Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Tajomník fakulty  

Mgr. Peter Miklovič, PhD.
tel.: 0918 563 661
e-mail:  peter.miklovic [at] stuba.sk 

  • zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty

 

Referát spoločných činností: 

Martina Hlinková
tel.: 02 602 91 301
e-mail:  martina.hlinkova [at] stuba.sk

 

Mgr. Peter Turi Nagy
tel.: 0904 166 882
e-mail: peter.turinagy [at] stuba.sk

 

Monika Michálková
tel.: 0949 173 200 
e-mail: monika.michalkova [at] stuba.sk

 

Referát správy registratúrneho strediska: 

Slavomíra Mészárosová
tel.: 02 602 91 825
e-mail:  slavomira.meszarosova [at] stuba.sk

 

Referát pracovných ciest: 

Eva Dvorecká
tel.: 02 602 91 417
e-mail: eva.dvorecka [at] stuba.sk