Prejsť na obsah
Dianie na FEI

   

     Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, odst. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie:

- 1 miesta odborného asistenta pre oblasť Elektrických staníc a elektrických ochrán na Katedru elektroenergetiky FEI STU

Požiadavky:

-   vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Elektroenergetika

-   zameranie na predmety Elektrické stanice a Elektrické ochrany

-   publikačná činnosť

-   znalosť svetového jazyka

 

- 2 miest odborných asistentov  v odbore Aplikovaná informatika na Katedru aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FEI STU

Požiadavky:

-   VŠ vzdelanie v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom odbore

-   vedecko-akademická hodnosť PhD.

-   aspoň 3-ročná prax v oblasti AI a IT

-   znalosť svetového jazyka

 

- 3 miest odborných asistentov na Katedru fyziky FEI STU  

Požiadavky:

-   vedecko-akademická hodnosť PhD. vo fyzikálno-matematickom odbore, prípadne v príbuznom odbore

-   schopnosť samostatnej vedeckej práce

:

v oblasti fyzikálneho materiálového výskumu

-   primeraná publikačná činnosť

-   znalosť anglického a ďalšieho svetového jazyka

 

- 1 miesta odborného asistenta na Katedru elektrotechnológie FEI STU

Požiadavky:

-   VŠ vzdelanie v odbore Elektromateriálové inžinierstvo, Fyzikálne inžinierstva, prípadne v príbuznom odbore

-   odborná prax

:

 v oblasti materiálov a technológií

-   pedagogická prax v oblasti elektrotechnických materiálov a technológií, káblovej techniky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach

 

     Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 5. novembra 2007 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.                                                              

 

   

 

 

 

                                                                                         doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.                                                                                                                                                                                                                                            d e k a n

 

 

 

 

Bratislava  16.10.2007