Prejsť na obsah
Dianie na FEI

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


 

O Z N Á M E N I E

 

o konaní inauguračnej prednášky.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle § 4, ods. 9 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa bude konať na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, v B-klube FEI STU, prízemie, dňa

 

5.12.2006 o 9.00 hodine

 

verejná inauguračná prednáška

 

doc. RNDr. Anny Kolesárovej, PhD.,

 

pracovníčky Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU v Bratislave na tému:


Kopule: Agregačné operátory a nástroje modelovania závislosti viacrozmených náhodných premenných.

 

 

prof. Ing. František Janíček, PhD.

dekan FEI STU              

 

V Bratislave, 14.11.2006