and Neural Model.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD209 Kajan, Slavomír: Porovnanie neurónových sietí s ortogonálnymi funkciami a viacvrstvovým perceptronom pri modelovaní nelineárnych procesov.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD210 Kajan, Slavomír - Sekaj, Ivan - Ucháľ, Peter: Realizácia paralelných genetických algoritmov na viacerých počítačoch.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD211 Kajan, Slavomír - Sekaj, Ivan - Oravec, Michal: The Use of Matlab Parallel Computing Toolbox for Genetic Algorithm-Based MIMO Controller Design.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 277-280

AFD212 Kalinovský, Miroslav - Bisták, Pavol - Huba, Mikuláš: Visualization of Real Systems Controlled in Matlab Environment via VCML Models : 3rd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the Workshop Organisation and Management of Scientific, Technologi.
In: ICETA 2004 : Conference proceedings. Information and Telecommunications Technologies in Education / konf.(heslo) 3nd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the Workshop Organisation and Management of Scientific, Technology and Industrial Parks. Košice, 16.-18.09.2004. - Košice : Elfa, 2004. - ISBN 80-89066-85-2. - S. 223-226

AFD213 Kamenský, Martin - Ťapák, Peter: E-Learning Course on "Constrained PID Control".
In: Virtual University VU ´06 : 7th International Conference, Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2542-0. - S. 85-88

AFD214 Kamenský, Martin: Minimum Time Pole Assignment PD2 Controller - E-Learning Lesson : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004.
In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004 / konf.(heslo) 5th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, Dec. 16-17, 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - S. 181-182

AFD215 Kamenský, Martin - Guglielmi, M.: Optimal Control of Power Take-Off from Mass-Spring-Damper System.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD216 Kamenský, Martin - Ondera, Martin - Huba, Mikuláš: Relay Identification of Systems Stabilized by PD-Controller : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 324-333

AFD217 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol - Šturcel, Ján: Comparison of Different Algorithmic Methods of Measurement Correction.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD218 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol - Šturcel, Ján: Iterative Method for Sensor Error Correction.
In: Mechatronika 2007 : Proceedings of 10th International Symposium on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovakia, 6.-8.6.2007. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007. - ISBN 978-80-8075-210-1. - S. 213-217

AFD219 Kamhiyeh, Tarek - Blaho, Michal (ved. práce): Udalostný model železnice.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD220 Kanka, Peter - Hantuch, Igor - Major, Ladislav - Marek, Marián: Unconvertional Use of Case Tools in Automation.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD221 Kardoš, Ján: The Simplified Dynamic Model of a Robot Manipulator.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD222 Keleši, Lukáš: Identification of Mechanical Parameters of a Servodrive.
In: ELITECH 2006. Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students : Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - CD-Rom

AFD223 Keleši, Lukáš - Žalman, Milan: Identification of the Mechanical Parameters of a Servodrive.
In: Electrical Drives and Power Electronics EDPE '07 : 16th International Conference. Podbanské, Slovak Republic, 24.-26.9.2007. - Košice : TU, 2007. - ISBN 978-80-8073-868-6. - CD-Rom

AFD224 Keleši, Lukáš: Nurbs Interpolator.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD225 Kľúčik, Marian - Jurišica, Ladislav: Application of Visual Systems in Process Control.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD226 Kľúčik, Marian - Sedlár, Tibor: Mechatronical Device for Training of the Service Dogs II.
In: Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems MMaMS '2009 : Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS'2009 : 3rd International Conference. Proceedings of Lectures. Zemplínska Šírava, Slovak Republic, 22.-24.9.2009. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - ISBN 978-80-553-0288-1. - S. 255-259

AFD227 Kľúčik, Marian - Jurišica, Ladislav: Mechatronický návrh v technológiách zvárania a povrchových úprav materiálov.
In: Technológia zvárania 2007 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie : Vedecký seminár. Bratislava, 15.11.2007. - , 2007. - ISBN 978-80-8096-035-3. - CD-Rom

AFD228 Kľúčik, Marian - Jurišica, Ladislav: Návrh mechatronických systémov.
In: Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS'2007 : Medzinárodná konferencia. Herľany 17.-19.10.2007. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-874-7. - S. 323-335

AFD229 Kohút, Matej - Žáková, Katarína: A Contribution to Remote Control of Thermo-Optical Plant.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 573-577

AFD230 Kolenič, František - Fodrek, Peter - Blažíček, Peter - Pakši, Ladislav: Elektrónolúčové zváranie hliníkovej zliatiny AlSi10.
In: SEMDOK 2002 : Seminár doktorandov. 17. január 2002 Žilina - Súľov. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - ISBN 80-7100-916-4. - S. 81-87

AFD231 Kopecký, Jakub - Žáková, Katarína (ved. práce): Interaktívna mapa Európy.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD232 Körösi, Ladislav - Kozák, Štefan: Neural Network Modelling and Control.
In: ELITECH 2002 : The Fifth Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for Ph.D. Students. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1760-8. - S. 12-14

AFD233 Körösi, Ladislav - Kozák, Štefan: Nonlinear Process Modeling Using Wavelet Neural Networks.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD234 Körösi, Ladislav - Kozák, Štefan: Performance Improvement Properties of Neural Networks Using Orthogonal and Wavelet Functions.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 165-170

AFD235 Kostroš, Juraj - Balogh, Richard: Kráčajúci mobilný robot Criket.
In: ŠVOČ 2009 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom

AFD236 Kováč, Jozef - Vajdová, Alžbeta: Projekt Budovanie systému a programu celoživotného vzdelávania zamestnancov univerzít : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 315-316

AFD237 Kozák, Štefan: Budúcnosť, perspektívy a využitie moderných metód automatického riadenia a informačných a komunikačných technológií : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - nestr.

AFD238 Kozák, Štefan - Körösi, Ladislav: Improvement Properties of Neural Networks Using Orthogonal and Wavelet Functions.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD239 Kozák, Štefan: New Trends in Application of Intelligent Methods to Power Systems Modelling and Control : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD240 Kozák, Štefan: Robustné metódy nelineárneho prediktívneho riadenia.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD241 Kozák, Štefan: Trendy v aplikácii metód riadenia hybridných systémov.
In: Nové trendy v kybernetike, automatizácii a informatike : Odborný seminár. Gabčíkovo, Slovenská republika, 7.-9.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3107-2. - CD-Rom

AFD242 Kozák, Štefan - Körösi, Ladislav: Využitie umelých neurónových sietí v praxi a v priemysle.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD243 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: A New Methodology for Frequency Domain Design of Robust Decentralized Controllers : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD244 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: A New Methodology for Frequency Domain Design of Robust Decentralized Controllers : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 393-400

AFD245 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: Decentralized Controller Design for Systems with Affine-Type Additive Uncertainty.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD246 Kozáková, Alena: Design of a Decentralized PID Controller for the Glass Tube Drawing Process : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 77-83

AFD247 Kozáková, Alena: PSS Design for a Multivariable System in the Frequency Domain : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD248 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech - Nguyen, Quang Thuan: Robust Decentralized Controller Design: State Space Version of the Equivalent Subsystems Method.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD249 Kozáková, Alena: Robust Performance of Decentralized Control Systems.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD250 Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: Robust PID Controller Design for the Glass Tube Manufacturing Plant.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD251 Kozáková, Alena - Osuský, Jakub - Veselý, Vojtech: Tuning Decentralized Controllers for Robustness and Performance.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 368-374

AFD252 Kozáková, Alena: Tuning Decentralized PID Controllers for Performance and Robust Stability.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD253 Krajči, V. - Jurišica, Ladislav: Robust Trajectory Following for an Educational Five-Axis Articulated Robot Arm by Using Modified Variable-Structure Control : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD254 Králová, Zdenka: Automatizácia administratívnych prác na univerzitnom pracovisku.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD255 Králová, Zdenka - Bielak, M.: Vyvažovanie kapacít vo výrobných systémoch s využitím simulácie.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD256 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján: Direct Adaptive Fuzzy Output Tracking Control of Nonlinear Systems : 6th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students, Bratislava, Slovak Republic, 25.11.2003.
In: ELITECH 2003. The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - S. 8-10

AFD257 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján: Indirect Adaptive Control of Nonlinear Systems Using Takagi-Sugeno Type Fuzzy Logic : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 153-158

AFD258 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján: Indirect Adaptive Control of Nonlinear Systems Using Takagi-Sugeno Type Fuzzy Logic : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD259 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján - Miklovičová, Eva: Indirect Adaptive Fuzzy Control Design for Nonlinear Systems : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD260 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján - Fodrek, Peter: New Method of Simple Heuristic Adaptation of PID Controller Parameters : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD261 Kratmüller, Martin - Murgaš, Ján: Priame adaptívne riadenie s fuzzy prístupom.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD262 Kurčík, Peter: Bearing Fault Detection in Variable Speed Induction Machines with Vector Control.
In: Elektro 2010. Proceedings of the 8th International Conference : Žilina, Slovak Republic. 24.-25.5.2010. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - CD-Rom

AFD263 Kurčík, Peter - Žilka, Vladimír - Kamenský, Martin: Hydraulic Plant for Education and Practicing.
In: Virtual University VU ´07 : 8th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 13.-14.12.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-89316-09-0. - S. 127-131

AFD264 Kuric, Ivica - Žalman, Milan: DTFC riadenie asynchrónneho motora pomocou fuzzy logigy.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD265 Kurilla, Jozef - Hubinský, Peter (ved. práce): Využitie MEMS Akcelerometra pre identifikáciu parametrov kmitania bremena portálového žeriava.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD266 Lehocká, Ana: Finance Institutions and Development of Knowledge Economy.
In: Knowledge - New Challenges for National Economy Science : Medzinárodná vedecká konferencia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava, Slovak Republic, 19.-20.10.2006. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-Rom

AFD267 Lehocká, Ana: The Application of Knowledge in Financial Environment.
In: Knowledge - New Challenges for National Economy Science : Medzinárodná vedecká konferencia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava, Slovak Republic, 19.-20.10.2006. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-Rom

AFD268 Lelkes, Zoltán - Šrámek, Marián - Drahoš, Peter (ved. práce): Automatizovaný systém určený na identifikáciu pneumatík.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD269 Leporis, Michal - Králová, Zdenka: A Simulation Approach to Production Line Bottleneck Analysis.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD270 Lipovský, Tomáš - Jurišica, Ladislav: Elimination of Mobile Manipulator End Point Vibration.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD271 Lipovský, Tomáš: Mobile Manipulator Stability : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 28-30

AFD272 Lukáček, Peter - Foltin, Martin : Systémy automatickej identifikácie.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD273 Macko, Radovan - Žalman, Milan: Nová metodika návrhu rýchlostného servopohonu s IPD regulátorom pre 2-hmotový pružný systém.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD274 Magyar, Zoltán - Starý, Tomáš - Szolik, Ladislav - Vörös, Ľudovít - Žáková, Katarína: Modeling of Linear Dynamical Systems Using Open Tools.
In: Virtual University 2009 : 10th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, December 10-11, 2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-89316-11-3. - CD-Rom

AFD275 Makýš, Miroslav - Kozák, Štefan: Application of Hybrid Control Method for Traffic Systems.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD ROM [11]

AFD276 Marko, Ľubomír - Žáková, Katarína - Huba, Mikuláš: On-Line Reviving of the Course ,Introduction to Engineering Mathematics'.
In: ICETA 2010 : 8th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Stará Lesná, Slovakia, 28.-29.10.2010. - Košice : Elfa, 2010. - ISBN 978-80-8086-166-7. - CD-Rom

AFD277 Marko, Ľubomír - Sovišová, Danica - Žáková, Katarína - Huba, Mikuláš: Reviving E-learning Course on University Pre-entry Math.
In: Virtual University 2009 : 10th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, December 10-11, 2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-89316-11-3. - CD-Rom

AFD278 Marko, Ľubomír - Sovišová, Danica: Twelve Years of Pre-Entry Courses from Mathematics.
In: Virtual University 2008 : 9th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 11.-12.12.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-89316-10-6. - CD-Rom

AFD279 Memersheimer, Radko - Kozák, Štefan: Robust GA Polynomial Controller Design : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 292-298

AFD280 Memersheimer, Radko - Kozák, Štefan: Robust Polynomial Controller Design : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - nestr.

