Prejsť na obsah
Výskum

Projekty APVV

Číslo projektu:   APVV-0123-12
Názov projektu:   Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-0343-12
Názov projektu:   Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 03. 2017
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   APVV-0469-12
Názov projektu:   Antiplagiatorská analýza netextových dát
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   Mgr. Ján Grman, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-0772-12
Názov projektu:   Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktút
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0076
Názov projektu: MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov
Doba riešenia:   01. 07. 2015 – 30. 06. 2019
Zodpovedný rieš.: prof. Ing. René Harťanský, PhD
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0739
Názov projektu:   Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku 
Doba riešenia:   01. 07. 2015 – 30. 06. 2018
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu: APVV-15-0062
Názov projektu:   Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility monitorovacích systémov mimoriadnych prevádzkových stavov jadrovej elektrárne
Doba riešenia:   01. 07. 2016 – 30. 06. 2020
Zodpovedný rieš.: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
   
Číslo projektu:    APVV-15-0254
Názov projektu:   Rozvoj a implementácia analógových integrovaných systémov pre ultra-nízkonapäťové aplikácie
Doba riešenia:   01. 07. 2016 – 31. 12. 2019
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Pracovisko:  

Ústav elektroniky a fotoniky

     
Číslo projektu: APVV-15-0257
Názov projektu:   Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Doba riešenia:   01. 07. 2016 – 30. 06. 2020
Zodpovedný rieš.: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Pracovisko: Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0326
Názov projektu:   Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica
Doba riešenia:   01. 07. 2016 – 30. 09. 2019
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. František Janíček, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0673
Názov projektu:   GaN monolitické integrované obvody
Doba riešenia:   01. 07. 2016 – 30. 06. 2019
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-16-0006
Názov projektu:   Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 
Doba riešenia:   1. 7. 2017 – 30. 6. 2020
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. František Duchoň, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   APVV-16-0059
Názov projektu:   Výskum nových magnetodielektrických keramických a kompozitných materiálových štruktúr
Doba riešenia:   1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-16-0124
Názov projektu:   Výskum bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd
Doba riešenia:   1. 7. 2017 – 30. 6. 2020
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-16-0266
Názov projektu:   Inovatívne typy senzorov plynov na báze oxidov kovov
Doba riešenia:   1. 7. 2017 – 31. 12. 2020
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-16-0288
Názov projektu:   Nové metódy pre systémy zvyšovania bezpečnosti jadrového palivového cyklu
Doba riešenia:   1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva


Projekty APVV koordinované inými pracoviskami

Číslo projektu:   APVV-0496-12
Názov projektu:   Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 9. 2017
Riešiteľ za FEI:   Ing. Erik Vavrinský, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0297
Názov projektu:   Univerzálna nanoštrukturovaná platforma  pre interdisciplinárne použitie
Doba riešenia:   01. 07. 2015 – 31. 12. 2018
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-14-0613
Názov projektu:   Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Doba riešenia:   01. 07. 2015 - 30. 06. 2018
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu: APVV-14-0716
Názov projektu:   Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky
Doba riešenia:   01. 07. 2015 - 30. 06. 2018
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:    APVV-14-0749
Názov projektu:   Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov
Doba riešenia:   01. 07. 2015 - 30. 06. 2018
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:   APVV-14-0894
Názov projektu:   Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov
Doba riešenia:   01. 07. 2015 - 31. 10. 2017
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. František Duchoň, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0087
Názov projektu:   Príprava n nových dusíkatých OLED materiálov a štúdium ich optoelektronických vlastností
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 28. 06. 2019
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0108
Názov projektu:   Výskum a hodnotenie kvality a účinnosti impregnantov
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 31. 05. 2020
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Michal Váry, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0110
Názov projektu:   Výskum nových konštrukčných a materiálových riešení káblov pre náročné prostredia s nebezpečenstvom požiaru, zaplavenia a pod.
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 31. 05. 2020
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Michal Váry, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0152
Názov projektu:   Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 30. 06. 2019
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-15-0243
Názov projektu:   Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 31. 12. 2019
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Július Cirák, CSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-15-0558
Názov projektu:   Vývoj softvérovej platformy pre výpočtové stanovenie a optimalizáciu nákladov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na báze medzinárodného štandardu ISDC pre zaistenie bezpečného a efektívneho vyraďovania
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 31. 12. 2018
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-15-0763
Názov projektu:   Inteligentný systém monitorovania a prevencie zdravého srdca (na báze smart technológií a organickej elektroniky)
Doba riešenia:   01. 07. 2016 - 30. 06. 2019
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-16-0079
Názov projektu:   Moderné amorfné a polykryšatalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory
Doba riešenia:   01. 07. 2017 - 30. 06. 2021
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   APVV-16-0129
Názov projektu:   Fotonické nanoštruktúry pripravené 3D laserovou litografiou pre biosenzorické aplikácie
Doba riešenia:   01. 07. 2017 - 31. 12. 2020
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. František Uherek, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-16-0319
Názov projektu:   Štúdium interakcie rozhrania grafén-diamant na atomárnej úrovni
Doba riešenia:   01. 07. 2017 - 31. 12. 2020
Riešiteľ za FEI:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   APVV-16-0626
Názov projektu:   Flexibilný systém Internetu vecí s využitím integrovaných SMART senzorických prvkov
Doba riešenia:   01. 07. 2017 - 30. 06. 2020
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


Stimuly pre výskum a vývoj

Názov projektu:   Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami
Doba riešenia:   2015 - 2018
Riešiteľ za FEI:    prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Názov projektu:   Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami
Doba riešenia:    2015 - 2018
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky


Grantové projekty VEGA

Číslo projektu:   1/0276/14
Názov projektu:   Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov
Zodpovedný rieš.: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   1/0664/14
Názov projektu:    Viacmódové piezoelektrické rezonátory a senzory
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0937/14
Názov projektu:   Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   1/0431/15 
Názov projektu:   Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovacieho systému
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2018
Pracovisko: Ústav elektrotechniky
 
Číslo projektu: 1/0453/15
Názov projektu: Výskum stiesneného krútenia uzatvorených prierezov
Zodpovedný rieš.: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Doba riešenia: 2015 - 2017
Pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky
 
Číslo projektu: 1/0491/15
Názov projektu: Výskum a charakterizácia moderných výkonových elektronických prvkov podporený 2/3 rozmerným elektrotepelným modelovaním a simuláciou
Zodpovedný rieš.: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Doba riešenia: 2015 - 2018
Pracovisko:  Ústav elektroniky a fotoniky
 
Číslo projektu: 1/0497/15
Názov projektu: Vývoj technológie a charakterizácia vlastností prvkov flexibilnej organickej elektroniky
Zodpovedný rieš.: doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Doba riešenia: 2015 - 2018
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
 
Číslo projektu:    1/0571/15
Názov projektu:   Vývoj nových metód merania magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na nedeštruktívne testovanie konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/0776/15
Názov projektu:   Tranzientné metódy charakterizácie a diagnostiky prvkov organickej elektroniky
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Martin Weis, PhD. 
Doba riešenia:   2015 - 2018 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0789/15
Názov projektu:   Medzivrstvová optimalizácia priepustnosti bezdrôtových systémov
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2017 
Pracovisko:   Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
     
Číslo projektu:   1/0065/16
Názov projektu:  

Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí

Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. František Duchoň, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   1/0182/16
Názov projektu:   Lokálna štruktúra a magnetické správanie sa pokročilých multifázových zliatin pri extrémnych podmienkach
Zodpovedný rieš.:  

prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0339/16
Názov projektu:   Výskum technológií pre reaktory chladené superkritickou vodou (SCWR Generation IV):experimentálne hodnotenie degradačných mechanizmov inovatívnych materiálov 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Petriska, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0405/16 
Názov projektu:   Príprava a analýza vybraných elektromagnetických, mikroštruktúrnych a fyzikálnochemických vlastností pokročilých magnetických, magnetodielektrických a nanokompozitných materiálových štruktúr
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2019 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/0475/16 
Názov projektu:   Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitostí 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   1/0477/16
Názov projektu:   Konštrukčné materiály fúznych a štiepnych reaktorov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jarmila Degmová, PhD. 
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0651/16
Názov projektu:   Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0733/16
Názov projektu:   Robustné a optimálne riadenie mechatronických systémov 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   1/0739/16
Názov projektu:   Vývoj a charakterizácia moderných mikro a nanoštruktúr pre optoelektronické a fotonické prvky
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. 
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:   1/0762/16 
Názov projektu:  

Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách

Zodpovedný rieš.:   Ing. Daniel Arbet, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:   1/0800/16
Názov projektu:   INOMET – Inovatívne metódy spracovania multimediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
     
Číslo projektu:   1/0828/16
Názov projektu:   Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. 
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Číslo projektu:   1/0854/16
Názov projektu:   Výskum inovatívnych technológií realizácie systémov určených na snímanie a diagnostiku ľudských biosignálov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Daříček, PhD. 
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0887/16
Názov projektu:   Elektródy na báze dopovaných vrstiev pre pokročilé fotoelektrochemické systémy rozkladu vody 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0947/16
Názov projektu:   Hybridizácia partikulárnych a pórovitých anorganických materiálov uhlíkovými nanorúrkami
Zodpovedný rieš.:   Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0104/17
Názov projektu:   Štúdium radiačnej degradácie konštrukčných materiálov pokročilých jadrových reaktorov
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Doba riešenia:   2017 - 2020
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0159/17
Názov projektu:   Bezpečná postkvantová kryptografia
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Doba riešenia:   2017 - 2020
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   1/0462/17
Názov projektu:   Modelovanie parametrov kvality v IMS sieťach
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ivan Baroňák, CSc. 
Doba riešenia:   2017 - 2019
Pracovisko:   Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
     
Číslo projektu:   1/0558/17
Názov projektu:   Výskum bórom dopovaných diamantových elektród pre detekciu a odstraňovanie liečiv, drog a vybraných rezistentných baktérií z odpadových vôd
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Doba riešenia:   2017 - 2020
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0561/17
Názov projektu:   Vlastnosti nanokryštalických zliatin po ožiarení ťažkými časticami a elektrónmi
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
Doba riešenia:   2017 - 2019
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0640/17
Názov projektu:   Sebestačné inteligentné siete a regióny a ich začlenenie do existujúcej elektrizačnej sústavy
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Doba riešenia:   2017 - 2020
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   1/0668/17
Názov projektu:   Opto-elektrická diagnostika alternatívnych polovodičových materiálov a štruktúr pre fotovoltické aplikácie 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Doba riešenia:   2017 - 2020
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0752/17
Názov projektu:   Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí
Zodpovedný rieš.:   Ing. Andrej Babinec, PhD.
Doba riešenia:   2017 - 2019
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Číslo projektu:   1/0819/17
Názov projektu:   Inteligentné mechatronické systémy (IMSYS)
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Doba riešenia:   2017 - 2019
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   1/0863/17
Názov projektu:   Rádioaktívne materiály v jadrových zariadeniach
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Doba riešenia:   2017 - 2020
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   1/0867/17
Názov projektu:   MLbiomedia – Pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych systémov
Zodpovedný rieš.:   prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Doba riešenia:   2017 - 2020
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
     
Číslo projektu:   1/0886/17
Názov projektu:   Flexibilné senzorické štruktúry pre snímanie biofyzikálnych parametrov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Anton Kuzma, PhD.
Doba riešenia:   2017 - 2020
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   1/0905/17
Názov projektu:   Konverzia energie pre energeticky-autonómne integrované systémy
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Doba riešenia:   2017 - 2020
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


Grantové projekty VEGA koordinované inými pracoviskami

Číslo projektu:   1/0501/15
Názov projektu:   Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektronicky aktívne organické materiály 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Július Cirák, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2018
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   2/0152/16
Názov projektu:   Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2019
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   2/0150/17
Názov projektu:   Vysokoteplotná charakterizácia , integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Martin Tomáška, PhD.
Doba riešenia:   2017 - 2019
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

Grantové projekty KEGA

Číslo projektu:   011STU-4/2015
Názov projektu:   Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratória mechatroniky
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   020STU-4/2015
Názov projektu:   Interaktívne formy podpory v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách
Zodpovedný rieš.:  

doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.

Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   026STU-4/2015 
Názov projektu:   Integrované vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Július Cirák, CSc.
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Číslo projektu:   030STU-4/2015 
Názov projektu:   Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Doba riešenia:   2015 - 2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   007STU-4/2016
Názov projektu:   Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ivan Baroňák, CSc.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
     
Číslo projektu:   037UK-4/2016
Názov projektu:   Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl
Zodpovedný rieš.:   Ing. Elena Cocherová, PhD.
Doba riešenia:   2016 - 2018
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Číslo projektu:   025STU-4/2017
Názov projektu:   Internet vecí pre mechatronické systémy
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Doba riešenia:   2017 - 2019
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   030STU-4/2017
Názov projektu:   Laboratórium digitálnych tovární s podporou IoT
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. 
Doba riešenia:   2017 - 2019
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky


Rozvojový projekt

Číslo projektu:   001STU-2/2014 
Názov projektu:   Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení            
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva


Program na podporu mladých výskumníkov 2017

Názov projektu:   In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2
Zodpovedný rieš.:   Ing. Tomáš Iliť 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Názov projektu:   Tvarovanie vodivého polyméru PEDOT:PSS využitím nanoimprint litografie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Juraj Nevřela
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Platforma pre výskum multiagentových systémov mobilných robotov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Peter Beňo 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky
     
