Prejsť na obsah
Knižnica FEI

 

Prístup k väčšine informačných zdrojov je zabezpečovaný v rámci projektu NISPEZ - licenčné podmienky. EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedeckovýskumnú komunitu na Slovensku.

STU sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky pre prístup stanovené poskytovateľmi EIZ. Tieto podmienky sa rôznia pre jednotlivé informačné zdroje a preto je potrebné si ich pozrieť priamo na stránkach daného zdrojav v časti: Terms and Conditions.

Všeobecné práva
Databázy môžu využívať len oprávnení používatelia, ktorí majú právo tlačiť alebo ukladať výňatky z predplateného obsahu databáz pod podmienkou, že použitie týchto výňatkov objemovo nedosiahne rozsah komerčnej distribúcie alebo k nej nepovedie a bude obmedzené len na oprávnených používateľov. 
Oprávnení používatelia majú právo využiť bibliografické a abstraktové dáta získané z databáz na účely zverejnenia výskumu.

Všeobecné obmedzenia
Obsah databáz (ani predplatený obsah) sa nesmie:

  • masívne alebo systematicky reprodukovať,
  • opakovane distribuovať alebo predávať,
  • poskytovať v akejkoľvek forme komukoľvek inému ako autorizovanému používateľovi,
  • systematicky alebo podstatne zadržiavať.

Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k elektronickým informačným zdrojom!