AFD281 Michálek, Svetozár - Števo, Stanislav - Farkas, Gabriel - Haščík, Ján: MCNP5 Calculations and Genetic Algorithm for Delayed Neutron Fraction Determination.
In: CMAS 2009. Computational Modelling and Advanced Simulations : International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 30.6.- 3.7.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3067-9. - CD-Rom

AFD282 Michálek, Svetozár - Števo, Stanislav - Farkas, Gabriel - Haščík, Ján: Methods of Delayed Neutron Fraction (ßeff) Determination in Training Reactor VR-1.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD283 Miklovičová, Eva - Mrosko, Marián: Predictive PID Control.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD284 Miklovičová, Eva - Mrosko, Marián: Predictive-Based Synchronous Generator Excitation Control.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[9]

AFD285 Mišota, Branislav - Bačová, I. - Majirský, M.: Malý podnik v kontexte prostredia Európskej únie a jeho informačný systém : Medzinárodná vedecká konferencia `Vplyv vstupu nových členských krajín do EÚ na jej konkurencieschopnosť`, Bratislava, Slovak Republic, 16.6.2005.
In: Vplyv vstupu nových členských krajín EÚ na jej konkurencieschopnosť : Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR. 16.6.2005. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. - ISBN 80-227-2246-4. - S. 131-139

AFD286 Mišota, Branislav - Horka, Ľuboš: Multi-Agent Simulations: Lifecycle of Entity Firm.
In: Knowledge - New Challenges for National Economy Science : Medzinárodná vedecká konferencia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava, Slovak Republic, 19.-20.10.2006. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-Rom

AFD287 Mišota, Branislav: Multiagent-Based Economic Models of Firms Competition : International Conference `EU`s Ability to Complete in Global World before and after Enlargement`, Bratislava, Slovak Republic, 16.6.2005.
In: EU´s Ability to Complete in Global World before and after Enlargement : International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.6.2005. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. - ISBN 80-227-2247-2. - S. 126-131

AFD288 Mrosko, Marián - Miklovičová, Eva - Murgaš, Ján: Predictive Control of Synchronous Generator.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD289 Mrosko, Marián - Miklovičová, Eva - Murgaš, Ján: Predictive Control of Synchronous Generator Excitation.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD290 Mrosko, Marián - Miklovičová, Eva - Murgaš, Ján: Predictive Control Using Genetic Algorithms for Positional Servosystem : 15th International Conference on Process Control `05, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 7.-10.6.2005.
In: Process Control ´05 : Proceedings. 15th International Conference on Process Control : Štrbské Pleso, 7.-10.6.2005. - Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2005. - ISBN 80-227-2235-9. - S. 152.1-6

AFD291 Mrosko, Marián - Miklovičová, Eva: Prediktívne riadenie s využitím genetických algoritmov a viackriteriálnej optimalizácie : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 308-314

AFD292 Mudrák, Maroš - Kľúčik, Marian (ved. práce): Piezoelektrické motory.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD293 Murár, Roman - Jurišica, Ladislav: Environment Representation Based on Relative Entities Description-Building Process.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD294 Murár, Roman: Exploitation of Unknown Environment : 6th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students, Bratislava, Slovak Republic, 25.11.2003.
In: ELITECH 2003. The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - S. 11-13

AFD295 Murár, Roman - Kľúčik, Marian - Jurišica, Ladislav: Mechatronické vyhodnotenie trakčného systému mobilného robota.
In: Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS'2007 : Medzinárodná konferencia. Herľany 17.-19.10.2007. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-874-7. - S. 182-185

AFD296 Murár, Roman: Mobile Robot Environment Representation : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 39-41

AFD297 Murár, Roman - Jurišica, Ladislav: Mobile Robot Operating System.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD298 Murár, Roman - Jurišica, Ladislav: Reprezentácia prostredia mobilného robotického systému : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 259-260

AFD299 Murgaš, Ján - Poliačik, Michal - Murgaš, Tomáš: Discrete Time Direct Adaptive Synchronous Machine Control.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD300 Murgaš, Ján - Poliačik, Michal - Ernek, Martin: Effective Speed Controller in Islands Operation.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD301 Murgaš, Ján - Miklovičová, Eva - Gramblička, Miroslav: Influence of Power Transits on the Slovak Power System Stability during Its Break into Island Operation.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD302 Murgaš, Ján: Kybernetický model (Dynamický) zložitej elektrizačnej sústavy.
In: Nové trendy v kybernetike, automatizácii a informatike : Odborný seminár. Gabčíkovo, Slovenská republika, 7.-9.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3107-2. - CD-Rom

AFD303 Murgaš, Ján - Miklovičová, Eva - Hnát, Juraj: Optimization of Excitation System Parameters for Important Supply Sources of the Slovak Power system.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD304 Murgaš, Ján - Miklovičová, Eva - Ernek, Martin - Gramblička, Miroslav: Power System Emergency Control.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[9]

AFD305 Murín, Justín - Sedlár, Tibor - Kľúčik, Marian - Goga, Vladimír: Mechatronical Device for Training of the Service Dogs I.
In: Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems MMaMS '2009 : Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS'2009 : 3rd International Conference. Proceedings of Lectures. Zemplínska Šírava, Slovak Republic, 22.-24.9.2009. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - ISBN 978-80-553-0288-1. - S. 319-322

AFD306 Nguyen, Quang Thuan - Kozáková, Alena - Veselý, Vojtech: Robust Decentralized Controller Design Using Equivalent Subsystems Approach.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[7]

AFD307 Nguyen, Quang Thuan - Veselý, Vojtech: Robust Guaranteed Cost PID Controller Design for Networked Control Systems (NCSs).
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD308 Odráška, Ľuboš - Žáková, Katarína: On-Line Support for Assessment of Student Knowledge.
In: ICETA 2007 : 5th Int. Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications. Stará Lesná, Slovak Republic, 6.-8.9.2007. - Košice : Elfa, 2007. - ISBN 978-80-8086-061-5. - CD-Rom

AFD309 Ondera, Martin: A Web-Based Lecture on Exact Linearization : 6th International Conference `Virtual University VU`05`, Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005.
In: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3. - S. 13-15

AFD310 Ondera, Martin: Computer Aided Anlysis and Synthesis of Nonlinear Control Systems : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 105-110

AFD311 Ondera, Martin: E-Learning Course `Nonlinear Control Systems` : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004.
In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004 / konf.(heslo) 5th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, Dec. 16-17, 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - S. 106-108

AFD312 Ondera, Martin: E-Learning in the Field of Automation and Control: Can Technical Computing Software Give a Hand?
In: Virtual University VU ´07 : 8th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 13.-14.12.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-89316-09-0. - S. 97-100

AFD313 Ondera, Martin: How to Get Rid of MATLAB? (a Survey of MATLAB Substitutes from a Control Engineering Perspective).
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD314 Oravec, Michal - Kociský, Miroslav: Analysis of Evolutionary Algorithms Population Characteristics Using Data Mining.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD315 Oravec, Michal - Števo, Stanislav - Sekaj, Ivan: Comparison of Simple Genetic Algorithm and Parallel Genetic Algorithm in Heat Transfer Model Optimization.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD316 Oravec, Michal - Števo, Stanislav - Sekaj, Ivan: Porovnanie použitia jednoduchého a paralelného genetického algoritmu pri optimalizácii modelu prenosu tepla.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD317 Osuský, Jakub - Veselý, Vojtech: Controller Design for Unstable Magnetic Levitation System.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[8]

AFD318 Osuský, Jakub - Veselý, Vojtech: Decentralized Controller Design with Interaction Rejection.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 125-128

AFD319 Osuský, Jakub - Veselý, Vojtech: Modification of Neimark D-Decomposition Method for Desired Phase Margin.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD320 Osuský, Jakub - Hypiusová, Mária: Robust Control Design for Thermo-Optical UDAQ28/LT.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 341-345

AFD321 Osuský, Jakub - Veselý, Vojtech - Kozáková, Alena: Robust Decentralized Controller Design for Stable Plants.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD322 Osuský, Jakub - Kozáková, Alena: Robust Decentralized Controller Design for systems with an Astatism.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD323 Osuský, Jakub - Veselý, Vojtech: Robust Decentralized Controller Design in Frequency Domain.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD324 Pásztó, Peter: Navigácia mobilného robota s vizuálnym systémom ku značke.
In: Nové trendy v kybernetike, automatizácii a informatike : Odborný seminár. Gabčíkovo, Slovenská republika, 7.-9.9.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3107-2. - CD-Rom

AFD325 Paulusová, Jana - Šolek, Michal - Dúbravská, Mária: Design of Fuzzy Controller Tuned by Genetic Algorithms.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD326 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Dúbravská, Mária: Fuzzy Logic Autotuning Methods for PID Controller Applied to Nonlinear Process.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD327 Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Fuzzy Logic Autotuning Methods for Predictive Controller.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 397-401

AFD328 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Dúbravská, Mária: Fuzzy-Neuro Predictive Control for Nonlinear Process.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD329 Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Hybrid Predictive Control of Nonlinear Process.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD330 Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Hybrid Predictive Controller.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD331 Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Hybrid Predictive Controller Based on Fuzzy-Neuro Model.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 392-396

AFD332 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Grošek, Jakub: Nonlinear Model-Based Predictive Control : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 171-176

AFD333 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Grošek, Jakub: Nonlinear Model-Based Predictive Control : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD334 Paulusová, Jana - Veselý, Vojtech: Predictive Algorithms for Control a DC Motor.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD335 Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Predictive Control of Nonlinear Process.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD336 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan - Botto, Ján: Predictive Fuzzy Control : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 116-122

AFD337 Paulusová, Jana - Kozák, Štefan: Predictive Fuzzy Control Application.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD338 Perkácz, Juraj - Sekaj, Ivan: Controller Design Based on Genetic Programming.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD339 Perkácz, Juraj - Sekaj, Ivan: Evolutionary Controller Design.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD340 Pestún, Ivan: Control of An RC Helicopter Model with PC.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD341 Petrovič, Ľubomír: Approach to Sensor Data Integration.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD342 Petrovič, Pavel - Balogh, Richard - Pekárová, Janka: Robotické vzdelávacie iniciatívy.
In: Informatika v škole a v praxi : 4. ročník medzinárodnej konferencie. Ružomberok, 16.-18.9.2008. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8084-362-5. - S. 239-248

AFD343 Petrovič, Pavel - Balogh, Richard - Lúčny, Andrej: Robotika.SK Approach to Educational Robotics feom Elementary Schools to Universities.
In: Robotics in Education 2010 : Proceedings of the 1st International Conference. Bratislava, 16.-17. 9. 2010. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3353-3. - S. 165-170

AFD344 Petrovič, Pavel - Balogh, Richard - Lúčny, Andrej - Weiss, Ronald: Using Robotnačka in Research and Education.
In: EuroLogo 2007 : 40 Years of Influence on Education. 11st European Logo Conference. Bratislava, Slovakia, 19.-24.8.2007. - , 2007. - ISBN 978-80-89186-20-4. - CD-Rom

AFD345 Píš, P. - Žáková, Katarína: Remote Control of the Beam and Ball Model : 15th International Conference on Process Control `05, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 7.-10.6.2005.
In: Process Control ´05 : Proceedings. 15th International Conference on Process Control : Štrbské Pleso, 7.-10.6.2005. - Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2005. - ISBN 80-227-2235-9. - S. 201

AFD346 Pobuda, Matúš - Dúbravský, Jozef - Raffaj, Vladimír: Testovací systém pre riadiacu časť serva DS2006.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD347 Polák, Igor - Števo, Stanislav: Simulácia účinosti rekuperátora.
In: Facility management 2010 : Zborník prednášok z 8. konferencie so zahraničnou účasťou.Bratislava,SR,29.-30.9.2010. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2010. - ISBN 978-80-89216-34-5. - S. 135-139

AFD348 Polák, Igor - Cigánek, Ján - Števo, Stanislav: Simulation of Recuperating Process.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD349 Poliačik, Michal - Blaho, Michal - Chvostek, Tomáš: Control Issues in Networked Systems.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD350 Poliačik, Michal - Murgaš, Ján: Direct Adaptive Networked Process Control.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD351 Radičová, Tatiana - Vonkomer, Jakub - Žalman, Milan - Sekaj, Ivan: LMPM Position Controller Parameter Optimization Using Genetic Algorithm.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD352 Radičová, Tatiana: Master-Slave Position Servo-Drive Design of AirCore Linear Motor with Permanent Magnets.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD353 Rodina, Jozef - Hubinský, Peter: Mono Axial Vehicle Platform for Education Purposes.
In: Robotics in Education 2010 : Proceedings of the 1st International Conference. Bratislava, 16.-17. 9. 2010. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3353-3. - S. 139-145

AFD354 Rodina, Jozef - Hubinský, Peter: Návrh riadenia stabilizácie diferenciálneho podvozku typu segway pomocou pohybových MEMS snímačov.
In: ŠVOČ 2009 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom

AFD355 Rodina, Jozef - Hubinský, Peter: Stabilization of the Segway Like Mobile Platform by Using MEMS Sensors.
In: Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems MMaMS '2009 : Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS'2009 : 3rd International Conference. Proceedings of Lectures. Zemplínska Šírava, Slovak Republic, 22.-24.9.2009. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - ISBN 978-80-553-0288-1. - S. 402-406

AFD356 Rosinová, Danica: Decentralized Control: Some Aspects of Stability and Performance.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD357 Rosinová, Danica: Discrete Output-Feedback Design via LMI Approach Applied to the Synchronous Machine Excitation Control : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD358 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Output Feedback Stabilization of Uncertain Linear Discrete-Time Systems.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD359 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust Control Design for LTI Systems with Reduced Conservatism.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 381-386

AFD360 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust Control for Uncertain Polytopic System Using LMI : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 127-132

AFD361 Rosinová, Danica - Markech, Matúš: Robust Control of Quadruple-Tank Process.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD362 Rosinová, Danica: Robust Control of the Inverted Pendulum Using LMI.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD363 Rosinová, Danica: Robust Discrete Time Systems Control: Comparison of LMI Methods : 15th International Conference on Process Control `05, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 7.-10.6.2005.
In: Process Control ´05 : Proceedings. 15th International Conference on Process Control : Štrbské Pleso, 7.-10.6.2005. - Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2005. - ISBN 80-227-2235-9. - S. 196

AFD364 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Design of Discrete-Time Systems - Linear Matrix Inequality Methods : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 363-368

AFD365 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Design of Discrete-Time Systems - Linear Matrix Inequality Methods : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD366 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust Stability Analysis Using Polynomially Dependent Lyapunov Function.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD367 Rosinová, Danica - Veselý, Vojtech: Robust Stability Condition for Linear Discrete-Time Systems - LMI Approach : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD368 Řikovský, Vladislav - Kozák, Štefan: CMAC Neural Network Manipulability Modelling of Redundabt Robots.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD369 Řikovský, Vladislav - Kozák, Štefan: Virtual Intelligent Toolbox for Robot Control.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD370 Sedlák, Michal: Communication with Real Plant over USB under GNU/Linux.
In: Virtual University 2009 : 10th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, December 10-11, 2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-89316-11-3. - CD-Rom

