Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Slovenský portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax

Slovenský knižničný portál InfoLib bol vytvorený v roku 2003 v rámci projektu finančne podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti NOS-OSF. Portál má slúžiť ako jednotné prístupové miesto na internete k informačným zdrojom  informáciám, dokumentom a linkom z oblasti knižničnej a informačnej teórie a praxe – s cieľom zjednodušiť a obohatiť našu každodennú profesionálnu prácu a komunikáciu.