Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
Ing. Radoslav Vargic, PhD. Mgr. Jana Jurkovičová
prodekan pre informatizáciu a zahraničné vzťahy Erasmus+ koordinátor
Ilkovičova 3 Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1 812 19 Bratislava 1
tel.: +421 948 906 321 tel.: +421 2 602 91 310
radoslav.vargic [at] stuba.sk jana.jurkovicova [at] stuba.sk