Prejsť na obsah
Výskum

Projekty APVV

Číslo projektu:    LPP-0094-09 
Názov projektu:   Štúdium vlastností diamantových a kvázidiamantových vrstiev pre elektrochemické a bio-senzorické aplikácie
Doba riešenia:   01. 09. 2009 - 31. 08. 2012
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Tvarožek, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    LPP-0149-09 
Názov projektu:   Biokompatibilné tenké vrstvy pre medicínske aplikácie
Doba riešenia:   01. 09. 2009 - 31. 08. 2012
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Marián Veselý, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    LPP-0195-09
Názov projektu:   Charakterizácia elektrických vlastností HEMT a MOSHFET tranzistorov na báze AlGaN(InAlN)/GaN heteroštruktúr podporená 2/3-D MODelovaním a SIMuláciou
Doba riešenia:   01. 09. 2009 - 31. 08. 2012
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    SUSPP - 0008 - 09 
Názov projektu:   Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológii z výskumu do praxe
Doba riešenia:   01. 07. 2009 - 31. 12. 2013
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. František Uherek, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    APVV-0199-10 
Názov projektu:   Multifunkčné detektorové polia na báze mikromechanických štruktúr
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 31. 10. 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    APVV-0211-10 
Názov projektu:   Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadenie procesov
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 31. 04. 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 
     
Číslo projektu:    APVV-0262-10 
Názov projektu:   Progresívne materiály, procesy a štruktúry organickej elektroniky 
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 31. 10. 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    APVV-0280-10
Názov projektu:   Komplexná analýza solárnych elektrární
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 31. 10. 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. František Janíček, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:    APVV-0062-11 
Názov projektu:   Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 - 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky 
     
Číslo projektu:    APVV-0108-11
Názov projektu:   Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov 
Doba riešenia:   01. 07. 2012 - 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc. 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    APVV-0321-11 
Názov projektu:   Nové polovodičové detektory neutrónov 
Doba riešenia:   01. 07. 2012 - 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    APVV-0333-11
Názov projektu:   Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle
Doba riešenia:   01. 07. 2012 - 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:    APVV-0367-11
Názov projektu:   Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 - 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky a fotoniky

Projekty APVV koordinované inými pracoviskami

Číslo projektu:    APVV-0104-10 
Názov projektu:   Vývoj novej generácie III-n tranzistorov s vysokou pohyblivosťou elektrónov
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 30. 04. 2014
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Martin Tomaška, CSc. 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    APVV-0261-10 
Názov projektu:   Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky
     
Číslo projektu:    APVV-0301-10
Názov projektu:   Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    APVV-0424-10 
Názov projektu:   Nanoštruktúry a prvky pre integrovanú fotoniku 
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    APVV-0450-10
Názov projektu:   Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku 
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 
     
Číslo projektu:    APVV-0509-10 
Názov projektu:   Štruktúry kov-izolant pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového prepínania
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 30. 04. 2014
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    APVV-0513-10
Názov projektu:   Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 30. 06. 2014
Riešiteľ za FEI:   Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky 
     
Číslo projektu:    APVV-0516-10
Názov projektu:   Výskum slovenských meteoritov 
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    APVV-0523-10 
Názov projektu:   Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu jedincov s predispozíciou k hypertenzii
Doba riešenia:   01. 05. 2011 - 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky 
     
Číslo projektu:    APVV-0097-11 
Názov projektu:   Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov 
Doba riešenia:   01. 07. 2012 - 30. 06. 2015
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 
     
Číslo projektu:    APVV-0178-11
Názov projektu:   Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr
Doba riešenia:   01. 07. 2012 - 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   prof. RNDr. Zdenka Riečanová, CSc.
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky 
     
Číslo projektu:    APVV-0181-11
Názov projektu:   Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free)
Doba riešenia:   01. 07. 2012 - 30. 06. 2015
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:    APVV-0207-11
Názov projektu:   NANOTIP-Hrotom indukované SPM procesy: zobrazovanie a nanomanipulácia 
Doba riešenia:   01. 07. 2012 - 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:    APVV-0539-11
Názov projektu:   Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou
Doba riešenia:   01. 07. 2012 - 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   Ing. František Duchoň, PhD. 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 
     
Číslo projektu:    APVV-0586-11
Názov projektu:   Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení 
Doba riešenia:   01. 07. 2012 - 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   prof. RNDR. Otokar Grošek, PhD.
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky 

Grantové projekty VEGA

Číslo projektu:    1/0285/09 
Názov projektu:   Progresívne parametrické metódy testovania a zvyšovania
spoľahlivosti zmieŠaných integrovaných obvodov a systémov
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.  
Doba riešenia:   2009 - 2012 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    1/0376/09
Názov projektu:   Vývoj kódovacích technológií
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Doba riešenia:   2009 - 2012 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií 
     
Číslo projektu:    1/0507/09
Názov projektu:   Elektrofyzikálne vlastnosti a technologické problémy polovodičových materiálov a štruktúr na báze Si, GaN a ZnO pre novú generáciu elektronických prvkov a obvodov
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
Doba riešenia:   2009 - 2012
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    1/0656/09
Názov projektu:   Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácie na riadenie lietajúcich zariadení
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Doba riešenia:   2009 - 2012
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky 
     
Číslo projektu:    1/0685/09
Názov projektu:   Materiály alternatívnych jadrových palivových cyklov a vyraďovaných jadrových reaktorov
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.  
Doba riešenia:   2009 - 2012
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:    1/0689/09 
Názov projektu:   Vývoj a charakterizácia perspektívnych nanodimenziálnych štruktúr na báze polovodičových zlúčenín a organických polovodičov pre mikroelektronické a fotonické aplikácie
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.  
Doba riešenia:   2009 - 2012
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    1/0690/09 
Názov projektu:   Optimalizácia riadenia mechatronického systému 
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.  
Doba riešenia:   2009 - 2012
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyslenej informatiky 
     
Číslo projektu:    1/0716/09 
Názov projektu:   Rozvoj špeciálnych metód charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro/nanoštruktúr a prvkov 
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing Alexander Šatka, CSc.
Doba riešenia:   2009 - 2012
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    1/0106/11 
Názov projektu:   Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové média pre podporu multimediálnych služieb
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. 
Doba riešenia:   2011 - 2013 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií 
     
Číslo projektu:    1/0177/11
Názov projektu:   Inteligentná navigácia servisného robota 
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Anton Vitko, CSc. 
Doba riešenia:   2011 - 2014 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 
     
Číslo projektu:    1/0297/11
Názov projektu:   Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórií pravdepodobnosti
Zodpovedný rieš.:    prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD.
Doba riešenia:   2011 - 2014
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:    1/0602/11
Názov projektu:   Optimalizácia efektívnosti kódovania pre prenos a záznam
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. 
Doba riešenia:   2011 - 2013
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií 
     
Číslo projektu:    1/0851/11
Názov projektu:   Vývoj technológie a charakterizácia vlastností prvkov organickej elektroniky
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. 
Doba riešenia:   2011 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    1/0866/11
Názov projektu:   Výskum a optimalizácia vybraných vlastností progresívnych elektronických štruktúr a prvkov pripravených na širokopásmových polovodičov heteroštruktúrach na báze GaN
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Doba riešenia:   2011 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    1/0879/11 
Názov projektu:   Štúdium nábojového prenosu v usporiadaných organických molekulárnych systémoch
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Július Cirák, CSc.
Doba riešenia:   2011 - 2013 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    1/0961/11
Názov projektu:   Pokročilé algoritmy spracovania obrazov na efektívne vyhľadávanie a kódovanie ľudských tvárí
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. 
Doba riešenia:   2011 - 2013 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií 
     
