Prejsť na obsah
Knižnica FEI
J-STAGE (Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic) sprístupňuje na internete elektronické časopisy, zborníky a výskumné správy, vydávané japonskými akademickými a vedeckými inštitúciami. Prevažná časť z vyše 800 titulov a milióna článkov je voľne dostupná v plnom texte v angličtine.