Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní inauguračnej prednášky.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 4, ods. 9 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa bude konať na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v B-klube FEI STU, prízemie dňa

 

17.10.2006 o 10.00 hodine

 

verejná inauguračná prednáška

 

doc. Ing. Ivana Baroňáka,  PhD.,

 

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave na tému :


Komunikačná infraštruktúra a procesy konvergencie.

 

 

prof. Ing. František Janíček, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave, 20.9.2006