Prejsť na obsah
Zamestnanci

Krytá plaváreň na FEI STU sa nachádza v priestoroch Technologického inštitútu športu na bloku "T" FEI STU. Plavecký bazén je 25 m dlhý a 12,5 m široký, má  5 plaveckých dráh so štartovacími blokmi. Pri blokoch je hlboký 1,6 m, na druhej strane 1,2 m. Steny bazéna sú pokryté baténovou fóliou, odtokové žľaby bazéna sú na úrovni podlažia. Bazén je v prevažnej miere využívaný na výučbu štyroch fakúlt STU (FEI, FIIT, FCHPT, SjF) a dvoch fakúlt UK (PriF, MatFyz), no je možné si ju aj prenajať. Plaváreň mimo vyučovania telesnej výchovy spravuje Oddiel plávania VŠK FEI (v prípade záujmu o členstvo v oddieli kontaktujte p. Máriu Dobrotovú: maria.dobrotova [at] stuba.sk).
Adresa: FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Kontakt na správcu: Mgr. Libor Jurkovič, PhD., e-mail: libor.jurkovic [at] stuba.sk

Prevádzkové hodiny pre verejnosť (členovia klubu):

Plaváreň na FEI STU bude sprístupnená verejnosti od 7. 1. 2013 do 30. 6. 2013. Záštitu nad časom pre ňu určeným preberá Plavecký oddiel Vysokoškolského športového klubu FEI STU. V časoch vyhradených pre klub môžu plávať iba členovia Plaveckého oddielu. Akademická, ale aj široká verejnosť, sa môže do oddielu prihlásiť priamo na vrátnici plavárne na FEI STU.
Podmienky: vyplnenie prihlášky, súhlas s podmienkami prevádzky a zaplatenie členského.

Časy vyhradené pre verejnosť:

Pondelok  6:15 - 7:15, 15:30 - 17:30
Utorok  6:15 - 7:15
Streda  6:15 - 7:15
Štvrtok  6:15 - 7:15
Piatok  6:15 - 7:15, 16:00 - 17:00
Sobota 10:30 - 12:30
Nedeľa  -
  •   Členské príspevky upravené od 7. 1. 2013

Členské príspevky:

Zamestnanci FEI STU 20 € - zakúpené v marci

Ostatní:
cena za permanentku kúpenú v marci

Dospelí    30 €
Učitelia (ITIC)  25 €
Študenti (15-26 rokov, ISIC)  22,50 €
Deti (do 15 rokov)  20 €
Seniori (nad 60 rokov)  20 €

Členské príspevky môžete platiť priamo na vrátnici plavárne! Ak nie ste členom klubu alebo vám skončila ročná lehota, potom je nutné zaplatiť členské.

Členský príspevok VŠK (platí sa na kalendárny rok):
Všetci študenti a zamestnanci STU 2 €
Ostatní 4 €