Prejsť na obsah
Dianie na FEI

     Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, ods.1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie:  

 

- 1 miesta  odborného asistenta  na Katedru jazykov FEI STU.

 

Požiadavky:

-   VŠ vzdelanie v odbore anglický jazyk – pedagogický smer

-   odborná prax v oblasti vyučovania anglického jazyka pre špecifické ciele je vítaná.

 

    Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom prípadne prehľadom publikačnej  činnosti, zasielajte najneskôr do 18. marca 2008 na adresu: FEI STU, personálne  oddelenie,  Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.                                                              

 

 

  

 

                                                                                   doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.                                                                                                  d e k a n

 

V Bratislave 4.3.2008