Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní habilitačnej prednášky.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 1, ods. 11 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa bude konať na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v B-klube, prízemie, dňa

 

20.6.2006  o 10.00 hodine

 

verejná habilitačná prednáška

 

Ing.  Jána Haščíka,  PhD.,

 

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave na tému:


Meranie reaktivity.

 

 

prof. Ing. František Janíček, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave, 22.5.2006