AFD371 Sedlák, Michal: Data Acquisition from Educational Plants over USB in GNU/Linux.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD372 Sedlák, Michal - Žáková, Katarína: Matlab Based Remote Control Using COM Object.
In: ICETA 2008 : 6th International Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications. High Tatras, Slovakia, September 11-13, 2008. - Košice : Elfa, 2008. - ISBN 978-80-8086-089-9. - S. 335-340

AFD373 Sekaj, Ivan - Oravec, Michal: Comparison of Some Fine-Grained and Coarse-Grained Parallel Genetic Algorithms with Population Reinitialization.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD374 Sekaj, Ivan: Evolution of Continuous-Time Controllers with Various Criterion Functions.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 145-151

AFD375 Sekaj, Ivan - Linder, Marek: Evolutionary Algorithm Based Power Plant Working Point Optimisation Using PLC and Simulink Model.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD376 Sekaj, Ivan: Genetic Algorithm Based Controller Design : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD377 Sekaj, Ivan: Genetic Algorithm Based Controller Design : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 125-128

AFD378 Sekaj, Ivan - Murgaš, Ján - Foltin, Martin : Návrh parametrov PSS pomocou genetických algoritmov : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD379 Sekaj, Ivan - Števo, Stanislav - Repčok, Matej - Šandera, Michal - Oravec, Michal: Optimalizácia systémov použitím metódy konečných prvkov a evolučných algoritmov.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD380 Sekaj, Ivan: Softcomputing v priemyselnej praxi.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD381 Sekaj, Ivan - Kajan, Slavomír - Ježo, Marek - Záborský, Ján: Virtual Model of Autonomous Vehicles.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD382 Sharkawy, A.B. - Vitko, Anton - Šavel, Michal - Jurišica, Ladislav: Sliding Mode Control of Compliant Joints Robot : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 247-252

AFD383 Sharkawy, A.B. - Vitko, Anton - Šavel, Michal - Jurišica, Ladislav: Sliding Mode Control of Compliant Joints Robot : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD384 Siebert, Michal - Šturcel, Ján (ved. práce): Využitie elektromagnetického poľa mobilných telefónov na diaľkové ovládanie elektrických zariadení.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD385 Smoľák, Martin - Pásztó, Peter (ved. práce): Robot sledujúci čiernu čiaru.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD386 Sovišová, Danica - Oravec, Ivan: Diskrétne riadenie so šírkovou moduláciou impulzov s predpísanou zmenou polohy a rýchlosti : Stretnutie katedier automatizácie z Čiech a Slovenska `Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky`, Moravany nad Váhom, Slovak Republic, .
In: Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky : Stretnutie katedier automatizácie z Čiech a Slovenska. Moravany nad Váhom, SR, 2.-3.9.2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - S. 87-93

AFD387 Spišiak, Michal - Kozák, Štefan: Automatic Generation of Neural Network Structures Using Genetic Algorithm.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD388 Spišiak, Michal - Kozák, Štefan: Generovanie optimálnej štruktúry neurónových modelov : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 133-141

AFD389 Stenchlák, Marián - Mišota, Branislav - Horka, Ľuboš: The Simulation of Adaptive Economic Process.
In: Knowledge - New Challenges for National Economy Science : Medzinárodná vedecká konferencia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava, Slovak Republic, 19.-20.10.2006. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2006. - ISBN 80-225-2249-X. - CD-Rom

AFD390 Suchánek, Miroslav - Dúbravský, Jozef - Tesár, Richard: Servosystém so synchrónnym motorom.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD391 Suchánek, Miroslav: Speed Control of BLDC Motor Based on Hall-Effect Sensors.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD392 Szolik, Ladislav - Žáková, Katarína: Internetom podporované riešenie úloh v programovom balíku OpenModelica.
In: ŠVOČ 2009 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom

AFD393 Šály, Vladimír - Packa, Juraj - Huba, Mikuláš: Leonardo da Vinci Project Safety on Machinery.
In: Virtual University VU ´07 : 8th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 13.-14.12.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-89316-09-0. - S. 165-167

AFD394 Šebo, T. - Hantuch, Igor - Hantuch, Igor, jr.: GO-CAD: Virtual Reality Simulation : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 487-494

AFD395 Šebo, T. - Hantuch, Igor - Hantuch, Igor, jr.: GO-CAD: Virtual Reality Simulation : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD396 Šimunek, Miroslav - Bisták, Pavol - Huba, Mikuláš: Virtual Laboratory for Control of Real Systems.
In: ICETA 2005. 4th International Conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice, 14-15 September 2005. - Košice : Elfa, 2005. - ISBN 80-8086-016-6. - nestr.

AFD397 Škultéty, Jozef - Miklovičová, Eva - Mrosko, Marián: Justification of Input and Output Constraints Incorporation into Predictive Control Design.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD398 Šlezárová, Alexandra: Inteligentná budova.
In: Facility Management 2009 : Zborník prednášok zo 7.konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, SR ,7.-8.10.2009. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2009. - ISBN 978-80-89216-28-4. - S. 31-34

AFD399 Šlezárová, Alexandra - Števo, Stanislav - Hantuch, Igor: Protipožiarna ochrana.
In: Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2010 : Konferencia s medzinárodnou účasťou. Trnava, 29.apríl 2010. - Trnava : AlumniPress, 2010. - ISBN 978-80-8096-119-0. - S. 340-343

AFD400 Šperka, Martin - Drahoš, Peter: Human Face Expressions Animation nad e-Learning.
In: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3. - S. 119-124

AFD401 Štefanka, Jozef - Hubinský, Peter: Application of Genetic Programming in Gantry Crane Control.
In: ELITECH 2006. Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students : Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - CD-Rom

AFD402 Števek, Juraj - Kozák, Štefan: Modeling and Control of Complex Systems.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD ROM [12]

AFD403 Števo, Stanislav - Duchoň, Martin: Building Energetic, Computer Modelling and Model Calibration.
In: CO-MAT-TECH 2007 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007. - Trnava : AlumniPress, 2007. - ISBN 978-80-8096-032-2. - CD-Rom

AFD404 Števo, Stanislav: Electrically Independent House.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD405 Števo, Stanislav: Energeticky nezávislý dom.
In: Vykurovanie 2008. Energetická efektívnosť zásobovania teplom : Zborník prednášok zo 16. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 3.-7.3. 2008. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2008. - ISBN 978-80-89216-19-2. - CD-Rom

AFD406 Števo, Stanislav: Energetika budov a počítačové modelovanie.
In: Facility Management 2007 : Zborník prednášok z 5.konferencie so zahraničnou účasťou./SR,Bratislava,september 2007. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2007. - ISBN 978-80-89216-15-4. - CD-Rom

AFD407 Števo, Stanislav - Šlezárová, Alexandra: Heat Transfer Model of Building Calibration by Genetic Algorithm.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD408 Števo, Stanislav: Integrácia zabezpečovacích a protipožiarnych systémov.
In: Integrovaná bezpečnosť 2008. Integral Safety 2008 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 12-13 May 2008, Staré Hory, Slovakia. - Trnava : AlumniPress, 2008. - ISBN 978-80-8096-056-8. - CD-Rom

AFD409 Števo, Stanislav - Juríček, Michal - Hantuch, Igor: Kalibrácia modelu virtuálnej budovy.
In: Facility Management 2007 : Zborník prednášok z 5.konferencie so zahraničnou účasťou./SR,Bratislava,september 2007. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2007. - ISBN 978-80-89216-15-4. - CD-Rom

AFD410 Števo, Stanislav: Komunikačné systémy v rámci verejnej bezpečnosti.
In: Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií : Konferencia s medzinárodnou účasťou. Trnava, 12.2.2009. - Trnava : AlumniPress, 2009. - ISBN 978-80-8096-080-3. - CD-Rom

AFD411 Števo, Stanislav: Local Area Network Designed by Genetic Algorithm.
In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom

AFD412 Števo, Stanislav: Modelovanie vo virtuálnej realite - bezpečnosť budov.
In: Manažérstvo životného prostredia 2006 : Trnava 24.-25.2.2006. - Žilina : STRIX, 2006. - ISBN 80-89281-02-08. - CD-Rom

AFD413 Števo, Stanislav: Návrh vykurovacieho systému domu pomocou genetického algoritmu.
In: Inovácie 2008 : Zborník príspevkov. Trnava, 27.-28.5.2008. - Trnava : AlumniPress, 2008. - ISBN 978-80-8096-062-9. - CD-Rom

AFD414 Števo, Stanislav: Optimalizácia vykurovacieho systému.
In: Facility Management 2008 : Zborník prednášok zo 6.konferencie so zahraničnou účasťou. SR, Bratislava, september 2008. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2008. - ISBN 978-80-89216-22-2. - S. 107-110

AFD415 Števo, Stanislav: Optimalizácia vykurovania podľa vonkajších podmienok.
In: Facility Management 2009 : Zborník prednášok zo 7.konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, SR ,7.-8.10.2009. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2009. - ISBN 978-80-89216-28-4. - S. 57-60

AFD416 Števo, Stanislav: Podpora pri projektovaní vykurovacieho systému.
In: Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : Zborník prednášok zo 17. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 2.-6. 3. 2009. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2009. - ISBN 978-80-89216-27-7. - S. 463-468

AFD417 Števo, Stanislav - Jakab, Arpád: Rozmiestňovanie prvkov slaboprúdových rozvodov.
In: Inovácie 2008 : Zborník príspevkov. Trnava, 27.-28.5.2008. - Trnava : AlumniPress, 2008. - ISBN 978-80-8096-062-9. - CD-Rom

AFD418 Števo, Stanislav: Virtuálna realita a 3D projekcia.
In: Manažérstvo životného prostredia 2006 : Trnava 24.-25.2.2006. - Žilina : STRIX, 2006. - ISBN 80-89281-02-08. - CD-Rom

AFD419 Števo, Stanislav - Hantuch, Igor, jr.: Využitie počítačového modelovania a simulácie pri požiarnej ochrane budov.
In: Environmentálne aspekty požiarov a havárií : Konferencia s medzinárodnou účasťou, Trnava, 7.2.2008. - Trnava : AlumniPress, 2008. - ISBN 978-80-8096-052-0. - CD-Rom

AFD420 Šturcel, Ján - Kamenský, Miroslav: Algoritmické metody zvyšovnia presnosti meracích členov.
In: Mechatronika 2004 : 7th International symposium of mechatronics: Račková dolina/Slovakia/, May 24-26, 2004. - , 2004. - ISBN 80-227-2064-X. - S. 97-101

AFD421 Šturcel, Ján - Mišeje, M. - Kamenský, Miroslav: Data Processing in Sensor Systems : 5th International Symposium `Topical Questions of Teaching Mechatronics`, Gabčíkovo, Slovak Republic, 5.-7.6.2002.
In: Mechatronika 2002 : Gabčíkovo, Slovenská republika. 5.-7. June 2002. - Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2002. - S. 99-111

AFD422 Šturcel, Ján: Inteligentné prevodníky fyzikálnych veličín v technickej praxi.
In: Zborník prednášok zo seminára a XXV. zhromaždenia KZ SR. - Bratislava : Kalibračné združenie SR, 2006. - S. 9-17

AFD423 Šturcel, Ján - Balogh, Richard: Learning Materials for Distance Learning Course.
In: Applied Natural Sciences 2009 : International Conference. Trnava, Slovak Republic, 7.-9.10.2009. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. - ISBN 978-80-8105-127-2. - S. 303-308

AFD424 Šturcel, Ján: Modulárne senzorové systémy. Norma IEEE 1451.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD425 Šturcel, Ján: Podnikové informačné systémy : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 204-213

AFD426 Šturcel, Ján - Mišeje, M.: Spracovanie signálov v senzorových systémoch.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD427 Švančara, Juraj - Králová, Zdenka: Simulation Based Performance Analysis of the Multi-Product Manufacturing System.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 249-253

AFD428 Švantnerová, Terézia: Určenie intervalov spoľahlivosti parametrov lineárnych diskrétnych modelov a návrh robustne stabilného regulátora.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD429 Ťapák, Peter - Huba, Mikuláš: Constrained Control for Third Order System with Relative Degree One.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD430 Ťapák, Peter: Constrained Control for Triple Integrator and Its Synthesis in Computer Algebra System.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD431 Ťapák, Peter - Huba, Mikuláš: "Learning by Doing" in e-Learning Course on Constrained PID Control.
In: ICETA 2007 : 5th Int. Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications. Stará Lesná, Slovak Republic, 6.-8.9.2007. - Košice : Elfa, 2007. - ISBN 978-80-8086-061-5. - CD-Rom

AFD432 Ťapák, Peter - Huba, Mikuláš: Modeling and Control of Thermal Plant.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 578-585

AFD433 Ťapák, Peter: Real Experiments in Course on Constrained PID Control.
In: Virtual University VU ´07 : 8th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 13.-14.12.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-89316-09-0. - S. 227-229

AFD434 Taraba, Peter - Kozák, Štefan: Model Predictive Control of Chemical Reactors : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD435 Triaška, Stanislav - Gažo, Martin: Merging Images Using Matlab.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD436 Triaška, Stanislav: Virtual Laboratory of Servosystems.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD437 Valo, Richard - Kozák, Štefan: Modifikácia metód premenlivej metriky a jej aplikácie v umelých neurónových sieťach.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD438 Vargha, Imrich - Žalman, Milan: Číslicový polohový servopohon so synchrónnym motorom s permanetnými magnetmi.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD439 Vargha, Imrich - Žalman, Milan: Design and Realization of Gantry Stage Motion Control System of Cutting Machine.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD440 Verný, Tomáš: Solving Economic Problems Using Genetic Algorithms.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD441 Veselý, Vojtech: Inžinierske metódy nastavovania parametrov PI regulátora : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 144-149

