Prejsť na obsah
Knižnica FEI


Upozorňujeme študetov FEI STU a FIIT STU, ktorí majú štátnu skúšku v júni 2013,

že sú povinní:

  • vrátiť požičanú literatúru najneskôr do 11. 7. 2013 (štvrtok)
  • vyžiadať si potvrdenie o vyrovnaní záväzkov voči knižnici a odovzdať ho na PGO

 

Nesplnenie uvedených povinností bude mať za následok

zadržanie diplomu

až do vyrovnania všetkých záväzkov voči Knižnici FEI STU.