Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy FEI STU.

Požiadavky:

- VŠ vzdelanie učiteľského smeru odbor telesná výchova, kvalifikácia trénerstvo florbal,
- vedecko-pedagogický titul PhD. v odbore telesná výchova a šport vítaný,
- prax vítaná.

    Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prípadne prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 9. januára 2009 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.