Prejsť na obsah
Študujte na našej fakulte

Je otvorené 2. kolo prijímacieho konania - do 25. 07. 2011

Prijímacia skúška nie je

Výsledky prijímacej skúšky

Manipulačný poplatok zaplaťte na číslo účtu:

7000084998/8180
  • Papierová prihláška - 35,- €
    Variabilný symbol 611
  • Elektronická prihláška - 20,- €
    Variabilný symbol - evidenčné číslo prihlášky vygenerované systémom

Na fakultu musíte zaslať:

  • prihlášku
  • známky z koncoročných vysvedčení za 2-hý a 3-tí ročník - potvrdené školou
  • doklad o zaplatení poplatku
  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia

Postup pri podaní prihlášky na bakalárske štúdium na FEI STU na akademický rok 2011-2012 (pdf, 163kB)


Elektronická prihláška na štúdium


Tlačivo prihlášky na bakalárske štúdium (pdf, 130kB)

Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v akademickom roku 2011-12 (pdf, 35kB)

Adresa:

Fakulta elektrotechniky a informatiky
PGO
Ilkovičova 3
812 19  Bratislava 1