Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Na základe podpory MŠ SR bola získaná licencia na prístup do databáz z produkcie ISI® cez platformu Web of Knowledge:

 Web of Knowledge - používateľká príručka [SK] (pdf, 2145 kB)


  • ISI Web od Science

poskytuje online prístup k databázam
Science Citation Index Expanded® (abstrakty z 5 750 svetových vedeckých časopisov),
Social Science Citation Index® (abstrakty z 1 700 vedeckých periodík z oblasti spoločenských vied),
Art & Humanities Citation Index® (abstrakty z 1 400 svetových vedeckých periodík z oblasti umenia a kultúry).

Vo všetkých troch databázach možno veľmi rýchlo a pohodlne vyhľadávať vedecké a odborné informácie z najprestížnejších vedeckých časopisov z celého sveta, ako aj citácie. Bibliografické záznamy sú abstraktované a ku každému záznamu je pripojený aj zoznam literatúry, čo dáva ďalšie možnosti ako objaviť literárne pramene k hľadanej problematike.

Národná multilicencia elektronického prístupu do všetkých uvedených databáz Web of Science je s retrospektívou od r. 1985.

Databázy sú aktualizované týždenne a ročne príbúda až 1,1 mil. záznamov, ako aj vyše 23 mil. literárnych prameňov z viac ako 230 disciplín.

Technické a prírodovedné odbory pokrýva databáza Science Citation Index Expanded, a dostupné sú bibliografické záznamy od r. 1985 a záznamy s abstraktmi od r. 1991.


  • ISI Current Contents Connect

Multidisciplinárna databáza, ktorá poskytuje prístup ku kompletným bibliografickým informáciám z viac ako 8 000 svetových vedeckých časopisov a viac ako 2 000 kníh.
Pre SR bolo zabezpečených 7 edícií:
Life Sciences,
Clinical Medicine,
Agriculture, Biology & Environmental Sciences,
Physical, Chemical & Earth Sciences,
Engineering, Computing & Technology,
Social & Behavioral Sciences
a Arts & Humanities.


  • ISI Journal Citation Reports

Poskytuje systematické, objektívne hodnotenie tzv. impact factory vedeckých periodík, zaradených do produktov ISI.

K dispozícii sú JCR Science Edition (zahŕňa 5 600 svetových titulov) a JCR Social Science Edition (zahŕňa približne 1 700 svetových vedeckých periodík z oblasti spoločenských vied), obe databázy sledujú viac ako 7 000 najviac citovaných časopisov z približne 200 vedných odborov. Databázy poskytujú hodnotenia spôsobom porovnávania citovanosti časopisu v ďalších časopisoch a slúžia ako základný nástroj pre tých, ktorí sa potrebujú dozvedieť o vplyve časopisov na globálnu výskumnú spoločnosť. Obidve série sú prístupné od r. 2000.

Všetky informácie získané z databáz, sú chránené značkou ISI® a akákoľvek ich reprodukcia či iné použitie dát alebo ich extrakcia musí byť v súlade so zmluvou medzi ISI® a Univerzitou Komenského. Poučenie o licenčných právach, ako aj zoznam autorizovaných používateľov nájdete na web-stánkach Univerzity Komenského .