Prejsť na obsah
Ústavy, pracoviská a účelové zariadenia

 

prof. Ing. František Janíček, PhD.
riaditeľ ústavu

Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
tel: +421 (2) 60 291 298
e-mail:  frantisek.janicek@stuba.sk 


Plnomocenstvo na konanie a podpisovanie v mene rektora STU pri výkone znaleckej činnosti  (256 kB)


Zápis znalcov do pracovnej skupiny Znaleckého ústavu  (556 kB)