Prejsť na obsah
Knižnica FEI
ponúka v rámci

Týždňa slovenských knižníc

v dňoch 5. - 9. marca 2018


ODPUSTENIE sankčných poplatkov
  • možnosť bezplatného vrátenia/predĺženia upomínaných výpožičiek (počas otváracích hodín požičovne KFEI)


jpeg