Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Asian Online Journals (AOJ)

Electronic Journals Library

Knižnica e-časopisov - EZB - je projekt Univerzitnej knižnice v Regensburgu (Nemecko). V súšasnosti je do tohto projektu zapojených vyše 300 inštitúcií z celého sveta.
Cieľom je vytvorenie kompletného zoznamu plnotextových odborných e-časopisov voľne prístupných na intenete alebo dostupných na základe predplatného či lokálne na serveroch jednotlivých inštitúcií.

DOAJ Directory of Open Access Journals 

V databáze DOAJ sa nachádzajú voľne prístupné plnotextové vedecké a odborné časopisy a v súčasnej dobe je tam 11 044 časopisov. V 8 028 z nich možno vyhľadávať na úrovni článkov. Nateraz je v DOAJ databáze 2 880 125 článkov.

IOP Journals

ITLib Informačné technológie a knižnice

banner