Prejsť na obsah
Knižnica FEI

 Najkomplexnejšia kolekcia akademických a odborných publikácií

INGENTA je služba na obstarávanie článkov pôvodnej časopiseckej literatúry. V databáze je viac ako 16 500 000 článkov z viac ako 28 500 titulov. Dokumenty možno získať online alebo faxovou (príp. inou) dodávkou. Klasickým spôsobom si možno zriadiť depozit, z ktorého sa dodané kópie zúčtujú. Ingenta disponuje vlastním rešeršným rozhraním na vyhľadávanie článkov a zadarmo sa možno dostať až na úroveň abstraktu. Okrem dodávkovej služby poskytuje Ingenta aj možnosť vytvorenia gateway, keď používateľ môže objednávku dokumentov porovnávať s lokálnymi fondmi alebo s dostupnými OPAC, prípadne sa presmerovať priamo na weby vydavateľov/agregátorov, pokiaľ má inštitúcia ich tituly predplatené.