Prejsť na obsah
Študujte na našej fakulte

Akreditačné dekréty študijných programov


Otvorené študijné programy

v akademickom roku 2008-09


Študijné programy denného bakalárskeho štúdia


Aplikovaná informatika Automobilová elektronika Elektronika
Uplatnenie (pdf, 198kB)
Učebné plány (pdf, 130kB)
Uplatnenie (pdf, 205kB)
Učebné plány (pdf, 121kB)
Uplatnenie (pdf, 240kB)
Učebné plány (pdf, 135kB)
     
Elektrotechnika Priemyselná informatika Telekomunikácie
Uplatnenie (pdf, 81kB)
Učebné plány (pdf, 138kB)
Uplatnenie (pdf, 170kB)
Učebné plány (pdf, 147kB)
Uplatnenie (pdf, 149kB)
Učebné plány (pdf, 132kB)


Študijné programy denného bakalárskeho štúdia
uskutočňované dištančnou metódou


Elektrotechnika
Priemyselná informatika


Študijné programy denného inžinierskeho štúdia

Aplikovaná informatika
Elektroenergetika
Fyzikálne inžinierstvo
Kybernetika
Meracia a informačná technika
Mikroelektronika
Rádioelektronika
Robotika
Telekomunikácie

Študijné programy denného inžinierskeho štúdia
uskutočňované dištančnou metódou

Elektrotechnika
Priemyselná informatika

Študijné programy doktorandského štúdia