AFD442 Veselý, Vojtech: Návrh robustných regulátorov pre sieťové riadiace systémy.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD443 Veselý, Vojtech - Hypiusová, Mária - Osuský, Jakub: Output Feedback Model Predictive Control Design.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD444 Veselý, Vojtech: Output Stable Model Predictive Control Design within Input Constraints.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 281-287

AFD445 Veselý, Vojtech - Nguyen, Quang Thuan: Power System Stabilizer via Networked Control System.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[10]

AFD446 Veselý, Vojtech - Harsányi, Ladislav: PSS Design via Disturbance Attenuation Method : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD447 Veselý, Vojtech: Robust Controller Design via Polynomially Parameter Dependent Lyapunov Function.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD448 Veselý, Vojtech - Osuský, Jakub: Robust Decentralized PSS Design: On the Base of Experimental Dates.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD449 Veselý, Vojtech: Robust Guaranteed Cost Controller Design for Linear Polytopic Systems : 15th International Conference on Process Control `05, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 7.-10.6.2005.
In: Process Control ´05 : Proceedings. 15th International Conference on Process Control : Štrbské Pleso, 7.-10.6.2005. - Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2005. - ISBN 80-227-2235-9. - S. 194

AFD450 Veselý, Vojtech - Kozáková, Alena: Robust Output Controller Design in the Frequency Domain.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD451 Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Control Synthesis: LMI Approach : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD452 Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Control Synthesis: LMI Approach : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 339-344

AFD453 Veselý, Vojtech: Robust Output Feedback Controller Design: Parameter Dependent Approach : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD454 Veselý, Vojtech - Rosinová, Danica - Kozáková, Alena - Hypiusová, Mária - Grman, Ľubomír: Robustné riadenie lineárnych systémov - prehľad : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 142-143

AFD455 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Markusek, Roman - Jurišica, Ladislav: Behaviour Based Reactive Navigation of Mobile Robot in Unknown Terrain.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD456 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Debnár, Drahomír - Magula, M. - Jurišica, Ladislav: Data Fusion and Fault Detection / Diagnosis in Intelligent Control : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD457 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Debnár, Drahomír - Magula, M. - Jurišica, Ladislav: Data fusion and fault detection/diagnosis in intelligent control.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - CD ROM

AFD458 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Jurišica, Ladislav: Fuzzy-neuro approaches to detection of fault signatures, their fusion, clustering and clasification.
In: Mechatronika 2004 : 7th International symposium of mechatronics: Račková dolina/Slovakia/, May 24-26, 2004. - , 2004. - ISBN 80-227-2064-X. - S. 102-107

AFD459 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Murár, Roman: Improving Manipulation, Navigation and Self-Diagnostic Capabilities of a Walking Robot.
In: Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS'2007 : Medzinárodná konferencia. Herľany 17.-19.10.2007. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-874-7. - S. 178-181

AFD460 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Kľúčik, Marian - Duchoň, František: Neural Tuning of Fuzzy Rules (with Application to Robot Navigation).
In: Mechatronika 2009 : Proceedings of 12th International Conference on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 3.-5.6.2009. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009. - ISBN 978-80-8075-392-4. - S. 63-68

AFD461 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Murár, Roman: Searching for and Optimization of Robot Path in Unknown Environment with Obstacles.
In: Mechatronika 2007 : Proceedings of 10th International Symposium on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovakia, 6.-8.6.2007. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007. - ISBN 978-80-8075-210-1. - S. 57-64

AFD462 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Magula, M. - Jurišica, Ladislav: Sensor data management and autonomy in intelligent mechatronics and robotics.
In: Mechatronika 2003 : Proceedings of 6th International Symposium on Mechatronics. - Trenčianske Teplice : GC TECH, Ing Peter Gerši, 2003. - ISBN 80-88914-92-2. - nestr.

AFD463 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Kľúčik, Marian - Murár, Roman - Duchoň, František: Sensor Integration and Context Detection in Mechatronic Systems.
In: Mechatronika 2008 : Proceedings of 11th International Conference on Mechatronics. Slovakia, Trenčianske Teplice, June 4-6, 2008. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. - ISBN 978-80-8075-305-4. - S. 49-53

AFD464 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Murár, Roman: Smoothing out a Robot Path in Cluttered Environment.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD Rom

AFD465 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Babinec, Andrej - Duchoň, František - Kľúčik, Marian: Some Didactic Problems of Teaching Robotics.
In: Robotics in Education 2010 : Proceedings of the 1st International Conference. Bratislava, 16.-17. 9. 2010. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3353-3. - S. 27-30

AFD466 Vitko, Anton - Jurišica, Ladislav - Murár, Roman - Hemedi, Mark: Some Problems of Robotics and Mechatronics.
In: Mechanical Engineering 2007 : the 11th International Scientific Conferenc. Bratislava, November 29-30, 2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2768-6. - CD-Rom

AFD467 Vonkomer, Jakub - Žalman, Milan: Aktívne filtre vyšších harmonických.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD468 Vonkomer, Jakub: New Method for Sensor and Sensorless Direct Vector Control of Induction Machines.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD469 Vonkomer, Jakub - Žalman, Milan: New Method for Smooth Transient between Sensor and Sensorless Direct Vector Control of Induction Machines.
In: Elektro 2010. Proceedings of the 8th International Conference : Žilina, Slovak Republic. 24.-25.5.2010. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - CD-Rom

AFD470 Vörös, Jozef: Hammerstein-Wiener Systems Parameter Identification : 14th International Conference on Process Control, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003.
In: Process Control 2003 : 14th International Conference, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 8.-11.6.2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - nestr.

AFD471 Vörös, Jozef: Identification of Wiener Systems with Multisegment Piecewise-Linear Nonlinearities.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - S. 319-324

AFD472 Vörös, Jozef: On Modelling and Identification of Systems with General Backlash.
In: Process Control 2009 : Proceedings of the 17th International Conference on Process Control 2009. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 9.-12.6.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3081-5. - S. 234-237

AFD473 Vörös, Jozef: On Modelling of Hysteresis Using Hodgdon Model.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD474 Vörös, Jozef: Recursive Identification of Nonlinear Systems Using Hammerstein Models with Polynomial Nonlinearities.
In: 15th international conference on Process control '05 : Štrbské pleso, Slovenská republika, 7.-10.6.2005. - Bratislava : FCHPT STU, 2005. - ISBN 80-227-2235-9. - S. 006

AFD475 Vörös, Jozef: Wiener-Hammerstein Systems Parameter Identification.
In: Process Control 2004 : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. - ISBN 80-7194-662-1. - R017

AFD476 Vrančic, Damir - Strmčnik, Stanko - Huba, Mikuláš: Improving Tracking Performance on Disturbance-Rejection Controllers : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 41-46

AFD477 Vrančic, Damir - Strmčnik, Stanko - Huba, Mikuláš: Improving Tracking Performance on Disturbance-Rejection Controllers : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD478 Vrančic, Damir - Huba, Mikuláš: LEK Tuner - Program Package for Tuning PID Controllers.
In: Process Control 2007 : 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. - Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007. - ISBN 978-80-227-2677-1. - CD-Rom

AFD479 Zajac, Jaroslav: Aplikácia multiagentového prístupu pri analýze dát : 12. medzinárodný seminár `Výpočtová štatistika`, Bratislava, Slovak Republic, 4.-5.12.2003.
In: Výpočtová technika : 12. medzinárodný seminár `Výpočtová štatistika`, Bratislava, Slovak Republic, 4.-5.12.2003. - Bratislava : SŠDS, 2003. - S. 141-145

AFD480 Zajac, Jaroslav: Fluctuations and Competition with Uncertainty : International Conference `EU`s Ability to Complete in Global World before and after Enlargement`, Bratislava, Slovak Republic, 16.6.2005.
In: EU´s Ability to Complete in Global World before and after Enlargement : International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 16.6.2005. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. - ISBN 80-227-2247-2. - S. 177-185

AFD481 Zajac, Jaroslav: Odhad nelineárnych modelov a multi-agentový prístup : 11.medzinárodný seminár `Výpočtová štatistika`, Bratislava, Slovak Republic, 6.-6.12.2002.
In: Výpočtová štatistika 2002. 11. medzinárodný seminár : Bratislava, Slovak Republic, 5.-6.12.2002. - Bratislava : SŠDS, 2002. - S. 116-120

AFD482 Zajac, Jaroslav: Policy Analysis in Economics, Agent-Based Transactions : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003. - nestr.

AFD483 Zajac, Jaroslav: Policy Analysis in Economics, Agent-Based Transactions : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003.
In: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - S. 483-486

AFD484 Zajac, Jaroslav: Systémovosť a úloha ekonomických agentov : Konferencia `Metodologické otázky systémovosti hospodárstva v úlohách teórie a spoločenskej praxe Slovenskej republiky 2002`, Bratislava, Slovak Republic, June .
In: Metodologické otázky systémovosti hospodárstva v úlohách teórie a spoločenskej praxe Slovenskej republiky 2002 : Bratislava, Slovak Republic, June 2002. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2002. - S. 74-80

AFD485 Zajac, Jaroslav: Trhové prostredie a metódy dosiahnutia rovnováhy : Medzinárodná vedecká konferencia k 50. výročiu Národohospodárskej fakulty `Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie`, Bratislava, Slovak Republic,.
In: Metodologické otázky riešenia a realizácie úlohy o vízii spoločnosti Slovenskej republiky : Zborník z konferencie k 50. výročiu Národohospodárskej fakulty. Bratislava, SR. 9.- 10. 10. 2003. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2003. - S. 81-86

AFD486 Žáková, Katarína: A Tool for Support of Online Symbolic Computations.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom

AFD487 Žáková, Katarína: Control Theory - an Interactive Online Course : 6th International Conference `Virtual University VU`05`, Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005.
In: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3. - S. 38-41

AFD488 Žáková, Katarína - Huba, Mikuláš: Enhancing of ICT Skills for University Teachers.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD489 Žáková, Katarína: Internet in Education : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 289-291

AFD490 Žáková, Katarína - Janotík, M.: Mathematical Modelling of Dynamic Systems: an Interactive Online Lesson : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004.
In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004 / konf.(heslo) 5th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, Dec. 16-17, 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - S. 174-176

AFD491 Žáková, Katarína - Huba, Mikuláš: Running Staff Development Courses for University Teachers.
In: Virtual University VU ´07 : 8th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 13.-14.12.2007 (2007). - Bratislava : STU v Bratislave. - ISBN 978-80-89316-09-0. - S. 230-233

AFD492 Žáková, Katarína: Skvalitnenie prípravy študentov na ich budúce povolanie : Vedecký seminár `Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike`, Nitra, Slovak Republic, 19.5.2005.
In: Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. DIVA 2005 : Vedecký seminár. Nitra. Slovak Republic. 19.5.2005. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. - S. 215-218

AFD493 Žáková, Katarína - Odráška, Ľuboš: Web Based System for Student Knowledge Assessment.
In: Virtual University VU ´06 : 7th International Conference, Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2542-0. - S. 264-268

AFD494 Žalman, Milan - Keleši, Lukáš: Algoritmus samonastavovania parametrov regulátorov číslicových polohových servosystémov.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD495 Žalman, Milan - Macko, Radovan: Design and Realization of Programmable Amulator of Mechanical Loads : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 31-35

AFD496 Žalman, Milan - Jovankovič, Ján: Dynamické riadenie AM pomocou virtuálnych senzorov.
In: Kybernetika a informatika. Zborník abstraktov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002. - ISBN 80-227-1749-5. - nestr.

AFD497 Žalman, Milan - Jovankovič, Ján: Estimácia uhlovej rýchlosti pomocou umelej neurónovej siete : Medzinárodná konferencia `Kybernetika a informatika`, Dolný Kubín, Slovak Republic, 9.-11.2.2005.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - S. 278-288

AFD498 Žalman, Milan - Bélai, Igor - Jovankovič, Ján: Nové trendy vo výučbe a výskume pohybových systémov : Stretnutie katedier automatizácie z Čiech a Slovenska `Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky`, Moravany nad Váhom, Slovak Republic, .
In: Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky : Stretnutie katedier automatizácie z Čiech a Slovenska. Moravany nad Váhom, SR, 2.-3.9.2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - S. 74-82

AFD499 Žalman, Milan - Bélai, Igor - Jovankovič, Ján: Optimalizácia algoritmov regulátorov polohového servopohonu s lineárnym motorom s permanentnými magnetmi.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2828-7. - CD-Rom

AFD500 Žalman, Milan - Jovankovič, Ján - Bélai, Igor: Riadený usmerňovač s aktívnym filtrom vyšších harmonických prúdov pre inteligentné meniče frekvencie.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD501 Žalman, Milan - Kurčík, Peter - Suchánek, Miroslav: Trakčný pohon s PMSM ? návrh riadiacej štruktúry.
In: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3241-3. - CD-Rom


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 2


AFG1 Kardoš, Ján: Contact Force Control in the Robot End-Point.
In: FATIQUE 2010 : 10th International Fatique Congress. Prague, Czech Republic, 6.-11.6.2010. - Prague : Institut of Physics of Materials Academy of Sciences, 2010. - ISBN 978-80-87434-00-0. - S. 243

AFG2 Pinda, Ľudovít - Mišota, Branislav - Horka, Ľuboš: Multi-Agent Simulation: Capital and Financial Market.
In: Strategic Management and Decision. Support Systems in Strategic Management : Subotica, Serbia and Montenegro, 25.-26.5.2006. - Novi Sad : University of Novi Sad, 2006. - ISBN 86-7233-124-9. - S. 15


AFI Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


AFI1 Murgaš, Ján - Murgaš, Tomáš - Fodrek, Peter - Farkas, Ľudovít - Blaho, Michal - Poliačik, Michal: A Networked Control system for Industrial Applications.
In: Preprints of IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems PDES 2009 : Rožnov p. Radhoštěm, Czech Republic, 10.-12.2.2009. - Ostrava : Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technical University of Ostrava, 2009. - S. 236-239


AFK Postery zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 2


AFK1 Danko, Ján - Veselý, Vojtech - Ondrovičová, Magdalena: Robust controller design by small gain theory.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - nestr.

