Prejsť na obsah
Knižnica FEI
Katalóg STN vydávaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je prístupný používateľom po zaregistrovaní. Registračný formulár treba starostlivo vyplniť a hneď po registrácii možno vstúpiť do virtuálnej predajne.

Vyhľadávať možno

 • podľa označenia normy:
  Treba zadať aspoň približné označenie normy.

  Vo vyhľadávaní sa používajú 2 zástupné znaky.
  ? – ako 1 neznámy znak na konkrétnom mieste
  * – ako neznámy počet neznámych znakov

 • podľa výskytu slova v názve normy:
  Do políčka zadávame základ slova, resp. slov, ktoré by sa mali vyskytovať v názve normy.
 • podľa triediaceho znaku:
  Funguje obdobne ako vyhľadávanie podľa označenia normy.
 • Ak budete špecifikovať viacero foriem vyhľadávania, dôjde k ich vzájomnému ovplyvňovaniu.

Výsledky hľadania sa zobrazia v tabuľke s presným označením normy a jej ceny. Keď kliknete na podčiarknuté označenie normy, otvori sa okno s bližšou špecifikáciu normy (dátum schválenia, vydania atď.).

Program na vyhľadávanie je optimalizovaný pre Microsoft Internet Explorer.