Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Štúdium vytvára predpoklady na získanie a doplnenie odborných i špecializovaných vedomostí z bezpečnostných systémov, havárií a nehôd, spoľahlivosti, legislatívy, ľudského faktora, bezpečnosti technologických a elektrických častí JE, chemických a materiálových aspektov, zneškodňovania RAO ako aj vyhoreného jadrového paliva, činnosti jadrovoenergetických zariadení, radiačnej ochrany a ekologických aspektov. Dva predmety budú čiastočne prednesené v anglickom jazyku, podobne ako výklad i komunikácia počas pracovnej cesty vo Švajčiarsku.

Termín konania:

11.2. 8.12.2008

Miesto konania:

Prvé sústredenie 11. až 15.2.2008 sa uskutoční v posluchárni A 518  FEI STU. Ostatné sústredenia sa uskutočnia mimo priestorov  FEI STU.

Usporiadateľ:

Katedra jadrovej fyziky a techniky FEI STU

Kontaktná osoba:

doc. Ing. Ján Haščík, PhD.; 602 91 289; jan.hascik@stuba.sk