AFK2 Dermíšek, Lukáš - Mikleš, Ján - Vörös, Jozef: Intelligent control by Simatic S7 300 PLC with Matlab support.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - S. 203


AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Počet záznamov: 1


AGJ1 Murín, Justín - Sedlár, Tibor - Kľúčik, Marian: Zariadenie na výcvik psov : Užitkový vzor č. 5212. - , 2009. - 5 s.


BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


BAB1 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol - Fikar, Miroslav: Autori e-vzdelávania. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - 204 s. - (Príprava na e-vzdelávanie; Modul č.3). - ISBN 978-80-89316-02-1
Chýba druh dokumentu.

BAB2 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol - Fikar, Miroslav: Systémy na riadenie výučby (LMS). - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - 118 s. - (Príprava na e-vzdelávanie; Modul č.2). - ISBN 978-80-89316-01-4


BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BBA1 Hubinský, Peter - Gruhler, Gerhard: Feedforward-Regelung von schwingungsfähigen Systemen.
In: A&D Kompendium. - , 2005. - ISBN 3-934698-25-5. - S. 93


BCI Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 19


BCI1 Flochová, Jana - Králová, Zdenka: Databázové systémy. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007. - 75 s.

BCI2 Huba, Mikuláš - Žáková, Katarína - Bisták, Pavol: Development of On-Line and Web-Base Trainig. - Košice : Elfa, 2005. - 148 s. - ISBN 80-227-2237-5

BCI3 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol: Manažéri a administrátori e-vzdelávania. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - 82 s. - (Príprava na e-vzdelávanie; Modul č.4). - ISBN 978-80-89316-03-8

BCI4 Huba, Mikuláš: Nelineárne systémy. Návrh riadenia s rešpektovaním obmedzení. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - 217 s. - ISBN 978-80-89316-05-2

BCI5 Huba, Mikuláš: Teória automatického riadenia 3 : PID-regulátory s obmedzeniami. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 336 s. - ISBN 80-227-2465-3

BCI6 Huba, Mikuláš - Hubinský, Peter - Žáková, Katarína: Teória systémov. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - 418 s. - ISBN 80-227-1820-3

BCI7 Huba, Mikuláš - Bieliková, Mária - Bisták, Pavol - Komárik, Emil - Mironovová, Emília - Rovanová, Ľubica - Žáková, Katarína: Tímová práca. - Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave, 2007. - 150 s.

BCI8 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol - Komárik, Emil - Mironovová, Emília - Rovanová, Ľubica - Žáková, Katarína - Bieliková, Mária: Tímová práca. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - 136 s. - ISBN 80-227-2119-0

BCI9 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol: Videokonferencie v e-vzdelávaní. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - 82 s. - (Príprava na e-vzdelávanie; č.5). - ISBN 978-80-89316-04-5

BCI10 Huba, Mikuláš - Žáková, Katarína - Bisták, Pavol: WWW a vzdelávanie. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - 141 s. - ISBN 80-227-1999-4

BCI11 Huba, Mikuláš: Základy e-vzdelávania. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - 160 s. - ISBN 978-80-227-2748-8

BCI12 Huba, Mikuláš - Pišútová - Gerber, Katarína: Základy e-vzdelávania. Modul č. 1 : Príprava na e-vzdelávanie. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - 104 s. - ISBN 978-80-89316-00-7

BCI13 Jahn, Peter - Bojna, Ivan - Šály, Vladimír - Syrová, Lívia - Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Boháč, Milan - Lelák, Jaroslav - Ondrejka, Vladimír - Klug, Ľudovít - Hüttner, Ľudovít - Borba, Ladislav - Gašparovský, Dionýz - Kopča, Miroslav - Šturcel, Ján - Veselovský, Ján - Hučko, Branislav - Goga, Vladimír - Poljovka, Peter: Elektrotechnik. - Bratislava : FEI STU, 2006. - 336 s.

BCI14 Huba, Mikuláš: Nelineárne systémy. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - 412 s. - ISBN 80-227-1908-0

BCI15 Šturcel, Ján: Prvky riadiacich systémov : Merania neelektrických veličín. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - 160 s. : CD-Rom. - ISBN 80-227-2120-4

BCI16 Kopča, Miroslav - Bisták, Pavol - Lelák, Jaroslav - Šály, Vladimír: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP I) : časť prvá - základné normy a predpisy. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - 101 s. - ISBN 80-227-1809-2

BCI17 Rosinová, Danica - Dúbravská, Mária: Optimalizácia. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - 195 s. - ISBN 978-80-227-2795-2

BCI18 Šturcel, Ján: Snímače a prevodníky. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - 262 s. - ISBN 80-227-1712-6

BCI19 Žalman, Milan - Jovankovič, Ján: Inteligentné servosystémy. - Bratislava : Slovenská e-akademia, 2007. - 159 s. - ISBN 978-80-89316-07-6


BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 10


BDE1 Drahoš, Peter - Gabriel, Juraj: Komunikačný systém Profinet IO.
In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 12, č. 7 (2006), s. 6-9

BDE2 Drahoš, Peter: Zbernica PROFIBUS teoreticky a prakticky.
In: Elektrotechnický magazín. - ISSN 1210-5422. - Roč. 16, č. 7 (2006), s. 45-47

BDE3 Foltin, Martin - Blaho, Michal - Valigura, Kamil: Modelovanie variabilného dopravného oneskorenia v sieťovej komunikácii.
In: Sdělovací technika. - ISSN 0036-9942. - Roč. 57, č. 6 (2009), s. 12-13

BDE4 Halás, Miroslav: Nelineárne systémy - od teórie k praktickým príkladom.
In: Automatizace. - ISSN 0005-125X. - Roč. 52, č. 9 (2009), s. 516-519

BDE5 Hubinský, Peter: Používajte softvér za rozumnú cenu (10).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 18, č. 10 (2010), s. 102

BDE6 Hubinský, Peter: Používajte softvér za rozumnú cenu (11).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 18, č. 11 (2010), s. 110

BDE7 Hubinský, Peter: Používajte softvér za rozumnú cenu (12).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 18, č. 12 (2010), s. 114

BDE8 Hubinský, Peter - Pospiech, Thomas: Unkontrollierte Beweging führed zu Kostensteigerung.
In: Motion & Drives News. - Oktober (2009), s. 30

BDE9 Jurišica, Ladislav - Georgiev, Boris: Inteligentné akčné členy v systémoch vykurovania.
In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 45-48

BDE10 Šturcel, Ján - Drahoš, Peter: Bezpečnosť a ochrana zdravia v prevádzkach s nebezpečím výbuchu.
In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 14, č. 2 (2008), s. 8-10


BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 183


BDF1 Abelovský, Michal - Žalman, Milan: Pozorovatele stavových veličín bezsnímačových servopohonov s asynchrónnym motorom (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 65-66

BDF2 Abelovský, Michal - Žalman, Milan: Pozorovatele stavových veličín bezsnímačových servopohonov s asynchrónnym motorom (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 3 (2004), s. 86-87

BDF3 Abelovský, Michal - Žalman, Milan: Pozorovatele stavových veličín bezsnímačových servopohonov s asynchrónnym motorom (3).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 4 (2004), s. 82

BDF4 Balogh, Richard: Potenciometrické merania.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 8 (2003), 7-8, 52

BDF5 Balogh, Richard: Robotická šou v Bratislave.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 7 (2006), s. 68

BDF6 Balogh, Richard: Súťaž mobilných robotov ISTROBOT.
In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 10, č. 2-A / konf.(heslo) Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. 8. ROBTEP 2006. Jasná - Nízke Tatry, 31.5.-2.6.2006 (2006). - Košice : Technická univerzita v Košiciach, s. 22-58

BDF7 Bélai, Igor: Komunikácia v priemyselnej automatizácii (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 4 (2007), s. 53-55

BDF8 Bélai, Igor: Komunikácia v priemyselnej automatizácii (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 5 (2007), s. 90-92

BDF9 Bélai, Igor: Komunikácia v priemyselnej automatizácii (3).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 6 (2007), s. 64-66

BDF10 Bélai, Igor: Komunikácia v priemyselnej automatizácii (4).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 7 (2007), s. 73-74

BDF11 Bélai, Igor: Komunikácia v priemyselnej automatizácii (5).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 8 (2007), s. 57-58

BDF12 Bélai, Igor: Komunikácia v priemyselnej automatizácii (6).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 9 (2007), s. 81-82

BDF13 Bélai, Igor: Komunikácia v priemyselnej automatizácii (7).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 10 (2007), s. 81-82

BDF14 Blaho, Michal - Foltin, Martin : Matlab (9) Database Toolbox.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 1 (2009), s. 58-59

BDF15 Bložon, Branislav - Gabriel, Juraj: Automatická linka vypaľovania laku z závode VW v Bruseli.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 10 (2006), s. 8-10

BDF16 Chamraz, Štefan: Design of the Position Controller Using the Generalized Method of the Required Dynamics.
In: Journal of Cybernetics and Informatics. - ISSN 1336-4774. - Vol. 11 (2010), http://www.sski.sk/casopis/show_article.php?id_art=80&id_cat=12

BDF17 Foltin, Martin : MATLAB - nástroj pre vedu a techniku (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 15, č. 3 (2008), s. 82-83

BDF18 Foltin, Martin : MATLAB SIMULINK - simulačné prostredie pre Matlab (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 15, č. 4 (2008), s. 53-54

BDF19 Foltin, Martin - Blaho, Michal: MATLAB (3) Control System Toolbox.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 15, č. 5 (2008), s. 97-98

BDF20 Foltin, Martin - Körösi, Ladislav: MATLAB (4) System Identification Toolbox.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 15, č. 6 (2008), s. 68-69

BDF21 Foltin, Martin - Blaho, Michal: MATLAB (5) Stateflow - modelovanie udalostných systémov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 15, č. 7 (2008), s. 68-69

BDF22 Foltin, Martin - Blaho, Michal: MATLAB (5) Virtual Reality Toolbox.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 15, č. 8 (2008), s. 45-46

BDF23 Foltin, Martin - Körösi, Ladislav: MATLAB (6) Neural Network Toolbox.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 15, č. 9 (2008), s. 93-94

BDF24 Gabriel, Juraj - Sudolský, Štefan: Aplikácia kamerového snímača v procesnej automatizácii.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 1 (2006), s. 60-62

BDF25 Georgiev, Boris - Jurišica, Ladislav: Prevádzkové a riadiace systémy (6) - projektovanie.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 6 (2006), s. 44-46

BDF26 Georgiev, Boris - Jurišica, Ladislav: Prevádzkové riadiace systémy (1) - úvod.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 1 (2006), s. 58-60

BDF27 Georgiev, Boris - Jurišica, Ladislav: Prevádzkové riadiace systémy (2) - úvod.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 2 (2006), s. 46-48

BDF28 Georgiev, Boris - Jurišica, Ladislav: Prevádzkové riadiace systémy (3) - koncept funkčných blokov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 3 (2006), s. 50-53

BDF29 Georgiev, Boris - Jurišica, Ladislav: Prevádzkové riadiace systémy (4) - aplikácia funkčných blokov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 4 (2006), s. 20-22

BDF30 Georgiev, Boris - Jurišica, Ladislav: Prevádzkové riadiace systémy (5) - aplikácia funkčných blokov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 5 (2006), s. 78-80

BDF31 Georgiev, Boris - Jurišica, Ladislav: Prevádzkové riadiace systémy (7) - projektovanie.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 7 (2006), s. 75-77

BDF32 Hubinský, Peter: FRITZ!X USB v2.0.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 2 (2003), s. 68-69

BDF33 Hubinský, Peter: Používajte softvér za rozumnú cenu (10).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 17, č. 12 (2009), s. 107

BDF34 Hubinský, Peter: Používajte softvér za rozumnú cenu (6).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 18, č. 6 (2010), s. 114

BDF35 Hubinský, Peter: Používajte softvér za rozumnú cenu (8).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 18, č. 8 (2010), s. 81

BDF36 Hubinský, Peter: Používajte softvér za rozumnú cenu (9).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 18, č. 9 (2010), s. 99

BDF37 Hubinský, Peter: Používajte softvér za rozumnú cenu (9).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 17, č. 11 (2009), s. 107

BDF38 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (1).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 18, č. 1 (2010), s. 80

BDF39 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (1).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 17, č. 3 (2009), s. 106

BDF40 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (2).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 17, č. 4 (2009), s. 108

BDF41 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (2).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 18, č. 2 (2010), s. 90

BDF42 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (3).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 17, č. 5 (2009), s. 112

BDF43 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (3).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 18, č. 3 (2010), s. 94

BDF44 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (4).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 18, č. 4 (2010), s. 96

BDF45 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (4).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 17, č. 6 (2009), s. 99

BDF46 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (5).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 18, č. 5 (2010), s. 102

BDF47 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (5).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 17, č. 7 (2009), s. 99

BDF48 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (6).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 17, č. 8 (2009), s. 96

BDF49 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (7).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 17, č. 9 (2009), s. 95

BDF50 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (7).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 18, č. 7 (2010), s. 98

BDF51 Hubinský, Peter: Používajte softvér za výhodnú cenu (8).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 17, č. 10 (2009), s. 87

BDF52 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 15, č. 6 (2007), s. 136

BDF53 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 15, č. 11 (2007), s. 145

BDF54 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 14, č. 8 (2006), s. 112

BDF55 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 14, č. 9 (2006), s. 125

