Prejsť na obsah
Výskum

Informácie zverejňované v zmysle § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 ods. 14, § 3, § 5 ods. 10 a § 7 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (účinnosť od 1. 9. 2019)


Inauguračné konanie

2020

18. 09. 2020: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.

22. 05. 2020: doc. Ing. Vanda Benešová, CSc.

 

2019

26. 09. 2019: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

24. 04. 2019: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.

09. 04. 2019: doc. Ing. Pavol Fedorko, CSc.

27. 02. 2019: doc. Ing. Martin Weis, DrSc.

 

2017 - 2018

doc. Ing. František Duchoň, PhD.

doc. Ing. Pavol Zajac, PhD.

26. 09. 2017: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.

doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.

2016 - 2017

doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.

2015

doc. Ing. René Harťanský, PhD.

doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.

Inauguračné konania pred r. 2015


Habilitačné konanie

2021

22. 12. 2021: Ing. Ladislav Körösi, PhD.

22. 02. 2021: Ing. Radoslav Vargic, PhD.

20. 01. 2021: Ing. Daniel Arbet, PhD.

15. 01. 2021: Ing. Jarmila Degmová, PhD.

15. 01. 2021: Ing. Daniel Valúch, PhD.

15. 01. 2021: Ing. Branislav Vrban, PhD.

 

2020

04. 11. 2020: Ing. Peter Janiga, PhD.

04. 11. 2020: Ing. Erik Vavrinský, PhD.

11. 09. 2020: Ing. Erik Kučera, PhD.

11. 09. 2020: Ing. Oto Haffner, PhD.

09. 09. 2020: Ing. Miroslav Hagara, PhD.

22. 05. 2020: Ing. Dominik Macko, PhD.

 

2019

25. 10. 2019: Ing. Martin Rakús, PhD.

13. 12. 2019: Dr. tech. Dipl. Ing. Michal Ries

 

2018

02. 10. 2018: Ing. Patrik Kamencay, PhD.

19. 09. 2018: Ing. Martin Donoval, PhD.

19. 09. 2018: Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.

 

2017 - 2018

07. 11. 2017: Ing. Andrej Babinec, PhD.

03. 07. 2017: Ing. Erik Chromý, PhD.

 

2017

14. 02. 2017: Ing. Juraj Packa, PhD.

 

2016

26. 09. 2016: Ing. Jozefa Červeňová, PhD.

2015

08. 10. 2015: Ing. Miroslav Kamenský, PhD.

08. 10. 2015: Ing. Marek Kukučka, PhD.

19. 02. 2015: Ing. Juraj Kačur, PhD.

16. 12. 2014: Dr. Ing. Dana Seyringer, PhD.

Habilitačné konania pred r. 2015