Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Databáza obsahuje kolekciu úplných textov z viac než 500 titulov časopisov s vyše 7 mil. článkov (80% je dostupných s úplnými textami), zameraných na oblasť vojenstva a spravodajských služieb vrátane presahu do súvisiacich oblastí, ako je letectvo, strojárenstvo, logistika ai. a zároveň i významné periodiká (vrátane denníkov) poskytujúcich všeobecnú geopolitickú informovanosť.
Prístup je rozšírený o príručky: The Columbia Electronic Encyclopedia, The World Almanac a Book of Facts.

Prístup pre STU je nastavený na základe overenia IP adries pre jedného súčasne pracujúceho používateľa do 30. júna 2011.