BDF56 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 15, č. 4 (2007), s. 145

BDF57 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 15, č. 5 (2007), s. 139

BDF58 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 14, č. 6 (2006), s. 127

BDF59 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 15, č. 3 (2007), s. 123

BDF60 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 17, č. 1 (2009), s. 100

BDF61 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 14, č. 2 (2006), s. 96

BDF62 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 14, č. 3 (2006), s. 120

BDF63 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 14, č. 5 (2006), s. 125

BDF64 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 14, č. 7 (2006), s. 118

BDF65 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 14, č. 12 (2006), s. 141

BDF66 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 14, č. 10 (2006), s. 134

BDF67 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 15, č. 1 (2007), s. 111

BDF68 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 15, č. 2 (2007), s. 111

BDF69 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 15, č. 8 (2007), s. 110

BDF70 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 15, č. 9 (2007), s. 138

BDF71 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 15, č. 10 (2007), s. 141

BDF72 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 15, č. 7 (2007), s. 121

BDF73 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 15. č. 12 (2007), s. 156

BDF74 Hubinský, Peter: Shareware.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 14, č. 11 (2006), s. 139

BDF75 Hubinský, Peter: Shareware 1.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 16, č. 1 (2008), s. 106

BDF76 Hubinský, Peter: Shareware 10.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 16, č. 10 (2008), s. 144

BDF77 Hubinský, Peter: Shareware 11.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 16, č. 11 (2008), s. 152

BDF78 Hubinský, Peter: Shareware 12.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 16, č. 12 (2008), s. 135

BDF79 Hubinský, Peter: Shareware (2).
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 17, č. 2 (2009), s. 104

BDF80 Hubinský, Peter: Shareware 2.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 16, č. 2 (2008), s. 107

BDF81 Hubinský, Peter: Shareware 3.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 16, č. 3 (2008), s. 115

BDF82 Hubinský, Peter: Shareware 4.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 16, č. 4 (2008), s. 135

BDF83 Hubinský, Peter: Shareware 5.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 16, č. 5 (2008), s. 127

BDF84 Hubinský, Peter: Shareware 6.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 16, č. 6 (2008), s. 134

BDF85 Hubinský, Peter: Shareware 7.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 16, č. 7 (2008), s. 113

BDF86 Hubinský, Peter: Shareware 8.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 16, č. 8 (2008), s. 107

BDF87 Hubinský, Peter: Shareware 9.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 16, č. 9 (2008), s. 125

BDF88 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 13, č. 1 (2005), s. 102

BDF89 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 13, č. 9 (2005), s. 116, 135

BDF90 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 10, č. 7 (2002), s. 80-83

BDF91 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 10, č. 10 (2002), s. 104-107

BDF92 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 2 (2003), s. 74-75

BDF93 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 13, č. 8 (2005), s. 99

BDF94 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 10, č. 1 (2002), s. 72-76

BDF95 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 10 (2003), s. 98-100

BDF96 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 12, č. 8 (2004), s. 73

BDF97 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 13, č. 4 (2005), s. 112

BDF98 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 13, č. 7 (2005), s. 103

BDF99 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 10, č. 2 (2002), s. 78-80

BDF100 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 10, č. 3 (2002), s. 84-86

BDF101 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 10, č. 8 (2002), s. 68-70

BDF102 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 10, č. 9 (2002), s. 84-86

BDF103 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 10, č. 12 (2002), s. 110-112

BDF104 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 12, č. 7 (2004), s. 92-93

BDF105 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 12, č. 6 (2004), s. 117-118

BDF106 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 12, č. 11 (2004), s. 113

BDF107 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 14, č. 1 (2006), s. 102

BDF108 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 10, č. 5 (2002), s. 80-81

BDF109 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 9 (2003), s. 103-104

BDF110 Hubinský, Peter - Luchava, V.: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 115-116

BDF111 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 13, č. 6 (2005), s. 127

BDF112 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 13, č. 10 (2005), s. 113

BDF113 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 10, č. 11 (2002), s. 92-95

BDF114 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 4 (2003), s. 86-87

BDF115 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 3 (2003), s. 80-81

BDF116 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 11 (2003), s. 104-105

BDF117 Hubinský, Peter - Luchava, V.: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 12, č. 1 (2004), s. 90-93

BDF118 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 12, č. 9 (2004), s. 100

BDF119 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 13, č.2 (2005), s. 86

BDF120 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 13, č. 3 (2005), s. 105

BDF121 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 13, č. 5 (2005), s. 114

BDF122 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 13, č. 12 (2005), s. 132

BDF123 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 7 (2003), s. 82-83

BDF124 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 1 (2003), s. 76-77

BDF125 Hubinský, Peter - Luchava, V.: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 12, č. 4 (2004), s. 101-103

BDF126 Hubinský, Peter - Luchava, V.: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 12, č. 5 (2004), s. 110-111

BDF127 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 10, č. 4 (2002), s. 80-82

BDF128 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 10, č. 6 (2002), s. 79-80

BDF129 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 8 (2003), s. 77-79

BDF130 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 6 (2003), s. 90-91

BDF131 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 5 (2003), s. 82-83

BDF132 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 11, č. 12 (2003), s. 128-129

BDF133 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 13, č. 10 (2005), s. 121

BDF134 Hubinský, Peter - Luchava, V.: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 12, č. 3 (2004), s. 87-91

BDF135 Hubinský, Peter: Sharewarové okienko.
In: PC revue. - ISSN 1335-0226. - Roč. 12, č. 12 (2004), s. 117

BDF136 Hubinský, Peter: Žiačik v2.2. Vyskúšajte svoje deti (a možno aj seba...)!.
In: Freesoft magazín. - Vol. 11, č. 6 (2003), s. 16-17

BDF137 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Mechatronické pohybové systémy (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 2 (2006), s. 20-21

BDF138 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Mechatronické pohybové systémy (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 3 (2006), s. 73-74

BDF139 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Mechatronické pohybové systémy (3).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 4 (2006), s. 58-59

BDF140 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Mechatronické pohybové systémy (4).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 5 (2006), s. 100-102

BDF141 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Mechatronické pohybové systémy (5).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 6 (2006), s. 56-58

BDF142 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Mechatronické pohybové systémy (7).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 8 (2006), s. 50

BDF143 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Mechatronické pohybové systémy (8).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 9 (2006), s. 64-66

BDF144 Jovankovič, Ján - Žalman, Milan: Mechatronické pohybové systémy (9).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 10 (2006), s. 80-82

BDF145 Jurišica, Ladislav - Hubinský, Peter - Knot, J.: Detekcia a sledovanie objektov (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 6 (2005), s. 69-70

BDF146 Jurišica, Ladislav - Hubinský, Peter - Knot, J.: Detekcia a sledovanie objektov (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 7 (2005), s. 98-99

BDF147 Jurišica, Ladislav - Georgiev, Boris: Digitálna komunikácia v riadiacich systémoch TZB.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.13, č.2 (2005), s. 10-15

BDF148 Jurišica, Ladislav - Murgaš, Ján: Priemyselná informatika - trendy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 7-11

BDF149 Jurišica, Ladislav - Georgiev, Boris: Systémové a inteligentné čerpadlá vo vykurovaní.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.12, č.2 (2004), s. 10-13

BDF150 Kalaš, Václav: Tridsať rokov svetovej robotiky (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 6 (2004), s. 59-61

BDF151 Kalaš, Václav: Tridsať rokov svetovej robotiky (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 7 (2004), s. 84-85

BDF152 Kalaš, Václav: Tridsať rokov svetovej robotiky (3).
In: ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis. - ISSN 1335-1230. - Roč.11, č.8 (2004), s. 58-61

BDF153 Kalaš, Václav: Tridsať rokov svetovej robotiky (4).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 9 (2004), s. 57-58

BDF154 Kalaš, Václav: Tridsať rokov svetovej robotiky (5).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 10 (2004), s. 70-71

BDF155 Kalaš, Václav: Tridsať rokov svetovej robotiky (6).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 11 (2004), s. 67-70

BDF156 Kalaš, Václav: Tridsať rokov svetovej robotiky (7).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 7 (2004), s. 32-35

BDF157 Kanka, Peter - Hantuch, Igor - Major, Ladislav - Marek, Marián: Správa požiadaviek v oblasti návrhu a tvorby softvéru riadiacich systémov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 9 (2007), s. 40-42

BDF158 Kolenič, František - Fodrek, Peter - Blažíček, Peter - Pakši, Ladislav: Elektrónolúčové zváranie komponentov z hliníkovej zliatiny pre automobilový priemysel.
In: Zváranie - Svařování. - ISSN 0044-5525. - Roč. 51, č. 3-4 (2002), s. 55-59

BDF159 Kozák, Štefan - Parízková, Jana - Tomašovič, Tomáš: Databázy pre vnorený systém.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16 č. 12 (2009), s. 63-66

BDF160 Macko, Radovan - Žalman, Milan - Uríček, Marián: Programovateľný emulátor mechanických záťaží pre motory.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 2 (2005), s. 92-95

BDF161 Mišota, Branislav: Možné prístupy k počítačovému modelovaniu a simuláciám v ekonomike.
In: Ekonóm. - Roč. 9, č. 3 (2004), s. 19-20

BDF162 Murár, Roman - Jurišica, Ladislav: Reprezentácia prostredia mobilného robotického systému (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 8 (2005), s. 60-61

BDF163 Murár, Roman - Jurišica, Ladislav: Reprezentácia prostredia mobilného robotického systému (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 9 (2005), s. 65-67

BDF164 Murgaš, Ján - Fodrek, Peter - Blaho, Michal - Murgaš, Tomáš: Polohovanie plazmového rezacieho stroja.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 17, č. 9 (2010), s. 38-39

BDF165 Nič, Milan - Ťapák, Peter - Burger, Peter: Rozvoj Košického samosprávneho kraja.
In: Almanach znalca. - ISSN 1336-3174. - Roč. 4,č. 3 (2006), s. 4-14

BDF166 Pásztó, Peter - Hubinský, Peter: Využitie vizuálnych systémov na navigáciu mobilného robota.
In: Technika. - ISSN 1337-0022. - Roč. 8, č. 3 (2010), s. 34-36

BDF167 Pavlovkin, Ján - Jurišica, Ladislav: Optimálne trajektórie mobilného robota.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 2 (2005), s. 90-91

BDF168 Sekaj, Ivan: Darwinova evolúcia elektronickou rýchlosťou.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 9, č. 4 (2003), s. 16-17

BDF169 Sekaj, Ivan: Matlab 6.5 - Release 13.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 1 (2003), s. 43

BDF170 Sekaj, Ivan - Foltin, Martin - Bartoš, S. - Ágh, T.: Virtuálne modely technologických procesov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 8 (2004), s. 49-50

BDF171 Šteso, Marian - Hantuch, Igor - Števo, Stanislav: Trendy v oblasti inteligentných budov.
In: Eurostav. - ISSN 1335-1249. - roč.16, č.3 (2010), s. 19-21

BDF172 Šturcel, Ján - Kamenský, Miroslav: Autokalibračné metódy v procese merania.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 53-55

BDF173 Šturcel, Ján - Mišeje, M. - Kamenský, Miroslav: Spracovanie údajov v senzorových systémoch (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 9 (2002), s. 93

BDF174 Šturcel, Ján - Kamenský, Miroslav: Využitie palivových článkov v doprave.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 78-80

BDF175 Turčáni, Milan - Huba, Mikuláš: Rozhovor s Doc.Ing.Mikulášom Hubom, CSc. - docentom na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
In: Technológia vzdelávania. - Roč. 14, č. 4 (2006), s. 1-3

BDF176 Veselý, Vojtech: Rešpekt k nestabilite objektu.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 2 (2007), s. 9

BDF177 Vitko, Anton - Šavel, Michal - Jurišica, Ladislav: Fúzia senzorovej informácie a detekcia/diagnostika porúch v robotike.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 74-76

BDF178 Žalman, Milan - Jovankovič, Ján - Uríček, Marián: Master-Slave riadenie polohových servopohonov (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 2 (2005), s. 98-101

BDF179 Žalman, Milan - Jovankovič, Ján - Uríček, Marián: Master-Slave riadenie polohových servopohonov (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 3 (2005), s. 89-90

BDF180 Žalman, Milan - Jovankovič, Ján - Uríček, Marián: Master-Slave riadenie polohových servopohonov (3).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 4 (2005), s. 68-69

BDF181 Žalman, Milan: Prínosy a nedostatky ekonomického informačného systému SOFIA.
In: Academia. - ISSN 1335-5864. - Roč. 18, č. 4 (2007), s. 23-25

BDF182 Žalman, Milan: Súčasné trendy pohonov so synchrónnymi motormi s permanentnými magnetmi - SMPM.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 1 (2007), s. 16-18

BDF183 Žalman, Milan: Vladimír Dedeček, odchod moderny.
In: Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.9, č.5 (2004), s. 46


BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 6


BEC1 Huba, Mikuláš - Ťapák, Peter: Course on Constrained PID Control Using Real Experiments.
In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007 : Hradec Králové, 6.-8.11.2007. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. - ISBN 978-80-7041-573-3. - S. 295-301

BEC2 Huba, Mikuláš - Ťapák, Peter: E-Learning for Safety on Machinery.
In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007 : Hradec Králové, 6.-8.11.2007. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. - ISBN 978-80-7041-573-3. - S. 302-305

BEC3 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol - Vajdová, Alžbeta - Žáková, Katarína: Information on Some Projects Solved at the SUT in Bratislava : EULLearN TTG B Conference of the Czech-Slovak EULLearN Relay Centres, Bedřichov, Czech Republic, 2.-4.9.2005.
In: EULLearN TTG B conference of the Czech-Slovak EULLearN relay centres : EULLearN. Bedřichov, Česká republika, 2.-4.9.2005. - Liberec : TU, 2005. - S. 21-30

BEC4 Huba, Mikuláš: Podmieniky kvality v e-vzdelávaní.
In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008 : Hradec Králové, 11.-13.11.2008. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. - ISBN 978-80-7041-143-8. - CD-Rom

BEC5 Huba, Mikuláš: Príprava učiteľov na e-vzdelávanie.
In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007 : Hradec Králové, 6.-8.11.2007. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. - ISBN 978-80-7041-573-3. - S. 289-294

BEC6 Žáková, Katarína - Huba, Mikuláš: Staff Development for University Teachers.
In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007 : Hradec Králové, 6.-8.11.2007. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. - ISBN 978-80-7041-573-3. - S. 503-507


BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 18


BED1 Bachratý, Michal - Tomlain, Juraj: Kombinácia moderných technológií GPS a bezdrôtového spojenia na realtime monitorovanie a zber údajov z výcvikového priestoru.
In: Nové smery v spracovaní signálov 9 : Medzinárodná vedecká konferencia, Tatranské zruby, Slovenská republika, 28.-30.5.2008. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl, 2008. - ISBN 978-80-8040-344-7. - S. 36-39

BED2 Balogh, Richard: Laboratórne cvičenia z predmetov orientovaných na prax : Stretnutie katedier automatizácie z Čiech a Slovenska `Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky`, Moravany nad Váhom, Slovak Republic, 2.
In: Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky : Stretnutie katedier automatizácie z Čiech a Slovenska. Moravany nad Váhom, SR, 2.-3.9.2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - S. 94-96

BED3 Bisták, Pavol: Support Features of Web Learning Environment : 3rd International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 17.-19.3.2002.
In: Virtual University : Proceedings of the 3rd International Conference. Bratislava, Slovak Republic, March 17th - 19th, 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1811-4. - S. 30-35

BED4 Fodrek, Peter: Bugzilla pri riadení vývoja softvéru.
In: Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - DVD-Rom

BED5 Fodrek, Peter: Využitie/zneužitie Subversion v pedagogike na sledovanie priebežnej prípravy počas semestra a pri hodnotení.
In: Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - DVD-Rom

BED6 Horka, Ľuboš - Mišota, Branislav: Poľnohospodárstvo ako súčasť modelu pri multiagentových simuláciách : Seminár s medzinárodnou účasťou `Faktory podnikovej úspešnosti v podmienkach európskeho agrárneho trhu`, Nitra, Slovak Republic, 22.9.2005.
In: Faktory podnikovej úspešnosti v podmienkach európskeho agrárneho trhu : Seminár s medzinárodnou účasťou. Nitra, Slovenská republika, 22.9.2005. - Nitra : SPU v Nitre, 2005. - ISBN 80-8069-615-2. - S. 432-436

BED7 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol - Vajdová, Alžbeta - Žáková, Katarína: Activities of the DE Centre at the STU Bratislava : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004.
In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004 / konf.(heslo) 5th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, Dec. 16-17, 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - S. 25-28

BED8 Huba, Mikuláš - Kamenský, Martin: Constrained Systems Design : 6th International Conference `Virtual University VU`05`, Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005.
In: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3. - S. 29-32

BED9 Huba, Mikuláš: Desať rokov centra DV PRI STU V Bratislave.
In: Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. DIVA 2006 : Vedecký seminár. Nitra, Slovak Republic, 1.6.2006. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. - S. 114-118

BED10 Huba, Mikuláš: Open Problems of Open Learning : 3rd International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 17.-19.3.2002.
In: Virtual University : Proceedings of the 3rd International Conference. Bratislava, Slovak Republic, March 17th - 19th, 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1811-4. - S. 19-25

BED11 Huba, Mikuláš: Zavádzame dištančné vzdelávanie: vieme, do čoho ideme? : Vedecký seminár `Dištančné vzdelávanie - Aplikovaná informatika`, Nitra, Slovak Republic, 20.5.2003.
In: Dištančné vzdelávanie `Aplikovaná informatika` : Nitra, Slovak Republic, 20.5.2003. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2003. - S. 32-36

BED12 Juríček, Michal - Števo, Stanislav - Hantuch, Igor: Informačné technológie versus inteligentné budovy.
In: Facility Management 2006 : Zborník prednášok zo 4.konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava,september 2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2006. - ISBN 80-89216-09-9. - S. 127-128

BED13 Marko, Ľubomír - Bisták, Pavol - Sovišová, Danica: Distance Education Pre-Entry Courses : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004.
In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004 / konf.(heslo) 5th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, Dec. 16-17, 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - S. 67-70

BED14 Statelov, D. - Bisták, Pavol - Huba, Mikuláš: Methodological Aspects of Satellite Based Education Developed within SMART_EDU Project : 3rd International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 17.-19.3.2002.
In: Virtual University : Proceedings of the 3rd International Conference. Bratislava, Slovak Republic, March 17th - 19th, 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1811-4. - S. 77-81

BED15 Števo, Stanislav - Juríček, Michal - Hantuch, Igor, jr. - Hantuch, Igor: Energetický management s podporou IT.
In: Facility Management 2006 : Zborník prednášok zo 4.konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava,september 2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2006. - ISBN 80-89216-09-9. - S. 129-131

BED16 Števo, Stanislav - Juríček, Michal - Hantuch, Igor, jr. - Hantuch, Igor: Možnosti využitia modelovania vo VR (virtuálnej realite) ako podporu pri projektovaní.
In: Facility Management 2006 : Zborník prednášok zo 4.konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava,september 2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2006. - ISBN 80-89216-09-9. - S. 124-126

BED17 Žáková, Katarína: Internet Support for the Student Project Work : 3rd International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 17.-19.3.2002.
In: Virtual University : Proceedings of the 3rd International Conference. Bratislava, Slovak Republic, March 17th - 19th, 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1811-4. - S. 41-45

BED18 Žáková, Katarína - Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol: Školenia ECDL a e-learning pre zamestnancov univerzít.
In: Inovačný proces v e-learningu : Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Bratislava, 5.3.2008. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2008. - ISBN 978-80-225-2510-7. - S. 144-147


BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1


BEE1 Veselý, Vojtech: Riadenie a výchova odborníkov pre oblasť automatizácie.
In: Současné trendy v technické kybernetice : Sborník příspěvků ze semináře pořádaného při příležitosti setkání kateder kybernetiky, měŘící techniky a automatizace vysokých škol České republiky a Slovenska. Čeladná, 10.-12.9.2008. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. - ISBN 978-80-248-1812-2. - S. 109-112


BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1


BEF1 Balogh, Richard: Výučba robotiky pre stredoškolákov.
In: Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2010 : III. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, Kongresové centrum Technopol, Bratislava, 29.11.-1.12.2010. - , 2010. - CD-Rom


DAI Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 35


DAI1 Benický, Peter: Klasifikácia a identifikácia pohybu v robotických aplikáciách : dát. obhaj. 17.6.2010. č. ved. odb. 5.2.14. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - 81 s. + autoref. 2010, 26 s.

DAI2 Čapkovič, Miroslav: Neural Networks for SISD Real Time Control Systems, Large and Large-Scaled Problems = Neurónové siete pre systémy riadenia v reálnom čase a veľké problémy : V.odb. 38-01-9. Obh. 13. 1. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - 122 s. + Autoref. 2001, 24 s.

DAI3 Duchoň, František: Návrh algoritmov navigácie mobilného autonómného robota : dát.obhaj. 22.4.2010, č. ved.odb. 5.2.14. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - 81 s. + autoref.2009, 24 s.

DAI4 Foltin, Martin : Adaptívny heuristický PID regulátor : č.ved.odb. 38-01-9, dát.obhaj. 1.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - 103 s. + Autoref. 2006, 23 s.

DAI5 Gacho, Juraj: Bezsnímačový rýchlostný servopohon s AM s pozorovaním stavových veličín spätnoväzbovými pozorovateľmi : čís. ved. odb. 38-01-9, dát. obhaj. 23.11.2007. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007. - 108 s. + Autoref. 2007, 24 s.

DAI6 Gonos, Michal: Stavové adaptívne riadenie s referečnýcm modelom za prítomnosti nemodelovanej dynamiky : Č.ved.odb. 38-01-9. Dát. obhaj. 25.8.2005. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. - 110 s. + Autoref. 2004, 17 s.

DAI7 Grman, Ľubomír: Analýza stability a syntéza robustných regulátorov pre lineárne systémy : Č. ved. odb. 38-01-9. Dát. obhj. 30.11.2005. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001. - 130 s. + Autoref. 2005, 22 s.

DAI8 Halás, Miroslav: Symbolický výpočet pre nelineárne systémy : Obhaj. 06.07.2006. Č.ved.odb. 38-01-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - 94 s. + Autoref. 2006, 16 s.

DAI9 Hanzel, Jaroslav: Mapovanie prostredia na báze meraní ultrazvukom : Č.ved.odb. 38-01-9. Dát. obhaj. 14.3.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007. - 138 s. + Autoref. 2008, 34 s.

DAI10 Ivanov, Ivan: Zovšeobecnená metóda eliminácie reziduálnych kmitov pomocou spektrálnej úpravy riadiaceho signálu : V.odb. 38-01-9 : Obh. 19.1.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. - 132 s. : príl. + Autoref. 2005, 34 s.

DAI11 Jančovič, Marián - Žalman, Milan: Využitie genetických algortimov v striedavých servosystémoch : Dát. obhaj. 3.10.2008, č. ved. odb. 38-01-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - 133 s. + CD-ROM, Autoref. 2008, 24 s.

DAI12 Juráčková, Ľubica: Návrh prediktívného riadenia s využitím ortonormálnych funkcií. Aplikácia navrhnutého riadenia na synchrónny motor = Synthese dune commande prédictive fondée sur des fonctions orthonormales. Application a la commande dun moteur synchrone : doktorská dizertačná práca. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000. - 108 s. : príl. + práca vo fran. jazyku.

DAI13 Kajan, Slavomír: Modelovanie a riadenie nelineárnych systémov umelými neurónovými sieťami s ortogonálnými aktivačnýcňmi funkciami : Obhaj. 06.07.2006. Č.ved.odb. 38-01-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - 116 s. + Autoref. 2006, 21 s.

DAI14 Kardoš, Ján: Časovo suboptimálne riadenie polohy : Ved. odb. 38-01-9. Obh. 18.12.2003. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003. - 122 s. + Autoref. 2003, 28 s.

DAI15 Körösi, Ladislav: Príspevok k problémom optimalizácie štruktúr umelých neurónových sietí : čis. ved. odb. 38-01-9 : Dat.obhaj. 4.11.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - 126 s. + Autoref., 19 s.

DAI16 Kozák, Štefan: Advanced Control Methods : Obh. 18.3.2003. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - 332 s.

DAI17 Kozáková, Alena: Robustné riadenie viacrozmerných dynamických systémov vo frekvenčnej oblasti: decentralizovaný prístup : č. ved. odb. 9.2.7, dát.obhaj. 13.1.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - 83 s.

DAI18 Kratmüller, Martin: Inteligentné metódy adaptívného riadenia : č. ved. odb. 38-01-9. Dát. obhaj. 1.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - 166 s. + Autoref. 2006, 31 s.

DAI19 Mrosko, Marián: Prediktívne riadenie laboratórneho tepelného procesu : Dát.obhaj. 4.11.2010, čís.ved. odb. 38-01-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - 109 s. + Autoref. 2010, 26 s.

DAI20 Fodrek, Peter: Adaptívne riadenie synchrónného motora s permanentným magnetom : Č.ved.odb. 38-01-9, Dát. obhaj. 5.6.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - 121 s. + Autoref. 2008, 20 s.

DAI21 Ondera, Martin: Computer-Aided Design of Nonlinear Systems and their Generalized Transfer Functions = Počítačom podporovaný návrh riadenia nelineárnych systémov a ich zovšeobecnaných prenosových funkcií : čís. ved. odb. 5.2.14, Dát. obhaj. 8.9.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - 124 s. + CD-ROM, Autoref. 2008, 20 s.

DAI22 Osuský, Jakub: Návrh robustných regulátorov vo frekvenčnej oblasti : Dát. obhaj. , č. ved. odb. 9.2.7. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - 131 s. + CD-ROM.

DAI23 Paulusová, Jana: Inteligentné metódy modelovania nelineárnych systémov použitím fuzzy-neuro techník : č. ved. odb. 38-01-9. Dát. obhaj. 24.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - 166 s. + Autoref. 2006, 31 s.

DAI24 Pavlovkin, Ján: Riadenie mobilných robotických systémov : Obhaj. 23.3.2005, č.ved.odb. 38-01-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - 143 s. : príl. + CD-ROM, Autofer. 2004, 23 s.

DAI25 Perkácz, Juraj: Automatická syntéza štruktúry riadenia pomocou genetického programovania : Č.ved.odb. 5.2.14. Dát. obhaj. 21.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - 69 s. + CD-ROM.

DAI26 Petrovič, Ľubomír: Senzorová fúzia a validácia senzorov mobilného robota : dát obhaj. 17.6.2010, č.ved.odb. 5.2.14. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - 74 s. + Autoref. 2010, 24 s.

DAI27 Pospiech, Thomas: Optimized Algorithms for Control of Mechatronic Systems = Optimalizované metódy riadenia mechatronických systémov : č.ved.odb. 5-2-14, dát.obhaj. 26.11.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - 142 s. + Autoref. 2009, 29 s.

DAI28 Rosinová, Danica: Robustné riadenie diskrétnych dynamických systémov. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. - 61 s. : príl.

DAI29 Řikovský, Vladislav: Modelling and Control of Robotic Systems using Artificial Inteligence Techniques : Č.ved.odb. 38-01-9. Dát. obhaj. 14.3.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - 81 s. + CD-ROM, Autoref. 2007, 23 s.

DAI30 Sekaj, Ivan: Znalostne orientované adaptívne riadenie : V. odb. 38-01-9: Obh. 18.12.2000. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000. - 100 s. : príl. + Autoref. 2000, 24 s.

DAI31 Števo, Stanislav: Inteligentné budovy, modelovanie podpora pri projektovaní : dát.obhaj. 13.5.2010, č.ved.odb. 9.2.7. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - 116 s. : príl. + autoref. 2010, 28 s.

DAI32 Ťapák, Peter: Riadenie so zadávaním pólov pre systémy tretieho rádu s obmedzeným akčným zásahom : Čís.ved.odb.5.2.14, Dát. obhaj. 07-05-2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - 118 s. + Autoref. 2009, 18 s.

DAI33 Vitko, Anton: Vybrané problémy súčasnej robotiky a mechatroniky : Dát.obhaj. 04.12.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - 103 s.

DAI34 Vranka, Branislav: Metódy on-line eleminácie reziduálnych kmitov : dát.obhaj. 9.4.2010, č.ved.odb. 38-01-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - 139 s. : CD-ROM + Autoref. 2009, 34 s.

DAI35 Žáková, Katarína: Technológie pre virtuálne a vzdialené laboratória : Obhaj. 2.10.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - Nestr. s.


EAJ Odborné preklady publikácií - knižné
Počet záznamov: 1


EAJ1 Bélai, Igor - Jurišica, Ladislav - Kováč, Karol - Majchrák, Tomáš - Tursunová, Miriam: 2nd pilot course: Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs : Module 2.1.: Control and diagnostics of the technological processes in manufactoring processes based on application of ICT. - Nitra : Agrogenofond, 2005. - CD-ROM.


EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 4


EDJ1 Balogh, Richard: Istrobot 2009.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 7 (2009), s. 60

EDJ2 Balogh, Richard: Piaty ročník súťaže Istrobot nesklamal.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 7 (2005), s. 68-69

EDJ3 Georgiev, Boris: Valné zhromaždenie organizácie Fieldbus Foundation 2005.
In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 73

EDJ4 Georgiev, Boris: Valné zhromaždenie združenia Fieldbus Foundation 2005.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 12, č. 4 (2005), s. 56


FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Počet záznamov: 24


FAI1 Huba, Mikuláš: Control Systems Design. An Abstract Volume from the IFAC Conference : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design 2003`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003. - Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2004. - 50 s.

FAI2 Huba, Mikuláš - Skogestad, Sigurd - Fikar, Miroslav - Hovd, M. - Johansen, T.A. - Rohaľ-Ilkiv, Boris: Selected Topics on Constrained and Nonlinear Control. Preprint. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - 353 s. - ISBN 978-80-968627-2-6

FAI3 Huba, Mikuláš: Virtual University VU ´06 : 7th International Conference, Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 271 s. - ISBN 80-227-2542-0

FAI4 Huba, Mikuláš: Virtual University VU ´07 : 8th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 13.-14.12.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - 279 s. - ISBN 978-80-89316-09-0

FAI5 Huba, Mikuláš: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3

FAI6 Huba, Mikuláš: Virtual University 2008 : 9th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 11.-12.12.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - CD. - ISBN 978-80-89316-10-6

FAI7 Huba, Mikuláš: Virtual University 2009 : 10th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, December 10-11, 2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - CD ROM. - ISBN 978-80-89316-11-3

FAI8 Hubinský, Peter - Balogh, Richard: Robotics in Education 2010 : Proceedings of the 1st International Conference. Bratislava, 16.-17. 9. 2010. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - 258 s. - ISBN 978-80-227-3353-3

FAI9 Jurišica, Ladislav: č. 1 : Mechatronické systémy. - , 2006. - CD-Rom.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010

FAI10 Jurišica, Ladislav: Č. 2. - , 2006.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010

FAI11 Jurišica, Ladislav - Hrabovcová, Valéria - Kalužný, Ján: Trendy vzdelávania na technických univerzitách. - Bratislava : STU, 2001. - 160 s. - ISBN 80-227-1526-3

FAI12 Karlubíková, Tatiana - Kováč, Karol - Podhradský, Pavol - Šturcel, Ján: Control and diagnostics of the technological processes in manufacturing process based on application of ICT : Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. - 158 s. - ISBN 80-227-2303-7

FAI13 Kiczko, Matúš - Kováč, Karol - Podhradský, Pavol - Šturcel, Ján - Trúchly, Peter: 2nd pilot course: Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs : Module 2.1: Control and diagnostics of the technological processes in manufacturing processes based on application of ICT. - Nitra : Agrogenofond, 2005. - CD-ROM.

FAI14 Kozák, Štefan - Kozáková, Alena - Rosinová, Danica: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2010. - 80 s. + CD ROM s plnými textami príspevkov. - ISBN 978-80-227-3241-3

FAI15 Kozák, Štefan - Kozáková, Alena - Rosinová, Danica: Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI. Ždiar, Slovenská republika, 10.-14. február 2008. - Bratislava : STU, 2008. - 137 s. - ISBN 978-80-227-2828-7

FAI16 Kozák, Štefan - Rosinová, Danica: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005. - (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005. - 352 s.

FAI17 Kozák, Štefan - Huba, Mikuláš: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - CD-Rom. - ISBN 80-227-2431-9

FAI18 Kozáková, Alena: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - CD-ROM [220 s]. - ISBN 978-80-227-3091-4

FAI19 Kozáková, Alena: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - CD-Rom. - ISBN 978-80-227-3303-8

FAI20 Mikleš, Ján - Veselý, Vojtech: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 3. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002.

FAI21 Mikleš, Ján - Veselý, Vojtech: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 4. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004.

FAI22 Mikleš, Ján - Veselý, Vojtech: Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2703-7

FAI23 Mikleš, Ján - Veselý, Vojtech: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3318-2

FAI24 Murgaš, Ján - Veselý, Vojtech: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - 162 s. + CD-Rom. - ISBN 978-80-227-2883-6


GAI Výskumné štúdie a priebežné správy
Počet záznamov: 1


GAI1 Gruhler, Gerhard - Vranka, Branislav - Hubinský, Peter: Elimination of residual oscillation in Positioning Systems. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - 24 s.
In: Forschungsbericht der Fachhochschule Heilbronn. - Heilbronn : Hochschule für Technik und Wirtschaft, 2004


GHG Práce zverejnené na internete
Počet záznamov: 27


GHG1 Dideková, Zuzana - Kajan, Slavomír: Neural Control of Non-Linear Processes Designed by Genetic Algorithms.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - október (2009), http://www.posterus.sk/?p=3138

GHG2 Fodrek, Peter: Európsky parlament sa postavil za open source.
In: ROOT.cz. - rok 2009 (2009), www.root.cz

GHG3 Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal: História a princíp UNIX-u. 1. časť.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - január (2010), http://www.posterus.sk/?p=5262

GHG4 Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal: História a princíp UNIX-u. 2. časť.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - január (2010), http://www.posterus.sk/?p=5617

GHG5 Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal: História a princíp UNIX-u. 3. časť.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - február (2010), http://www.posterus.sk/?p=5789

GHG6 Fodrek, Peter: Kde všade je nasadený GNU/Linux.
In: ROOT.cz. - rok 2004 (2004), www.root.cz

GHG7 Fodrek, Peter: Microsoft Office, AutoCAD alebo 3D Smax negatívne pre LINUX?
In: ROOT.cz. - rok 2007 (2007), www.root.cz

GHG8 Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal: OSADL RTLWS 2009 - 1. časť.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - október (2009), http://www.posterus.sk/?p=3291

GHG9 Fodrek, Peter - Foltin, Martin - Blaho, Michal: OSADL RTLWS 2009 - 2. časť.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - október (2009), http://www.posterus.sk/?p=3381

GHG10 Fodrek, Peter: OSADL RTLWS 2009 - 3. časť.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - október (2009), http://www.posterus.sk/?p=3409

GHG11 Gažo, Martin - Triaška, Stanislav: SimDriveline Software.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - júl (2010), http://www.posterus.sk/?p=8203

GHG12 Jurišica, Ladislav - Duchoň, František: Klasické metódy lokalizácie mobilného robota v prostredí.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 17, č. 4 (2010), on-line

GHG13 Jurišica, Ladislav - Duchoň, František: Pravdepodobnostné metódy lokalizácie mobilného robota v prostredí.
In: AT&P Journal. - Bratislava : HMH, s.r.o. ; Bratislava : PEGA s.r.o. - ISSN 1335-2237 (http://www.atpjournal.sk/). - Roč. 17, č. 6. - , 2010, on-line

GHG14 Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Babinec, Andrej: Rýchlostné metódy reaktívnej navigácie mobilných robotov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 17, č. 9 (2010), on-line

GHG15 Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Babinec, Andrej: Štandardná smerová reaktívna navigácia mobilných robotov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 17, č. 8 (2010), on-line

GHG16 Kajan, Slavomír: Automatizácia chemickej analýzy látok elektroforetickými technikami.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - november 2009 (2009), http://www.posterus.sk/?p=3363

GHG17 Kajan, Slavomír: Matematické výpočty na grafickej karte v prostredí Matlab.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - júl (2009), http://www.posterus.sk/?p=1661#more-1661

GHG18 Koššuth, František - Hantuch, Igor - Šlezárová, Alexandra: Agentovo orientované riadenie systémov diskrétnych udalostí.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - máj (2010), http://www.posterus.sk/?p=7384#more-7384

GHG19 Mrafko, Leo - Mrosko, Marián - Körösi, Ladislav: PLC a ich programovanie ? 1. Čo je to PLC ?
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - apríl (2010), http://www.posterus.sk/?p=6903

GHG20 Oravec, Michal - Sekaj, Ivan: Comparison of some fine-grained and coarse-grained parallel genetic algorithms with population reinitialization.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - júl (2009), http://www.posterus.sk/?p=789#more-789

GHG21 Pásztó, Peter: Navigácia mobilného robota s vizuálnym systémom ku značke.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - júl (2009), http://www.posterus.sk/?p=3760

GHG22 Paulusová, Jana - Dúbravská, Mária: Fuzzy Logic Autotuning Methods for Predictive Controller.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - júl (2010), http://www.posterus.sk/?p=7961

GHG23 Šlezárová, Alexandra: Heuristický adaptívny PSD regulátor založený na miere kmitavosti.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - apríl (2010), http://www.posterus.sk/?m=201004

GHG24 Števo, Stanislav: Catia V5.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - júl (2009), http://www.posterus.sk/?p=160

GHG25 Švančara, Juraj - Králová, Zdenka: Optimalizácia výroby napájacích zdrojov s využitím simulácie.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - júl (2009), http://www.posterus.sk/?p=1093

GHG26 Švančara, Juraj - Leporis, Michal: Simulačná analýza mnohovýrobkových výrobných systémov s využitím databázového rozhrania.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - november (2010), http://www.posterus.sk/?p=8973

GHG27 Triaška, Stanislav - Gažo, Martin: Tvorba virtuálneho modelu polohového servosystemu pomocou Matlabu a EJS.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - december (2010), http://www.posterus.sk/?p=9575


GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 17


GII1 Balogh, Richard: Istrobot 2004.
In: Automa. - ISSN 1210-9592. - Roč. 10, č. 11 (2004), s. 59

GII2 Balogh, Richard: Istrobot 2007.
In: Spektrum. - ISSN 1336-2593. - Roč. 13, č. 9 (2007), s. 14

GII3 Balogh, Richard: Istrobot 2009.
In: Robot revue. - Roč. 1, říjen (2009), s. 4-6

GII4 Balogh, Richard: Istrobot 2010.
In: Robot revue. - Roč. 2, č. 5 (2010), s. 8-9

GII5 Balogh, Richard: Istrorobot 2003.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 6 (2003), s. 89

GII6 Balogh, Richard: Konferencia Robotics in Education.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 17, č. 11 (2010), s. 45

GII7 Balogh, Richard: Na FEI STU súťažili roboty.
In: Spektrum. - ISSN 1336-2593. - Roč. 16, č. 9 (2010), s. 20

GII8 Balogh, Richard: Na Istrobote 2007 sa predvádzala robotická labuť.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 14, č. 6 (2007), s. 49

GII9 Balogh, Richard: Slovenskí a rakúski žiaci oživovali robotov.
In: Dobrá škola. - Roč. 1, č. 5 (2010), s. 20

GII10 Balogh, Richard: Súťaž mobilných autonómnych robotov 2002.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 6 (2002), s. 75

GII11 Balogh, Richard: Zlatá medaila pre študentov STU.
In: Spektrum. - ISSN 1336-2593. - Roč.16, č. 8 (2010), s. 1-2

GII12 Finka, Maroš - Huba, Mikuláš: Životné prostredie po Johanesburgu : Editoriál.
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - roč. 37, č.3 (2003), s. 114

GII13 Fodrek, Peter: OSADL 11th Realtime Linux Workshop.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - september (2009), http://www.posterus.sk/?p=265http://www.posterus.sk/?p=2659

GII14 Foltin, Martin : Apple Party 2009.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - september (2009), http://www.posterus.sk/?p=2471

GII15 Žalman, Milan: Postavenie akademických senátov na vysokých školách.
In: Spektrum. - ISSN 1336-2593. - Roč. 10, č. 5 (2004), s. 1-2

GII16 Žalman, Milan: Príhovor predsedu akademického senátu STU Milana Žalmana.
In: Spektrum. - ISSN 1336-2593. - Roč. 10, č. 1 (2003), s. 7-9

GII17 Žalman, Milan: Príhovor predsedu akademického senátu STU prof.Ing.Milana Žalmana, PhD.
In: Spektrum. - ISSN 1336-2593. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 4-5


Vygenerované 8. 2. 2011