Prejsť na obsah
Dianie na FEI

     Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, odst. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  výberové konanie   na obsadenie :  

 

- 1 miesta  odborného asistenta  na Katedru jazykov FEI STU

 

Požiadavky : 

-   VŠ vzdelanie v odbore anglický jazyk – pedagogický smer

-   odborná prax

:

 v oblasti vyučovania anglického jazyka pre špecifické ciele je vítaná

 

    Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom prípadne prehľadom publikačnej  činnosti, zasielajte najneskôr do 18. marca 2008  na adresu: FEI STU, personálne  oddelenie,  Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.                                                              

 

 

  

 

                                                                                   doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.                                                                                                  d e k a n

 

V Bratislave 4.3.2008