Prejsť na obsah
Pracoviská, špeciálne pracoviská, účelové zariadenia a špeciálne účelové zariadenia FEI STU

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Prevádzkové a bezpečnostné predpisy výpočtového strediska

Vedúci VS
Ing. Miroslav Peško
tel.: 02/654 24 816, 02/602 91 805
fax: 02/654 29 400

Tajomníčka VS
Darina Gáborková
tel.: 02/602 91 212

Kontakt na konkrétneho pracovníka:
e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk

ODDELENIA:

 • Oddelenie systémovej obsluhy
  Vedúci: 
  Ing. Mirko Mego
   
  • Úsek systémovej obsluhy UNIX a počítačových sietí
   Správa zariadení počítačovej siete VS a FEI STU
   Správa fakultnej WiFi siete
   Správa fakultných UNIX serverov
   Tel.: 02/602 91 491, e-mail: systemaci [at] elf.stuba.sk

  • Úsek Ekonomického informačného systému (EIS)
   Správa počítačov pracovísk Dekanátu FEI a sekretariátov ústavov FEI
   Správa systému MAGION pre pracoviská FEI

   Tel.: 02/602 91 143, e-mail: ois [at] elf.stuba.sk

   Matej Méheš

  • Úsek Akademického informačného systému (AIS)
   Správa akademického informačného systému (AIS) pre pracoviská FEI
   Tel.: 02/602 91 522

   Bc. Petr Kolářík
   RNDr. Marián Puškár

  • Úsek systémovej obsluhy Windows a CPU
   Správa počítačových učební VS vrátane serverov

   Správa a distribúcia softvérového balíka MSDN pre pracoviská a študentov FEI

   Tel.: 02/602 91 575

   Ing. Mirko Mego

 • Oddelenie technickej obsluhy
   Vedúci: 
  Ing. Pavol Šoula

  • Úsek technickej obsluhy a údržby
   Opravy a údržba zariadení výpočtovej techniky VS a spoločných pracovísk FEI
   Opravy a technická údržba fakultnej počítačovej siete a siete VS

   Tel.: 02/602 91 706, e-mail: technici [at] elf.stuba.sk

   Ing. Pavol Šoula

 • Oddelenie prevádzky
  Vedúca:
  Darina Gáborková

  • Úsek administratívny a ekonomický
   Ekonomická a administratívna agenda VS, správa majetku VS, agenda PČ, tajomníčka VS
   Centrum nákupu výpočtovej techniky pre pracoviská a Dekanát FEI STU

   Tel.: 02/602 91 212

   Darina Gáborková

  • Úsek DTP
   Spracovanie fotografií na preukazy študentov a zamestnancov FEI STU
   Tvorba tlačových a grafických dokumentov pre pracoviská FEI a Dekanát FEI STU

   Tel.: 02/602 91 144

   Iveta Marková