Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Úradné hodiny:
pondelok – piatok: 9:30 – 12:00 hod.

Vedúca oddelenia - poverená vedením PSO

Ing. Miroslava Ostrihoňová
tel.: +421/2/602 91 162
e-mail:  miroslava.ostrihonova@stuba.sk

Personálny referát

JUDr. Gabriela Janíková
tel.: +421/2/602 91 454
e-mail: gabriela.janikova@stuba.sk


Janka Gogová
tel.: +421/2/602 91 591
e-mail: janka.gogova@stuba.sk

  • prijímanie, zmeny a ukončovanie pracovného pomeru zamestnancov a s tým súvisiace činnosti vo vzťahu k sociálnej a zdravotným poisťovniam
  • príprava podkladov pre vyhotovenie zamestnaneckých preukazov a ITIC preukazov
  • zadávanie zamestnancov do stravného systému KREDIT


Referát ekonomiky práce a sociálnych činností

Ing. Katarína Čulíková
tel.: +421/2/602 91 319
e-mail: katarina.culikova@stuba.sk

  • zabezpečovanie odmeňovania, zmien platov, všetkých druhov príplatkov vrátane vyhotovovania rozhodnutí o plate zamestnancom fakulty
  • zabezpečovanie a príprava podkladov pre výplatu všetkých druhov odmien

Gabriela Stríbrnská
tel.: +421/2/602 91 681
e-mail: gabriela.stribrnska@stuba.sk

  • zabezpečuje a vykonáva administratívne práce súvisiace s výberovým konaním na obsadzovanie voľných pracovných miest
  • zabezpečuje realizáciu a spracovanie  dohôd o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru

Referát mzdového učtovníctva

Katarína Čásarová
tel.: +421/2/602 91 721
e-mail: katarina.casarova@stuba.sk

Alena Nikodemová
tel.: +421/2/602 91 201
e-mail: alena.nikodemova@stuba.sk

  • likviduje a spracováva príjmy zamestnancov fakulty a s tým súvisiace odvodové povinnosti za zamestnanca a zamestnávateľa
  • vykonáva ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie a ročné zúčtovanie dane
  • vyhotovuje evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia