Prejsť na obsah
Výskum

APVV/bilaterálna spolupráca

Číslo projektu: SK-BG-0035-10
Názov projektu:   Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy
Trvanie:
  2012 - 2013
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
     
Číslo projektu: SK-FR-0013-11
Názov projektu:   PA-NCS - Polynominálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov
Trvanie:
  2012 - 2013
Vedúci riešiteľ:   doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.
Pracovisko:   Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
     
Číslo projektu: SK-AT-0001-12
Názov projektu:   Výpočtové a experimentálne riešenie stiesneného krútenia nosníkových konštrukcií - SKATWATOR
Trvanie:
  2013 - 2014
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu: SK-AT-0008-12
Názov projektu:   Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí - MEDF
Trvanie:
  2013 - 2014
Vedúci riešiteľ:   doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu: SK-PL-0032-12
Názov projektu:   Štruktúrne a magnetické vlastnosti iónmi ožiarených kovových skiel - STRUMAPIMG
Trvanie:
  2013 - 2014
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu: SK-PL-0005-12
Názov projektu:   Rozvoj nových technológií prípravy a metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov - ROTECH
Trvanie:
  2013 - 2014
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

APVV Dofinancovanie 7RP projektov - DO7RP

Číslo projektu: DO7RP-0040-11
Názov projektu:   SMArt Systémy a Co - dizajn
Trvanie:
  2011 - 2014
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu: DO7RP-0029-11
Názov projektu:   HBB Next  - Next Generation Hybrid Broadcast Broadband
Trvanie:
  2011 - 2013
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD
Pracovisko:   Kancelária programov Európskej únie
     
Číslo projektu: DO7RP-0005-12
Názov projektu:   PLEPS II – Depth profiling radiation induced defect concentration in DEMO structural
Trvanie:
  2013 - 2014
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva


7RP

Číslo projektu:  
Názov projektu:   EURO-DOTS European Doctoral Training Support in Micro/Nano-electronics
Trvanie:   2010 - 2013
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   7RP 288827
Názov projektu:   SMAC – SMArt Systems and Co – design
Trvanie:   2011 - 2014
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   249684/FP7 - ENEN -RU
Názov projektu:   ENEN - Cooperation with Russia in Nuclear Education, Training and Knowledge
Trvanie:   2011 - 2013
Vedúci riešiteľ:   doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   2009-4978/001-001-CPT ICI-ECP
Názov projektu:   European Japanese Exchange project in Nuclear Disciplines
Trvanie:    
Vedúci riešiteľ:   doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   287848
Názov projektu:   HBB next - Next Generation Hybrid Broadcast Broadband
Trvanie:   2011 - 2014
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
Pracovisko:   Kancelária programov Európskej únie
     
Číslo projektu:   FU07-CT-2007-00051
Názov projektu:   PLEPS - Profilácia koncentrácie radiáciou defektov v materiáloch rektora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému
Trvanie:   2007 - 2014
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

ENIAC JU

Číslo projektu:   120214
Názov projektu:   END - Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energetický úsporný návrh
Trvanie:   2010 - 2013
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   ENIAC-2010-1
Názov projektu:   ERG - Energy for a green society: from sustainable harvesting to smart distribution equipments, materials, design solutions and their applications
Trvanie:   2011 - 2014
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu: 296131-2/ENIAC-2011-1
Názov projektu:   E2SG - Energy to Smart Grid
Trvanie:   01/2012 - 12/2014
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   120228/2010
Názov projektu:   MAS - Nanoelectronics for Mobile Ambient Living (AAL) Systems
Trvanie:   04/2010 - 03/2013
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:  
Názov projektu:   E2COGAN - Energy Efficient Converters using GaN Power Devices
Trvanie:   2013 - 2016
Vedúci riešiteľ:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

Lifelong Learning Programme

Číslo projektu: 2011-01-CZ1-LEO05-07496
Názov projektu: IMProVET
Trvanie: 2011 - 2013
Vedúci riešiteľ: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
Pracovisko: Kancelária programov Európskej únie
     
Číslo projektu: 123220399
Názov projektu: STELA - STU Graduates in EU Labour Market
Trvanie: 2012 - 2013
Vedúci riešiteľ: doc. Ing. Marián Veselý, PhD.
Pracovisko: Kancelária programov Európskej únie


Iné

Číslo projektu: 1046 R4 SERPENTE
Názov projektu: SERPENTE - Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings
Trvanie: 2011 - 2014
Vedúci riešiteľ: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu: 16735/RO
Názov projektu: Investigation of Microstructural Changes in Advanced Materials via Spectroscopic Methods
Trvanie: 2011 - 2014
Vedúci riešiteľ: Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu: 17230/RO
Názov projektu: Structural Transformations of Amorphous Alloys for Energy Applications
Trvanie: 2012 - 2014
Vedúci riešiteľ: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva