Prejsť na obsah
Elektrotechnické minimum
 1. Rozsah 400 hodín kombinovanou formou:
  • 14 x priama účasť po 8 hodín
  • samoštúdium z poskytnutej literatúry (cena je zahrnutá v školnom)
  • konzultácie s lektormi ku témam, ktoré boli alebo budú preberané
 2. Potrebné doklady: Doklad o nadobudnutom vzdelaní (stačí sken)
 3. Do 15. 8. 2016 poslať vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku na tlačive (tlačivo tu>>ikona (33 kB) poslať na e-adresu: miroslav.kopca [at] stuba.sk), originál prevezmeme pri začiatku kurzu.
 4. Cena kurzu: 950 eur bez DPH, je možnosť realizovať platbu cez 3 splátky, prvá splátka do zahájenie kurzu.
 5. Termín zahájenia kurzu: 9. 9. 2016 o 08:00 na FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3, ukončenie skúškou 19. 12. 2016.
 6. Predpokladané termíny sústredení: od 08:00 do 16:00 na FEI STU V Bratislave:
  09. 09. 2016, 23. 09. 2016, 30. 09. 2016,
  07. 10. 2016, 14. 10. 2016, 21. 10. 2016, 28. 10. 2016,
  04. 11. 2016, 11. 11. 2016, 18. 11. 2016, 25. 11. 2016,
  02. 12. 2016, 9. 12. 2016, 16. 12. 2016
 7. 19. 12. 2016 skúška: od 9.00 do 12:00 Elektrotechnické minimum spolu s vydaním osvedčenia o absolvovaní od 13:00 do 15:00 Overenie odbornej spôsobilosti na úrovni § 21- elektrotechnik spolu s vydaním osvedčení o absolvovaní

V prípade potreby ďalšie informácie na tel.: 0903/423330 - doc. Kopča, odborný garant