Prejsť na obsah
Výskum


Vyhláška Ministerstva školstva SR č.6/2005 (pdf, 46kB)

Zákon 455 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. - Relevantné časti: str. 3555 — 3557 (pdf, 84 kB)

Vyhláška MŠVVaŠ SR č.457, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR 6/2005 Z. z. (pdf, 40 kB)


Vymenúvacie konanie - inaugurácia

21. 06. 2017: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. ikona (242 kB)

13. 02. 2017: doc. Ing. Alena Kozáková, PhD. ikona (329 kB)

03. 02. 2017: doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. ikona (244 kB)

2016 — 2017

doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.

2015

doc. Ing. René Harťanský, PhD.

doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.

2014

doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.

2013

doc. Dr. Ing. Miloš Oravec

doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Habilitačné konanie

2017

03. 07. 2017: Ing. Erik Chromý, PhD. (202 kB)

14. 02. 2017: Ing. Juraj Packa, PhD. ikona (240 kB)

2016

26. 09. 2016: Ing. Jozefa Červeňová, PhD. ikona (236 kB)

09. 11. 2016: Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitečnej práce ikona (250 kB)

2015

08. 10. 2015: Ing. Miroslav Kamenský, PhD. ikona (291 kB)

06. 02. 2016: Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce ikona (276 kB)

08. 10. 2015: Ing. Marek Kukučka, PhD. - po obhajobe ikona (277 kB)

21. 06. 2016: Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce ikona (252 kB)

19. 02. 2015: Ing. Juraj Kačur, PhD. ikona (235 kB)

01. 06. 2015: Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce ikona (263 kB)

16. 12. 2014: Dr. Ing. Dana Seyringer, PhD. ikona (235 kB)

02. 06. 2015: Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce ikona (215 kB)

2014

25. 08. 2014: Ing. Michal Váry, PhD. ikona (604 kB)

06. 11. 2014: Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce ikona (366 kB)

09. 06. 2014: Ing. Jaroslav Kováč, PhD. ikona (386 kB)

23. 09. 2014: Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce ikona (360 kB)

2013

10. 12. 2013: Ing. Gabriel Farkas, PhD. icon (605 kB)

30. 01. 2014: Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce jpg (207 kB)

10. 12. 2013: Ing. Martin Weis, PhD. icon (752 kB)

10. 02. 2014: Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce jpg (250 kB)

08. 10. 2013: Ing. Peter Fodrek, PhD. jpg (453 kB)

08. 10. 2013: Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD. jpg (455 kB)

13. 09. 2013: Ing. Róbert Hinca, PhD. jpg (410 kB)

01. 07. 2013: Ing. Anna Přibilová, PhD. jpg (416 kB)

10. 02. 2014: Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce jpg (251 kB)

06. 06. 2013: Ing. Vladimír Štofanik, PhD. icon (227 kB)

06. 06. 2013: Ing. Milan Vojvoda, PhD. icon (224 kB)

07. 03. 2013: Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.

28. 11. 2012: Ing. Mikuláš Bittera, PhD.