Prejsť na obsah
Technicko-prevádzkové oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok – piatok: 10:00 – 12:00 hod.
Ohlasovanie závad a havarijných situácií počas pracovnej doby, t.j. od 7:00 do 15:00 hod. - tel: kl. 237, 852, 100

Vedúci oddelenia:

Mgr. Martin Kováč
mobil: 0948 874 263

e-mail: martin.kovac [at] stuba.sk


Vnútorné procesy v oblasti ekonomiky, ľudských zdrojov a správy majetku:

Ing. Miroslav Pánik
tel.: 02 / 602 91 852, mobil: 0918 646 528
e-mail: miroslav.panik [at] stuba.sk

Helena Upohlavová
tel. 02 / 602 91 200,  mobil: 0918 640 422
e-mail: helena.upohlavova [at] stuba.sk

Jana Benkovská
tel.: 02 / 602 91 240
e-mail: jana.benkovska [at] stuba.sk

Činnosti spojené s agendou nájmov priestorov:

Magdaléna Červenáková
tel.: 02 / 602 91 237, mobil: 0918 646 529
e-mail: magdalena.cervenakova [at] stuba.sk

Energetika:

Jozef Kubeš
tel. 02 / 602 91 644
e-mail: jozef.kubes [at] stuba.sk

Zásobovanie, skladové hospodárstvo:

Anna Veľká
tel. 02 / 602 91 260
e-mail: anna.velka [at] stuba.sk

Vnútorná správa - informátori, vrátnici:

Vrátnica bloku A
tel. 02 / 602 91 100, mobil: 0918 640 411

Vrátnica bloku E
tel. 02 / 602 91 120, mobil: 0918 640 412