Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Základom informačnej služby Engineering Village je bibliografická databáza Ei Compendex, ktorá je doplnená ďalšími zdrojmi a prelinkovaná na plné texty, ak tieto zdroje naša knižnica predpláca, alebo ak je členom konzorcia. 

Opis databázy:

Compendex® 

je najkomplexnejšou interdisciplinárnou databázou technických odvetví na svete. Vo svojich viac než 12 miliónoch záznamoch poskytuje súhrny technických správ, časopiseckých článkov a konferenčných príspevkov a zborníkov od r. 1970 do súčasnosti. Compendex sleduje vyše 5 600 medzinárodných vedeckých a odborných časopisov, zborníkov z konferencií a technických správ. Každý rok sa pridáva približne 220 000 nových abstraktov zo širokého spektra aplikovaného inžinierstva – strojárske, stavebné, elektrotechnické inžinierstvo a riadenie, veda o materiáloch, kovoch a palivách, geologické, ťažobné, energetické, biologické a chemické inžinierstvo, optika, znečistenie vzduchu a vody, manažment pevného odpadu, nebezpečný odpad, mechanické, automobilové, jadrové a letecké inžinierstvo, počítače, robotika a priemyselné roboty. Databáza sa aktualizuje týždenne.

odrážka Príručky a materiály na stiahnutie


Ďalšie zdroje:

LexisNexis News

ponúka tlačové správy, ktoré súvisia s technickými odbormi. Sieť je aktualizovaná denne. Články možno vyhľadávať podľa kľúčového slova alebo výrazu.

USPTO Patents

United States Patent and Trademark Office pokytuje prístup k jeho plnotextovej databáze. Plné texty patentov sú prístupné od r. 1790 dodnes s týždennou aktualizáciou. Ďalšie informácie o tejto databáze nájdete na webových stránkach USPTO.