Názov projektu:   Hodnotenie podobnosti a neistôt reaktorov typu VVER
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jakub Lüley
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Názov projektu:   Vybrané problémy z hodnotenia dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska VJP
Zodpovedný rieš.:   Ing. Dana Barátová
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Názov projektu:   Posúdenie dizajnu plynom chladeného rýchleho reaktora - pokračovanie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Filip Osuský
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 
     
Názov projektu:   Charakterizácia a modelovanie substrátom riadeného MOS tranzistora prostredníctvom meraní experimentálnych čipov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Matej Rakús
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Štúdium kontaktného odporu v organických tenkovrstvových tranzistoroch
Zodpovedný rieš.:   Ing. Michal Mičjan
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Názov projektu:   Klasifikácia 3D tvárí podľa viacerých parametrov 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marian Špilka
Pracovisko:   Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií 
     
Názov projektu:   Riadený bezdrôtový prenos výkonu II.
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ferdinand Vavrík
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky 
     
Názov projektu:   Vývoj technológií prípravy a charakterizácia pokročilých OFET prvkov 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Miroslav Novota
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Hybridný systém riadenia oscilátorov s vysokou frekvenčnou stabilitou a jej vyhodnocovanie pomocou progresívnych metód
Zodpovedný rieš.:   Ing. Tomáš Bagala
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky
     
Názov projektu:   Merania krútiaceho momentu bezkontaktnou detekciou deformácie pružného člena
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jakub Jakubec, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Názov projektu:   Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR
Zodpovedný rieš.:   Ing. Norbert Kaplan
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky
     
Názov projektu:   Pokročilé techniky optického spracovania signálov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Pavol Šalík
Pracovisko:   Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
     
Názov projektu:   Modulárny systém pre zdieľanie vzdialene riadených experimentov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Matej Rábek
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Názov projektu:   Analýza hardvérovej realizovateľnosti jadra operačného systému reálneho času na čipe
Zodpovedný rieš.:   Ing. Lukáš Kohútka
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 
     
Názov projektu:   Optimalizovanie šumových vlastností dvojmódových oscilátorov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Adam Fibich
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky 


Projekt na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov

Názov projektu:   Výskum energetickej efektívnosti asynchrónnych pohonov s frekvenčným meničom, ich negatívneho spätného vplyvu na sieť a možnosti jeho eliminácie 
Doba riešenia:   15. 10. 2015 - 15. 10. 2017
Zodpovedný rieš.:   Ing. Milan Perný, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Názov projektu:   Rozvoj metód merania priestorovej emitancie neutrónov a difúznej dĺžky neutrónov vo vode
Zodpovedný rieš.:   Ing. Štefan Čerba, PhD.
Doba riešenia:   1. 7. 2016 - 30. 6. 2017
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
     
Názov projektu:   Laboratórium virtuálnych elektrární
Zodpovedný rieš.:   Mgr. Michal Chudý, PhD.
Doba riešenia:   1. 7. 2017 - 31. 12. 2018
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Názov projektu:   Návrh a výroba tlačených flexibilných elektronických prvkov s využitím technológie inkjet tlače
Zodpovedný rieš.:   Ing. Michal Mičjan
Doba riešenia:   1. 7. 2017 - 30. 6. 2019
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


Grantový program Nadácie Tarta banky E-talent

Číslo projektu:   2016et003
Názov projektu:   Systém spracovania údajov akumulátorovej sústavy elektromobilu
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Bugár, PhD.
Doba riešenia:   2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
     
Číslo projektu:   2016et008
Názov projektu:   Príprava virtuálnej elektrárne
Zodpovedný rieš.:   Dr. Michal Chudý
Doba riešenia:   2017
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
     
Číslo projektu:   2016et014
Názov projektu:   Využitie EEG na bezdrôtovú komunikáciu a riadenie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Matej Rábek
Doba riešenia:   2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky


Grantový program Nadácie Tatra banky "Kvalita vzdelávania"

Číslo projektu:   2016vs033
Názov projektu:   SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia
Zodpovedný rieš.:   Ing. Tomáš Páleník, PhD. 
Doba riešenia:   2017
Pracovisko:   Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
     
Číslo projektu:   2016vs046
Názov projektu:   Podpora výučby mechatroniky prostredníctvom virtuálnej reality
Zodpovedný rieš.:   Ing. Erik Kučera, PhD.
Doba riešenia:   2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky


Grantový program rozvíjať technik(o)u

Názov projektu:   Elektrický skúter s PEM palivovým článkom                                 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Bugár, PhD. 
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky
 
Názov projektu: Elektromobilita ako súčasť virtuálnej elektrárne
Zodpovedný rieš.: Mgr. Michal Chudý, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky