Prejsť na obsah
Študujte na našej fakulte

Informácie:

  • Od akademického roka 2013/14 sa prijímacie konanie na dištančnú metódu bakalárskeho štúdia na FEI STU neotvára. Prihlášky na dištančnú metódu bakalárskeho štúdia preto nebudú akceptované.

  • Pre akademický rok 2017/18 sa otvára prijímacie konanie na dištančnú metódu inžinierskeho štúdia v študijných programoch Aplikovaná mechatronika a elektromobilita, Elektroenergetika Robotika a kybernetika.