Prejsť na obsah
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na akademický rok 2021 / 2022
  • Pre odpustenie prijímacej skúšky na Bc. štúdium sa berie do úvahy priemer známok z 2., 3. a 4. roč. ako celok alebo za jednotlivé ročníky?

Prijímacia skúška sa nerobí. Uchádzači sa prijímajú na základe študijných výsledkov dosiahnutých za druhý a tretí ročník na strednej škole, ktorým sa priradí bodové hodnotenie.

  • Zo štvrtého ročníka beriete do úvahy koncoročné alebo polročné vysvedčenie?

Výsledky za štvrtý ročník nie sú potrebné.Len maturitné vysvedčenie. Pozrite si stránku: Ďalšie podmienky prijímania...

  • Sú niekde zverejnené testy z prijímacích skúšok na FEI z predchádzajúcich rokov?

Nie, ale všetky príklady, ktorých prepočítanie vám výrazne pomôže lepšie zvládnuť štúdium matematiky a fyziky v prvom ročníku nájdete v Príručke z matematiky a v Príručke z fyziky.

  • Je potrebné vyplniť známky za všetky ročníky (aj za prvý)?

Pri obidvoch možnostiach podania prihlášky (papierová aj elektronická) je potrebné vyplniť známky len za druhý a tretí ročník, teda za prvý ročník netreba.

  • Známky za ktoré ročníky treba vyplniť, ak ide o 5-ročné bilingválne štúdium?

Ak ste študentom 5-ročného bilingválneho gymnázia alebo inej školy, potom na prihláške vypisujete známky za tretí ročník (v kolónke za druhý roč.) a za štvrtý ročník (v kolónke za tretí roč.). V prihláške prosím vyznačte, že ste študentom 5-ročného štúdia.

  • Ako mám vyplniť úroveň maturitnej skúšky, keď už úrovne nie sú?

Úrovne maturitnej skúšky netreba vypĺňať, nie je to nevyhnutne potrebné pre úplnosť prihlášky. Ak potrebujete vypísať známky, vyberte si potom možnosť "nešpecifikovaná", známka sa vypisuje do posledného stĺpca - "Interná časť-známka".

  • Mám si dať žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky, ak spĺňam kritériá?

Prijímacia skúška sa nerobí. Uchádzači sa prijímajú na základe študijných výsledkov dosiahnutých na strednej škole, ktorým sa priradí bodové hodnotenie.

Jedinou Vašou povinnosťou je, v čo najkratšej dobe po maturite, doručiť na pedagogické oddelenie FEI overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Prípadne ak ste maturovali v roku 2012 a skôr, potom dodať overené kópie všetkých vysvedčení spolu s prihláškou.

  • Mám záujem o dva študijné programy. Mám si podať prihlášku na každý program zvlášť?

Ak si dávate prihlášku na bakalárske štúdium na FEI, potom stačí jedna prihláška, na ktorej si môžete vyznačiť jeden prioritný a dva alternatívne študijné programy. V prípade inžinierskeho štúdia to však neplatí. Tam si na prihlášku vypisujete len jeden študijný program, ak chcete si dať aj alternatívny program, potom si musíte podať novú prihlášku.

  • Je nutné poslať doklad o zaplatení manipulačného poplatku?

V prípade, že platíte poštovou poukážkou, potom musíte k Vašej prihláške priložiť ústrižok zloženky o zaplatení. Aby bola Vaša prihláška spracovaná v čo najkratšom čase, potom je vždy lepšie priložiť k posielanej prihláške aj doklad o platení.