Prejsť na obsah
Výskum


Vyhláška Ministerstva školstva SR č.6/2005 (pdf, 46kB)

Zákon 455 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. - Relevantné časti: str. 3555 — 3557 (pdf, 84 kB)

Vyhláška MŠVVaŠ SR č.457, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR 6/2005 Z. z. (pdf, 40 kB)


Vymenúvacie konanie - inaugurácia

2019

24. 04. 2019: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.

09. 04. 2019: doc. Ing. Pavol Fedorko, CSc.

27. 02. 2019: doc. Ing. Martin Weis, DrSc.

 

2017 - 2018

doc. Ing. František Duchoň, PhD.

doc. Ing. Pavol Zajac, PhD.

26. 09. 2017: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.

doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.

2016 - 2017

doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.

2015

doc. Ing. René Harťanský, PhD.

doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.

2014

doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.

2013

doc. Dr. Ing. Miloš Oravec

doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Habilitačné konanie

2018

02. 10. 2018: Ing. Patrik Kamencay, PhD.

19. 09. 2018: Ing. Martin Donoval, PhD.

19. 09. 2018: Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.

 

2017 - 2018

07. 11. 2017: Ing. Andrej Babinec, PhD.

03. 07. 2017: Ing. Erik Chromý, PhD.

 

2017

14. 02. 2017: Ing. Juraj Packa, PhD.

 

2016

26. 09. 2016: Ing. Jozefa Červeňová, PhD.

2015

08. 10. 2015: Ing. Miroslav Kamenský, PhD.

08. 10. 2015: Ing. Marek Kukučka, PhD.

19. 02. 2015: Ing. Juraj Kačur, PhD.

16. 12. 2014: Dr. Ing. Dana Seyringer, PhD.

2014

25. 08. 2014: Ing. Michal Váry, PhD.

09. 06. 2014: Ing. Jaroslav Kováč, PhD.

2013

10. 12. 2013: Ing. Gabriel Farkas, PhD.

10. 12. 2013: Ing. Martin Weis, PhD.

08. 10. 2013: Ing. Peter Fodrek, PhD. jpg (453 kB)

08. 10. 2013: Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD. jpg (455 kB)

13. 09. 2013: Ing. Róbert Hinca, PhD. jpg (410 kB)

01. 07. 2013: Ing. Anna Přibilová, PhD.

06. 06. 2013: Ing. Vladimír Štofanik, PhD. icon (227 kB)

06. 06. 2013: Ing. Milan Vojvoda, PhD. icon (224 kB)

07. 03. 2013: Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.

28. 11. 2012: Ing. Mikuláš Bittera, PhD.