Prejsť na obsah
Výskum

Projekty APVV

Číslo projektu:   APVV-0062-11
Názov projektu:   Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0321-11
Názov projektu:   Nové polovodičové detektory neutrónov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-0333-11
Názov projektu:   Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0367-11
Názov projektu:   Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0246-12
Názov projektu:   Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   APVV-0258-12
Názov projektu:   Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks)
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   APVV-0123-12
Názov projektu:   Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-0343-12
Názov projektu:   Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 03. 2017
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   APVV-0365-12
Názov projektu:   Uhlíkové nanomateriály pre senzorické aplikácie
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0469-12
Názov projektu:   Antiplagiatorská analýza netextových dát
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   Mgr. Ján Grman, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0772-12
Názov projektu:   Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktúr
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0076
Názov projektu:   MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov
Doba riešenia:   01. 07. 2015 - 30. 06. 2019
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. René Harťanský, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0739
Názov projektu:   Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku
Doba riešenia:   01. 07. 2015 – 30. 06. 2018
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


PROJEKTY APVV KOORDINOVANÉ INÝMI PRACOVISKAMI

Číslo projektu:   APVV-0108-11
Názov projektu:   Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov
Doba riešenia: 01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   Mgr. Martin  Konôpka, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-0097-11
Názov projektu:   Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov
Doba riešenia: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0181-11 
Názov projektu:   Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free) 
Doba riešenia: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0539-11 
Názov projektu:   Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou
Doba riešenia: 01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. František Duchoň, PhD. 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   APVV-0586-11 
Názov projektu:   Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení
Doba riešenia: 01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   APVV-0865-11
Názov projektu:   Inovatívne, energicky efektívne organické LED štruktúry integrovateľné v osvetľovacích a zobrazovacích aplikáciách
Doba riešenia: 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0395-12
Názov projektu:   Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku
Doba riešenia: 01. 10. 2013 – 31. 12. 2016
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. František Uherek, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0455-12
Názov projektu:   Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty
Doba riešenia: 01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Riešiteľ za FEI:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0496-12
Názov projektu:   Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie
Doba riešenia: 01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Riešiteľ za FEI:   Ing. Erik Vavrinský, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-0504-12
Názov projektu:   Riadiace systémy pre energolúčové rezacie centrá
Doba riešenia: 01. 10. 2013 – 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   APVV-0443-12
Názov projektu:   Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a tenkovrstvých súčiastkach
Doba riešenia: 01. 10. 2013 – 31. 12. 2016
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0819-12
Názov projektu:   Inteligentné senzorové systémy na báze organickej elektroniky pre monitorovanie zdravia a zvyšovanie úrovne prevencie a kvality života
Doba riešenia: 01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Riešiteľ za FEI:   Ing. Martin Weis, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0297
Názov projektu:   Univerzálna nanoštrukturovaná platforma  pre interdisciplinárne použitie
Doba riešenia: 01. 07. 2015 – 31. 12. 2018
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0613
Názov projektu:   Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Doba riešenia: 01. 07. 2015 – 30. 06. 2018
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0716
Názov projektu:   Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky
Doba riešenia: 01. 07. 2015 – 30. 06. 2018
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0749
Názov projektu:   Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov
Doba riešenia: 01. 07. 2015 – 30. 06. 2018
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0894
Názov projektu:   Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov
Doba riešenia: 01. 07. 2015 – 31. 10. 2017
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. František Duchoň, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky


GRANTOVÉ PROJEKTY VEGA

Číslo projektu:   1/0220/12
Názov projektu:   Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0366/12
Názov projektu:   Hodnotenie radiačnej odolnosti ODS ocelí pre fúzne a štiepne technológie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0426/12
Názov projektu:   Dynamické kontaktné úlohy 
Zodpovedný rieš.:   prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   1/0459/12
Názov projektu:   Nanoštrukturované tenké vrstvy a rozhrania pre fotovoltaické články a mikrosenzory
Zodpovedný rieš.:   prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0712/12 
Názov projektu:   Modelovanie a diagnostika kvantovo viazaných polovodičových štruktúr
Zodpovedný rieš.:   Ing. Juraj Racko, PhD. 
Doba riešenia:    2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0839/12
Názov projektu:   Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Martin Tomáška, CSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0987/12
Názov projektu:   Nové návrhové prístupy pri VLSI implementáciách neuročipov a ich využitie pre spracovanie signálov v bioaplikáciách a neuroprotézach
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0988/12 
Názov projektu:   Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/1100/12
Názov projektu:   Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí – nové metódy merania a riadenia spotreby
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/1106/12 
Názov projektu:   MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/1163/12
Názov projektu:   Výskum a optimalizácia vybraných parametrov progresívnych magnetických a viaczložkových kompozitných materiálov a nanomateriálov s požadovanými vlastnosťami pre aplikácie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/1197/12
Názov projektu:   Nové trendy v riešení ohmických kontaktov s p-GaN 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Jozef Liday, CSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/1241/12 
Názov projektu:   Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   1/2256/12 
Názov projektu:   Moderné metódy sieťového riadenia 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   1/1008/12 
Názov projektu:   Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/1110/12
Názov projektu:   Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jaroslav Kováč, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0173/13 
Názov projektu:   Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Pavol Zajac, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   1/0178/13
Názov projektu:   Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2015 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   1/0204/13 
Názov projektu:   Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0377/13 
Názov projektu:   Príprava a diagnostika heteroštruktúr pre pokročilé fotovoltaické aplikácie 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0439/13 
Názov projektu:   Vývoj a charakterizácia perspektívnych heteroštruktúr a nanoštruktúr pre solárne články a fotonické prvky
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0518/13 
Názov projektu:   Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií

Číslo projektu:   1/0529/13 
Názov projektu:   Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky 
Zodpovedný rieš.:   prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   1/0601/13
Názov projektu:   Nanokompozity a nanoštruktúry na báze uhlíka pre špeciálne aplikácie 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0708/13 
Názov projektu:   IMUROSA-Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   1/0796/13 
Názov projektu:   Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0823/13
Názov projektu:   Implementácia „on-chip“ metód testovania zmiešaných integrovaných obvodov a systémov v nanotechnológiách
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0921/13
Názov projektu:   Špeciálne metódy charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro-/nanoštruktúr a prvkov 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0228/14
Názov projektu:   Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov vo vybraných komponentoch tlakovodných jadrových reaktorov
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   1/0276/14
Názov projektu:   Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   1/0664/14
Názov projektu:   Viacmódové piezoelektrické rezonátory a senzory;
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0785/14
Názov projektu:   Výskum nanomateriálov na báze uhlíka pre ochranu a zlepšovanie životného prostredia a ľudského zdravia
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0937/14
Názov projektu:   Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   1/0431/15
Názov projektu:   Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovacieho systému
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2018
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/0453/15
Názov projektu:   Výskum stiesneného krútenia uzatvorených prierezov
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   1/0491/15
Názov projektu:   Výskum a charakterizácia moderných výkonových elektronických prvkov podporený 2/3 rozmerným elektrotepelným modelovaním a simuláciou
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. .
Doba riešenia:   2015 - 2018
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0497/15
Názov projektu:   Vývoj technológie a charakterizácia vlastností prvkov flexibilnej organickej elektroniky
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2018
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0571/15
Názov projektu:   Vývoj nových metód merania magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na nedeštruktívne testovanie konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/0776/15
Názov projektu:   Tranzientné metódy charakterizácie a diagnostiky prvkov organickej elektroniky
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Martin Weis, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2018
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0789/15
Názov projektu:   Medzivrstvová optimalizácia priepustnosti bezdrôtových systémov
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií


GRANTOVÉ PROJEKTY VEGA KOORDINOVANÉ INÝMI PRACOVISKAMI

Číslo projektu:   2/0062/13 
Názov projektu:   Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii 
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   2/0165/13 
Názov projektu:   Nanokompozitné tenké vrstvy – vlastnosti a použitie v senzorike  
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   2/0625/14
Názov projektu:   Vizuálne rozpoznávanie tried objektov vo videosekvenciách prepojením sémantickej segmentácie na lokálnej úrovni a globálnej segmentácie vizuálnej nápadnosti (saliency)
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   2/0099/14 
Názov projektu:   Rastrovací nábojový tranzientový mikroskop na zobrazovanie a anlýzu mäkkých vzoriek
Riešiteľ za FEI:   Ing. Peter Kubinec, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0501/15
Názov projektu:   Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektronicky aktívne organické materiály
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Július Cirák, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2018
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva


GRANTOVÉ PROJEKTY KEGA

Číslo projektu:   031STU-4/2013 
Názov projektu:   Nové výzvy fyzikálneho vzdelávania na technických univerzitách 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Peter Bokes, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   032STU-4/2013 
Názov projektu:   Online laboratórium pre výučbu predmetov automatického riadenia 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   039STU-4/2013 
Názov projektu:   Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   047STU-4/2013 
Názov projektu:   MINCA – Študijný program „Multimediálne informačné technológie“ v anglickom jazyku 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Číslo projektu:   003STU-4/2014
Názov projektu:   Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. František Duchoň, PhD. 
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   010STU-4/2014 
Názov projektu:   Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. 
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   016STU-4/2014 
Názov projektu:   Výučba diagnostiky mechatronických systémov s využitím vzdialeného prístupu
Zodpovedný rieš.:   Ing. Miroslav Kamenský, PhD. 
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   022STU-4/2014 
Názov projektu:   Inovácia vo výučbe aktuálnych a interdisciplinárnych aspektov multimediálnej techniky
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jozef Púčik, PhD. 
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   035STU-4/2014 
Názov projektu:   Návrh virtuálneho laboratória pre implementáciu pokročilých metodík výučby v novom študijnom programe Elektromobilita
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD. 
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   011STU-4/2015
Názov projektu:   Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratória mechatroniky
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. 
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   020STU-4/2015
Názov projektu:   Interaktívne formy podpory v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. 
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   026STU-4/2015
Názov projektu:   Integrované vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Július Cirák, CSc. 
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   030STU-4/2015
Názov projektu:   Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky


ROZVOJOVÝ PROJEKT

Číslo projektu: 001STU-2/2014
Názov projektu:   Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Doba riešenia: 2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva


PROGRAM NA PODPORU MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 2015

Názov projektu:   Skúmanie vplyvu technologických podmienok rastu na kvalitu InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre solárne aplikácie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Arpád Kósa 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Optimalizovanie využitia prostriedkov sietí MPLS 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Michal Pištek
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Optimalizácia alokácie zdrojov v IPVT systémoch
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ladislav Kočkovič
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT optickými metódami
Zodpovedný rieš.:   Ing. Juraj Priesol, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Hodnotenie radiačného rizika pri demontáži veľkých komponentov, pretavbe rádioaktívnych materiálov z vyraďovania jadrových elektrární a ukladaní vyhoretého jadrového paliva do hlbinného úložiska
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Hornáček
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Názov projektu:   DiaDAQ – Real Time
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marián Tárník, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Názov projektu:   Laserový opto-komunikačný systém – „Laser Light Line“
Zodpovedný rieš.:   Ing. Michal Hanic
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Charakterizácia parazitických parametrov tranzistorov HEMT na báze GaN metódou TDR
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marián Bernát
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   REST platforma pre online riadenie experimentov 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Miroslav Gula
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Názov projektu:   Charakterizácia nových materiálov pre vysoko kapacitné batérie 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Patrik Novák
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Názov projektu:   Návrh multimodálneho biometrického systému
Zodpovedný rieš.:   Ing. Dominik Sopiak
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Názov projektu:   NAnalýza a zber dát z fotovoltaických a senzorických systémov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ondrej Szabó
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Štúdium transportu náboja v organických elektroluminiscenčných diód 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Peter Juhász
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Vývoj bórom dopovaných diamantových tenkých vrstiev pre čistenie odpadových vôd
Zodpovedný rieš.:   Ing. Miroslav Behúl
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Návrh experimentálneho zariadenia pre meranie emitancie neutrónového zdroja
Zodpovedný rieš.:   Ing. Branislav Vrban
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Názov projektu:   Fúzia radarového a komunikačného systému pomocou CDMA-OFDM technológie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ivan Lapin
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií
     
Názov projektu:   Riadenie samonavádzaného AGV
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Kajan
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky


PROJEKT NA PODPORU EXCELENTNÝCH MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV

Názov projektu:   Rozšírená softvérová extrakcia charakteristických vlastností daktyloskopických vzorov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Pavol Marák
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
GRANTOVÝ PROGRAM NADÁCIE TATRA BANKY E-TALENT 2015

Číslo projektu:   2014et004
Názov projektu:   ClouDiaDAQ
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marián Tárník, PhD. 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   2014et013
Názov projektu:   Lokalizovanie kvadrokoptéry pomocou vizuálneho systému
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Florek
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   2014et018
Názov projektu:   PinSpace: priestor naokolo je tvoj poznámkový blok
Zodpovedný rieš.:   Martin Drozda
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   2014et020
Názov projektu:   Riadiaci systém vedeckého experimentu
Zodpovedný rieš.:   doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   2014et021
Názov projektu:   Softvérové riadenie smerovej dynamiky vozidla UGV 6x6
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Bugár, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky


GRANTOVÝ PROGRAM ROZVÍJAŤ TECHNIK(O)U

Názov projektu:   Zvyšovanie životnosti energetických zdrojových systémov elektromobilov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Bugár, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky