Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní inauguračnej prednášky

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, § 4, ods. 9 a 10, na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v B-klube FEI STU, prízemie, sa dňa

 

14. marca 2006 o 8.30 hodine

 

bude konať verejná inauguračná prednáška 

 

doc. Ing.  Juraja  B r e z u,  PhD.,

 

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, na tému

 

Spektroskopické analýzy materiálov a štruktúr pre mikroelektroniku.

 

 

prof. Ing. František Janíček, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave 22.2.2006