Číslo projektu:    1/1045/11
Názov projektu:   Komplexná analýza obnoviteľných zdrojov energie
Zodpovedný rieš.:    Mgr. Miroslava Smitková, PhD.
Doba riešenia:   2011 - 2013 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:    1/1102/11
Názov projektu:   Výskum vlastností senzorických štruktúr na báze uhlíka a ZnO pre elektrotechniku
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
Doba riešenia:   2011 - 2013 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    1/1103/11
Názov projektu:   Tvarovanie a nanoštruktúrovanie diamantových a DLC vrstiev pre elektronické aplikácie
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Robert Redahmmer, PhD. 
Doba riešenia:   2011 - 2013
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    1/1105/11
Názov projektu:   Robustné MPC pre hybridné systémy (RPHS) 
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Doba riešenia:   2011 - 2013
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
     
Číslo projektu:    1/0220/12 
Názov projektu:   Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách 
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    1/0286/12 
Názov projektu:   Radiačná odolnosť nanokryštalických kovových zliatín voči rôznym druhom žiarenia
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    1/0366/12
Názov projektu:   Hodnotenie radiačnej odolnosti ODS ocelí pre fúzne a štiepne technológie
Zodpovedný rieš.:    Ing. Jarmila Degmová, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    1/0426/12
Názov projektu:   Dynamické kontaktné úlohy 
Zodpovedný rieš.:    prof. RNDr. Igor Bock, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:    1/0459/12
Názov projektu:   Nanoštrukturované tenké vrstvy a rozhrania pre fotovoltaické články a mikrosenzory
Zodpovedný rieš.:    prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    1/0534/12
Názov projektu:   Počítačové modelovanie a simulácia mechanických a mechatronických prvkov z nových kompozitných materiálov s premenlivými vlastnosťami
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Justín Murín, DrSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 
     
Číslo projektu:    1/0712/12
Názov projektu:   Modelovanie a diagnostika kvantovo viazaných polovodičových štruktúr
Zodpovedný rieš.:    Ing. Juraj Racko, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    1/0839/12
Názov projektu:   Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Martin Tomáška, CSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    1/0963/12
Názov projektu:   Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibity (EMC)
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:    1/0987/12 
Názov projektu:   Nové návrhové prístupy pri VLSI implementáciách neuročipov a ich využitie pre spracovanie signálov v bioaplikáciach a neuroprotézach
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    1/0988/12
Názov projektu:   Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách 
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:    1/1100/12 
Názov projektu:   Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí - nové metódy merania a riadenia spotreby
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Anton Beláň, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 
     
Číslo projektu:    1/1106/12
Názov projektu:   MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    1/1163/12
Názov projektu:   Výskum a optimalizácia vybraných parametrov progresívnych magnetických a viaczložkových kompozitných materiálov a nanomateriálov s požadovanými vlastnosťami pre aplikácie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:    1/1177/12
Názov projektu:   Posudzovanie parametrov senzomotorickej reakcie pomocou elektromyografických signálov
Zodpovedný rieš.:    Mgr. Peter Miklovič, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2014 
Pracovisko:   Katedra telesnej výchovy
     
Číslo projektu:    1/1197/12
Názov projektu:   Nové trendy v riešení ohmických kontaktov s p-GaN 
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Jozef Liday, CSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:    1/1241/12
Názov projektu:   Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia 
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 
     
Číslo projektu:    1/2256/12
Názov projektu:   Moderné metódy sieťového riadenia 
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 
     
Číslo projektu:    1/1325/12
Názov projektu:   Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Elemír Ušák, CSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2014 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky 
     
Číslo projektu:    1/1008/12
Názov projektu:   Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD 
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    1/1110/12
Názov projektu:   Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných
Zodpovedný rieš.:    Ing. Jaroslav Kováč, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 

Grantové projekty VEGA koordinované inými pracoviskami

Číslo projektu:    2/0192/10 
Názov projektu:   Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy 
Riešiteľ za FEI:    prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Doba riešenia:   2010 - 2012 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:    2/0006/10 
Názov projektu:   Stavba a riadenie mikro-elektro-mechanických prvkov a zariadení
Riešiteľ za FEI:    doc. Ing. René Harťanský, PhD. 
Doba riešenia:   2010 - 2012 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky 
     
