Prejsť na obsah
Dianie na FEI

     Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie:

- 1 miesta odborného asistenta pre predmety Diskrétne spracovanie biosignálov  a Vplyv elektromagnetickej radiácie na biologické objekty na Katedru rádioelektroniky FEI STU.

Požiadavky:

-  VŠ vzdelanie v príslušnom odbore

-   vedecko-akademická hodnosť PhD.

-   publikačná činnosť

-   aktívna znalosť anglického jazyka.

 

- 1 miesta odborného asistenta  na  Katedru ekonómie a manažmentu FEI STU.

Požiadavky:

-   VŠ vzdelanie technického a filozofického zamerania

-   odborné zameranie na výučbu predmetov Politológia a Filozofia

-   publikačná činnosť

-   znalosť svetového jazyka.

 

     Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom a prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 21. januára 2008 na adresu FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.                                                              

 

   

 

 

 

                                                                                   doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.                                                                                                                                                                                                                                      d e k a n

 

 

 

V Bratislave  9.1.2008