Prejsť na obsah
Ústavy, pracoviská a účelové zariadenia

 

prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
riaditeľ ústavu

Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
tel: 02 602 91 774
fax: 02 654 25 826
e-mail: smola@elf.stuba.sk

url: http://www.znu.sk/