Číslo projektu:    2/0093/10 
Názov projektu:   Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku 
Riešiteľ za FEI:    prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc. 
Doba riešenia:   2010 - 2012 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    2/0063/11 
Názov projektu:   Kombinovaný rastrovací tranzientový mikroskop
Riešiteľ za FEI:    doc. Ing. Ján Hribik, PhD. 
Doba riešenia:   2011 -2013 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    1/0770/11 
Názov projektu:   Izotopový výskum meteoritu Košice a podobných chondritov typu H
Riešiteľ za FEI:    prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. 
Doba riešenia:   2011 -2013 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Číslo projektu:    1/0264/11 
Názov projektu:   Výskum supetvrdých nanokompozitných filmov pre namáhané spojenia pri zvýšených teplotách v biomedicíne
Riešiteľ za FEI:    Ing. Marian Vojs, PhD. 
Doba riešenia:   2011 -2014 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

Grantové projekty KEGA

Číslo projektu:    032STU-04/2011 
Názov projektu:   Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Milan Žalman, PhD. 
Doba riešenia:   2011 - 2013 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 
     
Číslo projektu:    015STU-4/2012 
Názov projektu:   CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika 
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2014 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:    018STU-4/2012 
Názov projektu:   Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. František Janíček, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2014 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 
     
Číslo projektu:    019STU-4/2012 
Názov projektu:   Internacionalizácia a realizácia vzdelávania v interdisciplinárnych odboroch
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2014 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Program na podporu mladých výskumníkov

Názov projektu:    Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Marián Marton, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:    Analýza prodózie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Anna Kondelová 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií 
     
Názov projektu:    Riadenie servisného robota 
Zodpovedný rieš.:    Ing. František Duchoň, PhD. 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 
     
Názov projektu:    Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU
Zodpovedný rieš.:    Ing. Juraj Matej, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 
     
Názov projektu:    Kritické mriežky 
Zodpovedný rieš.:    Mgr. Marek Sýs 
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky 
     
Názov projektu:    Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie
Zodpovedný rieš.:    Ing. Mário Kotlár 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Názov projektu:    Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Jozef Rodina 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 
     
Názov projektu:    Detekcia strihov vo videosekvenciách 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Lenka Krulikovská 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:    Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Marian Vojs, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:    Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy
Zodpovedný rieš.:    Ing. Branislav Korenko 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky 
     
Názov projektu:    Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Lukáš Maršálka 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky 
     
Názov projektu:    Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach 
Zodpovedný rieš.:    Gergely Kajtár 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Názov projektu:    Modelovanie prevádzky v NGN sieťach 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Erik Chromý, PhD.
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií 
     
Názov projektu:    Príprava diamantu-podobných vrstiev pre použitie v medicíne 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Marián Marton, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Názov projektu:    Bórom dopované diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Marian Vojs, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Názov projektu:    Morfológia nanoštrukturovaných tenkých vrstiev pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu
Zodpovedný rieš.:    Ing. Ing. arch. Ľubomír Vančo 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:    Analýza energetickej odolnosti moderných výkonových MOSFET tranzistorov integrovaných v DC-DC meničoch v podmienkach UIS testu podporená modelovaním a simuláciou
Zodpovedný rieš.:    Ing. Juraj Marek, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:    Kompenzácia časových oneskorení v nelineárnych systémoch riadenia 
Zodpovedný rieš.:    Peter Ťapák 
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
     
Názov projektu:    Návrh simulácie fotonických štruktúr 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Anton Kuzma 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:    Predikcia, modelovanie a zabezpečenie kvality VoIP hlasových služieb 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Adrián Kováč 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:    Analýza vplyvu prevádzkových parametrov na kvalitu hlasu v IMS sieťach
Zodpovedný rieš.:    Ing. Michal Halás, PhD. 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:    Vývoj 1-DOF haptického zariadenia 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Pavol Folvarčík
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 
     
Názov projektu:    Elektrostimulácia, monitoring biosignálov a kategorizácia signálov u detí s DMO
Zodpovedný rieš.:    Ing. Martin Nováček 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Názov projektu:    Neutrické výpočty aktívnej zóny demonštačnej jednotky ALLEGRO 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Branislav Vrban 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Názov projektu:    Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho paracoptera 
Zodpovedný rieš.:    Ing. Tomáš Huba
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky