Prejsť na obsah
Výskum

ITMS číslo projektu:   26240120037
Trvanie projektu:   04/2014 – 09/2015
Cieľ projektu:   Budovanie dlhodobých väzieb medzi priemyslom a výskumnými inštitúciami v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Špecifický cieľ 1:   Zriadenie centra excelentnosti európskeho významu a jeho vedecký manažment v zmysle najlepšej zahraničnej praxe

image